Sổ tay sử dụng điện | Lịch cúp điện mới cập nhật

Lịch cúp điện An Giang

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 17/05/2021

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực An Giang hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật...
Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện An Giang danh sách chi tiết
Ngày Từ Đến Khu vực Đơn vị Thông tin
17/05/2021 08:00:00 17:00:00 Một phần xã Vĩnh Bình (khu vực Người Chăm) Huyện Châu Thành. Điện lực Châu Thành Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/05/2021 09:00:00 15:00:00 TT. Tịnh Biên - huyện Tịnh Biên. Điện lực Tịnh Biên TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 07:30:00 11:30:00 Một phần phường Mỹ Phước, Mỹ Xuyên, Đông Xuyên (khu vực sau trường Đại Học AG) - TP Long Xuyên Điện lực Long Xuyên Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 07:30:00 13:00:00 Một phần P. Đông Xuyên (khu vực Dân Cư Bà Bầu) - TP Long Xuyên Điện lực Long Xuyên Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 07:30:00 13:00:00 Trạm T11 Phú Hội, trụ 476AP/110, xã Phú Hội bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang; Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 07:30:00 13:00:00 Trạm T11 Phú Hội, trụ 476AP/110, xã Phú Hội bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang; Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 07:30:00 13:00:00 Trạm T9 Phú Hội, trụ 476AP/87, xã Phú Hội bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang; Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 07:30:00 13:00:00 Trạm T9 Phú Hội, trụ 476AP/87, xã Phú Hội bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang; Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 07:30:00 16:00:00 Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu vực Mỹ Khánh 2) - TPLX Điện lực Long Xuyên Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
18/05/2021 07:30:00 17:00:00 Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực từ cầu Bằng tăng đến trạm bơm, từ cầu Rạch Rích đến Lò Hỏa Táng) - Tp Long Xuyên Điện lực Long Xuyên Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
18/05/2021 07:30:00 17:00:00 Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực từ cầu Bằng tăng đến trạm bơm, từ cầu Rạch Rích đến Lò Hỏa Táng) - Tp Long Xuyên Điện lực Long Xuyên Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
18/05/2021 07:30:00 17:00:00 Một phần phường Mỹ Thới (khu vực dọc rạch Ngọn Cái Sao) - TP Long Xuyên Điện lực Long Xuyên Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
18/05/2021 07:30:00 17:00:00 Một phần phường Mỹ Thới (khu vực dọc rạch Ngọn Cái Sao) - TP Long Xuyên Điện lực Long Xuyên Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
18/05/2021 08:00:00 12:00:00 Cắt 3LBFCO trụ 473TS/277/4/121A- tuyến 473LX2. Điện lực Thọai Sơn Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 08:00:00 16:00:00 Tại nhà máy nước Tân Phú - Huyện Châu Thành. Điện lực Châu Thành TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 08:00:00 16:00:00 Tại trạm T7 Tân Phú - Xã Tân Phú - Huyện Châu Thành. Điện lực Châu Thành TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 08:00:00 16:00:00 Tại trạm TB ông Nhiều - Xã Tân Phú - Huyện Châu Thành. Điện lực Châu Thành TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 08:00:00 16:00:00 Tại trạm TB Bà Liêm - Xã Tân Phú - Huyện Châu Thành. Điện lực Châu Thành TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 08:00:00 16:00:00 Tại trạm TB Kênh 1A - Xã Tân Phú - Huyện Châu Thành. Điện lực Châu Thành TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 08:00:00 16:00:00 Tại trạm TB Kênh 400A - Xã Tân Phú - Huyện Châu Thành. Điện lực Châu Thành TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 08:00:00 16:00:00 Tại trạm TB Kênh Chín Hẹ - Xã Tân Phú - Huyện Châu Thành. Điện lực Châu Thành TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 08:00:00 16:00:00 Tại trạm TB Mười Đen - Xã Tân Phú - Huyện Châu Thành. Điện lực Châu Thành TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 08:00:00 16:00:00 Tại trạm TB sườn 400 - Huyện Châu Thành. Điện lực Châu Thành TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 08:00:00 17:00:00 Một phần xã Phú Thành, một phần xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân. Điện lực Phú Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
18/05/2021 08:00:00 17:00:00 Một phần xã Phú Thành, một phần xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân. Điện lực Phú Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
18/05/2021 09:00:00 09:50:00 Tại khu vực TDC Kinh Sẻo Xâu, ấp Vĩnh Tây, xã Vĩnh Phú. Điện lực Thọai Sơn TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 10:00:00 11:00:00 Tại khu vực TDC Trung Phú 3 trụ 6/196/123, ấp Trung Phú, xã Vĩnh Phú. Điện lực Thọai Sơn TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 13:00:00 17:00:00 Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu vực cầu Thuận Hiệp) - TP Long Xuyên Điện lực Long Xuyên Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 13:00:00 17:00:00 TB Nguyễn Minh Hùng 474-478AP/119A, xã Phước Hưng, huyện An Phú. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 13:00:00 17:00:00 TB Nguyễn Minh Hùng 474-478AP/119A, xã Phước Hưng, huyện An Phú. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 13:00:00 17:00:00 Trường Phổ Thông Cấp 2,3 Long Bình 474AP/200/27/27, TT Long Bình, huyện An Phú. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 13:00:00 17:00:00 Trường Phổ Thông Cấp 2,3 Long Bình 474AP/200/27/27, TT Long Bình, huyện An Phú. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 13:20:00 14:00:00 Tại khu vực TDC Trung Phú 4, ấp Trung Phú, xã Vĩnh Phú. Điện lực Thọai Sơn TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 13:30:00 15:00:00 Tại TBơm Kinh Ông Phòng, ấp Bắc Sơn, TT Núi Sập Điện lực Thọai Sơn TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 15:10:00 16:00:00 Tại khu vực TBA Kinh F1, ấp Bắc Sơn, TT Núi Sập Điện lực Thọai Sơn TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 07:30:00 13:00:00 Cưa xẽ gỗ (Bùi Văn Đặng), trụ 478AP/11/1, xã Phước Hưng, huyện An Phú. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 07:30:00 13:00:00 Cưa xẽ gỗ (Bùi Văn Đặng), trụ 478AP/11/1, xã Phước Hưng, huyện An Phú. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 07:30:00 13:00:00 Hợp tác xã Nông nghiệp Hưng Lợi, trụ 478AP/51A, xã Phước Hưng, huyện An Phú. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 07:30:00 13:00:00 Hợp tác xã Nông nghiệp Hưng Lợi, trụ 478AP/51A, xã Phước Hưng, huyện An Phú. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 08:00:00 11:00:00 Khu vực TBA Nguyễn Văn Phẩm trụ 471TS/146/90/12A, xã Vĩnh Khánh Điện lực Thọai Sơn TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 08:00:00 11:00:00 Khu vực TBA T1 Kênh Đào, xã Vĩnh Khánh Điện lực Thọai Sơn TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 08:00:00 13:00:00 Cắt 3LBFCO trụ 475TS/327/1- tuyến 475TS. Điện lực Thọai Sơn Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 08:00:00 13:00:00 Khu vực TBA Ánh Sáng Vĩnh Tây, xã Vĩnh Phú Điện lực Thọai Sơn TBA: Đầu tư xây dựng
19/05/2021 08:00:00 13:00:00 Khu vực TDC Trung Phú 5, xã Vĩnh Phú Điện lực Thọai Sơn TBA: Đầu tư xây dựng
19/05/2021 08:00:00 13:00:00 Khu vực TDC Trung Phú 6, xã Vĩnh Phú Điện lực Thọai Sơn TBA: Đầu tư xây dựng
19/05/2021 08:00:00 17:00:00 Một phần xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân. Điện lực Phú Tân Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 08:00:00 17:00:00 Một phần xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân. Điện lực Phú Tân Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 08:00:00 17:00:00 Một phần xã Hiệp Xương, xã Tân Hòa, huyện Phú Tân. Điện lực Phú Tân Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 08:00:00 17:00:00 Một phần xã Hiệp Xương, xã Tân Hòa, huyện Phú Tân. Điện lực Phú Tân Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 08:00:00 17:00:00 Phường Long Phú - Tân Châu - AG Điện lực Tân Châu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 08:00:00 17:00:00 Phường Long Phú - Tân Châu - AG Điện lực Tân Châu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 08:00:00 17:00:00 Phường Long Phú - Tân Châu - AG Điện lực Tân Châu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 08:00:00 17:00:00 Xã Lê Chánh - Tân Châu - AG Điện lực Tân Châu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 08:00:00 17:00:00 Xã Lê Chánh - Tân Châu - AG Điện lực Tân Châu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 08:00:00 17:00:00 Xã Phú Vĩnh - Tân Châu - AG Điện lực Tân Châu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 08:00:00 17:00:00 Xã Vĩnh Hòa - Tân Châu - AG Điện lực Tân Châu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 08:00:00 17:00:00 Xã Vĩnh Xương - Tân Châu - AG Điện lực Tân Châu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 08:00:00 17:00:00 Xã Vĩnh Xương - Tân Châu - AG Điện lực Tân Châu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 08:30:00 10:00:00 Tại Trạm bơm kênh 1 bờ nam kênh Phú Tiến, xã Tây Phú Điện lực Thọai Sơn TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 09:00:00 09:50:00 Tại TBA Trạm 600-TG III, xã Bình Thành. Điện lực Thọai Sơn TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 09:00:00 15:00:00 Xã An Hảo - huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 10:10:00 11:30:00 Tại khu vực Trạm TBA T4 Tây Phú , xã Tây Phú Điện lực Thọai Sơn TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 10:30:00 11:10:00 Tại khu vực TBA Ngọn Tây Bình , xã Bình Trạch. Điện lực Thọai Sơn TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 11:30:00 12:30:00 Tại khu vực Trạm TBA T5 Tây Phú , xã Tây Phú Điện lực Thọai Sơn TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 13:00:00 17:00:00 Trạm biến áp Hoàng Trang (Dương Văn Hoàng), trụ 478AP/5/1, xã Phước Hưng, huyện An Phú. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 13:00:00 17:00:00 Trạm biến áp Hoàng Trang (Dương Văn Hoàng), trụ 478AP/5/1, xã Phước Hưng, huyện An Phú. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 13:00:00 17:00:00 Trạm biến áp T3 Phước Hưng bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang, trụ 478AP/8, xã Phước Hưng Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 13:00:00 17:00:00 Trạm biến áp T3 Phước Hưng bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang, trụ 478AP/8, xã Phước Hưng Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 13:10:00 14:00:00 Tại khu vực TBA Năm Trung , xã Vĩnh Trạch. Điện lực Thọai Sơn TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 13:10:00 14:10:00 Khu vực TBA Mặc Cần Dện 3, xã Vĩnh Chánh Điện lực Thọai Sơn TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 13:30:00 14:30:00 Tại khu vực Trạm kênh 2- bờ nam kênh Trường Tiền , xã Tây Phú Điện lực Thọai Sơn TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 14:00:00 16:00:00 Khu vực TBA Duy Thiện 1 trụ 3-1/208, ấp Vĩnh trung, xã Vĩnh Trạch Điện lực Thọai Sơn TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 14:00:00 16:00:00 Tại TBA Cty TNHH MTV Thái Sơn An Giang, ấp Vĩnh trung, xã Vĩnh Trạch Điện lực Thọai Sơn TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 14:20:00 15:00:00 Tại khu vực TBA TDC Bờ Nam Kênh Trường Tiền 2, xã Định Mỹ. Điện lực Thọai Sơn TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 15:00:00 15:50:00 Tại khu vực Trạm Trạm Kênh 500 (1D) , xã Tây Phú Điện lực Thọai Sơn TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 15:10:00 16:00:00 Tại khu vực TBA TDC Xã Định Mỹ 2, xã Định Mỹ. Điện lực Thọai Sơn TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 16:00:00 16:40:00 Tại khu vực Trạm Ánh Sáng Kinh 2 An Bình, xã Tây Phú Điện lực Thọai Sơn TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 07:30:00 13:00:00 Hẻm cặp Ban Khóm Hòa Bình, phường Vĩnh Mỹ, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 07:30:00 13:00:00 Hẻm cặp Ban Khóm Hòa Bình, phường Vĩnh Mỹ, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 07:30:00 13:00:00 Thành Phố Lễ Hội 1, phường Vĩnh Mỹ, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 07:30:00 13:00:00 Thành Phố Lễ Hội 1, phường Vĩnh Mỹ, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 07:30:00 13:00:00 Tuyến dân cư Huỳnh Văn Thu, phường Vĩnh Mỹ, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 07:30:00 13:00:00 Tuyến dân cư Huỳnh Văn Thu, phường Vĩnh Mỹ, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 08:00:00 11:00:00 Tại NMNĐ Minh Trí (Kim Dúng), ấp Tây Bình, Thoại Giang. Điện lực Thọai Sơn TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 08:00:00 13:00:00 Khu vực TDC Thoại Giang 3.1, xã Bình Thành Điện lực Thọai Sơn TBA: Đầu tư xây dựng
20/05/2021 08:00:00 13:00:00 Khu vực TDC Thoại Giang 3.2, xã Bình Thành Điện lực Thọai Sơn TBA: Đầu tư xây dựng
20/05/2021 08:00:00 17:00:00 Phường Long Sơn - Tân Châu - AG Điện lực Tân Châu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 08:00:00 17:00:00 Xã Châu Phong - Tân Châu - AG Điện lực Tân Châu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 08:00:00 17:00:00 Xã Châu Phong - Tân Châu - AG Điện lực Tân Châu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 08:00:00 17:00:00 Xã Phú Lâm - Phú Tân - AG Điện lực Tân Châu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 08:00:00 17:00:00 Xã Phú Long - Phú Tân - AG Điện lực Tân Châu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 08:00:00 17:00:00 Xã Vĩnh Hậu - An Phú - AG Điện lực Tân Châu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 08:00:00 17:00:00 Xã Vĩnh Hậu - An Phú - AG Điện lực Tân Châu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 08:00:00 17:00:00 Xã Vĩnh Hậu - An Phú - AG Điện lực Tân Châu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 08:00:00 17:00:00 Xã Vĩnh Lộc - An Phú - AG Điện lực Tân Châu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 09:00:00 10:00:00 Một phần xã Vĩnh Bình (khu dân cư Vĩnh Bình) - Huyện Châu Thành. Điện lực Châu Thành TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 09:00:00 10:00:00 Tại trạm Ngân hàng Mê Kông - Huyện Châu Thành. Điện lực Châu Thành TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 11:00:00 13:30:00 Một phần đường dẫn Cầu Ông Chưởng (từ ngã tư đèn xanh, đỏ đến Bến xe Chợ Mới) - huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang. Điện lực Chợ Mới Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
20/05/2021 13:00:00 17:00:00 Khu dân cư Vành Đai 1, khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 13:00:00 17:00:00 Khu dân cư Vành Đai 1, khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 13:00:00 17:00:00 Đường 30/4 từ nhà số 111 đến nhà số 279, khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 13:00:00 17:00:00 Đường 30/4 từ nhà số 111 đến nhà số 279, khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 13:30:00 16:00:00 Tại CTY CP XNK An Giang 2, ấp Bình Thành, xã Bình Thành. Điện lực Thọai Sơn TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:30:00 13:00:00 Khu dân cư Nam Thủ Khoa Huân, phường Vĩnh Mỹ, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:30:00 13:00:00 Khu dân cư Nam Thủ Khoa Huân, phường Vĩnh Mỹ, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:30:00 13:00:00 Đường Hoàng Diệu, dãy lẻ từ nhà số 201 (hẻm) đến DNTN Tư Muỗi, phường Châu Phú B, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:30:00 13:00:00 Đường Hoàng Diệu, dãy lẻ từ nhà số 201 (hẻm) đến DNTN Tư Muỗi, phường Châu Phú B, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:30:00 13:00:00 Đường Nguyễn Tri Phương từ Lê Lợi đến Thủ Khoa Huân (trừ nhà số 1 và KDC Bến xe cũ), Phường Vĩnh Mỹ và Châu Phú B, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:30:00 13:00:00 Đường Nguyễn Tri Phương từ Lê Lợi đến Thủ Khoa Huân (trừ nhà số 1 và KDC Bến xe cũ), Phường Vĩnh Mỹ và Châu Phú B, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:30:00 13:00:00 Đường tỉnh lộ 955A khu vực ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:30:00 13:00:00 Đường tỉnh lộ 955A khu vực ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:30:00 13:00:00 Đường tỉnh lộ 955A khu vực ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:30:00 13:00:00 Đường tỉnh lộ 955A khu vực ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:30:00 13:00:00 Đường tỉnh lộ 955A khu vực ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:30:00 13:00:00 Đường tỉnh lộ 955A khu vực ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:30:00 17:00:00 Cơ sở nuôi cá Thi Hữu Danh, trụ 476AP/30/46/13A/1, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:30:00 17:00:00 Cơ sở nuôi cá Thi Hữu Danh, trụ 476AP/30/46/13A/1, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:30:00 17:00:00 Lò sấy Lê Thanh Tùng, trụ 477CĐ/7/184/1, xã Vĩnh Châu, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:30:00 17:00:00 Lò sấy Lê Thanh Tùng, trụ 477CĐ/7/184/1, xã Vĩnh Châu, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:30:00 17:00:00 Ngân hàng BIDV, đường Quang Trung, phường Châu Phú B, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:30:00 17:00:00 Ngân hàng BIDV, đường Quang Trung, phường Châu Phú B, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:30:00 17:00:00 Nuôi trồng thủy sản Lý Kim Tuấn, trụ 476AP/30/46/49, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:30:00 17:00:00 Nuôi trồng thủy sản Lý Kim Tuấn, trụ 476AP/30/46/49, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:30:00 17:00:00 Trại cá Lý Kim Tuấn (Hà Văn Thạnh), trụ 476AP/30/46/51, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:30:00 17:00:00 Trại cá Lý Kim Tuấn (Hà Văn Thạnh), trụ 476AP/30/46/51, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:30:00 17:00:00 Trạm T2 Vĩnh Hội Đông, trụ 476AP/30/46/17/3, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:30:00 17:00:00 Trạm T2 Vĩnh Hội Đông, trụ 476AP/30/46/17/3, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:30:00 17:00:00 Trạm TDC Ấp 2 Vĩnh Hội Đông, trụ 476AP/30/46/12B/16, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:30:00 17:00:00 Trạm TDC Ấp 2 Vĩnh Hội Đông, trụ 476AP/30/46/12B/16, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:30:00 17:00:00 Trạm biến áp T1 Phú Hội, trụ 476AP/30/29/4, xã Phú Hội, huyện An Phú bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:30:00 17:00:00 Trạm biến áp T1 Phú Hội, trụ 476AP/30/29/4, xã Phú Hội, huyện An Phú bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:30:00 17:00:00 Trạm bơm Kênh Đào 1, trụ 477CĐ/7/42, phường Vĩnh Mỹ, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:30:00 17:00:00 Trạm bơm Kênh Đào 1, trụ 477CĐ/7/42, phường Vĩnh Mỹ, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:30:00 17:00:00 Trạm bơm Kênh Đào 3, trụ 477CĐ/7/78, xã Vĩnh Châu, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:30:00 17:00:00 Trạm bơm Kênh Đào 3, trụ 477CĐ/7/78, xã Vĩnh Châu, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:30:00 17:00:00 Trạm bơm Nguyễn Thành Hội, trụ 476AP/30/46/12B/9/1, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:30:00 17:00:00 Trạm bơm Nguyễn Thành Hội, trụ 476AP/30/46/12B/9/1, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 08:00:00 13:00:00 TDC Thoại Giang 3.3, xã Bình Thành Điện lực Thọai Sơn TBA: Đầu tư xây dựng
21/05/2021 08:00:00 13:00:00 TDC Thoại Giang 3.4, xã Bình Thành Điện lực Thọai Sơn TBA: Đầu tư xây dựng
21/05/2021 08:00:00 17:00:00 Một phần xã Bình Thạnh Đông, xã Phú Bình, một phần xã Hòa lạc, huyện Phú Tân. Điện lực Phú Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
21/05/2021 08:00:00 17:00:00 Một phần xã Bình Thạnh Đông, xã Phú Bình, một phần xã Hòa lạc, huyện Phú Tân. Điện lực Phú Tân Khách hàng đề nghị cắt điện
21/05/2021 08:00:00 17:00:00 Một phần xã Vĩnh Nhuận (khu vực từ chợ Vĩnh Nhuận đến cầu Chung Xây) - Huyện Châu Thành. Điện lực Châu Thành Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 08:00:00 17:00:00 Xã Phú Hữu - An Phú - AG Điện lực Tân Châu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 08:00:00 17:00:00 Xã Phú Hữu - An Phú - AG Điện lực Tân Châu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 08:00:00 17:00:00 Xã Phú Hữu - An Phú - AG Điện lực Tân Châu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 08:00:00 17:00:00 Xã Tân Thạnh - Tân Châu - AG Điện lực Tân Châu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 08:00:00 17:00:00 Xã Vĩnh Lộc - An Phú - AG Điện lực Tân Châu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 08:00:00 17:00:00 Xã Vĩnh Lộc - An Phú - AG Điện lực Tân Châu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 08:00:00 17:00:00 Xã Vĩnh Lộc - An Phú - AG Điện lực Tân Châu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 09:00:00 15:00:00 Xã An Hảo - huyện Tịnh Biên. Điện lực Tịnh Biên TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 13:00:00 17:00:00 Khu dân cư Xí nghiệp Rượu 2, khóm ChâuThạnh, phường Châu Phú A, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 13:00:00 17:00:00 Khu dân cư Xí nghiệp Rượu 2, khóm ChâuThạnh, phường Châu Phú A, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 13:00:00 17:00:00 Một phần lộ 955A khu vực ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 13:00:00 17:00:00 Một phần lộ 955A khu vực ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 13:00:00 17:00:00 Đường Doãn Uẩn từ Thủ Khoa Nghĩa đến Cầu Cồn Tiên, phường Châu Phú A (bên trái tuyến), Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 13:00:00 17:00:00 Đường Doãn Uẩn từ Thủ Khoa Nghĩa đến Cầu Cồn Tiên, phường Châu Phú A (bên trái tuyến), Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 13:00:00 17:00:00 Đường Hoàng Diệu, dãy lẻ từ Café Trà Mi (số 281) đến ngã 4 Nguyễn Tri Phương, phường Châu Phú B, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 13:00:00 17:00:00 Đường Hoàng Diệu, dãy lẻ từ Café Trà Mi (số 281) đến ngã 4 Nguyễn Tri Phương, phường Châu Phú B, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 13:00:00 17:00:00 Đường Trần Hưng Đạo từ Biên phòng đến Hẻm Chợ Gà, phường Châu Phú A, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 13:00:00 17:00:00 Đường Trần Hưng Đạo từ Biên phòng đến Hẻm Chợ Gà, phường Châu Phú A, Tp Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
24/05/2021 07:30:00 17:00:00 Cty TNHH MTV Khai thác thủy lợi- Sato 474AP/200/19/6, xã Khánh Bình, huyện An Phú. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
24/05/2021 07:30:00 17:00:00 Cty TNHH MTV Khai thác thủy lợi- Sato 474AP/200/19/6, xã Khánh Bình, huyện An Phú. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
24/05/2021 07:30:00 17:00:00 HKD Võ Thanh Y 3x15kVA 478AP/227/3A, xã Khánh An, huyện An Phú. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
24/05/2021 07:30:00 17:00:00 HKD Võ Thanh Y 3x15kVA 478AP/227/3A, xã Khánh An, huyện An Phú. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
24/05/2021 07:30:00 17:00:00 Nông sản Yến Phương trụ 478AP/233/1, xã Khánh An, huyện An Phú. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
24/05/2021 07:30:00 17:00:00 Nông sản Yến Phương trụ 478AP/233/1, xã Khánh An, huyện An Phú. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
24/05/2021 07:30:00 17:00:00 Nhà máy nước đá Bùi Văn Điện 474-474AP/200/31A/1, xã Khánh Bình, huyện An Phú. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
24/05/2021 07:30:00 17:00:00 Nhà máy nước đá Bùi Văn Điện 474-474AP/200/31A/1, xã Khánh Bình, huyện An Phú. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
24/05/2021 07:30:00 17:00:00 Tran Thi Cam Van-478AP/266A/1, xã Khánh An, huyện An Phú. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
24/05/2021 07:30:00 17:00:00 Tran Thi Cam Van-478AP/266A/1, xã Khánh An, huyện An Phú. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
24/05/2021 07:30:00 17:00:00 Trường THCS Khánh An-478AP/260A/1, xã Khánh An, huyện An Phú. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
24/05/2021 07:30:00 17:00:00 Trường THCS Khánh An-478AP/260A/1, xã Khánh An, huyện An Phú. Điện lực Châu Đốc TBA: Sửa chữa thường xuyên
Lịch cắt điện tại An Giang
Lịch cúp điện tại An Giang

Lịch cắt điện tại khu vực An Giang giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực An Giang để có thêm thông tin cụ thể

Bình luận

Chọn nhanhHotline CSKH Điện lực


CSKH HÀ NỘI : 19001288

CSKH TP HỒ CHÍ MINH : 1900545454

CSKH MIỀN BẮC : 19006769

CSKH MIỀN TRUNG : 19001909

CSKH MIỀN NAM : 19001006 - 19009000