Sổ tay sử dụng điện | Lịch cúp điện mới cập nhật

Lịch cúp điện Bạc Liêu

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 17/05/2021

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Bạc Liêu hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật...
Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Bạc Liêu danh sách chi tiết
Ngày Từ Đến Khu vực Đơn vị Thông tin
17/05/2021 06:00:00 10:00:00 Ấp Mỹ Điền - xã Long Điền Đông. Điện lực Đông Hải Khách hàng đề nghị cắt điện
17/05/2021 06:30:00 10:00:00 Ấp Hoàng Quân 1, Hoàng Quân 3 - xã Hưng Thành Điện Lực Vĩnh Lợi Khách hàng đề nghị cắt điện
18/05/2021 06:00:00 11:30:00 Lộ Bờ Tây, khóm Kinh Tế, phường Nhà Mát Điện lực Thành Phố Bạc Liêu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 06:00:00 16:00:00 Ấp Quyết Chiến - xã An Trạch A. Điện lực Đông Hải Khách hàng đề nghị cắt điện
18/05/2021 06:30:00 09:00:00 Xã Tân Phong, Tân Thạnh Xã An Trạch, huyện Đông Hải Điện lực Giá Rai Khách hàng đề nghị cắt điện
18/05/2021 06:30:00 10:30:00 Ấp 10, Nhàn Dân A, Nhàn Dân B - xã Tân Phong; xã Tân Thạnh Điện lực Giá Rai Khách hàng đề nghị cắt điện
18/05/2021 06:30:00 11:30:00 Ấp Vĩnh Tân - xã Vĩnh Mỹ A Điện lực Hòa Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
18/05/2021 06:30:00 14:00:00 Ấp Phước 3A, Phước 3B - Xã Vĩnh Phú Đông Điện lực Phước Long Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
18/05/2021 06:30:00 15:30:00 Ấp Vĩnh Tiến, Vĩnh Tân, Xóm Lớn A, Xóm Lớn B - xã Vĩnh Mỹ A; Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Mẫu - xã Vĩnh Hậu; Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa, Vĩnh Kiểu, Vĩnh Lập, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Thịnh Điện lực Hòa Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
18/05/2021 06:30:00 16:30:00 Ấp Béc Hen Lớn - xã Long Thạnh. Điện Lực Vĩnh Lợi Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
18/05/2021 07:00:00 16:00:00 Ấp Hậu Bối 2 - xã Minh Diệu Điện lực Hòa Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
18/05/2021 08:00:00 11:00:00 Trạm khách hàng Điện lực Giá Rai Khách hàng đề nghị cắt điện
19/05/2021 06:00:00 11:00:00 Ấp Thạnh Trị - xã Long Điền. Điện lực Đông Hải Khách hàng đề nghị cắt điện
19/05/2021 06:00:00 11:30:00 Ấp Kim Cấu, Ấp Giáp Nước, Công Điền, Vĩnh An - xã Vĩnh Trạch; Ấp Biển ĐôngA, Biển Đông B, Giồng Giữa A, Giồng Giữa B - xã Vĩnh Trạch Đông Điện lực Thành Phố Bạc Liêu Khách hàng đề nghị cắt điện
19/05/2021 06:00:00 17:00:00 Phường Láng Tròn Điện lực Giá Rai Khách hàng đề nghị cắt điện
19/05/2021 06:30:00 13:00:00 Ấp Công Điền - xã Vĩnh Trạch; Ấp Biển Đông A - xã Vĩnh Trạch Đông Điện lực Thành Phố Bạc Liêu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 06:30:00 13:30:00 Ấp Tường 1, Phước 3B - Xã Vĩnh Phú Đông Điện lực Phước Long Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
19/05/2021 06:30:00 14:30:00 Ấp 13, 14, Thống Nhất, Vĩnh Mẫu - xã Vĩnh Hậu; Ấp Vĩnh Mới, Vĩnh Tiến - xã Vĩnh Thịnh Điện lực Hòa Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
19/05/2021 06:30:00 15:30:00 Ấp Vĩnh Mới - xã Vĩnh Thịnh Ấp Vĩnh Mẫu - xã Vĩnh Hậu (khu vực giáp ranh ấp Vĩnh Mới) Điện lực Hòa Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
19/05/2021 06:30:00 16:30:00 Ấp Biển Đông A - xã Vĩnh Trạch Đông Điện lực Thành Phố Bạc Liêu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 07:00:00 15:00:00 Ấp 15 - xã Vĩnh Hậu A Điện lực Hòa Bình Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 12:00:00 16:30:00 Ấp An Trạch Đông - xã Vĩnh Trạch; Ấp Biển Đông A - xã Vĩnh Trạch Đông Điện lực Thành Phố Bạc Liêu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 06:00:00 11:30:00 Đường Nguyễn Văn A, Phan Văn Trị, Lê Thị Cẩm Lệ - Phường 2 Điện lực Thành Phố Bạc Liêu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 06:00:00 14:00:00 Ấp Minh Thình - xã An Phúc Điện lực Đông Hải Khách hàng đề nghị cắt điện
20/05/2021 06:30:00 10:30:00 Ấp Vĩnh Mới, Vĩnh Hòa, Vĩnh Kiểu, Vĩnh Lạc - xã Vĩnh Thịnh Điện lực Hòa Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
20/05/2021 06:30:00 13:30:00 Ấp Thọ Hậu - Xã Phước Long Điện lực Phước Long Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
20/05/2021 06:30:00 16:30:00 Ấp Tân Long, Phước Thạnh 1 - xã Long Thạnh. Điện Lực Vĩnh Lợi Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
20/05/2021 07:00:00 16:00:00 Ấp Hậu Bối 1, 2 - xã Minh Diệu Ấp Nam Thạnh - xã Vĩnh Hưng - huyện Vĩnh Lợi Điện lực Hòa Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
20/05/2021 13:00:00 15:30:00 Ấp Thọ Hậu - Xã Phước Long Điện lực Phước Long Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
21/05/2021 06:30:00 11:30:00 Ấp Mỹ Tân, Vĩnh Phú B - Xã Vĩnh Phú Đông Điện lực Phước Long Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
21/05/2021 06:30:00 16:30:00 Ấp Béc Hen Lớn - xã Long Thạnh. Điện Lực Vĩnh Lợi Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
21/05/2021 11:30:00 14:30:00 Ấp Phước 3B - Xã Vĩnh Phú Đông Điện lực Phước Long Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
22/05/2021 05:30:00 13:00:00 Đường 23 tháng 8 phường 7, 8; Nguyến Đình Chiểu - Phường 7; Khóm Trà Kha, Trà Kha A, Trà Kha B, Trà Khứa - Phường 8 Điện lực Thành Phố Bạc Liêu Khách hàng đề nghị cắt điện
22/05/2021 05:30:00 16:30:00 Đường Trần Phú nối dài (lề bên phải hướng từ trạm 110kV Bạc Liêu đến ngã tư Trần Phú nối dài - 23 Tháng 8), Nguyễn Hữu Nghĩa, Bế Văn Đàn, Kim Đồng, Lê Đại Hành, Nguyễn Trường Tộ, Uông Văn Khiêm, Nguyễn Văn Kỉnh, Lê Thị Riêng, Nguyễn Thông - Phường 7. Điện lực Thành Phố Bạc Liêu Khách hàng đề nghị cắt điện
22/05/2021 06:00:00 10:00:00 Ấp Gò Cát, Long Hà - xã Điền Hải; Ấp Thanh Hải, Bình Điền, Thuận Điền, An Điền - xã Long Điền Tây Điện lực Đông Hải Khách hàng đề nghị cắt điện
22/05/2021 06:00:00 11:00:00 Ấp 5 - thị trấn Gành Hào; Ấp Thanh Hải - xã Long Điền Tây. Điện lực Đông Hải Khách hàng đề nghị cắt điện
22/05/2021 06:00:00 13:00:00 Ấp 5 - thị trấn Gành Hào; Ấp Thanh Hải - xã Long Điền Tây Điện lực Đông Hải Khách hàng đề nghị cắt điện
22/05/2021 06:00:00 16:00:00 Ấp Cái Keo - xã An Phúc Điện lực Đông Hải Khách hàng đề nghị cắt điện
22/05/2021 06:00:00 17:00:00 Khóm 1, 2 - phường 1; Khóm 3 - phường Láng Tròn; Xã Phong Tân, Phong Thạnh, Phong Thạnh A. Điện lực Giá Rai Khách hàng đề nghị cắt điện
22/05/2021 07:00:00 16:00:00 Ấp 36, 38 - xã Minh Diệu Điện lực Hòa Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
Lịch cắt điện tại Bạc Liêu
Lịch cúp điện tại Bạc Liêu

Lịch cắt điện tại khu vực Bạc Liêu giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Bạc Liêu để có thêm thông tin cụ thể

Bình luận

Chọn nhanhHotline CSKH Điện lực


CSKH HÀ NỘI : 19001288

CSKH TP HỒ CHÍ MINH : 1900545454

CSKH MIỀN BẮC : 19006769

CSKH MIỀN TRUNG : 19001909

CSKH MIỀN NAM : 19001006 - 19009000