Sổ tay sử dụng điện | Lịch cúp điện mới cập nhật

Lịch cúp điện Bến Tre

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 17/05/2021

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Bến Tre hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật...
Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Bến Tre danh sách chi tiết
Ngày Từ Đến Khu vực Đơn vị Thông tin
17/05/2021 04:25:00 04:25:00 Kkông mất điện Điện lực thành phố Bến Tre Chuyển nguồn
17/05/2021 05:58:00 06:09:00 Xã Tân Thanh, Hưng Nhượng, Tân Hào, Long Mỹ, Tân Lợi Thạnh, Thạnh Phú Đông, Hưng Lễ huyện Giồng Trôm Điện lực Giồng Trôm Mất điện một pha.
17/05/2021 07:00:00 17:00:00 - Ấp Thanh Trung xã Hưng Khánh Trung B Điện lực Chợ Lách Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/05/2021 07:00:00 17:00:00 - Ấp Thiện Mỹ xã Tân Thiềng Điện lực Chợ Lách Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/05/2021 07:00:00 17:00:00 - Ấp Đông Thành xã Thành An Điện lực Mỏ Cày Bắc TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/05/2021 07:00:00 17:00:00 - Ấp 3 xã Bình Thới Điện lực Bình Đại TBA: Sửa chữa lớn
17/05/2021 07:00:00 17:00:00 -Ấp 1-2 xã Tân Xuân huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
17/05/2021 07:00:00 17:00:00 -Ấp An Phú xã An Hòa Tây huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/05/2021 07:00:00 17:00:00 -Ấp An Qui xã An Ngãi Tây huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
17/05/2021 07:00:00 17:00:00 -Ấp Phú Thành xã Phú Hưng; khu phố 4 phường 8 Điện lực thành phố Bến Tre Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
17/05/2021 07:00:00 17:00:00 Ấp 1 xã An Khánh, ấp Long Hòa–Long Hội–Long Thạnh xã Giao Long, ấp Phú Luông xã Tân Phú Điện lực Châu Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
17/05/2021 07:00:00 17:00:00 Ấp An Quới – Định Thái xã Định Thủy Điện lực Mỏ Cày Nam Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/05/2021 07:00:00 17:00:00 Ấp An Quới – Định Thái xã Định Thủy Điện lực Mỏ Cày Nam Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/05/2021 07:00:00 17:00:00 Ấp Tân Thới – Thới Lộc xã Sơn Định Điện lực Chợ Lách Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/05/2021 07:27:00 08:00:00 Ấp An Trạch Đông, Xã Thành Thới A Điện lực Mỏ Cày Nam mất pha NR Thành Thới A
17/05/2021 07:28:00 08:00:00 Ấp An Trạch Đông, Xã Thành Thới A Điện lực Mỏ Cày Nam Mất pha NR Thành Thới A
17/05/2021 07:28:00 08:00:00 Ấp An Trạch Đông, Xã Thành Thới A Điện lực Mỏ Cày Nam mất pha NR Thành Thới A
17/05/2021 07:28:00 08:00:00 ấp An Trạch Tây, xã Thành Thới B Điện lực Mỏ Cày Nam Mất pha NR Thành Thới A
17/05/2021 07:28:00 08:00:00 ấp An Trạch Tây, xã Thành Thới B Điện lực Mỏ Cày Nam mất pha NR Thành Thới A
17/05/2021 07:28:00 08:00:00 ấp Tân Viên, xã Thành Thới B Điện lực Mỏ Cày Nam mất pha NR Thành Thới A
17/05/2021 07:30:00 09:00:00 CSNT Đặng Văn Bảy ấp Thạnh Thới B, xã Thạnh Hải Điện lực Thạnh Phú TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/05/2021 07:39:00 08:00:00 ấp Tân Phong, xã Thành Thới A Điện lực Mỏ Cày Nam mất pha NR Tân Điền - Tân Phong
17/05/2021 08:00:00 17:00:00 -Ấp Kinh Cũ xã Phong Nẫm Điện lực Giồng Trôm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/05/2021 09:00:00 11:00:00 Ấp 1 xã An Khánh, ấp Long Hòa–Long Hội–Long Thạnh xã Giao Long, ấp Phú Luông xã Tân Phú Điện lực Châu Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/05/2021 09:30:00 11:00:00 CSNT Phạm Văn Triều ấp Thạnh Hưng A, xã Thạnh Hải Điện lực Thạnh Phú TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/05/2021 13:00:00 15:00:00 CSNT Nguyễn Văn Nơi ấp Thạnh An, xã Thạnh Hải Điện lực Thạnh Phú TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/05/2021 13:30:00 15:00:00 Ấp 1 xã An Khánh, ấp Long Hòa–Long Hội–Long Thạnh xã Giao Long, ấp Phú Luông xã Tân Phú Điện lực Châu Thành Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
17/05/2021 13:30:00 16:00:00 Ấp 1 xã An Khánh, ấp Long Hòa–Long Hội–Long Thạnh xã Giao Long, ấp Phú Luông xã Tân Phú Điện lực Châu Thành Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
17/05/2021 13:30:00 16:30:00 Ấp 1 xã An Khánh, ấp Long Hòa–Long Hội–Long Thạnh xã Giao Long, ấp Phú Luông xã Tân Phú Điện lực Châu Thành Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
17/05/2021 15:30:00 17:00:00 CSNT Huỳnh Văn Viên ấp Thạnh An, xã Thạnh Phong Điện lực Thạnh Phú TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 07:00:00 13:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Mỏ Cày Nam Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 07:00:00 17:00:00 -Ấp 5-7 xã An Đức huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
18/05/2021 07:00:00 17:00:00 -Ấp 5-7 xã An Đức huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
18/05/2021 07:00:00 17:00:00 -Ấp 7 xã An Đức huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 07:00:00 17:00:00 -Ấp 8 xã An Thủy huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
18/05/2021 07:00:00 17:00:00 -Ấp Mỹ An A xã Mỹ Thạnh An Điện lực thành phố Bến Tre Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 07:00:00 17:00:00 Ấp Phú Hòa–Phú Phong xã Quới Thành, ấp Tân Đông xã Tân Phú, ấp Phú Luông xã Tân Phú Điện lực Châu Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
18/05/2021 07:00:00 17:00:00 Ấp Phú Lộc Hạ xã An Định, Ấp An Thới – Tân Quới 2 xã Phước Hiệp Điện lực Mỏ Cày Nam Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 07:00:00 17:00:00 Ấp Phú Lộc Hạ xã An Định, Ấp An Thới – Tân Quới 2 xã Phước Hiệp Điện lực Mỏ Cày Nam Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 07:00:00 17:00:00 Ấp Phú Lộc Hạ xã An Định, Ấp An Thới – Tân Quới 2 xã Phước Hiệp Điện lực Mỏ Cày Nam Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 07:00:00 17:00:00 Ấp Phú Lộc Hạ xã An Định, Ấp An Thới – Tân Quới 2 xã Phước Hiệp Điện lực Mỏ Cày Nam Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 07:00:00 17:00:00 ấp Phú Mỹ, xã Nhuận Phú Tân Điện lực Mỏ Cày Bắc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 07:00:00 17:00:00 ấp Tân Nhuận - xã Nhuận Phú Tân Điện lực Mỏ Cày Bắc Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
18/05/2021 07:30:00 11:00:00 Ấp Thạnh Lại, xã Bình Thạnh Điện lực Thạnh Phú TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 07:30:00 17:00:00 -Ấp 2B xã Thạnh Phú Đông Điện lực Giồng Trôm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 07:30:00 17:00:00 -Ấp 6 xã Hưng Nhượng Điện lực Giồng Trôm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 07:30:00 17:00:00 -Ấp Tân Lợi xã Tân Thanh, ấp 13 - 14 xã Tân Hào Điện lực Giồng Trôm Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
18/05/2021 07:30:00 17:00:00 Ấp An Hòa xã An Nhơn Điện lực Thạnh Phú Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 07:30:00 17:00:00 Ấp Giao Bình xã Giao Thạnh Điện lực Thạnh Phú Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
18/05/2021 07:30:00 17:00:00 Ấp Qúi Đức B Xã Quới Điền Điện lực Thạnh Phú Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
18/05/2021 07:30:00 17:00:00 Ấp Qúi Đức B Xã Quới Điền Điện lực Thạnh Phú Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
18/05/2021 08:15:00 10:00:00 Ấp Phú Hòa–Phú Phong xã Quới Thành, ấp Tân Đông xã Tân Phú, ấp Phú Luông xã Tân Phú Điện lực Châu Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 08:30:00 11:00:00 Ấp Giao Hòa, xã Giao Thạnh Điện lực Thạnh Phú Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
18/05/2021 09:30:00 11:00:00 CSNT Phạm Thị Ron ấp Thạnh Mỹ, xã Mỹ An Điện lực Thạnh Phú TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 10:15:00 11:30:00 Ấp Phú Hòa–Phú Phong xã Quới Thành, ấp Tân Đông xã Tân Phú, ấp Phú Luông xã Tân Phú Điện lực Châu Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 10:30:00 17:00:00 Ấp Thạnh Phước Xã Thạnh Phong Điện lực Thạnh Phú Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
18/05/2021 11:00:00 17:00:00 Ấp Thạnh Phước Xã Thạnh Phong Điện lực Thạnh Phú Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 13:00:00 17:00:00 -Ấp 4 xã Phú Nhuận Điện lực thành phố Bến Tre Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 13:00:00 17:00:00 CSNT Phan Thị Xuân ấp An Hòa xã An Thuận Điện lực Thạnh Phú TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 13:00:00 17:00:00 Ấp An Ninh xã An Qui Điện lực Thạnh Phú Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 13:30:00 17:00:00 Ấp Phú Hòa–Phú Phong xã Quới Thành, ấp Tân Đông xã Tân Phú, ấp Phú Luông xã Tân Phú Điện lực Châu Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 07:00:00 17:00:00 - Ấp Vĩnh Trị xã Khánh Thạnh Tân Điện lực Mỏ Cày Bắc TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 07:00:00 17:00:00 -Khu phố 1,4 phường 8 Điện lực thành phố Bến Tre Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
19/05/2021 07:00:00 17:00:00 -Ấp 3 xã Bảo Thuận huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
19/05/2021 07:00:00 17:00:00 -Ấp 6 xã Bảo Thạnh huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 07:00:00 17:00:00 -Ấp Mỹ An B xã Mỹ Thạnh An Điện lực thành phố Bến Tre Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 07:00:00 17:00:00 Xã Giao Long, An Hóa, ấp Phước Thành-Phước Hậu xã An Phước Điện lực Châu Thành Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
19/05/2021 07:00:00 17:00:00 Xã Giao Long, An Hóa, ấp Phước Thành-Phước Hậu xã An Phước Điện lực Châu Thành Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
19/05/2021 07:00:00 17:00:00 Ấp Bình Tây – Phú Trạch xã Cẩm Sơn Điện lực Mỏ Cày Nam Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 07:00:00 17:00:00 Ấp Bình Tây – Phú Trạch xã Cẩm Sơn Điện lực Mỏ Cày Nam Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 07:00:00 17:00:00 Ấp Phú Thuận xã Quới Thành, ấp Phú Nhơn Thị trấn Châu Thành, ấp Phước Trạch xã Phước Thạnh, ấp Tiên Hưng xã Tiên Long Điện lực Châu Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
19/05/2021 07:00:00 17:00:00 Ấp Tân Thới – Thới Lộc xã Sơn Định Điện lực Chợ Lách Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 07:30:00 09:00:00 Ấp Phú Thuận xã Quới Thành, ấp Phú Nhơn Thị trấn Châu Thành, ấp Phước Trạch xã Phước Thạnh, ấp Tiên Hưng xã Tiên Long Điện lực Châu Thành Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
19/05/2021 07:30:00 09:00:00 Ấp Phú Thuận xã Quới Thành, ấp Phú Nhơn Thị trấn Châu Thành, ấp Phước Trạch xã Phước Thạnh, ấp Tiên Hưng xã Tiên Long Điện lực Châu Thành Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
19/05/2021 07:30:00 11:00:00 CSNT Ngô Văn Thanh, ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Phong Điện lực Thạnh Phú TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 07:30:00 17:00:00 -Ấp 2 - 4 - 5 - 6 - 8 xã Phước Long, ấp 2A - 3 - 4 - 5 - 6 xã Thạnh Phú Đông Điện lực Giồng Trôm Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
19/05/2021 07:30:00 17:00:00 -Ấp 3 xã Thuận Điền Điện lực Giồng Trôm Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
19/05/2021 07:30:00 17:00:00 Ấp An Ninh, An khương xã An Thuận. Điện lực Thạnh Phú Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
19/05/2021 08:00:00 08:50:00 - Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Thành xã Bình Thới Điện lực Bình Đại TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 08:15:00 11:00:00 Ấp Phú Thuận xã Quới Thành, ấp Phú Nhơn Thị trấn Châu Thành, ấp Phước Trạch xã Phước Thạnh, ấp Tiên Hưng xã Tiên Long Điện lực Châu Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
19/05/2021 09:00:00 09:50:00 - Khách hàng NTCN Trương Văn Lỳ E xã Bình Thới Điện lực Bình Đại TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 10:00:00 11:00:00 - Khách hàng NTCN Mai Thị Ha xã Phú Long Điện lực Bình Đại TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 13:00:00 13:50:00 - Khách hàng NTCN Đặng Văn Hải xã Phú Long Điện lực Bình Đại TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 13:00:00 17:00:00 CSNT Nguyễn Thái Dũng, ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Hải Điện lực Thạnh Phú TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 13:00:00 17:00:00 Ấp Phú Thuận xã Quới Thành, ấp Phú Nhơn Thị trấn Châu Thành, ấp Phước Trạch xã Phước Thạnh, ấp Tiên Hưng xã Tiên Long Điện lực Châu Thành Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
19/05/2021 13:30:00 16:00:00 Ấp Phú Thuận xã Quới Thành, ấp Phú Nhơn Thị trấn Châu Thành, ấp Phước Trạch xã Phước Thạnh, ấp Tiên Hưng xã Tiên Long Điện lực Châu Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 14:00:00 14:50:00 - Khách hàng NTCN Nguyễn Duy Tình xã Phú Long Điện lực Bình Đại TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 15:00:00 16:00:00 - Khách hàng NTCN Lê Thành Đắc xã Phú Long Điện lực Bình Đại TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 07:00:00 17:00:00 - Ấp Sơn Lân xã Sơn Định Điện lực Chợ Lách Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 07:00:00 17:00:00 -Khu phố 3 phường 7 Điện lực thành phố Bến Tre Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
20/05/2021 07:00:00 17:00:00 -Ấp 2 xã Bảo Thuận huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 07:00:00 17:00:00 -Ấp 4 xã An Hiệp huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 07:00:00 17:00:00 -Ấp 6 xã Bảo Thạnh huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
20/05/2021 07:00:00 17:00:00 -Ấp An Quí xã An Hòa Tây huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 07:00:00 17:00:00 -Ấp An Quí xã An Hòa Tây huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 07:00:00 17:00:00 Ấp 1–3 xã Tân Thạch, ấp Hòa Thanh xã An Hiệp, ấp Tiên Thạnh xã Tiên Long, ấp 5 xã An Khánh Điện lực Châu Thành Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
20/05/2021 07:00:00 17:00:00 Ấp 1–3 xã Tân Thạch, ấp Hòa Thanh xã An Hiệp, ấp Tiên Thạnh xã Tiên Long, ấp 5 xã An Khánh Điện lực Châu Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
20/05/2021 07:00:00 17:00:00 Ấp An Trường xã Phước Hiệp, Ấp Phước Tân xã Bình Khánh Điện lực Mỏ Cày Nam Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 07:00:00 17:00:00 Ấp An Trường xã Phước Hiệp, Ấp Phước Tân xã Bình Khánh Điện lực Mỏ Cày Nam Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 07:00:00 17:00:00 ấp Hưng Long - xã Hòa Lộc Điện lực Mỏ Cày Bắc TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 07:00:00 17:00:00 ấp Thanh Sơn 2, xã Thanh Tân Điện lực Mỏ Cày Bắc TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 07:30:00 11:00:00 Ấp 1–3 xã Tân Thạch, ấp Hòa Thanh xã An Hiệp, ấp Tiên Thạnh xã Tiên Long, ấp 5 xã An Khánh Điện lực Châu Thành Khách hàng đề nghị cắt điện
20/05/2021 07:30:00 17:00:00 -Xương Long, Xương Thạnh A xã Thới Thạnh. Điện lực Thạnh Phú Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
20/05/2021 07:30:00 17:00:00 -Ấp 1 xã Long Mỹ Điện lực Giồng Trôm Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 07:30:00 17:00:00 -Ấp 4 - 5 - 6 xã Sơn Phú Điện lực Giồng Trôm Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
20/05/2021 07:30:00 17:00:00 -Ấp Phong Phú xã Phong Nẫm, ấp Lương Thuận xã Lương Quới Điện lực Giồng Trôm Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
20/05/2021 07:30:00 17:00:00 Ấp Qúi Khương xã Qưới Điền Điện lực Thạnh Phú Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
20/05/2021 07:45:00 12:00:00 Ấp 1–3 xã Tân Thạch, ấp Hòa Thanh xã An Hiệp, ấp Tiên Thạnh xã Tiên Long, ấp 5 xã An Khánh Điện lực Châu Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 08:00:00 09:30:00 - Khách hàng NTCN Nguyễn Hùng Dũng xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 09:40:00 10:40:00 - Khách hàng NTCN Bùi Văn Tùng xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 13:00:00 13:50:00 - Khách hàng NTCN Lê Văn Hồng xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 13:00:00 17:00:00 -Ấp Phú Hào xã Phú Hưng Điện lực thành phố Bến Tre Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 13:30:00 16:00:00 Ấp 1–3 xã Tân Thạch, ấp Hòa Thanh xã An Hiệp, ấp Tiên Thạnh xã Tiên Long, ấp 5 xã An Khánh Điện lực Châu Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 14:00:00 14:50:00 - Khách hàng NTCN Trương Ngọc Hân xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 15:00:00 15:50:00 - Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Tám xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 16:00:00 17:00:00 - Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Đúng xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:00:00 17:00:00 - Ấp Tân Thông 2 xã Thanh Tân Điện lực Mỏ Cày Bắc TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:00:00 17:00:00 -Ấp 1 xã An Bình Tây huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:00:00 17:00:00 -Ấp 6 xã An Đức huyện Ba Tri Điện lực Ba Tri Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
21/05/2021 07:00:00 17:00:00 -Ấp 8 xã An Đức huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
21/05/2021 07:00:00 17:00:00 -Ấp 8 xã An Đức huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
21/05/2021 07:00:00 17:00:00 -Ấp An Phú xã An Hòa Tây huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:00:00 17:00:00 -Ấp An Phú xã An Hòa Tây huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:00:00 17:00:00 -Ấp An Phú xã An Hòa Tây huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:00:00 17:00:00 -Ấp An Phú xã An Hòa Tây huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:00:00 17:00:00 -Ấp Bình Thành xã Bình Phú Điện lực thành phố Bến Tre Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
21/05/2021 07:00:00 17:00:00 -Ấp Mỹ Lợi xã Mỹ Thạnh huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:00:00 17:00:00 Ấp Minh Nghĩa xã Ngãi Đăng, Ấp Thạnh Tây xã Hương Mỹ Điện lực Mỏ Cày Nam Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:00:00 17:00:00 Ấp Minh Nghĩa xã Ngãi Đăng, Ấp Thạnh Tây xã Hương Mỹ Điện lực Mỏ Cày Nam Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:00:00 17:00:00 Ấp Phước Lễ xã Thành Triệu Điện lực Châu Thành Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
21/05/2021 07:00:00 17:00:00 ấp Xóm Cối xã Thạnh Ngãi Điện lực Mỏ Cày Bắc Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
21/05/2021 07:00:00 18:00:00 - Ấp Bình Hòa Thị trấn Bình Đại, ấp 1 – 3 xã Bình Thới, Mắc Miễu xã Đại Hòa Lộc, ấp 1 xã Thạnh Trị Điện lực Bình Đại Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
21/05/2021 07:30:00 17:00:00 -Ấp 2 - 3 xã Hưng Phong Điện lực Giồng Trôm Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
21/05/2021 08:00:00 11:30:00 Ấp Phước Lễ xã Thành Triệu, Ấp An Thới A xã An Khánh Điện lực Châu Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 08:00:00 11:30:00 Ấp Phước Lễ xã Thành Triệu, Ấp An Thới A xã An Khánh Điện lực Châu Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 09:30:00 14:00:00 - Khách hàng NTCN Đặng Văn Đồng xã Thừa Đức Điện lực Bình Đại TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 14:30:00 17:00:00 - Khách hàng NTCN Trần Thị Mứt xã Phú Long Điện lực Bình Đại TBA: Sửa chữa thường xuyên
22/05/2021 07:00:00 11:30:00 Chế biến dừa Phú Hưng Điện lực thành phố Bến Tre TBA: Sửa chữa thường xuyên
22/05/2021 07:00:00 17:00:00 -KH Khu nuội tôm Trần Văn Oắng xã Vĩnh An huyện Ba Tri Điện lực Ba Tri TBA: Sửa chữa thường xuyên
22/05/2021 07:00:00 17:00:00 -KH Khu nuội tôm Việt Nga xã Bảo Thuận huyện Ba Tri Điện lực Ba Tri TBA: Sửa chữa thường xuyên
22/05/2021 07:00:00 17:00:00 -KH Xí nghiệp Lương thực xã Mỹ Chánh huyện Ba Tri Điện lực Ba Tri TBA: Sửa chữa thường xuyên
22/05/2021 07:30:00 17:00:00 Xã Mỹ An Điện lực Thạnh Phú Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
22/05/2021 11:00:00 14:00:00 Trạm KH Trương Văn Trăm Điện lực thành phố Bến Tre TBA: Sửa chữa thường xuyên
23/05/2021 07:30:00 17:00:00 Khu phố 2, khu phố 3 Thị trấn Thạnh Phú Điện lực Thạnh Phú Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Lịch cắt điện tại Bến Tre
Lịch cúp điện tại Bến Tre

Lịch cắt điện tại khu vực Bến Tre giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Bến Tre để có thêm thông tin cụ thể

Bình luận

Chọn nhanhHotline CSKH Điện lực


CSKH HÀ NỘI : 19001288

CSKH TP HỒ CHÍ MINH : 1900545454

CSKH MIỀN BẮC : 19006769

CSKH MIỀN TRUNG : 19001909

CSKH MIỀN NAM : 19001006 - 19009000