Sổ tay sử dụng điện | Lịch cúp điện mới cập nhật

Lịch cúp điện Bình Định

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 17/05/2021

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Bình Định hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật...
Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Bình Định danh sách chi tiết
Ngày Từ Đến Khu vực Đơn vị Thông tin
17/05/2021 05:10 05:10 Hội Giáo Điện Lực Quy Nhơn MC trip, F79 thành công
17/05/2021 05:10 05:10 Hội Sơn Điện Lực Quy Nhơn MC trip, F79 thành công
17/05/2021 05:10 05:10 Hội Thành 2 Điện Lực Quy Nhơn MC trip, F79 thành công
17/05/2021 05:10 05:10 Hội Tân 1 Điện Lực Quy Nhơn MC trip, F79 thành công
17/05/2021 05:10 05:10 Hội Tân 3 Điện Lực Quy Nhơn MC trip, F79 thành công
17/05/2021 05:50 05:50 Hưng Mỹ 5 Điện Lực Phù Cát MC trip, AR thành công
17/05/2021 05:50 05:50 Lộc Khánh Điện Lực Phù Cát MC trip, AR thành công
17/05/2021 05:50 05:50 TBA Hội Lộc 2 Điện Lực Phù Cát MC trip, AR thành công
17/05/2021 05:50 05:50 TBA Mỹ Thuận Điện Lực Phù Cát MC trip, AR thành công
17/05/2021 05:50 05:50 TBA Mỹ Thuận 2 Điện Lực Phù Cát MC trip, AR thành công
17/05/2021 07:00 16:00 BTS Nhơn Lộc Điện lực An Nhơn Thay cột, thay xà ĐZ 22 kv ( Nâng đường dây bị thấp dọc QL 19 )
17/05/2021 07:00 16:00 Cấp Nước Thôn Nam Tượng Điện lực An Nhơn Thay cột, thay xà ĐZ 22 kv ( Nâng đường dây bị thấp dọc QL 19 )
17/05/2021 07:00 16:00 Gò Sơn 4 XBT Điện lực An Nhơn Thay cột, thay xà ĐZ 22 kv ( Nâng đường dây bị thấp dọc QL 19 )
17/05/2021 07:00 16:00 Xăng Dầu Nhơn Tân Điện lực An Nhơn Thay cột, thay xà ĐZ 22 kv ( Nâng đường dây bị thấp dọc QL 19 )
17/05/2021 07:00 16:00 ĐMT SWE Điện lực An Nhơn Thay cột, thay xà ĐZ 22 kv ( Nâng đường dây bị thấp dọc QL 19 )
17/05/2021 07:30 11:15 TBA Phú Xuân 1 Điện Lực Phú Phong - Lắp chụp đầu cột, xử lý dây dẫn trung áp vượt đường QL19 (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa) tại C22/1 và C22/2- ĐZ22kV NR. Phú Xuân - XT478/TSO
17/05/2021 07:30 11:15 TBA Phú Xuân 1 Điện Lực Phú Phong - Lắp chụp đầu cột, xử lý dây dẫn trung áp vượt đường QL19 (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa) tại C22/1 và C22/2- ĐZ22kV NR. Phú Xuân - XT478/TSO
17/05/2021 07:30 16:50 TBA Hồ vạn Hội Điện Lực Hoài Ân Phát quang đường dây 22kV từ NR Hồ Vạn Hội đến TBA Hồ Vạn Hội XT471-HNH.
17/05/2021 07:38 09:38 Khu Dân Cư Thị Trấn Vĩnh Thạnh Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 Khu Dân Cư Thị Trấn Vĩnh Thạnh Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA An Ngoại Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA An Ngoại Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA An Nội Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA An Nội Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA Ba Na Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA Ba Na Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA Bưu Cục Định Bình Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA Bưu Cục Định Bình Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA Hà Rơn Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA Hà Rơn Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA Hồ Hòn Lập Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA Hồ Hòn Lập Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA Kho Bạc Nhà Nước Vĩnh Thạnh Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA Kho Bạc Nhà Nước Vĩnh Thạnh Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA Khu Dân Cư Định An Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA Khu Dân Cư Định An Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA L3 Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA L3 Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA L5 Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA L5 Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA M2 Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA M2 Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA TT Y Tế Vĩnh Thạnh Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA TT Y Tế Vĩnh Thạnh Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA Thác Hải Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA Thác Hải Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA Trung Tâm Huyện Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA Trung Tâm Huyện Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA UB Huyện Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA UB Huyện Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA Vĩnh Cửu Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA Vĩnh Cửu Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA Vĩnh Giang Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA Vĩnh Giang Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA Vĩnh Hảo 1 Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA Vĩnh Hảo 1 Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA Vĩnh Khương Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA Vĩnh Khương Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA Vĩnh Phúc Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA Vĩnh Phúc Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA Vĩnh Thọ Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA Vĩnh Thọ Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA Vĩnh Trường Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA Vĩnh Trường Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA Vĩnh Định Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA Vĩnh Định Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA Định Bình 1 Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA Định Bình 1 Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA Định Bình 3 Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA Định Bình 3 Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA Định Nhì Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA Định Nhì Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA Định Thiền Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA Định Thiền Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA Định Tố Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 TBA Định Tố Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 UBND Xã Vĩnh Thịnh Điện Lực Phú Phong
17/05/2021 07:38 09:38 UBND Xã Vĩnh Thịnh Điện Lực Phú Phong
18/05/2021 05:30 16:00 TBA Chợ Huyện 2 Điện lực Tuy Phước Thi công công trình:Xử lý các vị trí vượt đường QL19 mới nhằm đảm bảo độ cao để xe vận chuyển thiết bị điện gió đi qua tại khoảng cột C28/6-C28/7 - XT471/ANH
18/05/2021 05:30 16:00 TBA Cây Gạo Điện lực Tuy Phước Thi công công trình:Xử lý các vị trí vượt đường QL19 mới nhằm đảm bảo độ cao để xe vận chuyển thiết bị điện gió đi qua tại khoảng cột C28/6-C28/7 - XT471/ANH
18/05/2021 05:30 16:00 TBA Cầu Gành 2. Điện lực Tuy Phước Thi công công trình:Xử lý các vị trí vượt đường QL19 mới nhằm đảm bảo độ cao để xe vận chuyển thiết bị điện gió đi qua tại khoảng cột C28/6-C28/7 - XT471/ANH
18/05/2021 05:30 16:00 TBA Cầu Gành. Điện lực Tuy Phước Thi công công trình:Xử lý các vị trí vượt đường QL19 mới nhằm đảm bảo độ cao để xe vận chuyển thiết bị điện gió đi qua tại khoảng cột C28/6-C28/7 - XT471/ANH
18/05/2021 05:30 16:00 TBA TĐC Phước Lộc Điện lực Tuy Phước Thi công công trình:Xử lý các vị trí vượt đường QL19 mới nhằm đảm bảo độ cao để xe vận chuyển thiết bị điện gió đi qua tại khoảng cột C28/6-C28/7 - XT471/ANH
18/05/2021 06:30 17:00 TBA Bình Liên Điện Lực Phú Phong Thay cột, lắp chụp đầu cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
18/05/2021 06:30 17:00 TBA Bình Liên Điện Lực Phú Phong Thay cột, lắp chụp đầu cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
18/05/2021 06:30 17:00 TBA Bình Trường Điện Lực Phú Phong Thay cột, lắp chụp đầu cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
18/05/2021 06:30 17:00 TBA Bình Trường Điện Lực Phú Phong Thay cột, lắp chụp đầu cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
18/05/2021 06:30 17:00 TBA Bơm Tả Giang Điện Lực Phú Phong Thay cột, lắp chụp đầu cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
18/05/2021 06:30 17:00 TBA Bơm Tả Giang Điện Lực Phú Phong Thay cột, lắp chụp đầu cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
18/05/2021 07:00 15:00 Biotan 12 Điện lực Phù Mỹ Vệ sinh cách điện ĐZ 22kV bằng nước
18/05/2021 07:00 15:00 Biotan 3 Điện lực Phù Mỹ Vệ sinh cách điện ĐZ 22kV bằng nước
18/05/2021 07:00 15:00 Biotan 6 Điện lực Phù Mỹ Vệ sinh cách điện ĐZ 22kV bằng nước
18/05/2021 07:00 15:00 Biotan 8 Điện lực Phù Mỹ Vệ sinh cách điện ĐZ 22kV bằng nước
18/05/2021 07:15 09:45 TBA TÂN PHỤNG 1 XBT Điện lực Phù Mỹ TNĐK MBA, bổ sung dầu
18/05/2021 07:30 16:00 TBA Bình Trường 2 Điện Lực Phú Phong - Lắp chụp đầu cột, Thay cột, xử lý dây dẫn trung -hạ hạ áp vượt đường QL19 (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa) ĐZ 0,4kV lộ 1 và lộ 2 TBA Bình Trường 2 - XT477/ĐOPH
18/05/2021 07:30 16:00 TBA Bình Trường 2 Điện Lực Phú Phong - Lắp chụp đầu cột, Thay cột, xử lý dây dẫn trung -hạ hạ áp vượt đường QL19 (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa) ĐZ 0,4kV lộ 1 và lộ 2 TBA Bình Trường 2 - XT477/ĐOPH
18/05/2021 13:45 15:30 Bùi Thị Xuân 6 Điện Lực Phú Tài Bổ sung dầu MBA
18/05/2021 14:00 16:15 ĐÔNG AN Điện lực Phù Mỹ TNĐK MBA, xử lý đầu cực MBA bị phát nhiệt
18/05/2021 14:00 16:15 ĐÔNG AN Điện lực Phù Mỹ TNĐK MBA, xử lý đầu cực MBA bị phát nhiệt
18/05/2021 14:00 17:00 Thắng Lợi 1 Điện Lực Phú Tài Thay TI định kỳ TBA chuyên dùng
19/05/2021 06:30 17:00 TBA Bơm Cây Da Điện Lực Phú Phong Thay cột, lắp chụp đầu cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
19/05/2021 06:30 17:00 TBA Bơm Cây Da Điện Lực Phú Phong Thay cột, lắp chụp đầu cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
19/05/2021 06:30 17:00 TBA Chiếu Sáng Số 3 Điện Lực Phú Phong Thay cột, lắp chụp đầu cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
19/05/2021 06:30 17:00 TBA Chiếu Sáng Số 3 Điện Lực Phú Phong Thay cột, lắp chụp đầu cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
19/05/2021 06:30 17:00 TBA Gạch Ngói Phú An Điện Lực Phú Phong Thay cột, lắp chụp đầu cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
19/05/2021 06:30 17:00 TBA Gạch Ngói Phú An Điện Lực Phú Phong Thay cột, lắp chụp đầu cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
19/05/2021 06:30 17:00 TBA Gốm Cổ Điện Lực Phú Phong Thay cột, lắp chụp đầu cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
19/05/2021 06:30 17:00 TBA Gốm Cổ Điện Lực Phú Phong Thay cột, lắp chụp đầu cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
19/05/2021 06:30 17:00 TBA Hoàng Yến Điện Lực Phú Phong Thay cột, lắp chụp đầu cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
19/05/2021 06:30 17:00 TBA Hoàng Yến Điện Lực Phú Phong Thay cột, lắp chụp đầu cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
19/05/2021 06:30 17:00 TBA PHU AN 2 Điện Lực Phú Phong Thay cột, lắp chụp đầu cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
19/05/2021 06:30 17:00 TBA PHU AN 2 Điện Lực Phú Phong Thay cột, lắp chụp đầu cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
19/05/2021 06:30 17:00 TBA PHÚ AN 1 Điện Lực Phú Phong Thay cột, lắp chụp đầu cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
19/05/2021 06:30 17:00 TBA PHÚ AN 1 Điện Lực Phú Phong Thay cột, lắp chụp đầu cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
19/05/2021 06:30 17:00 TBA Thuận Phát Điện Lực Phú Phong Thay cột, lắp chụp đầu cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
19/05/2021 06:30 17:00 TBA Thuận Phát Điện Lực Phú Phong Thay cột, lắp chụp đầu cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
19/05/2021 06:30 17:00 TBA Thái Anh Điện Lực Phú Phong Thay cột, lắp chụp đầu cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
19/05/2021 06:30 17:00 TBA Thái Anh Điện Lực Phú Phong Thay cột, lắp chụp đầu cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
19/05/2021 06:30 17:00 TBA Tân Vạn Xuân Điện Lực Phú Phong Thay cột, lắp chụp đầu cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
19/05/2021 06:30 17:00 TBA Tân Vạn Xuân Điện Lực Phú Phong Thay cột, lắp chụp đầu cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
19/05/2021 07:15 12:15 TBA Uỷ Ban Xã HĐức Điện Lực Bồng Sơn Kéo dây ABC4x50 mm2, sang tải từ cột C105 đến C125 XT1 TBA UB Hoài Đức XT 476 HNH(SCL quí 2 năm 2021)
19/05/2021 07:15 12:15 TBA Uỷ Ban Xã HĐức Điện Lực Bồng Sơn Kéo dây ABC4x50 mm2, sang tải từ cột C105 đến C125 XT1 TBA UB Hoài Đức XT 476 HNH(SCL quí 2 năm 2021)
20/05/2021 06:30 10:30 Nhà Máy Nước Phú Phong Điện Lực Phú Phong Thay cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
20/05/2021 06:30 10:30 Nhà Máy Nước Phú Phong Điện Lực Phú Phong Thay cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
20/05/2021 06:30 10:30 Nhà Máy Nước Phú Phong Điện Lực Phú Phong Thay cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa) Tại C140- XT471/ĐOPH;Thay dây 22kV tại khoảng cột C126/2 đến C126/3- XT471/ĐOPH
20/05/2021 06:30 10:30 Nhà Máy Nước Phú Phong Điện Lực Phú Phong Thay cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa) Tại C140- XT471/ĐOPH;Thay dây 22kV tại khoảng cột C126/2 đến C126/3- XT471/ĐOPH
20/05/2021 06:30 10:30 TBA Bình Tường 2 Điện Lực Phú Phong Thay cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
20/05/2021 06:30 10:30 TBA Bình Tường 2 Điện Lực Phú Phong Thay cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
20/05/2021 06:30 10:30 TBA Bình Tường 2 Điện Lực Phú Phong Thay cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa) Tại C140- XT471/ĐOPH;Thay dây 22kV tại khoảng cột C126/2 đến C126/3- XT471/ĐOPH
20/05/2021 06:30 10:30 TBA Bình Tường 2 Điện Lực Phú Phong Thay cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa) Tại C140- XT471/ĐOPH;Thay dây 22kV tại khoảng cột C126/2 đến C126/3- XT471/ĐOPH
20/05/2021 06:30 10:30 TBA Bơm Đồng Lẫm Điện Lực Phú Phong Thay cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
20/05/2021 06:30 10:30 TBA Bơm Đồng Lẫm Điện Lực Phú Phong Thay cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
20/05/2021 06:30 10:30 TBA Bơm Đồng Lẫm Điện Lực Phú Phong Thay cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa) Tại C140- XT471/ĐOPH;Thay dây 22kV tại khoảng cột C126/2 đến C126/3- XT471/ĐOPH
20/05/2021 06:30 10:30 TBA Bơm Đồng Lẫm Điện Lực Phú Phong Thay cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa) Tại C140- XT471/ĐOPH;Thay dây 22kV tại khoảng cột C126/2 đến C126/3- XT471/ĐOPH
20/05/2021 06:30 10:30 TBA Bờ Đổ Điện Lực Phú Phong Thay cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
20/05/2021 06:30 10:30 TBA Bờ Đổ Điện Lực Phú Phong Thay cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
20/05/2021 06:30 10:30 TBA Bờ Đổ 2 Điện Lực Phú Phong Thay cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
20/05/2021 06:30 10:30 TBA Bờ Đổ 2 Điện Lực Phú Phong Thay cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
20/05/2021 06:30 10:30 TBA Bờ Đổ 2 Điện Lực Phú Phong Thay cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa) Tại C140- XT471/ĐOPH;Thay dây 22kV tại khoảng cột C126/2 đến C126/3- XT471/ĐOPH
20/05/2021 06:30 10:30 TBA Bờ Đổ 2 Điện Lực Phú Phong Thay cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa) Tại C140- XT471/ĐOPH;Thay dây 22kV tại khoảng cột C126/2 đến C126/3- XT471/ĐOPH
20/05/2021 06:30 10:30 TBA Hòa Lạc 1 Điện Lực Phú Phong Thay cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
20/05/2021 06:30 10:30 TBA Hòa Lạc 1 Điện Lực Phú Phong Thay cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
20/05/2021 06:30 10:30 TBA Hòa Lạc 1 Điện Lực Phú Phong Thay cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa) Tại C140- XT471/ĐOPH;Thay dây 22kV tại khoảng cột C126/2 đến C126/3- XT471/ĐOPH
20/05/2021 06:30 10:30 TBA Hòa Lạc 1 Điện Lực Phú Phong Thay cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa) Tại C140- XT471/ĐOPH;Thay dây 22kV tại khoảng cột C126/2 đến C126/3- XT471/ĐOPH
20/05/2021 06:30 10:30 TBA Hòa Lạc 2 Điện Lực Phú Phong Thay cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
20/05/2021 06:30 10:30 TBA Hòa Lạc 2 Điện Lực Phú Phong Thay cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
20/05/2021 06:30 10:30 TBA Hòa Lạc 2 Điện Lực Phú Phong Thay cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa) Tại C140- XT471/ĐOPH;Thay dây 22kV tại khoảng cột C126/2 đến C126/3- XT471/ĐOPH
20/05/2021 06:30 10:30 TBA Hòa Lạc 2 Điện Lực Phú Phong Thay cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa) Tại C140- XT471/ĐOPH;Thay dây 22kV tại khoảng cột C126/2 đến C126/3- XT471/ĐOPH
20/05/2021 06:30 10:30 TBA Hòa Lạc 3 Điện Lực Phú Phong Thay cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
20/05/2021 06:30 10:30 TBA Hòa Lạc 3 Điện Lực Phú Phong Thay cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
20/05/2021 06:30 10:30 TBA Hòa Lạc 3 Điện Lực Phú Phong Thay cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa) Tại C140- XT471/ĐOPH;Thay dây 22kV tại khoảng cột C126/2 đến C126/3- XT471/ĐOPH
20/05/2021 06:30 10:30 TBA Hòa Lạc 3 Điện Lực Phú Phong Thay cột ĐZ22kV (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa) Tại C140- XT471/ĐOPH;Thay dây 22kV tại khoảng cột C126/2 đến C126/3- XT471/ĐOPH
20/05/2021 06:30 16:30 TBA Bờ Đổ Điện Lực Phú Phong Lắp chụp đầu cột, xử lý dây dẫn hạ áp vượt đường QL19 (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa) ĐZ 0,4kV lộ 1 và lộ 2 TBA Bờ Đổ - XT471/ĐOPH
20/05/2021 06:30 16:30 TBA Bờ Đổ Điện Lực Phú Phong Lắp chụp đầu cột, xử lý dây dẫn hạ áp vượt đường QL19 (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa) ĐZ 0,4kV lộ 1 và lộ 2 TBA Bờ Đổ - XT471/ĐOPH
20/05/2021 06:30 16:30 TBA Quang Trung 3 Điện Lực Phú Phong - Lắp chụp đầu cột, xử lý dây dẫn hạ áp vượt đường QL19 (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
20/05/2021 06:30 16:30 TBA Quang Trung 3 Điện Lực Phú Phong - Lắp chụp đầu cột, xử lý dây dẫn hạ áp vượt đường QL19 (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
20/05/2021 06:30 16:30 TBA Trung Hòa Đông Điện Lực Phú Phong - Lắp chụp đầu cột, xử lý dây dẫn hạ áp vượt đường QL19 (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
20/05/2021 06:30 16:30 TBA Trung Hòa Đông Điện Lực Phú Phong - Lắp chụp đầu cột, xử lý dây dẫn hạ áp vượt đường QL19 (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
20/05/2021 07:15 15:45 TBA Lại Đức-Hoài Đức Điện Lực Bồng Sơn Kéo dây ABC 4x50 mm2, sang tải từ cột C201 đến C217 TBA Lại Đức XT 476 HNH (SCL quí 2 năm 2021)
20/05/2021 07:15 15:45 TBA Lại Đức-Hoài Đức Điện Lực Bồng Sơn Kéo dây ABC 4x50 mm2, sang tải từ cột C201 đến C217 TBA Lại Đức XT 476 HNH (SCL quí 2 năm 2021)
20/05/2021 07:30 11:30 TBA Hòa Sơn Điện Lực Phú Phong - Lắp chụp đầu cột, xử lý dây dẫn hạ áp vượt đường QL19 (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
20/05/2021 07:30 11:30 TBA Hòa Sơn Điện Lực Phú Phong - Lắp chụp đầu cột, xử lý dây dẫn hạ áp vượt đường QL19 (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
20/05/2021 07:30 11:30 TBA Núi 1 Điện Lực Phú Phong - Lắp chụp đầu cột, xử lý dây dẫn hạ áp vượt đường QL19 (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
20/05/2021 07:30 11:30 TBA Núi 1 Điện Lực Phú Phong - Lắp chụp đầu cột, xử lý dây dẫn hạ áp vượt đường QL19 (CT: Nâng cao đường dây vượt đường QL 19 phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa)
21/05/2021 07:00 10:15 PHÙ MỸ 2 Điện lực Phù Mỹ Xử lý cột vướng HL tuyến
21/05/2021 07:00 10:15 PHÙ MỸ 2 Điện lực Phù Mỹ Xử lý cột vướng HL tuyến
21/05/2021 07:00 17:00 Vũ Anh Điện Lực Phú Tài Thay MBA, hoàn thiện lắp đặt MC 0,4kV, cáp lực hạ áp công trình NDL TBA Vũ Anh (Cấp điện Công ty TNHH thương mại sản xuất Phú Linh)
21/05/2021 07:15 09:30 BÌNH DƯƠNG 4 Điện lực Phù Mỹ TNĐK MBA, xử lý đầu cực MBA bị phát nhiệt
21/05/2021 07:15 09:30 BÌNH DƯƠNG 4 Điện lực Phù Mỹ TNĐK MBA, xử lý đầu cực MBA bị phát nhiệt
21/05/2021 07:30 10:30 Thanh Thủy Điện Lực Phú Tài Thay ATM Tổng TBA chuyên dùng
21/05/2021 08:45 11:45 TBA Cẩn Hậu Điện Lực Bồng Sơn Kiểm tra, bảo dưỡng, xử lý chảy dầu MBA Cẩn Hậu XT 474/TQU.
21/05/2021 08:45 11:45 TBA Cẩn Hậu Điện Lực Bồng Sơn Kiểm tra, bảo dưỡng, xử lý chảy dầu MBA Cẩn Hậu XT 474/TQU.
22/05/2021 07:15 11:45 TBA Thiết Đính 2. Điện Lực Bồng Sơn Thay dây dẫn ABC 4x95 mm2 ĐZ 0,4kV TBA Thiết Đính Bắc từ C205 đến C210 và từ C104 đến C110/1, ĐZ 0,4kV TBA Thiết Đính Bắc tại vị trí cột C47/1-XT 473 HNH(SCL)
22/05/2021 07:15 11:45 TBA Thiết Đính 2. Điện Lực Bồng Sơn Thay dây dẫn ABC 4x95 mm2 ĐZ 0,4kV TBA Thiết Đính Bắc từ C205 đến C210 và từ C104 đến C110/1, ĐZ 0,4kV TBA Thiết Đính Bắc tại vị trí cột C47/1-XT 473 HNH(SCL)
24/05/2021 06:00 18:00 Bảo Thắng Điện Lực Phú Tài Đại tu TBA Bảo Thắng
24/05/2021 07:15 09:30 AN GIANG 2 Điện lực Phù Mỹ TNĐK MBA, bổ sung dầu
24/05/2021 07:15 09:30 AN GIANG 2 Điện lực Phù Mỹ TNĐK MBA, bổ sung dầu
Lịch cắt điện tại Bình Định
Lịch cúp điện tại Bình Định

Lịch cắt điện tại khu vực Bình Định giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Bình Định để có thêm thông tin cụ thể

Bình luận

Chọn nhanhHotline CSKH Điện lực


CSKH HÀ NỘI : 19001288

CSKH TP HỒ CHÍ MINH : 1900545454

CSKH MIỀN BẮC : 19006769

CSKH MIỀN TRUNG : 19001909

CSKH MIỀN NAM : 19001006 - 19009000