Sổ tay sử dụng điện | Lịch cúp điện mới cập nhật
Sotaydien.com KHÔNG phải trang của bên điện lực EVN , chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến điện lực

Lịch cúp điện Bình Phước

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 14/06/2021

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Bình Phước hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật...
Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Bình Phước danh sách chi tiết
Ngày Từ Đến Khu vực Đơn vị Thông tin
14/06/2021 07:30:00 11:30:00 Một phần xã Tân Lợi huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú
Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
14/06/2021 07:30:00 16:00:00 Ấp 5 xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tinh Bình Phước. Điện lực Bù Đăng
Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
14/06/2021 08:00:00 11:30:00 Một phần ấp 4 xã Đồng Tâm huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Xoài
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 08:30:00 09:30:00 Một phần TT Tân Phú huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 09:30:00 10:30:00 Cty TNHH Việt Yên, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 10:30:00 11:30:00 TT Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 11:00:00 12:00:00 Một phần khu vực Ấp 3 thị trấn Chơn Thành huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành
Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
14/06/2021 13:00:00 16:00:00 Một phần KP 1, 2 phường Tân Đồng thành phố Đồng Xoài tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Xoài
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 13:30:00 16:00:00 Một phần TT Tân Phú huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 16:37:00 20:25:00 Xã Minh Thành xã Nha Bích xã Minh Thắng, xã Minh Lập,xã Quang Minh huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành
Bật RC 91B/37 tuyến 472 Chơn Thành ABC1275A,1358A,1218A,27A ( RC không tái lập)
14/06/2021 16:39:00 17:05:00 Toàn bộ xã Lộc Thiện, Một Phần xã Lộc Thuận, Một Phần xã Lộc Tấn, Một Phần xã Lộc Thái, Một phần TTLN huyện Lộc Ninh-Bình Phước. Điện lực Lộc Ninh
Bật RC 83 trụ 83 Tuyến 472LN ngyên nhân do mưa to sét đánh lên đường trung thế khoảng trụ 169 đến 170 Tuyến 472LN gây sự cố.
14/06/2021 17:10:00 17:43:00 SCADA Điện lực Đồng Xoài
SCADA
14/06/2021 17:22:00 17:59:00 SCADA Điện lực Đồng Xoài
SCADA
14/06/2021 17:58:00 19:58:00 SCADA Điện lực Đồng Phú
SCADA
15/06/2021 07:00:00 07:30:00 Xã Phú Văn huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập
Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
15/06/2021 07:00:00 17:00:00 Xã Đức Hạnh huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập
Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
15/06/2021 07:30:00 08:30:00 Cty TNHHTM SX XNK Bình Phước, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 07:30:00 09:00:00 01 phần khu phố Xa Cam phường Hưng Chiến thị xã Bình Long tỉnh Bình Phước. Điện lực Bình Long
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 07:30:00 11:30:00 Một phần xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 08:30:00 09:30:00 Cty TNHH YanKin Sài Gòn, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 07:30:00 08:30:00 Cty CP Vật Liệu Không Nung BP, Xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 07:30:00 14:00:00 Công ty Teach Seal Đại Bình xã Tân Thành thành phố Đồng Xoài Điện lực Đồng Xoài
Khách hàng đề nghị cắt điện
16/06/2021 07:30:00 16:00:00 Ấp 1, Ấp 4 xã Đồng Tâm huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Xoài
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 07:30:00 16:30:00 Một phần xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 08:30:00 09:30:00 Cty TNHH Đức Khang, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 09:30:00 10:30:00 TT Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 07:30:00 11:30:00 Ấp Thanh Bình xã Thanh Lương thị xã Bình Long tỉnh Bình Phước. Điện lực Bình Long
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 07:30:00 14:00:00 TBA K882 xã Đồng Tiến huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Xoài
Khách hàng đề nghị cắt điện
17/06/2021 07:30:00 16:30:00 Một phần Khu phố Tân Trà, Suối Đá, Phước Bình phường Tân Xuân; khu phố Phước Hòa, Phước An phường Tân Thiện TP Đồng Xoài tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Xoài
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
17/06/2021 07:30:00 16:30:00 Xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
18/06/2021 07:00:00 17:00:00 Một phần xã Lộc Tấn Huyện Lộc Ninh - Bình Phước Điện lực Lộc Ninh
Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
18/06/2021 07:30:00 08:15:00 Toàn bộ xã Bù Gia Mập và một phần thôn 7, thôn 9 xã Đắk Ơ Điện lực Bù Gia Mập
Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
18/06/2021 07:30:00 11:30:00 ấp bù Dinh, ấp An Sơn xã Thanh An Huyện Hớn Quản Tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 07:30:00 16:30:00 Toàn bộ Thôn Bù Lư, Bù Dốt, Bù Rên, Bù La, Bù Nga, Đắk Á và một phần thôn Đắk Côn. xã Bù Gia Mập Huyện bù gia mập tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập
Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
18/06/2021 07:30:00 16:30:00 Ấp 2, 5, 8 Xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Điện lực Bù Đăng
Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
18/06/2021 15:45:00 16:30:00 Toàn bộ xã Bù Gia Mập và một phần thôn 7, thôn 9 xã Đắk Ơ Điện lực Bù Gia Mập
Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Lịch cắt điện tại Bình Phước
Lịch cúp điện tại Bình Phước

Lịch cắt điện tại khu vực Bình Phước giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Bình Phước để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/02/2021
Nguồn dữ liệu : Xem tại đây

Bình luận

Chọn nhanh


Hotline CSKH Điện lực


CSKH HÀ NỘI : 19001288

CSKH TP HỒ CHÍ MINH : 1900545454

CSKH MIỀN BẮC : 19006769

CSKH MIỀN TRUNG : 19001909

CSKH MIỀN NAM : 19001006 - 19009000