Sổ tay sử dụng điện | Lịch cúp điện mới cập nhật

Lịch cúp điện Đắk Lắk

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 17/05/2021

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật...
Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Đắk Lắk danh sách chi tiết
Ngày Từ Đến Khu vực Đơn vị Thông tin
17/05/2021 03:45 05:48 T459_473CMG_Trạm CDùng Cty TNHH TM DV Dũng Phát, Tiến Cường xã Quảng Tiến ĐL Cư MGar
17/05/2021 03:45 05:48 T467_473CMG_Trạm CDùng, cấp nước bơm tưới Tiến Cường, xã Quảng Tiến ĐL Cư MGar
17/05/2021 03:45 05:48 T48C_471BHO_Trạm CDùng_XN CB Gỗ Cao Su ĐL Cư MGar
17/05/2021 03:45 05:48 T49C_471BHO_Trạm CDùng_XNCB gỗ cao su, Xã Cuôr Đăng ĐL Cư MGar
17/05/2021 03:45 05:48 T50C_471BHO_Trạm CDùng_NMCB Cao su, Xã Cuôr Đăng ĐL Cư MGar
17/05/2021 06:45 06:45 Công ty CP Bê tông Rạch Chiếc - T380E ĐL EaH'Leo Sự cố thoáng qua, TĐL thành công
17/05/2021 06:45 06:45 Công ty TNHH Orchid Việt Nam ĐL EaH'Leo Sự cố thoáng qua, TĐL thành công
17/05/2021 06:45 06:45 Công ty TNHH Solar Việt ĐL EaH'Leo Sự cố thoáng qua, TĐL thành công
17/05/2021 07:00 15:00 T10_477HT-Khối 7 Tân An ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột thay trụ BTLT14m, lắp xà, sứ, căng dây tại cột 72/1(ĐD477HT) xử lý khoảng cách pha đất đảm bảo an toàn cho phương tiện vận chuyển VTTB điện gió đi qua theo 02/PGNVKH&VT_Khac ngày 11 tháng 5 năm 2021. Theo đăng ký bổ sung phương thức tuần 20/2021 phục vụ công tác vận chuyển vật tư thiết bị điện gió
17/05/2021 07:00 15:00 T12_477HT-buôn Nao Eatu ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột thay trụ BTLT14m, lắp xà, sứ, căng dây tại cột 72/1(ĐD477HT) xử lý khoảng cách pha đất đảm bảo an toàn cho phương tiện vận chuyển VTTB điện gió đi qua theo 02/PGNVKH&VT_Khac ngày 11 tháng 5 năm 2021. Theo đăng ký bổ sung phương thức tuần 20/2021 phục vụ công tác vận chuyển vật tư thiết bị điện gió
17/05/2021 07:00 15:00 T423_477HT (Buôn Nao A) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột thay trụ BTLT14m, lắp xà, sứ, căng dây tại cột 72/1(ĐD477HT) xử lý khoảng cách pha đất đảm bảo an toàn cho phương tiện vận chuyển VTTB điện gió đi qua theo 02/PGNVKH&VT_Khac ngày 11 tháng 5 năm 2021. Theo đăng ký bổ sung phương thức tuần 20/2021 phục vụ công tác vận chuyển vật tư thiết bị điện gió
17/05/2021 07:30 08:00 T121_ĐD471F14 ĐL KRông Bông Mất điện do thao tác cắt DCL400-19(ĐD477KBO)
17/05/2021 07:30 08:00 T167 xã KHuê Ngọc Điền ĐL KRông Bông Mất điện do thao tác cắt DCL400-19(ĐD477KBO)
17/05/2021 07:30 08:00 T178 Trạm biến áp chuyên dùng xã Hòa Lễ ĐL KRông Bông Mất điện do thao tác cắt DCL400-19(ĐD477KBO)
17/05/2021 07:30 08:00 T73_ Xã Hoà Lế ĐL KRông Bông Mất điện do thao tác cắt DCL400-19(ĐD477KBO)
17/05/2021 07:30 08:00 T89 - Xã Hoà Lễ ĐL KRông Bông Mất điện do thao tác cắt DCL400-19(ĐD477KBO)
17/05/2021 07:30 08:00 T92 Xã Khuê Ngọc Điền ĐL KRông Bông Mất điện do thao tác cắt DCL400-19(ĐD477KBO)
17/05/2021 07:30 08:00 TBA công cộng T162 xã Khuê Ngọc Điền ĐL KRông Bông Mất điện do thao tác cắt DCL400-19(ĐD477KBO)
17/05/2021 07:30 08:00 TBA công cộng T164 xã Khuê Ngọc Điền ĐL KRông Bông Mất điện do thao tác cắt DCL400-19(ĐD477KBO)
17/05/2021 07:30 08:00 TBA công cộng T166 xã Hòa Lễ ĐL KRông Bông Mất điện do thao tác cắt DCL400-19(ĐD477KBO)
17/05/2021 07:30 08:00 Thôn 3 Hòa Lễ ĐL KRông Bông Mất điện do thao tác cắt DCL400-19(ĐD477KBO)
17/05/2021 07:30 08:00 Trạm T175 ĐL KRông Bông Mất điện do thao tác cắt DCL400-19(ĐD477KBO)
17/05/2021 07:30 08:00 VIET TEL ĐL KRông Bông Mất điện do thao tác cắt DCL400-19(ĐD477KBO)
17/05/2021 07:30 08:00 Xưởng chế biến gỗ LT Krông Bông ĐL KRông Bông Mất điện do thao tác cắt DCL400-19(ĐD477KBO)
17/05/2021 07:30 15:30 T121_ĐD471F14 ĐL KRông Bông Công ty TNHH Việt Long thi công thay dây đoạn từ trụ 78-130; 147-196 và trồng xen trụ đoạn từ trụ 130-147 trên ĐD477KBO
17/05/2021 07:30 15:30 T178 Trạm biến áp chuyên dùng xã Hòa Lễ ĐL KRông Bông Công ty TNHH Việt Long thi công thay dây đoạn từ trụ 78-130; 147-196 và trồng xen trụ đoạn từ trụ 130-147 trên ĐD477KBO
17/05/2021 07:30 15:30 T73_ Xã Hoà Lế ĐL KRông Bông Công ty TNHH Việt Long thi công thay dây đoạn từ trụ 78-130; 147-196 và trồng xen trụ đoạn từ trụ 130-147 trên ĐD477KBO
17/05/2021 07:30 15:30 T89 - Xã Hoà Lễ ĐL KRông Bông Công ty TNHH Việt Long thi công thay dây đoạn từ trụ 78-130; 147-196 và trồng xen trụ đoạn từ trụ 130-147 trên ĐD477KBO
17/05/2021 07:30 15:30 TBA công cộng T166 xã Hòa Lễ ĐL KRông Bông Công ty TNHH Việt Long thi công thay dây đoạn từ trụ 78-130; 147-196 và trồng xen trụ đoạn từ trụ 130-147 trên ĐD477KBO
17/05/2021 07:30 15:30 Thôn 3 Hòa Lễ ĐL KRông Bông Công ty TNHH Việt Long thi công thay dây đoạn từ trụ 78-130; 147-196 và trồng xen trụ đoạn từ trụ 130-147 trên ĐD477KBO
17/05/2021 07:30 15:30 Trạm T175 ĐL KRông Bông Công ty TNHH Việt Long thi công thay dây đoạn từ trụ 78-130; 147-196 và trồng xen trụ đoạn từ trụ 130-147 trên ĐD477KBO
17/05/2021 07:30 15:30 VIET TEL ĐL KRông Bông Công ty TNHH Việt Long thi công thay dây đoạn từ trụ 78-130; 147-196 và trồng xen trụ đoạn từ trụ 130-147 trên ĐD477KBO
17/05/2021 08:00 08:30 GK-351. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 08:00 08:30 GK-351. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 08:00 08:30 GK-355. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 08:00 08:30 GK-355. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 08:00 08:30 GK353. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 08:00 08:30 GK353. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 08:00 08:30 KP 21. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 08:00 08:30 KP 21. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 08:00 08:30 T01-ĐMT.ĐMTĐL_474BMT_Cty ĐMT Đắk Lắk (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 08:00 08:30 T01-ĐMT.ĐMTĐL_474BMT_Cty ĐMT Đắk Lắk (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 08:00 08:30 T01.ĐMT-KS_474BMT-Công ty Kim Sơn (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 08:00 08:30 T037_474E48 (Lữ Hoà_Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 08:00 08:30 T037_474E48 (Lữ Hoà_Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 08:00 08:30 T150 _474E48-Cty Cấp nước (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 08:00 08:30 T150 _474E48-Cty Cấp nước (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 08:00 08:30 T156_474E48-Thôn 12 EaTu. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 08:00 08:30 T156_474E48-Thôn 12 EaTu. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 08:00 08:30 T158_474E48 (Đội 12 Cty Thắng Lợi). ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 08:00 08:30 T158_474E48 (Đội 12 Cty Thắng Lợi). ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 08:00 08:30 T164_474E48 XN Cb thức ăn gia súc Hòa Đông. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 08:00 08:30 T164_474E48 XN Cb thức ăn gia súc Hòa Đông. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 08:00 08:30 T165_474E48-Đội 15/2 Cty ThắngLợi-Hòa Đông. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 08:00 08:30 T165_474E48-Đội 15/2 Cty ThắngLợi-Hòa Đông. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 08:00 08:30 T166_474E48-Cty Thắng Lợi-Hòa Đông ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 08:00 08:30 T166_474E48-Cty Thắng Lợi-Hòa Đông ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 08:00 08:30 T167_474E48-Xưởng chế biến cty cafe ThắngLợi (Trạm Đlực) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 08:00 08:30 T167_474E48-Xưởng chế biến cty cafe ThắngLợi (Trạm Đlực) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 08:00 08:30 T174_474E48-GK- 350-Hòa Đông(Trạm Cty cấp nước) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 08:00 08:30 T174_474E48-GK- 350-Hòa Đông(Trạm Cty cấp nước) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 08:00 08:30 T174_474E48-KP 23-Hòa Đông (Trạm Cty cấp nước) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 08:00 08:30 T174_474E48-KP 23-Hòa Đông (Trạm Cty cấp nước) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 08:00 08:30 T175_474E48-Đội 15 Cty Thắng Lợi. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 08:00 08:30 T175_474E48-Đội 15 Cty Thắng Lợi. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 08:00 08:30 T242_474E48-Trạm bơm cupul. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 08:00 08:30 T242_474E48-Trạm bơm cupul. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 08:00 08:30 T298_474E48(Thôn Liên Cơ xã Hoà Đông) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 08:00 08:30 T298_474E48(Thôn Liên Cơ xã Hoà Đông) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 08:00 08:30 T321_474E48 (Hoà Đông) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 08:00 08:30 T321_474E48 (Hoà Đông) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 08:00 08:30 T351_474E48 _Cty Thiện Lộc (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 08:00 08:30 T351_474E48 _Cty Thiện Lộc (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 08:00 08:30 T381_474E48-Viettel Đắk Lắk-CN Tập đoàn VT ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 08:00 08:30 T381_474E48-Viettel Đắk Lắk-CN Tập đoàn VT ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 08:00 08:30 T388_474E48 (thôn Liên cơ-Hòa Đông) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 08:00 08:30 T388_474E48 (thôn Liên cơ-Hòa Đông) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 08:00 08:30 T404_474E48-Cty cà phê Thắng Lợi-Hòa Đông ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 08:00 08:30 T404_474E48-Cty cà phê Thắng Lợi-Hòa Đông ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 08:00 08:30 T40_474E48-Hòa Đông(Trạm Cty Cấp nước) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 08:00 08:30 T40_474E48-Hòa Đông(Trạm Cty Cấp nước) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 08:00 08:30 T41_474E48-Hòa Đông-(Trạm Cty Cấp Nước) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 08:00 08:30 T41_474E48-Hòa Đông-(Trạm Cty Cấp Nước) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 08:00 08:30 T446_474-BMT-Đội 30-4 Hòa Đông ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 08:00 08:30 T446_474-BMT-Đội 30-4 Hòa Đông ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 08:00 08:30 T486_474M-Thôn 12 EaTu ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 08:00 08:30 T486_474M-Thôn 12 EaTu ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 08:00 08:30 T523_474BMT-Cty An Phát (LG)- Trạm KH ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 08:00 08:30 T523_474BMT-Cty An Phát (LG)- Trạm KH ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 08:00 08:30 TL2-10. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 08:00 08:30 TL2-10. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 08:00 08:30 TL2-9. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 08:00 08:30 TL2-9. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 08:00 08:30 Trạm bơm kotam ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 08:00 08:30 Trạm bơm kotam ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 08:00 08:30 Đội 2 NT Cupul. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 08:00 08:30 Đội 2 NT Cupul. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 08:00 10:00 T221_476E48 TT đăng kiểm xe cơ giới ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện Lực Bắc BMT thay TI định kỳ TBA phụ tải
17/05/2021 08:00 15:00 8267_474E48 (Đội 17-Cty Thắng Lợi) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột 1. Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột di chuyển trụ điện trung áp số 293 (ĐD474BMT) xử lý đơnthư khách hàng. 2. Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột thay trụ BTLT 14m, lắp xà, sứ, căng dây tại cột 295/2(ĐD474BMT) xử lý khoảng cách pha-đất đảm bảo an toàn cho phương tiện vận chuyển VTTB điện gió đi qua theo 02/PGNVKH&VT_Khac ngày 11 tháng 5 năm 2021.. Theo đăng ký bổ sung phương thức tuần 20/2021 phục vụ công tác vận chuyển vật tư thiết bị điện gió
17/05/2021 08:00 15:00 8267_474E48 (Đội 17-Cty Thắng Lợi) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT di chuyển trụ điện trung áp số 293(Đ D474BMT) theo đơn kiến nghị khách hàng theo phương thức tuần 20/2021
17/05/2021 08:00 15:00 T168_474E48-Đội 17 Cty Thắng Lợi (Trạm Điện lực). ĐL Bắc Buôn Ma Thuột 1. Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột di chuyển trụ điện trung áp số 293 (ĐD474BMT) xử lý đơnthư khách hàng. 2. Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột thay trụ BTLT 14m, lắp xà, sứ, căng dây tại cột 295/2(ĐD474BMT) xử lý khoảng cách pha-đất đảm bảo an toàn cho phương tiện vận chuyển VTTB điện gió đi qua theo 02/PGNVKH&VT_Khac ngày 11 tháng 5 năm 2021.. Theo đăng ký bổ sung phương thức tuần 20/2021 phục vụ công tác vận chuyển vật tư thiết bị điện gió
17/05/2021 08:00 15:00 T168_474E48-Đội 17 Cty Thắng Lợi (Trạm Điện lực). ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT di chuyển trụ điện trung áp số 293(Đ D474BMT) theo đơn kiến nghị khách hàng theo phương thức tuần 20/2021
17/05/2021 08:00 15:00 T169_474E48-Quyết Thắng T.Lợi-Hòa Đông. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột 1. Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột di chuyển trụ điện trung áp số 293 (ĐD474BMT) xử lý đơnthư khách hàng. 2. Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột thay trụ BTLT 14m, lắp xà, sứ, căng dây tại cột 295/2(ĐD474BMT) xử lý khoảng cách pha-đất đảm bảo an toàn cho phương tiện vận chuyển VTTB điện gió đi qua theo 02/PGNVKH&VT_Khac ngày 11 tháng 5 năm 2021.. Theo đăng ký bổ sung phương thức tuần 20/2021 phục vụ công tác vận chuyển vật tư thiết bị điện gió
17/05/2021 08:00 15:00 T170_474E48-Cty dâu tằm tơ-Hòa Đông ĐL Bắc Buôn Ma Thuột 1. Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột di chuyển trụ điện trung áp số 293 (ĐD474BMT) xử lý đơnthư khách hàng. 2. Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột thay trụ BTLT 14m, lắp xà, sứ, căng dây tại cột 295/2(ĐD474BMT) xử lý khoảng cách pha-đất đảm bảo an toàn cho phương tiện vận chuyển VTTB điện gió đi qua theo 02/PGNVKH&VT_Khac ngày 11 tháng 5 năm 2021.. Theo đăng ký bổ sung phương thức tuần 20/2021 phục vụ công tác vận chuyển vật tư thiết bị điện gió
17/05/2021 08:00 15:00 T172_474E48-Nam Thắng Thắng Lợi Hòa Đông. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột 1. Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột di chuyển trụ điện trung áp số 293 (ĐD474BMT) xử lý đơnthư khách hàng. 2. Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột thay trụ BTLT 14m, lắp xà, sứ, căng dây tại cột 295/2(ĐD474BMT) xử lý khoảng cách pha-đất đảm bảo an toàn cho phương tiện vận chuyển VTTB điện gió đi qua theo 02/PGNVKH&VT_Khac ngày 11 tháng 5 năm 2021.. Theo đăng ký bổ sung phương thức tuần 20/2021 phục vụ công tác vận chuyển vật tư thiết bị điện gió
17/05/2021 08:00 15:00 T172_474E48-Nam Thắng Thắng Lợi Hòa Đông. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT di chuyển trụ điện trung áp số 293(Đ D474BMT) theo đơn kiến nghị khách hàng theo phương thức tuần 20/2021
17/05/2021 08:00 15:00 T173_474E48-Đ NamThắng 3-Hòa Đông ĐL Bắc Buôn Ma Thuột 1. Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột di chuyển trụ điện trung áp số 293 (ĐD474BMT) xử lý đơnthư khách hàng. 2. Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột thay trụ BTLT 14m, lắp xà, sứ, căng dây tại cột 295/2(ĐD474BMT) xử lý khoảng cách pha-đất đảm bảo an toàn cho phương tiện vận chuyển VTTB điện gió đi qua theo 02/PGNVKH&VT_Khac ngày 11 tháng 5 năm 2021.. Theo đăng ký bổ sung phương thức tuần 20/2021 phục vụ công tác vận chuyển vật tư thiết bị điện gió
17/05/2021 08:00 15:00 T173_474E48-Đ NamThắng 3-Hòa Đông ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT di chuyển trụ điện trung áp số 293(Đ D474BMT) theo đơn kiến nghị khách hàng theo phương thức tuần 20/2021
17/05/2021 08:00 15:00 T295_474E48-Hồ EaNhái-Hòa Đông ĐL Bắc Buôn Ma Thuột 1. Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột di chuyển trụ điện trung áp số 293 (ĐD474BMT) xử lý đơnthư khách hàng. 2. Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột thay trụ BTLT 14m, lắp xà, sứ, căng dây tại cột 295/2(ĐD474BMT) xử lý khoảng cách pha-đất đảm bảo an toàn cho phương tiện vận chuyển VTTB điện gió đi qua theo 02/PGNVKH&VT_Khac ngày 11 tháng 5 năm 2021.. Theo đăng ký bổ sung phương thức tuần 20/2021 phục vụ công tác vận chuyển vật tư thiết bị điện gió
17/05/2021 08:00 15:00 T387_474E48-NT Thắng Lợi-Hòa Đông ĐL Bắc Buôn Ma Thuột 1. Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột di chuyển trụ điện trung áp số 293 (ĐD474BMT) xử lý đơnthư khách hàng. 2. Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột thay trụ BTLT 14m, lắp xà, sứ, căng dây tại cột 295/2(ĐD474BMT) xử lý khoảng cách pha-đất đảm bảo an toàn cho phương tiện vận chuyển VTTB điện gió đi qua theo 02/PGNVKH&VT_Khac ngày 11 tháng 5 năm 2021.. Theo đăng ký bổ sung phương thức tuần 20/2021 phục vụ công tác vận chuyển vật tư thiết bị điện gió
17/05/2021 08:00 15:00 T389_474E48 (Thôn Hòa bắc Xã Hòa Đông) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột 1. Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột di chuyển trụ điện trung áp số 293 (ĐD474BMT) xử lý đơnthư khách hàng. 2. Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột thay trụ BTLT 14m, lắp xà, sứ, căng dây tại cột 295/2(ĐD474BMT) xử lý khoảng cách pha-đất đảm bảo an toàn cho phương tiện vận chuyển VTTB điện gió đi qua theo 02/PGNVKH&VT_Khac ngày 11 tháng 5 năm 2021.. Theo đăng ký bổ sung phương thức tuần 20/2021 phục vụ công tác vận chuyển vật tư thiết bị điện gió
17/05/2021 08:00 15:00 T399_474E48 (NT Thắng Lợi-Hòa Đông) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột 1. Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột di chuyển trụ điện trung áp số 293 (ĐD474BMT) xử lý đơnthư khách hàng. 2. Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột thay trụ BTLT 14m, lắp xà, sứ, căng dây tại cột 295/2(ĐD474BMT) xử lý khoảng cách pha-đất đảm bảo an toàn cho phương tiện vận chuyển VTTB điện gió đi qua theo 02/PGNVKH&VT_Khac ngày 11 tháng 5 năm 2021.. Theo đăng ký bổ sung phương thức tuần 20/2021 phục vụ công tác vận chuyển vật tư thiết bị điện gió
17/05/2021 08:00 15:00 T399_474E48 (NT Thắng Lợi-Hòa Đông) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT di chuyển trụ điện trung áp số 293(Đ D474BMT) theo đơn kiến nghị khách hàng theo phương thức tuần 20/2021
17/05/2021 08:00 15:00 T422_474E48 (thôn 19/5 Hòa Đông) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột 1. Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột di chuyển trụ điện trung áp số 293 (ĐD474BMT) xử lý đơnthư khách hàng. 2. Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột thay trụ BTLT 14m, lắp xà, sứ, căng dây tại cột 295/2(ĐD474BMT) xử lý khoảng cách pha-đất đảm bảo an toàn cho phương tiện vận chuyển VTTB điện gió đi qua theo 02/PGNVKH&VT_Khac ngày 11 tháng 5 năm 2021.. Theo đăng ký bổ sung phương thức tuần 20/2021 phục vụ công tác vận chuyển vật tư thiết bị điện gió
17/05/2021 08:00 15:00 T422_474E48 (thôn 19/5 Hòa Đông) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT di chuyển trụ điện trung áp số 293(Đ D474BMT) theo đơn kiến nghị khách hàng theo phương thức tuần 20/2021
17/05/2021 10:00 12:00 T5 Khách Sạn Ban Mê. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện Lực Bắc BMT thay TI định kỳ TBA phụ tải
17/05/2021 14:00 16:00 474-F1 Ngân Hàng Đông á ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện Lực Bắc BMT thay TI định kỳ TBA phụ tải
17/05/2021 14:30 15:00 GK-351. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 14:30 15:00 GK-351. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 14:30 15:00 GK-355. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 14:30 15:00 GK-355. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 14:30 15:00 GK353. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 14:30 15:00 GK353. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 14:30 15:00 KP 21. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 14:30 15:00 KP 21. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 14:30 15:00 T01-ĐMT.ĐMTĐL_474BMT_Cty ĐMT Đắk Lắk (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 14:30 15:00 T01-ĐMT.ĐMTĐL_474BMT_Cty ĐMT Đắk Lắk (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 14:30 15:00 T01.ĐMT-KS_474BMT-Công ty Kim Sơn (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 14:30 15:00 T037_474E48 (Lữ Hoà_Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 14:30 15:00 T037_474E48 (Lữ Hoà_Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 14:30 15:00 T150 _474E48-Cty Cấp nước (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 14:30 15:00 T150 _474E48-Cty Cấp nước (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 14:30 15:00 T156_474E48-Thôn 12 EaTu. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 14:30 15:00 T156_474E48-Thôn 12 EaTu. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 14:30 15:00 T158_474E48 (Đội 12 Cty Thắng Lợi). ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 14:30 15:00 T158_474E48 (Đội 12 Cty Thắng Lợi). ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 14:30 15:00 T164_474E48 XN Cb thức ăn gia súc Hòa Đông. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 14:30 15:00 T164_474E48 XN Cb thức ăn gia súc Hòa Đông. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 14:30 15:00 T165_474E48-Đội 15/2 Cty ThắngLợi-Hòa Đông. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 14:30 15:00 T165_474E48-Đội 15/2 Cty ThắngLợi-Hòa Đông. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 14:30 15:00 T166_474E48-Cty Thắng Lợi-Hòa Đông ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 14:30 15:00 T166_474E48-Cty Thắng Lợi-Hòa Đông ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 14:30 15:00 T167_474E48-Xưởng chế biến cty cafe ThắngLợi (Trạm Đlực) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 14:30 15:00 T167_474E48-Xưởng chế biến cty cafe ThắngLợi (Trạm Đlực) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 14:30 15:00 T174_474E48-GK- 350-Hòa Đông(Trạm Cty cấp nước) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 14:30 15:00 T174_474E48-GK- 350-Hòa Đông(Trạm Cty cấp nước) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 14:30 15:00 T174_474E48-KP 23-Hòa Đông (Trạm Cty cấp nước) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 14:30 15:00 T174_474E48-KP 23-Hòa Đông (Trạm Cty cấp nước) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 14:30 15:00 T175_474E48-Đội 15 Cty Thắng Lợi. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 14:30 15:00 T175_474E48-Đội 15 Cty Thắng Lợi. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 14:30 15:00 T242_474E48-Trạm bơm cupul. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 14:30 15:00 T242_474E48-Trạm bơm cupul. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 14:30 15:00 T298_474E48(Thôn Liên Cơ xã Hoà Đông) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 14:30 15:00 T298_474E48(Thôn Liên Cơ xã Hoà Đông) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 14:30 15:00 T321_474E48 (Hoà Đông) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 14:30 15:00 T321_474E48 (Hoà Đông) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 14:30 15:00 T351_474E48 _Cty Thiện Lộc (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 14:30 15:00 T351_474E48 _Cty Thiện Lộc (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 14:30 15:00 T381_474E48-Viettel Đắk Lắk-CN Tập đoàn VT ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 14:30 15:00 T381_474E48-Viettel Đắk Lắk-CN Tập đoàn VT ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 14:30 15:00 T388_474E48 (thôn Liên cơ-Hòa Đông) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 14:30 15:00 T388_474E48 (thôn Liên cơ-Hòa Đông) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 14:30 15:00 T404_474E48-Cty cà phê Thắng Lợi-Hòa Đông ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 14:30 15:00 T404_474E48-Cty cà phê Thắng Lợi-Hòa Đông ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 14:30 15:00 T40_474E48-Hòa Đông(Trạm Cty Cấp nước) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 14:30 15:00 T40_474E48-Hòa Đông(Trạm Cty Cấp nước) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 14:30 15:00 T41_474E48-Hòa Đông-(Trạm Cty Cấp Nước) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 14:30 15:00 T41_474E48-Hòa Đông-(Trạm Cty Cấp Nước) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 14:30 15:00 T446_474-BMT-Đội 30-4 Hòa Đông ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 14:30 15:00 T446_474-BMT-Đội 30-4 Hòa Đông ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 14:30 15:00 T486_474M-Thôn 12 EaTu ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 14:30 15:00 T486_474M-Thôn 12 EaTu ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 14:30 15:00 T523_474BMT-Cty An Phát (LG)- Trạm KH ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 14:30 15:00 T523_474BMT-Cty An Phát (LG)- Trạm KH ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 14:30 15:00 TL2-10. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 14:30 15:00 TL2-10. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 14:30 15:00 TL2-9. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 14:30 15:00 TL2-9. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 14:30 15:00 Trạm bơm kotam ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 14:30 15:00 Trạm bơm kotam ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 14:30 15:00 Đội 2 NT Cupul. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
17/05/2021 14:30 15:00 Đội 2 NT Cupul. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyễn phương thức
17/05/2021 15:00 15:30 T167 xã KHuê Ngọc Điền ĐL KRông Bông Mất điện do thao tác đóng DCL400-19(ĐD477KBO)
17/05/2021 15:00 15:30 T167 xã KHuê Ngọc Điền ĐL KRông Bông Mất điện do thao tác đóng DCL400-19(ĐD477KBO)
17/05/2021 15:00 15:30 T4 Xã Khuê Ngọc Điền ĐL KRông Bông Mất điện do thao tác đóng DCL400-19(ĐD477KBO)
17/05/2021 15:00 15:30 T92 Xã Khuê Ngọc Điền ĐL KRông Bông Mất điện do thao tác đóng DCL400-19(ĐD477KBO)
17/05/2021 15:00 15:30 TBA công cộng T162 xã Khuê Ngọc Điền ĐL KRông Bông Mất điện do thao tác đóng DCL400-19(ĐD477KBO)
17/05/2021 15:00 15:30 TBA công cộng T164 xã Khuê Ngọc Điền ĐL KRông Bông Mất điện do thao tác đóng DCL400-19(ĐD477KBO)
17/05/2021 15:00 15:30 Xưởng chế biến gỗ LT Krông Bông ĐL KRông Bông Mất điện do thao tác đóng DCL400-19(ĐD477KBO)
17/05/2021 15:00 15:30 Xưởng chế biến gỗ LT Krông Bông ĐL KRông Bông Mất điện do thao tác đóng DCL400-19(ĐD477KBO)
18/05/2021 07:30 15:30 Trạm BA công cộng ĐL EaH'Leo 1, Điện lực Ea Hleo phối hợp XNDV Cty Điện lực Đắk Lắk kiểm tra Đồng vị pha mạch liên lạc ĐD471T2.KBU & ĐD475EHL.2, Cty CP BTLT Nha Trang thi công đấu lèo tại cột 537(475EHL). 3, Điện lực EaHleo lắp đặt hệ thống đo đếm trung áp trên tuyến liên lạc giữa ĐD471T2.KBU & ĐD475EHL và bổ sung tiếp địa LR-4 tại vị trí cột 595(ĐD475EHL) theo phương án. 4,Điện lực EaHleo, kiểm tra thay sứ vỡ, Bọc ống silicon, khiếm khuyết, ngăn ngừa sự cố, bọc silicon; Ép lèo, ống nối phát quang. 5, Điện lực EaHleo thay dây trần bằng dây bọc các TBA T133E, T79E, T147E 6, Điện lực EaHleo khối hợp XNDV TNĐK TBA phụ tải T147E trên ĐD475EHL(Sau DCL400-8 (475EHL)
18/05/2021 07:30 15:30 bán Lẻ Xã Ea Hiao ĐL EaH'Leo 1, Điện lực Ea Hleo phối hợp XNDV Cty Điện lực Đắk Lắk kiểm tra Đồng vị pha mạch liên lạc ĐD471T2.KBU & ĐD475EHL.2, Cty CP BTLT Nha Trang thi công đấu lèo tại cột 537(475EHL). 3, Điện lực EaHleo lắp đặt hệ thống đo đếm trung áp trên tuyến liên lạc giữa ĐD471T2.KBU & ĐD475EHL và bổ sung tiếp địa LR-4 tại vị trí cột 595(ĐD475EHL) theo phương án. 4,Điện lực EaHleo, kiểm tra thay sứ vỡ, Bọc ống silicon, khiếm khuyết, ngăn ngừa sự cố, bọc silicon; Ép lèo, ống nối phát quang. 5, Điện lực EaHleo thay dây trần bằng dây bọc các TBA T133E, T79E, T147E 6, Điện lực EaHleo khối hợp XNDV TNĐK TBA phụ tải T147E trên ĐD475EHL(Sau DCL400-8 (475EHL)
18/05/2021 08:00 10:00 473 E48 Liên Đoàn lao động Tỉnh (Điện lực Qlý 18/12/2020)) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện Lực Bắc BMT thay TI định kỳ TBA phụ tải
18/05/2021 08:00 10:00 T66 ĐD471F18 HTX ĐL EaKar ĐLEK Thay công tơ định kỳ kết hợp chỉnh trang TBA-T66(ĐD471F18)
18/05/2021 08:00 10:30 Công Ty TNHH Quốc Duy ĐL KRông Bông Điện Lực Krông Bông thay Ti định kỳ
18/05/2021 08:00 10:30 Công Ty TNHH Quốc Duy ĐL KRông Bông Điện Lực Krông Bông thay Ti định kỳ
18/05/2021 08:00 15:00 T1(ĐMT.NN){471F1}{40/27/6} ĐL EaKar Công ty TNHH XDCT Ngọc Minh thi công lắp xà, sứ, rải kéo căng 35m dây AC95 từ trụ 40/49/13 đến trụ 40/49/14(ĐD471F1) và đấu nối công trình đến FCO TBA XDM san tải T333K-471F1 [không đóng điện FCO] thuộc công trình: Cải tạo giảm TTĐN lưới điện hạ áp KV huyện Krông Năng, Ea Kar, Ea Hleo, Krông Ana, Ea Súp, Krông Bông, Lăk năm 2020
18/05/2021 08:00 15:00 T166_474E48-Cty Thắng Lợi-Hòa Đông ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT xứ lý mất an toàn khoảng cách pha đất phục vụ vận chuyển VTTB điện gió T166(ĐD474BMT)
18/05/2021 08:00 15:00 TBA CC T333 ĐL EaKar Công ty TNHH XDCT Ngọc Minh thi công lắp xà, sứ, rải kéo căng 35m dây AC95 từ trụ 40/49/13 đến trụ 40/49/14(ĐD471F1) và đấu nối công trình đến FCO TBA XDM san tải T333K-471F1 [không đóng điện FCO] thuộc công trình: Cải tạo giảm TTĐN lưới điện hạ áp KV huyện Krông Năng, Ea Kar, Ea Hleo, Krông Ana, Ea Súp, Krông Bông, Lăk năm 2020
18/05/2021 08:00 15:00 TBA CC T388 ĐL EaKar Công ty TNHH XDCT Ngọc Minh thi công lắp xà, sứ, rải kéo căng 35m dây AC95 từ trụ 40/49/13 đến trụ 40/49/14(ĐD471F1) và đấu nối công trình đến FCO TBA XDM san tải T333K-471F1 [không đóng điện FCO] thuộc công trình: Cải tạo giảm TTĐN lưới điện hạ áp KV huyện Krông Năng, Ea Kar, Ea Hleo, Krông Ana, Ea Súp, Krông Bông, Lăk năm 2020
18/05/2021 09:00 11:00 T63 ĐD471F18 HTX ĐL EaKar ĐLEK Thay công tơ định kỳ kết hợp chỉnh trang TBA-T63(ĐD471F18)
18/05/2021 10:00 12:00 T403_473E48-Sở Tài Chính tỉnh (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện Lực Bắc BMT thay TI định kỳ TBA phụ tải
18/05/2021 10:00 12:00 T62 ĐD471F18 HTX ĐL EaKar ĐLEK Thay công tơ định kỳ kết hợp chỉnh trang TBA-T62(ĐD471F18)
18/05/2021 11:00 13:00 T61ĐD471F18 ĐL EaKar ĐLEK Thay công tơ định kỳ kết hợp chỉnh trang TBA-T61(ĐD471F18)
18/05/2021 14:00 16:00 T123_473HT- Cty TNHH bệnh viện nhi Đức Tâm (Trạm KH ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện Lực Bắc BMT thay TI định kỳ TBA phụ tải
18/05/2021 14:00 16:00 T43ĐD472472F18 ĐL EaKar ĐLEK Thay công tơ định kỳ kết hợp chỉnh trang TBA-T43(ĐD472F18)
18/05/2021 14:00 17:00 D054_475KNA2 ĐL Krông Ana Điện lực Krông Ana phối hợp XNDV điện lực Đăk Lăk xử lý tiếp xúc, bảo dưỡng TBA, thay TI định kỳ và thí nghiệm định kỳ năm 2021
18/05/2021 15:00 17:00 T12 ĐD373EKA-HTX Quyết Thắng ĐL EaKar ĐLEK Thay công tơ định kỳ kết hợp chỉnh trang TBA-T12R(ĐD373EKA)
19/05/2021 07:30 08:30 TBA T1 ĐMT.BROSOLAR ĐL Krông Năng Thao tác chuyển lưới
19/05/2021 07:30 08:30 TBA T1 ĐMT.GH ĐL Krông Năng Thao tác chuyển lưới
19/05/2021 07:30 08:30 TBA T1 ĐMT.NLXKS ĐL Krông Năng Thao tác chuyển lưới
19/05/2021 07:30 08:30 TBA T1 ĐMT.QL ĐL Krông Năng Thao tác chuyển lưới
19/05/2021 07:30 13:30 CN Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Nông Sản SaPo Đắk Lắk ĐL Buôn Hồ . Điện lực Buôn Hồ lắp chụp đầu cộtđôi tại trụ 33/5, chuyển dây dẫn trung hạ áp lên nhằm xử lý khoảng cột 33/5 đến 33/5 thuộc ĐD471T2.KBU phục vụ vận chuyển thiết bị điện gió 2. Điện lực Buôn Hồ Thi công nâng dây trung tính, dây nguồn cho Camera an ninh, Cáp quang tại khoảng cột 34A đến 35 (ĐD471T2.KBU) nhằm xử lý vượt đường không đạt khi phương tiện vận chuyển thiết bị điện gió đi qua. 3. Điện lực Buôn Hồ Lắp chụp đầu cột, tháo dỡ và lắp lại nâng toàn bộ xà FCO, lắp them xà sứ đỡ TBA T242KB (ĐD471T2.KBU), nâng dây hạ áp băng đường tại trụ 38A(ĐD471T2.KBU) xử lý băng đường khoảng cột 38A đến 38A/1(ĐD471T2.KBU).
19/05/2021 08:00 10:00 T286_472E48 C?ng Hàng Không BMT (Tr?m KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện Lực Bắc BMT thay TI định kỳ TBA phụ tải
19/05/2021 08:00 10:00 T32 ĐD373EKA-NMS Khánh Dương ĐL EaKar ĐLEK Thay công tơ định kỳ kết hợp chỉnh trang TBA-T32R(ĐD373EKA)
19/05/2021 08:00 15:00 T164_474E48 XN Cb thức ăn gia súc Hòa Đông. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT xứ lý mất an toàn khoảng cách pha đất phục vụ vận chuyển VTTB điện gió T164(ĐD474BMT)
19/05/2021 08:00 15:00 T165_474E48-Đội 15/2 Cty ThắngLợi-Hòa Đông. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT xứ lý mất an toàn khoảng cách pha đất phục vụ vận chuyển VTTB điện gió T165(ĐD474BMT)
19/05/2021 08:00 15:30 T200A ĐL EaKar ĐLEK thay MBA T200KA bị sự cố, đảo xà FCO lên phía trên xã đỡ sứ, kiểm tra cac vị trí bọc silicol từ trụ 96/136/24 đến 96/136/47(473EKA).
19/05/2021 08:00 15:30 T200B ĐL EaKar ĐLEK thay MBA T200KA bị sự cố, đảo xà FCO lên phía trên xã đỡ sứ, kiểm tra cac vị trí bọc silicol từ trụ 96/136/24 đến 96/136/47(473EKA).
19/05/2021 08:30 13:30 TBA CC T332 ĐL EaKar ĐLEK hoán đổi MBA T332K/471F1 cho T278K/474EKA và phuk kiện đi kèm
19/05/2021 09:00 11:00 T14 ĐD373EKA ĐL EaKar ĐLEK Thay công tơ định kỳ kết hợp chỉnh trang TBA-T14R(ĐD373EKA)
19/05/2021 09:00 12:00 T151_ F15 Thanh Bình ĐL Krông Ana Điện lực Krông Ana xử lý tiếp xúc, bảo dưỡng TBA, thay TI định kỳ
19/05/2021 09:00 13:00 TBA CC T278 ĐL EaKar ĐLEK hoán đổi MBA T278/474EKA cho T332K/471F1 và phuk kiện đi kèm
19/05/2021 10:00 12:00 T181_472E48 _Đài kiểm soát không lưu BMT ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện Lực Bắc BMT thay TI định kỳ TBA phụ tải
19/05/2021 11:00 14:00 T140_471KNA2 ĐL Krông Ana Điện lực Krông Ana xử lý tiếp xúc, bảo dưỡng TBA, thay TI định kỳ
19/05/2021 13:30 16:30 T148_471KNA2 ĐL Krông Ana Điện lực Krông Ana xử lý tiếp xúc, bảo dưỡng TBA, thay TI định kỳ
19/05/2021 14:00 16:00 T122_474E47-Công ty TNHH Kim Khí Nhân Tín (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện Lực Bắc BMT thay TI định kỳ TBA phụ tải
19/05/2021 15:00 15:30 Bán lẻ xã Dliêza T33N. ĐL Krông Năng Thao tác chuyển lưới
19/05/2021 15:00 17:00 T21_477 KNA2 ĐL Krông Ana Điện lực Krông Ana xử lý tiếp xúc, bảo dưỡng TBA, thay TI định kỳ
20/05/2021 06:30 14:30 T01-ĐMT.BD_475BMT_Cty Bảo Duy (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT di chuyển trụ điện trung áp số 263/8(Đ D475BMT) theo đơn kiến nghị khách hàng theo phương thức tuần 20/2021
20/05/2021 06:30 14:30 T01-ĐMT.LM_475BMT_Cty Lê Minh (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT di chuyển trụ điện trung áp số 263/8(Đ D475BMT) theo đơn kiến nghị khách hàng theo phương thức tuần 20/2021
20/05/2021 06:30 14:30 T01-ĐMT.PN_475BMT_Cty điện Phúc Nguyên (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT di chuyển trụ điện trung áp số 263/8(Đ D475BMT) theo đơn kiến nghị khách hàng theo phương thức tuần 20/2021
20/05/2021 06:30 14:30 T01-ĐMT.ĐT_475BMT-Cty TNHH Đồng Tân (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT di chuyển trụ điện trung áp số 263/8(Đ D475BMT) theo đơn kiến nghị khách hàng theo phương thức tuần 20/2021
20/05/2021 06:30 14:30 T01.ĐMT-FBM_475BMT-Công ty Food Ban Mê (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT di chuyển trụ điện trung áp số 263/8(Đ D475BMT) theo đơn kiến nghị khách hàng theo phương thức tuần 20/2021
20/05/2021 06:30 14:30 T01.ĐMT-HH_475BMT-Cty Hương Hiếu (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT di chuyển trụ điện trung áp số 263/8(Đ D475BMT) theo đơn kiến nghị khách hàng theo phương thức tuần 20/2021
20/05/2021 06:30 14:30 T01.ĐMT-THC_475BMT-Cty THC (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT di chuyển trụ điện trung áp số 263/8(Đ D475BMT) theo đơn kiến nghị khách hàng theo phương thức tuần 20/2021
20/05/2021 06:30 14:30 T01.ĐMT-TNX_475BMT-Công ty Thảo Nguyên Xanh (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT di chuyển trụ điện trung áp số 263/8(Đ D475BMT) theo đơn kiến nghị khách hàng theo phương thức tuần 20/2021
20/05/2021 06:30 14:30 T1-ĐMT.CT_475BMT-Cty CP Cát Thành (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT di chuyển trụ điện trung áp số 263/8(Đ D475BMT) theo đơn kiến nghị khách hàng theo phương thức tuần 20/2021
20/05/2021 06:30 14:30 T1-ĐMT.QK_475BMT- Cty Quang Khôi (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT di chuyển trụ điện trung áp số 263/8(Đ D475BMT) theo đơn kiến nghị khách hàng theo phương thức tuần 20/2021
20/05/2021 06:30 14:30 T1-ĐMT.TA_475BMT-Cty Trường An (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT di chuyển trụ điện trung áp số 263/8(Đ D475BMT) theo đơn kiến nghị khách hàng theo phương thức tuần 20/2021
20/05/2021 06:30 14:30 T155_475 KNA2 ĐL Krông Ana Điện lực Krông Ana thay dây đoạn 99-1/27 đến 99-1/40 (ĐD475KNA2) thuộc công trình SCL năm 2021
20/05/2021 06:30 14:30 T156_475 KNA2 ĐL Krông Ana Điện lực Krông Ana thay dây đoạn 99-1/27 đến 99-1/40 (ĐD475KNA2) thuộc công trình SCL năm 2021
20/05/2021 06:30 14:30 T157_475 KNA2 ĐL Krông Ana Điện lực Krông Ana thay dây đoạn 99-1/27 đến 99-1/40 (ĐD475KNA2) thuộc công trình SCL năm 2021
20/05/2021 06:30 14:30 T158_475 KNA2 ĐL Krông Ana Điện lực Krông Ana thay dây đoạn 99-1/27 đến 99-1/40 (ĐD475KNA2) thuộc công trình SCL năm 2021
20/05/2021 06:30 14:30 T167_475 KNA2 ĐL Krông Ana Điện lực Krông Ana thay dây đoạn 99-1/27 đến 99-1/40 (ĐD475KNA2) thuộc công trình SCL năm 2021
20/05/2021 06:30 14:30 T175M-475E48 (Thôn 4 Xã CưEBur). ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT di chuyển trụ điện trung áp số 263/8(Đ D475BMT) theo đơn kiến nghị khách hàng theo phương thức tuần 20/2021
20/05/2021 06:30 14:30 T176M-475E48 (Th8/1 Cư EaBuar). ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT di chuyển trụ điện trung áp số 263/8(Đ D475BMT) theo đơn kiến nghị khách hàng theo phương thức tuần 20/2021
20/05/2021 06:30 14:30 T177_475_KNA2 ĐL Krông Ana Điện lực Krông Ana thay dây đoạn 99-1/27 đến 99-1/40 (ĐD475KNA2) thuộc công trình SCL năm 2021
20/05/2021 06:30 14:30 T185M_473F1 Mỏ đá thôn 4 cưebur ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT di chuyển trụ điện trung áp số 263/8(Đ D475BMT) theo đơn kiến nghị khách hàng theo phương thức tuần 20/2021
20/05/2021 06:30 14:30 T203_475E48 - Trần Văn Lý CưEBur (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT di chuyển trụ điện trung áp số 263/8(Đ D475BMT) theo đơn kiến nghị khách hàng theo phương thức tuần 20/2021
20/05/2021 06:30 14:30 T326M_475E48 (Trần văn Mỹ) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT di chuyển trụ điện trung áp số 263/8(Đ D475BMT) theo đơn kiến nghị khách hàng theo phương thức tuần 20/2021
20/05/2021 06:30 14:30 T336M_475BMT (HTX Tân Thịnh)_ Trạm KH ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT di chuyển trụ điện trung áp số 263/8(Đ D475BMT) theo đơn kiến nghị khách hàng theo phương thức tuần 20/2021
20/05/2021 06:30 14:30 T33_475_KNA2 ĐL Krông Ana Điện lực Krông Ana thay dây đoạn 99-1/27 đến 99-1/40 (ĐD475KNA2) thuộc công trình SCL năm 2021
20/05/2021 06:30 14:30 T369M_475E48 Thôn 8-CưÊBur ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT di chuyển trụ điện trung áp số 263/8(Đ D475BMT) theo đơn kiến nghị khách hàng theo phương thức tuần 20/2021
20/05/2021 06:30 14:30 T36M_475E48- mỏ đa CưEBur- Cty Nam Hải ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT di chuyển trụ điện trung áp số 263/8(Đ D475BMT) theo đơn kiến nghị khách hàng theo phương thức tuần 20/2021
20/05/2021 06:30 14:30 T386M_475E48 (Thôn 8 xã CưÊBur) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT di chuyển trụ điện trung áp số 263/8(Đ D475BMT) theo đơn kiến nghị khách hàng theo phương thức tuần 20/2021
20/05/2021 06:30 14:30 T391M_475E48 (Thôn 8 xã CưÊBur) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT di chuyển trụ điện trung áp số 263/8(Đ D475BMT) theo đơn kiến nghị khách hàng theo phương thức tuần 20/2021
20/05/2021 06:30 14:30 T401M_475E48 (Thôn 8 xã CưÊBur) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT di chuyển trụ điện trung áp số 263/8(Đ D475BMT) theo đơn kiến nghị khách hàng theo phương thức tuần 20/2021
20/05/2021 06:30 14:30 T40_475_KNA2 ĐL Krông Ana Điện lực Krông Ana thay dây đoạn 99-1/27 đến 99-1/40 (ĐD475KNA2) thuộc công trình SCL năm 2021
20/05/2021 06:30 14:30 T411M_475E48-Cty Gia Linh (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT di chuyển trụ điện trung áp số 263/8(Đ D475BMT) theo đơn kiến nghị khách hàng theo phương thức tuần 20/2021
20/05/2021 06:30 14:30 T41_475_KNA2 ĐL Krông Ana Điện lực Krông Ana thay dây đoạn 99-1/27 đến 99-1/40 (ĐD475KNA2) thuộc công trình SCL năm 2021
20/05/2021 06:30 14:30 T42_475_KNA2 ĐL Krông Ana Điện lực Krông Ana thay dây đoạn 99-1/27 đến 99-1/40 (ĐD475KNA2) thuộc công trình SCL năm 2021
20/05/2021 06:30 14:30 T444M_475E48-Cty Nam Hải_mỏ đá cưEbur ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT di chuyển trụ điện trung áp số 263/8(Đ D475BMT) theo đơn kiến nghị khách hàng theo phương thức tuần 20/2021
20/05/2021 06:30 14:30 T48_475E48 - Thôn 8 Cư ÊBua ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT di chuyển trụ điện trung áp số 263/8(Đ D475BMT) theo đơn kiến nghị khách hàng theo phương thức tuần 20/2021
20/05/2021 06:30 14:30 T55M_475E48-Thôn 8/2 CưEBur ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT di chuyển trụ điện trung áp số 263/8(Đ D475BMT) theo đơn kiến nghị khách hàng theo phương thức tuần 20/2021
20/05/2021 06:30 14:30 TBA T1 ĐMT. An Quân_475 KNA2 ĐL Krông Ana Điện lực Krông Ana thay dây đoạn 99-1/27 đến 99-1/40 (ĐD475KNA2) thuộc công trình SCL năm 2021
20/05/2021 06:30 14:30 TBA T1 ĐMT. Hoàn Mai_475 KNA2 ĐL Krông Ana Điện lực Krông Ana thay dây đoạn 99-1/27 đến 99-1/40 (ĐD475KNA2) thuộc công trình SCL năm 2021
20/05/2021 06:30 14:30 TBA T1 ĐMT. Hoàng Long_475KNA2 ĐL Krông Ana Điện lực Krông Ana thay dây đoạn 99-1/27 đến 99-1/40 (ĐD475KNA2) thuộc công trình SCL năm 2021
20/05/2021 06:30 14:30 TBA T1 ĐMT. Huệ An_475 KNA2 ĐL Krông Ana Điện lực Krông Ana thay dây đoạn 99-1/27 đến 99-1/40 (ĐD475KNA2) thuộc công trình SCL năm 2021
20/05/2021 06:30 14:30 TBA T1 ĐMT. Khang Linh_475KNA2 ĐL Krông Ana Điện lực Krông Ana thay dây đoạn 99-1/27 đến 99-1/40 (ĐD475KNA2) thuộc công trình SCL năm 2021
20/05/2021 06:30 14:30 TBA T2 ĐMT. Trung Sơn 2_475 KNA2 ĐL Krông Ana Điện lực Krông Ana thay dây đoạn 99-1/27 đến 99-1/40 (ĐD475KNA2) thuộc công trình SCL năm 2021
20/05/2021 06:30 14:30 TBA T2 ĐMT. Trung Sơn 2_475 KNA2 ĐL Krông Ana Điện lực Krông Ana thay dây đoạn 99-1/27 đến 99-1/40 (ĐD475KNA2) thuộc công trình SCL năm 2021
20/05/2021 06:30 14:30 TBA T4 ĐMT. Nhật Minh 4_475 KNA2 ĐL Krông Ana Điện lực Krông Ana thay dây đoạn 99-1/27 đến 99-1/40 (ĐD475KNA2) thuộc công trình SCL năm 2021
20/05/2021 06:30 14:30 TBA T4 ĐMT. Nhật Minh 4_475 KNA2 ĐL Krông Ana Điện lực Krông Ana thay dây đoạn 99-1/27 đến 99-1/40 (ĐD475KNA2) thuộc công trình SCL năm 2021
20/05/2021 06:30 14:30 TBA T4 ĐMT. Văn Bàn 4_475 KNA2 ĐL Krông Ana Điện lực Krông Ana thay dây đoạn 99-1/27 đến 99-1/40 (ĐD475KNA2) thuộc công trình SCL năm 2021
20/05/2021 06:30 14:30 TBA T4 ĐMT. Văn Bàn 4_475 KNA2 ĐL Krông Ana Điện lực Krông Ana thay dây đoạn 99-1/27 đến 99-1/40 (ĐD475KNA2) thuộc công trình SCL năm 2021
20/05/2021 07:30 14:30 T125ĐD471F18 ĐL EaKar 1/ Điện lực Ea Kar lắp đặt ống bọc cách điện và chụp cách điện TBA từ trụ 538 đến 573(471F18) thuộc công trình: Cải tạo lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm TTĐN tỉnh Đắk Lắk năm 2020; 2/ Điện lực Ea Karthay FCO, cáp cao thế đến MBA của TBA T125(471F18).
20/05/2021 07:30 14:30 T137(ĐD471F18) ĐL EaKar 1/ Điện lực Ea Kar lắp đặt ống bọc cách điện và chụp cách điện TBA từ trụ 538 đến 573(471F18) thuộc công trình: Cải tạo lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm TTĐN tỉnh Đắk Lắk năm 2020; 2/ Điện lực Ea Karthay FCO, cáp cao thế đến MBA của TBA T125(471F18).
20/05/2021 07:30 14:30 T146 - ĐD471F18 ĐL EaKar 1/ Điện lực Ea Kar lắp đặt ống bọc cách điện và chụp cách điện TBA từ trụ 538 đến 573(471F18) thuộc công trình: Cải tạo lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm TTĐN tỉnh Đắk Lắk năm 2020; 2/ Điện lực Ea Karthay FCO, cáp cao thế đến MBA của TBA T125(471F18).
21/05/2021 06:30 15:30 T1.ĐMT.HT_474ESO ĐL Ea Súp 1. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện cao thế số 70(ĐD474ESO) theo kiến nghị của văn bản số 341/UBND-KTHT ngày 05/03/20212. Điện lực Ea Súp thay FCO các TBA T67; T112; T58; T114( ĐD474ESO), thay sứ vận hành lâu năm trên ĐD474ESO & thay cáp xuất tuyến thuộc trạm biến áp T2(ĐD474ESO) và các khiếm khuyết trên ĐD474ESO
21/05/2021 06:30 15:30 T1.ĐMT.MP_474ESO ĐL Ea Súp 1. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện cao thế số 70(ĐD474ESO) theo kiến nghị của văn bản số 341/UBND-KTHT ngày 05/03/20212. Điện lực Ea Súp thay FCO các TBA T67; T112; T58; T114( ĐD474ESO), thay sứ vận hành lâu năm trên ĐD474ESO & thay cáp xuất tuyến thuộc trạm biến áp T2(ĐD474ESO) và các khiếm khuyết trên ĐD474ESO
21/05/2021 06:30 15:30 T1.ĐMT.MĐ_474ESO ĐL Ea Súp 1. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện cao thế số 70(ĐD474ESO) theo kiến nghị của văn bản số 341/UBND-KTHT ngày 05/03/20212. Điện lực Ea Súp thay FCO các TBA T67; T112; T58; T114( ĐD474ESO), thay sứ vận hành lâu năm trên ĐD474ESO & thay cáp xuất tuyến thuộc trạm biến áp T2(ĐD474ESO) và các khiếm khuyết trên ĐD474ESO
21/05/2021 06:30 15:30 T1.ĐMT.TH_474ESO ĐL Ea Súp 1. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện cao thế số 70(ĐD474ESO) theo kiến nghị của văn bản số 341/UBND-KTHT ngày 05/03/20212. Điện lực Ea Súp thay FCO các TBA T67; T112; T58; T114( ĐD474ESO), thay sứ vận hành lâu năm trên ĐD474ESO & thay cáp xuất tuyến thuộc trạm biến áp T2(ĐD474ESO) và các khiếm khuyết trên ĐD474ESO
21/05/2021 06:30 15:30 T1.ĐMT.TNG_474ESO ĐL Ea Súp 1. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện cao thế số 70(ĐD474ESO) theo kiến nghị của văn bản số 341/UBND-KTHT ngày 05/03/20212. Điện lực Ea Súp thay FCO các TBA T67; T112; T58; T114( ĐD474ESO), thay sứ vận hành lâu năm trên ĐD474ESO & thay cáp xuất tuyến thuộc trạm biến áp T2(ĐD474ESO) và các khiếm khuyết trên ĐD474ESO
21/05/2021 06:30 15:30 T1.ĐMT.TVB_474ESO ĐL Ea Súp 1. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện cao thế số 70(ĐD474ESO) theo kiến nghị của văn bản số 341/UBND-KTHT ngày 05/03/20212. Điện lực Ea Súp thay FCO các TBA T67; T112; T58; T114( ĐD474ESO), thay sứ vận hành lâu năm trên ĐD474ESO & thay cáp xuất tuyến thuộc trạm biến áp T2(ĐD474ESO) và các khiếm khuyết trên ĐD474ESO
21/05/2021 06:30 15:30 T1.ĐMT.TVB_474ESO ĐL Ea Súp 1. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện cao thế số 70(ĐD474ESO) theo kiến nghị của văn bản số 341/UBND-KTHT ngày 05/03/20212. Điện lực Ea Súp thay FCO các TBA T67; T112; T58; T114( ĐD474ESO), thay sứ vận hành lâu năm trên ĐD474ESO & thay cáp xuất tuyến thuộc trạm biến áp T2(ĐD474ESO) và các khiếm khuyết trên ĐD474ESO
21/05/2021 06:30 15:30 T1.ĐMT.TV_474ESO ĐL Ea Súp 1. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện cao thế số 70(ĐD474ESO) theo kiến nghị của văn bản số 341/UBND-KTHT ngày 05/03/20212. Điện lực Ea Súp thay FCO các TBA T67; T112; T58; T114( ĐD474ESO), thay sứ vận hành lâu năm trên ĐD474ESO & thay cáp xuất tuyến thuộc trạm biến áp T2(ĐD474ESO) và các khiếm khuyết trên ĐD474ESO
21/05/2021 06:30 15:30 T1.ĐMT.UP_474ESO ĐL Ea Súp 1. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện cao thế số 70(ĐD474ESO) theo kiến nghị của văn bản số 341/UBND-KTHT ngày 05/03/20212. Điện lực Ea Súp thay FCO các TBA T67; T112; T58; T114( ĐD474ESO), thay sứ vận hành lâu năm trên ĐD474ESO & thay cáp xuất tuyến thuộc trạm biến áp T2(ĐD474ESO) và các khiếm khuyết trên ĐD474ESO
21/05/2021 06:30 15:30 T1.ĐMT.VT_474ESO ĐL Ea Súp 1. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện cao thế số 70(ĐD474ESO) theo kiến nghị của văn bản số 341/UBND-KTHT ngày 05/03/20212. Điện lực Ea Súp thay FCO các TBA T67; T112; T58; T114( ĐD474ESO), thay sứ vận hành lâu năm trên ĐD474ESO & thay cáp xuất tuyến thuộc trạm biến áp T2(ĐD474ESO) và các khiếm khuyết trên ĐD474ESO
21/05/2021 06:30 15:30 T1.ĐMT.XQ_474ESO ĐL Ea Súp 1. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện cao thế số 70(ĐD474ESO) theo kiến nghị của văn bản số 341/UBND-KTHT ngày 05/03/20212. Điện lực Ea Súp thay FCO các TBA T67; T112; T58; T114( ĐD474ESO), thay sứ vận hành lâu năm trên ĐD474ESO & thay cáp xuất tuyến thuộc trạm biến áp T2(ĐD474ESO) và các khiếm khuyết trên ĐD474ESO
21/05/2021 06:30 15:30 T112_474ESO ĐL Ea Súp 1. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện cao thế số 70(ĐD474ESO) theo kiến nghị của văn bản số 341/UBND-KTHT ngày 05/03/20212. Điện lực Ea Súp thay FCO các TBA T67; T112; T58; T114( ĐD474ESO), thay sứ vận hành lâu năm trên ĐD474ESO & thay cáp xuất tuyến thuộc trạm biến áp T2(ĐD474ESO) và các khiếm khuyết trên ĐD474ESO
21/05/2021 06:30 15:30 T114_474ESO ĐL Ea Súp 1. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện cao thế số 70(ĐD474ESO) theo kiến nghị của văn bản số 341/UBND-KTHT ngày 05/03/20212. Điện lực Ea Súp thay FCO các TBA T67; T112; T58; T114( ĐD474ESO), thay sứ vận hành lâu năm trên ĐD474ESO & thay cáp xuất tuyến thuộc trạm biến áp T2(ĐD474ESO) và các khiếm khuyết trên ĐD474ESO
21/05/2021 06:30 15:30 T145_474ESO ĐL Ea Súp 1. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện cao thế số 70(ĐD474ESO) theo kiến nghị của văn bản số 341/UBND-KTHT ngày 05/03/20212. Điện lực Ea Súp thay FCO các TBA T67; T112; T58; T114( ĐD474ESO), thay sứ vận hành lâu năm trên ĐD474ESO & thay cáp xuất tuyến thuộc trạm biến áp T2(ĐD474ESO) và các khiếm khuyết trên ĐD474ESO
21/05/2021 06:30 15:30 T156_474ESO ĐL Ea Súp 1. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện cao thế số 70(ĐD474ESO) theo kiến nghị của văn bản số 341/UBND-KTHT ngày 05/03/20212. Điện lực Ea Súp thay FCO các TBA T67; T112; T58; T114( ĐD474ESO), thay sứ vận hành lâu năm trên ĐD474ESO & thay cáp xuất tuyến thuộc trạm biến áp T2(ĐD474ESO) và các khiếm khuyết trên ĐD474ESO
21/05/2021 06:30 15:30 T157_474ESO ĐL Ea Súp 1. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện cao thế số 70(ĐD474ESO) theo kiến nghị của văn bản số 341/UBND-KTHT ngày 05/03/20212. Điện lực Ea Súp thay FCO các TBA T67; T112; T58; T114( ĐD474ESO), thay sứ vận hành lâu năm trên ĐD474ESO & thay cáp xuất tuyến thuộc trạm biến áp T2(ĐD474ESO) và các khiếm khuyết trên ĐD474ESO
21/05/2021 06:30 15:30 T205_474ESO ĐL Ea Súp 1. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện cao thế số 70(ĐD474ESO) theo kiến nghị của văn bản số 341/UBND-KTHT ngày 05/03/20212. Điện lực Ea Súp thay FCO các TBA T67; T112; T58; T114( ĐD474ESO), thay sứ vận hành lâu năm trên ĐD474ESO & thay cáp xuất tuyến thuộc trạm biến áp T2(ĐD474ESO) và các khiếm khuyết trên ĐD474ESO
21/05/2021 06:30 15:30 T205_474ESO ĐL Ea Súp 1. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện cao thế số 70(ĐD474ESO) theo kiến nghị của văn bản số 341/UBND-KTHT ngày 05/03/20212. Điện lực Ea Súp thay FCO các TBA T67; T112; T58; T114( ĐD474ESO), thay sứ vận hành lâu năm trên ĐD474ESO & thay cáp xuất tuyến thuộc trạm biến áp T2(ĐD474ESO) và các khiếm khuyết trên ĐD474ESO
21/05/2021 06:30 15:30 T206_474ESO ĐL Ea Súp 1. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện cao thế số 70(ĐD474ESO) theo kiến nghị của văn bản số 341/UBND-KTHT ngày 05/03/20212. Điện lực Ea Súp thay FCO các TBA T67; T112; T58; T114( ĐD474ESO), thay sứ vận hành lâu năm trên ĐD474ESO & thay cáp xuất tuyến thuộc trạm biến áp T2(ĐD474ESO) và các khiếm khuyết trên ĐD474ESO
21/05/2021 06:30 15:30 T207_474ESO ĐL Ea Súp 1. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện cao thế số 70(ĐD474ESO) theo kiến nghị của văn bản số 341/UBND-KTHT ngày 05/03/20212. Điện lực Ea Súp thay FCO các TBA T67; T112; T58; T114( ĐD474ESO), thay sứ vận hành lâu năm trên ĐD474ESO & thay cáp xuất tuyến thuộc trạm biến áp T2(ĐD474ESO) và các khiếm khuyết trên ĐD474ESO
21/05/2021 06:30 15:30 T208_474ESO ĐL Ea Súp 1. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện cao thế số 70(ĐD474ESO) theo kiến nghị của văn bản số 341/UBND-KTHT ngày 05/03/20212. Điện lực Ea Súp thay FCO các TBA T67; T112; T58; T114( ĐD474ESO), thay sứ vận hành lâu năm trên ĐD474ESO & thay cáp xuất tuyến thuộc trạm biến áp T2(ĐD474ESO) và các khiếm khuyết trên ĐD474ESO
21/05/2021 06:30 15:30 T209_474ESO ĐL Ea Súp 1. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện cao thế số 70(ĐD474ESO) theo kiến nghị của văn bản số 341/UBND-KTHT ngày 05/03/20212. Điện lực Ea Súp thay FCO các TBA T67; T112; T58; T114( ĐD474ESO), thay sứ vận hành lâu năm trên ĐD474ESO & thay cáp xuất tuyến thuộc trạm biến áp T2(ĐD474ESO) và các khiếm khuyết trên ĐD474ESO
21/05/2021 06:30 15:30 T209_474ESO ĐL Ea Súp 1. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện cao thế số 70(ĐD474ESO) theo kiến nghị của văn bản số 341/UBND-KTHT ngày 05/03/20212. Điện lực Ea Súp thay FCO các TBA T67; T112; T58; T114( ĐD474ESO), thay sứ vận hành lâu năm trên ĐD474ESO & thay cáp xuất tuyến thuộc trạm biến áp T2(ĐD474ESO) và các khiếm khuyết trên ĐD474ESO
21/05/2021 06:30 15:30 T210_474ESO ĐL Ea Súp 1. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện cao thế số 70(ĐD474ESO) theo kiến nghị của văn bản số 341/UBND-KTHT ngày 05/03/20212. Điện lực Ea Súp thay FCO các TBA T67; T112; T58; T114( ĐD474ESO), thay sứ vận hành lâu năm trên ĐD474ESO & thay cáp xuất tuyến thuộc trạm biến áp T2(ĐD474ESO) và các khiếm khuyết trên ĐD474ESO
21/05/2021 06:30 15:30 T210_474ESO ĐL Ea Súp 1. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện cao thế số 70(ĐD474ESO) theo kiến nghị của văn bản số 341/UBND-KTHT ngày 05/03/20212. Điện lực Ea Súp thay FCO các TBA T67; T112; T58; T114( ĐD474ESO), thay sứ vận hành lâu năm trên ĐD474ESO & thay cáp xuất tuyến thuộc trạm biến áp T2(ĐD474ESO) và các khiếm khuyết trên ĐD474ESO
21/05/2021 06:30 15:30 T211_474ESO ĐL Ea Súp 1. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện cao thế số 70(ĐD474ESO) theo kiến nghị của văn bản số 341/UBND-KTHT ngày 05/03/20212. Điện lực Ea Súp thay FCO các TBA T67; T112; T58; T114( ĐD474ESO), thay sứ vận hành lâu năm trên ĐD474ESO & thay cáp xuất tuyến thuộc trạm biến áp T2(ĐD474ESO) và các khiếm khuyết trên ĐD474ESO
21/05/2021 06:30 15:30 T211_474ESO ĐL Ea Súp 1. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện cao thế số 70(ĐD474ESO) theo kiến nghị của văn bản số 341/UBND-KTHT ngày 05/03/20212. Điện lực Ea Súp thay FCO các TBA T67; T112; T58; T114( ĐD474ESO), thay sứ vận hành lâu năm trên ĐD474ESO & thay cáp xuất tuyến thuộc trạm biến áp T2(ĐD474ESO) và các khiếm khuyết trên ĐD474ESO
21/05/2021 06:30 15:30 T212_474ESO ĐL Ea Súp 1. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện cao thế số 70(ĐD474ESO) theo kiến nghị của văn bản số 341/UBND-KTHT ngày 05/03/20212. Điện lực Ea Súp thay FCO các TBA T67; T112; T58; T114( ĐD474ESO), thay sứ vận hành lâu năm trên ĐD474ESO & thay cáp xuất tuyến thuộc trạm biến áp T2(ĐD474ESO) và các khiếm khuyết trên ĐD474ESO
21/05/2021 06:30 15:30 T224_474ESO ĐL Ea Súp 1. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện cao thế số 70(ĐD474ESO) theo kiến nghị của văn bản số 341/UBND-KTHT ngày 05/03/20212. Điện lực Ea Súp thay FCO các TBA T67; T112; T58; T114( ĐD474ESO), thay sứ vận hành lâu năm trên ĐD474ESO & thay cáp xuất tuyến thuộc trạm biến áp T2(ĐD474ESO) và các khiếm khuyết trên ĐD474ESO
21/05/2021 06:30 15:30 T224_474ESO ĐL Ea Súp 1. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện cao thế số 70(ĐD474ESO) theo kiến nghị của văn bản số 341/UBND-KTHT ngày 05/03/20212. Điện lực Ea Súp thay FCO các TBA T67; T112; T58; T114( ĐD474ESO), thay sứ vận hành lâu năm trên ĐD474ESO & thay cáp xuất tuyến thuộc trạm biến áp T2(ĐD474ESO) và các khiếm khuyết trên ĐD474ESO
21/05/2021 06:30 15:30 T227_474ESO ĐL Ea Súp 1. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện cao thế số 70(ĐD474ESO) theo kiến nghị của văn bản số 341/UBND-KTHT ngày 05/03/20212. Điện lực Ea Súp thay FCO các TBA T67; T112; T58; T114( ĐD474ESO), thay sứ vận hành lâu năm trên ĐD474ESO & thay cáp xuất tuyến thuộc trạm biến áp T2(ĐD474ESO) và các khiếm khuyết trên ĐD474ESO
21/05/2021 06:30 15:30 T227_474ESO ĐL Ea Súp 1. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện cao thế số 70(ĐD474ESO) theo kiến nghị của văn bản số 341/UBND-KTHT ngày 05/03/20212. Điện lực Ea Súp thay FCO các TBA T67; T112; T58; T114( ĐD474ESO), thay sứ vận hành lâu năm trên ĐD474ESO & thay cáp xuất tuyến thuộc trạm biến áp T2(ĐD474ESO) và các khiếm khuyết trên ĐD474ESO
21/05/2021 06:30 15:30 T58_474ESO ĐL Ea Súp 1. Điện lực Ea Súp di chuyển trụ điện cao thế số 70(ĐD474ESO) theo kiến nghị của văn bản số 341/UBND-KTHT ngày 05/03/20212. Điện lực Ea Súp thay FCO các TBA T67; T112; T58; T114( ĐD474ESO), thay sứ vận hành lâu năm trên ĐD474ESO & thay cáp xuất tuyến thuộc trạm biến áp T2(ĐD474ESO) và các khiếm khuyết trên ĐD474ESO
21/05/2021 08:00 11:00 T134 _475 Ea Tam Y Tâm ĐL Krông Ana ĐLKA thay TI định kỳ và bảo Dưỡng theo đề nghị của khách hàng
21/05/2021 08:00 11:00 T134 _475 Ea Tam Y Tâm ĐL Krông Ana ĐLKA thay TI định kỳ và bảo Dưỡng theo đề nghị của khách hàng
21/05/2021 08:00 12:00 T13R ĐD471F1 ĐL EaKar ĐLEK hoán đổi MBA T39(ĐD471F18) cho MBA T13R(ĐD471F1) và thiết bị phụ kiện đi kèm
21/05/2021 08:00 12:00 T8 ĐD471F18 ĐL EaKar ĐLEK hoán đổi MBA T8(ĐD471F18) cho MBA T13R(ĐD471F1) và thiết bị phụ kiện đi kèm để chống quá tải cho T8(ĐD471F18).
21/05/2021 08:00 15:30 Bùi Tấn Phát ĐL Buôn Hồ - Điện lực Buôn Hồ Bọc Silicôn, đai tônthân cột đoạn từ trụ số 170/82/1 đến 170/82/29{T43KB}, 170/82/28/1 đến 170/82/28/8{T171KB}; Kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu T43KB, T171KB thuộc ĐD476T2.KBU, trên ĐD476T2.KBU
21/05/2021 08:00 15:30 Bùi Tấn Phát T43KB ĐL Buôn Hồ - Điện lực Buôn Hồ Bọc Silicôn, đai tônthân cột đoạn từ trụ số 170/82/1 đến 170/82/29{T43KB}, 170/82/28/1 đến 170/82/28/8{T171KB}; Kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu T43KB, T171KB thuộc ĐD476T2.KBU, trên ĐD476T2.KBU
21/05/2021 09:00 13:00 T39ĐD471F18 ĐL EaKar ĐLEK hoán đổi MBA T39(ĐD471F18) cho MBA T8(Đ D471F18) và thiết bị phụ kiện đi kèm để chống quá tải cho T39(ĐD471F18).
21/05/2021 09:00 13:00 T39ĐD471F18 ĐL EaKar ĐLEK hoán đổi MBA T39(ĐD471F18) cho MBA T8(Đ D471F18) và thiết bị phụ kiện đi kèm để chống quá tải cho T39(ĐD471F18).
21/05/2021 10:00 13:00 T6A_475 EaTam Nguyễn Văn Tuyên ĐL Krông Ana Điện lực k rông ana phối hợp XNDV điện lực Đăk Lak xử lý tiếp xúc .bảo dưỡng TBA .thay TI và thí nghiệm định kỳ năm 2021
21/05/2021 10:00 13:00 T6A_475 EaTam Nguyễn Văn Tuyên ĐL Krông Ana Điện lực k rông ana phối hợp XNDV điện lực Đăk Lak xử lý tiếp xúc .bảo dưỡng TBA .thay TI và thí nghiệm định kỳ năm 2021
25/05/2021 06:30 07:00 T208_471BMT-Ama Jhao, Tân Lập ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 06:30 07:00 T23_476E48- Cục an Ninh Tây Nguyên. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 06:30 07:00 T243_476E48 (Lê QĐôn-Ng Hữu Thọ) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 06:30 07:00 T244_471E48 (Hùng Vương) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 06:30 07:00 T248_471E48 Cty TNHH TMDV Sài Gòn BMT ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 06:30 07:00 T254 _476E48 VP Đại diện binh đoàn 16 ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 06:30 07:00 T273_476E48-Cụm dân cư Km4-5 Tân An ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 06:30 07:00 T274_476E48_Km4-5 Tân An ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 06:30 07:00 T279_476E48 Khu MeTrol_Tôn Đức Thắng ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 06:30 07:00 T280_476E48 Trạm CC Tân An. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 06:30 07:00 T287_476E48-Siêu thị Metro cash (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 06:30 07:00 T292_476E48-Cty TNHH BVĐK Thiện Thạnh (Trạm Đlực) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 06:30 07:00 T293_476BMT_Côngty TNHH BVĐK Thiện Thạnh (Trạm Đlực) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 06:30 07:00 T294-476F48-Cty Nguyễn Kim (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 06:30 07:00 T305_471E48 (BV Từ Vân-Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 06:30 07:00 T330_471E48_Cty TNHH BV mắt TN(trạm ĐLực) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 06:30 07:00 T333_471E48 (Buôn PămLăm_Tân Lập) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 06:30 07:00 T350_471E48 (Cục thuể tỉnh)_Trạm KH ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 06:30 07:00 T379_471E48-Sở Ngoại vụ ĐắkLắk ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 06:30 07:00 T380_471E48-kiểm toán nhà nước KV XII (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 06:30 07:00 T383_471E48 (Cục Hải Quan tỉnh ĐắkLắk)_ Trạm KH ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 06:30 07:00 T406_471BMT (Buôn Pămlăm_Tân Lập) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 06:30 07:00 T414_473E48 (KS Mường Thanh)_ Trạm KH ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 06:30 07:00 T415_476BMT_Cty CP Vacxin VN (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 06:30 07:00 T425_476E48- Chi cục thuế TP.BMT ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 06:30 07:00 T42_471 E48-Đường Trần Q Cáp K7 Tân Lập ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 06:30 07:00 T441_471E48-Sở thông tin & Truyền thông ĐắkLắk (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 06:30 07:00 T44_471E48 Trạm công cộng. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 06:30 07:00 T454_476BMT-TT phát hành phim và Chiếu bóng-Trạm KH ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 06:30 07:00 T45_471E48 Trạm công cộng. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 06:30 07:00 T462_476-Lý Chánh Thắng-Thái Phiên ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 06:30 07:00 T47_471E48 (Trạm công cộng) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 06:30 07:00 T482_471BMT-Rạp phim Coop mart (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 06:30 07:00 T48_476E78-Ngô Quyền-chu văn An. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 06:30 07:00 T507_476BMT_ Lý Thái Tổ ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 06:30 07:00 T50_476E48-Lê Quý Đôn-Tân An ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 06:30 07:00 T52_471E48- Khối 7, P.TanLoi. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 06:30 07:00 T61_476E48_XN chế biến cafe chất lượng cao(Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 06:30 07:00 T64_476E48-Công viên Phù Đổng ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 06:30 07:00 T65_476E48-gần làng cafe Trung Nguyên. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 06:30 07:00 T6_471E48- Cuối Hùng Vương nối dài. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 06:30 07:00 Đèn đường Ng Tất Thành. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 06:30 14:30 K12 Tân An. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT thi công cấp điện ,xứ lý pha đất cấp điện cho viện kiểm soát nhân dân tại trụ 72/2/6(Đ D476BMT) xứ lý khuyến khuyết đường dây ,kết hợ thí nghiện định kỳ, lắp cầu tiếp địa , phát quang hành lang tuyến Sau 400-8 đến trước 400-9,trước 400-3(ĐD476BMT) theo phương tuần 21/2021
25/05/2021 06:30 14:30 Nhà văn hóa lao động tỉnh ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT thi công cấp điện ,xứ lý pha đất cấp điện cho viện kiểm soát nhân dân tại trụ 72/2/6(Đ D476BMT) xứ lý khuyến khuyết đường dây ,kết hợ thí nghiện định kỳ, lắp cầu tiếp địa , phát quang hành lang tuyến Sau 400-8 đến trước 400-9,trước 400-3(ĐD476BMT) theo phương tuần 21/2021
25/05/2021 06:30 14:30 T180_TBA BV Y học cổ truyền. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT thi công cấp điện ,xứ lý pha đất cấp điện cho viện kiểm soát nhân dân tại trụ 72/2/6(Đ D476BMT) xứ lý khuyến khuyết đường dây ,kết hợ thí nghiện định kỳ, lắp cầu tiếp địa , phát quang hành lang tuyến Sau 400-8 đến trước 400-9,trước 400-3(ĐD476BMT) theo phương tuần 21/2021
25/05/2021 06:30 14:30 T19_476E48 Cty QLĐT & MT ĐLăk (Trạm ĐLực) . ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT thi công cấp điện ,xứ lý pha đất cấp điện cho viện kiểm soát nhân dân tại trụ 72/2/6(Đ D476BMT) xứ lý khuyến khuyết đường dây ,kết hợ thí nghiện định kỳ, lắp cầu tiếp địa , phát quang hành lang tuyến Sau 400-8 đến trước 400-9,trước 400-3(ĐD476BMT) theo phương tuần 21/2021
25/05/2021 06:30 14:30 T20_476E48-Công viên nước ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT thi công cấp điện ,xứ lý pha đất cấp điện cho viện kiểm soát nhân dân tại trụ 72/2/6(Đ D476BMT) xứ lý khuyến khuyết đường dây ,kết hợ thí nghiện định kỳ, lắp cầu tiếp địa , phát quang hành lang tuyến Sau 400-8 đến trước 400-9,trước 400-3(ĐD476BMT) theo phương tuần 21/2021
25/05/2021 06:30 14:30 T221_476E48 TT đăng kiểm xe cơ giới ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT thi công cấp điện ,xứ lý pha đất cấp điện cho viện kiểm soát nhân dân tại trụ 72/2/6(Đ D476BMT) xứ lý khuyến khuyết đường dây ,kết hợ thí nghiện định kỳ, lắp cầu tiếp địa , phát quang hành lang tuyến Sau 400-8 đến trước 400-9,trước 400-3(ĐD476BMT) theo phương tuần 21/2021
25/05/2021 06:30 14:30 T252_476E48-Công Ty Cao Su ĐakLak (Trạm Đlực) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT thi công cấp điện ,xứ lý pha đất cấp điện cho viện kiểm soát nhân dân tại trụ 72/2/6(Đ D476BMT) xứ lý khuyến khuyết đường dây ,kết hợ thí nghiện định kỳ, lắp cầu tiếp địa , phát quang hành lang tuyến Sau 400-8 đến trước 400-9,trước 400-3(ĐD476BMT) theo phương tuần 21/2021
25/05/2021 06:30 14:30 T253_476E48-Công Ty Cao Su ĐakLak (Trạm Đlực) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT thi công cấp điện ,xứ lý pha đất cấp điện cho viện kiểm soát nhân dân tại trụ 72/2/6(Đ D476BMT) xứ lý khuyến khuyết đường dây ,kết hợ thí nghiện định kỳ, lắp cầu tiếp địa , phát quang hành lang tuyến Sau 400-8 đến trước 400-9,trước 400-3(ĐD476BMT) theo phương tuần 21/2021
25/05/2021 06:30 14:30 T319_476E48 (Ban điều hành DA đường HCM) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT thi công cấp điện ,xứ lý pha đất cấp điện cho viện kiểm soát nhân dân tại trụ 72/2/6(Đ D476BMT) xứ lý khuyến khuyết đường dây ,kết hợ thí nghiện định kỳ, lắp cầu tiếp địa , phát quang hành lang tuyến Sau 400-8 đến trước 400-9,trước 400-3(ĐD476BMT) theo phương tuần 21/2021
25/05/2021 06:30 14:30 T328_476E48 (Ngânhàng NN CN BuônHồ)Trạm KH ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT thi công cấp điện ,xứ lý pha đất cấp điện cho viện kiểm soát nhân dân tại trụ 72/2/6(Đ D476BMT) xứ lý khuyến khuyết đường dây ,kết hợ thí nghiện định kỳ, lắp cầu tiếp địa , phát quang hành lang tuyến Sau 400-8 đến trước 400-9,trước 400-3(ĐD476BMT) theo phương tuần 21/2021
25/05/2021 06:30 14:30 T334_476BMT-Khối 4 Tân An ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT thi công cấp điện ,xứ lý pha đất cấp điện cho viện kiểm soát nhân dân tại trụ 72/2/6(Đ D476BMT) xứ lý khuyến khuyết đường dây ,kết hợ thí nghiện định kỳ, lắp cầu tiếp địa , phát quang hành lang tuyến Sau 400-8 đến trước 400-9,trước 400-3(ĐD476BMT) theo phương tuần 21/2021
25/05/2021 06:30 14:30 T355_476E48 (Kho bạc tỉnh ĐL)_trạm KH ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT thi công cấp điện ,xứ lý pha đất cấp điện cho viện kiểm soát nhân dân tại trụ 72/2/6(Đ D476BMT) xứ lý khuyến khuyết đường dây ,kết hợ thí nghiện định kỳ, lắp cầu tiếp địa , phát quang hành lang tuyến Sau 400-8 đến trước 400-9,trước 400-3(ĐD476BMT) theo phương tuần 21/2021
25/05/2021 06:30 14:30 T385_476BMT_BV Y học cổ truyền ĐắkLắk (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT thi công cấp điện ,xứ lý pha đất cấp điện cho viện kiểm soát nhân dân tại trụ 72/2/6(Đ D476BMT) xứ lý khuyến khuyết đường dây ,kết hợ thí nghiện định kỳ, lắp cầu tiếp địa , phát quang hành lang tuyến Sau 400-8 đến trước 400-9,trước 400-3(ĐD476BMT) theo phương tuần 21/2021
25/05/2021 06:30 14:30 T465_476BMT-Bảo hiểm xã hội tỉnh ĐắkLắk (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT thi công cấp điện ,xứ lý pha đất cấp điện cho viện kiểm soát nhân dân tại trụ 72/2/6(Đ D476BMT) xứ lý khuyến khuyết đường dây ,kết hợ thí nghiện định kỳ, lắp cầu tiếp địa , phát quang hành lang tuyến Sau 400-8 đến trước 400-9,trước 400-3(ĐD476BMT) theo phương tuần 21/2021
25/05/2021 06:30 14:30 T5 Khách Sạn Ban Mê. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT thi công cấp điện ,xứ lý pha đất cấp điện cho viện kiểm soát nhân dân tại trụ 72/2/6(Đ D476BMT) xứ lý khuyến khuyết đường dây ,kết hợ thí nghiện định kỳ, lắp cầu tiếp địa , phát quang hành lang tuyến Sau 400-8 đến trước 400-9,trước 400-3(ĐD476BMT) theo phương tuần 21/2021
25/05/2021 06:30 14:30 T7M_476E48-TBA Cty Bến Xe Khách. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột Điện lực Bắc BMT thi công cấp điện ,xứ lý pha đất cấp điện cho viện kiểm soát nhân dân tại trụ 72/2/6(Đ D476BMT) xứ lý khuyến khuyết đường dây ,kết hợ thí nghiện định kỳ, lắp cầu tiếp địa , phát quang hành lang tuyến Sau 400-8 đến trước 400-9,trước 400-3(ĐD476BMT) theo phương tuần 21/2021
25/05/2021 14:00 14:30 T208_471BMT-Ama Jhao, Tân Lập ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 14:00 14:30 T23_476E48- Cục an Ninh Tây Nguyên. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 14:00 14:30 T243_476E48 (Lê QĐôn-Ng Hữu Thọ) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 14:00 14:30 T244_471E48 (Hùng Vương) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 14:00 14:30 T248_471E48 Cty TNHH TMDV Sài Gòn BMT ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 14:00 14:30 T254 _476E48 VP Đại diện binh đoàn 16 ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 14:00 14:30 T273_476E48-Cụm dân cư Km4-5 Tân An ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 14:00 14:30 T274_476E48_Km4-5 Tân An ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 14:00 14:30 T279_476E48 Khu MeTrol_Tôn Đức Thắng ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 14:00 14:30 T280_476E48 Trạm CC Tân An. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 14:00 14:30 T287_476E48-Siêu thị Metro cash (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 14:00 14:30 T292_476E48-Cty TNHH BVĐK Thiện Thạnh (Trạm Đlực) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 14:00 14:30 T293_476BMT_Côngty TNHH BVĐK Thiện Thạnh (Trạm Đlực) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 14:00 14:30 T294-476F48-Cty Nguyễn Kim (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 14:00 14:30 T305_471E48 (BV Từ Vân-Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 14:00 14:30 T330_471E48_Cty TNHH BV mắt TN(trạm ĐLực) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 14:00 14:30 T333_471E48 (Buôn PămLăm_Tân Lập) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 14:00 14:30 T350_471E48 (Cục thuể tỉnh)_Trạm KH ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 14:00 14:30 T379_471E48-Sở Ngoại vụ ĐắkLắk ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 14:00 14:30 T380_471E48-kiểm toán nhà nước KV XII (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 14:00 14:30 T383_471E48 (Cục Hải Quan tỉnh ĐắkLắk)_ Trạm KH ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 14:00 14:30 T406_471BMT (Buôn Pămlăm_Tân Lập) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 14:00 14:30 T414_473E48 (KS Mường Thanh)_ Trạm KH ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 14:00 14:30 T415_476BMT_Cty CP Vacxin VN (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 14:00 14:30 T425_476E48- Chi cục thuế TP.BMT ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 14:00 14:30 T42_471 E48-Đường Trần Q Cáp K7 Tân Lập ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 14:00 14:30 T441_471E48-Sở thông tin & Truyền thông ĐắkLắk (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 14:00 14:30 T44_471E48 Trạm công cộng. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 14:00 14:30 T454_476BMT-TT phát hành phim và Chiếu bóng-Trạm KH ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 14:00 14:30 T45_471E48 Trạm công cộng. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 14:00 14:30 T462_476-Lý Chánh Thắng-Thái Phiên ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 14:00 14:30 T47_471E48 (Trạm công cộng) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 14:00 14:30 T482_471BMT-Rạp phim Coop mart (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 14:00 14:30 T48_476E78-Ngô Quyền-chu văn An. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 14:00 14:30 T507_476BMT_ Lý Thái Tổ ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 14:00 14:30 T50_476E48-Lê Quý Đôn-Tân An ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 14:00 14:30 T52_471E48- Khối 7, P.TanLoi. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 14:00 14:30 T61_476E48_XN chế biến cafe chất lượng cao(Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 14:00 14:30 T64_476E48-Công viên Phù Đổng ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 14:00 14:30 T65_476E48-gần làng cafe Trung Nguyên. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 14:00 14:30 T6_471E48- Cuối Hùng Vương nối dài. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
25/05/2021 14:00 14:30 Đèn đường Ng Tất Thành. ĐL Bắc Buôn Ma Thuột B41 chuyển lưới
29/05/2021 15:00 15:30 T135-ĐD482KRP-HTX EAPHÊ ĐL Krông Păc chuyển lưới
29/05/2021 15:00 15:30 Trạm T1-ĐMT.TT Nữ Vương-ĐZ482KRP ĐL Krông Păc chuyển lưới
Lịch cắt điện tại Đắk Lắk
Lịch cúp điện tại Đắk Lắk

Lịch cắt điện tại khu vực Đắk Lắk giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Đắk Lắk để có thêm thông tin cụ thể

Bình luận

Chọn nhanhHotline CSKH Điện lực


CSKH HÀ NỘI : 19001288

CSKH TP HỒ CHÍ MINH : 1900545454

CSKH MIỀN BẮC : 19006769

CSKH MIỀN TRUNG : 19001909

CSKH MIỀN NAM : 19001006 - 19009000