Sổ tay sử dụng điện | Lịch cúp điện mới cập nhật
Sotaydien.com KHÔNG phải trang của bên điện lực EVN , chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến điện lực

Lịch cúp điện Đắk Nông

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 14/06/2021

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Đắk Nông hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật...
Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Đắk Nông danh sách chi tiết
Ngày Từ Đến Khu vực Đơn vị Thông tin
14/06/2021 08:49 10:49 T386 Đồn biên phòng 763 ĐL Đăk Song Đã duyệt
Tiếp xúc xấu sau Áp mô mát TBA T386 (Đ D473ĐSO)
14/06/2021 13:58 15:59 T461 (Phạm Hoàng Minh) ĐL ĐăkRlấp Đã duyệt
Cắt LBS400-11 (ĐD472ĐRL)
14/06/2021 13:58 15:59 T520 Thôn 7 xã Đăk Ngo ĐL ĐăkRlấp Đã duyệt
Cắt LBS400-11 (ĐD472ĐRL)
14/06/2021 13:58 15:59 Trạm T467 trung đoàn 720 ĐL ĐăkRlấp Đã duyệt
Cắt LBS400-11 (ĐD472ĐRL)
14/06/2021 13:58 15:59 Trạm T467 trung đoàn 720 ĐL ĐăkRlấp Đã duyệt
Cắt LBS400-11 (ĐD472ĐRL)
14/06/2021 13:58 15:59 Trạm T846 san tải T42, Đội 1 Trung Đoàn 720 ĐL ĐăkRlấp Đã duyệt
Cắt LBS400-11 (ĐD472ĐRL)
14/06/2021 13:58 15:59 Trạm T852 bình đoàn 720 ĐL ĐăkRlấp Đã duyệt
Cắt LBS400-11 (ĐD472ĐRL)
14/06/2021 13:58 15:59 Trạm T852 bình đoàn 720 ĐL ĐăkRlấp Đã duyệt
Cắt LBS400-11 (ĐD472ĐRL)
14/06/2021 13:58 15:59 Viettel Đắk nông ĐL ĐăkRlấp Đã duyệt
Cắt LBS400-11 (ĐD472ĐRL)
14/06/2021 13:58 15:59 Đội 8 Trung đoàn 720 ĐL ĐăkRlấp Đã duyệt
Cắt LBS400-11 (ĐD472ĐRL)
14/06/2021 14:53 16:54 T 111 San Tải T2 Và T28 (ĐD 376 ĐMI) ĐL Cư Jút Đã duyệt
Cắt LBS300-5 (ĐD371CJU) để chuyển ĐD376ĐMI sau MC381 về kết dây cơ bản
14/06/2021 14:53 16:54 T101 (ĐD376 ĐMI) San Tải T36 (ĐD376 ĐMI) ĐL Cư Jút Đã duyệt
Cắt LBS300-5 (ĐD371CJU) để chuyển ĐD376ĐMI sau MC381 về kết dây cơ bản
14/06/2021 14:53 16:54 T102(ĐD376 ĐMI) San Tải T7 &T47 (ĐD376 ĐMI) ĐL Cư Jút Đã duyệt
Cắt LBS300-5 (ĐD371CJU) để chuyển ĐD376ĐMI sau MC381 về kết dây cơ bản
14/06/2021 14:53 16:54 T104 (ĐD376 ĐMI) San Tải T2 (ĐD376 ĐMI) ĐL Cư Jút Đã duyệt
Cắt LBS300-5 (ĐD371CJU) để chuyển ĐD376ĐMI sau MC381 về kết dây cơ bản
14/06/2021 14:53 16:54 T112-100KVA-35/0.4KV (ĐD376ĐĂKMIL) VŨ ĐÌNH PHONG ĐL Cư Jút Đã duyệt
Cắt LBS300-5 (ĐD371CJU) để chuyển ĐD376ĐMI sau MC381 về kết dây cơ bản
14/06/2021 14:53 16:54 T116(ĐD376ĐMI) ĐL Cư Jút Đã duyệt
Cắt LBS300-5 (ĐD371CJU) để chuyển ĐD376ĐMI sau MC381 về kết dây cơ bản
14/06/2021 14:53 16:54 T120 cột 136A/5 (ĐD376ĐMI) ĐL Cư Jút Đã duyệt
Cắt LBS300-5 (ĐD371CJU) để chuyển ĐD376ĐMI sau MC381 về kết dây cơ bản
14/06/2021 14:53 16:54 T123 cột 140/26/2/3/3 (ĐD 376 ĐMI) ĐL Cư Jút Đã duyệt
Cắt LBS300-5 (ĐD371CJU) để chuyển ĐD376ĐMI sau MC381 về kết dây cơ bản
14/06/2021 14:53 16:54 T124 Cột 144/8/5 (ĐD376_ĐMI) ĐL Cư Jút Đã duyệt
Cắt LBS300-5 (ĐD371CJU) để chuyển ĐD376ĐMI sau MC381 về kết dây cơ bản
14/06/2021 14:53 16:54 T125(ĐD376ĐMI) ĐL Cư Jút Đã duyệt
Cắt LBS300-5 (ĐD371CJU) để chuyển ĐD376ĐMI sau MC381 về kết dây cơ bản
14/06/2021 14:53 16:54 T126(ĐD376ĐMI) ĐL Cư Jút Đã duyệt
Cắt LBS300-5 (ĐD371CJU) để chuyển ĐD376ĐMI sau MC381 về kết dây cơ bản
14/06/2021 14:53 16:54 T127 Cột 181/6/4 (ĐD376_ĐMI) ĐL Cư Jút Đã duyệt
Cắt LBS300-5 (ĐD371CJU) để chuyển ĐD376ĐMI sau MC381 về kết dây cơ bản
14/06/2021 14:53 16:54 T129 cột 140/26/2/6 (ĐD 376 ĐMI) ĐL Cư Jút Đã duyệt
Cắt LBS300-5 (ĐD371CJU) để chuyển ĐD376ĐMI sau MC381 về kết dây cơ bản
14/06/2021 14:53 16:54 T131 Trụ 178-2/3 (ĐD 376 ĐMI) ĐL Cư Jút Đã duyệt
Cắt LBS300-5 (ĐD371CJU) để chuyển ĐD376ĐMI sau MC381 về kết dây cơ bản
14/06/2021 14:53 16:54 T133 Trụ 144/15A/1 (ĐD 376 ĐMI) ĐL Cư Jút Đã duyệt
Cắt LBS300-5 (ĐD371CJU) để chuyển ĐD376ĐMI sau MC381 về kết dây cơ bản
14/06/2021 14:53 16:54 T143 trụ 155/45/2 (ĐD376ĐMI) ĐL Cư Jút Đã duyệt
Cắt LBS300-5 (ĐD371CJU) để chuyển ĐD376ĐMI sau MC381 về kết dây cơ bản
14/06/2021 14:53 16:54 T22 XD NAM TÂY NGUYÊN ĐẮK GẰN ĐL Cư Jút Đã duyệt
Cắt LBS300-5 (ĐD371CJU) để chuyển ĐD376ĐMI sau MC381 về kết dây cơ bản
14/06/2021 14:53 16:54 T28 (ĐD376 ĐẮK MIL) ĐL Cư Jút Đã duyệt
Cắt LBS300-5 (ĐD371CJU) để chuyển ĐD376ĐMI sau MC381 về kết dây cơ bản
14/06/2021 14:53 16:54 T31 NƯỚC SẠCH ĐẮK RLA TRẠM 110KV ĐL Cư Jút Đã duyệt
Cắt LBS300-5 (ĐD371CJU) để chuyển ĐD376ĐMI sau MC381 về kết dây cơ bản
14/06/2021 14:53 16:54 T32 (ĐD376 ĐĂK MIL) ĐL Cư Jút Đã duyệt
Cắt LBS300-5 (ĐD371CJU) để chuyển ĐD376ĐMI sau MC381 về kết dây cơ bản
14/06/2021 14:53 16:54 T33 (ĐD376 ĐẮK MIL) ĐL Cư Jút Đã duyệt
Cắt LBS300-5 (ĐD371CJU) để chuyển ĐD376ĐMI sau MC381 về kết dây cơ bản
14/06/2021 14:53 16:54 T34 (ĐD376 ĐẮK MIL) ĐL Cư Jút Đã duyệt
Cắt LBS300-5 (ĐD371CJU) để chuyển ĐD376ĐMI sau MC381 về kết dây cơ bản
14/06/2021 14:53 16:54 T34A(ĐD376 Đăk Mil)- MBA ghép ĐL Cư Jút Đã duyệt
Cắt LBS300-5 (ĐD371CJU) để chuyển ĐD376ĐMI sau MC381 về kết dây cơ bản
14/06/2021 14:53 16:54 T35 (ĐD376 ĐẮK MIL) ĐL Cư Jút Đã duyệt
Cắt LBS300-5 (ĐD371CJU) để chuyển ĐD376ĐMI sau MC381 về kết dây cơ bản
14/06/2021 14:53 16:54 T36 (ĐD376 ĐĂK MIL) ĐL Cư Jút Đã duyệt
Cắt LBS300-5 (ĐD371CJU) để chuyển ĐD376ĐMI sau MC381 về kết dây cơ bản
14/06/2021 14:53 16:54 T36 (ĐD376 ĐĂK MIL) ĐL Cư Jút Đã duyệt
Cắt LBS300-5 (ĐD371CJU) để chuyển ĐD376ĐMI sau MC381 về kết dây cơ bản
14/06/2021 14:53 16:54 T37 (ĐD376 ĐĂK MIL) ĐL Cư Jút Đã duyệt
Cắt LBS300-5 (ĐD371CJU) để chuyển ĐD376ĐMI sau MC381 về kết dây cơ bản
14/06/2021 14:53 16:54 T37 (ĐD376 ĐĂK MIL) ĐL Cư Jút Đã duyệt
Cắt LBS300-5 (ĐD371CJU) để chuyển ĐD376ĐMI sau MC381 về kết dây cơ bản
14/06/2021 14:53 16:54 T40 (ĐD376 ĐẮK MIL) ĐL Cư Jút Đã duyệt
Cắt LBS300-5 (ĐD371CJU) để chuyển ĐD376ĐMI sau MC381 về kết dây cơ bản
14/06/2021 14:53 16:54 T40 (ĐD376 ĐẮK MIL) ĐL Cư Jút Đã duyệt
Cắt LBS300-5 (ĐD371CJU) để chuyển ĐD376ĐMI sau MC381 về kết dây cơ bản
14/06/2021 14:53 16:54 T46 (ĐD376 ĐẮK MIL) ĐL Cư Jút Đã duyệt
Cắt LBS300-5 (ĐD371CJU) để chuyển ĐD376ĐMI sau MC381 về kết dây cơ bản
14/06/2021 14:53 16:54 T46 (ĐD376 ĐẮK MIL) ĐL Cư Jút Đã duyệt
Cắt LBS300-5 (ĐD371CJU) để chuyển ĐD376ĐMI sau MC381 về kết dây cơ bản
14/06/2021 14:53 16:54 T47 (ĐD376 ĐẮK MIL) ĐL Cư Jút Đã duyệt
Cắt LBS300-5 (ĐD371CJU) để chuyển ĐD376ĐMI sau MC381 về kết dây cơ bản
14/06/2021 14:53 16:54 T47 (ĐD376 ĐẮK MIL) ĐL Cư Jút Đã duyệt
Cắt LBS300-5 (ĐD371CJU) để chuyển ĐD376ĐMI sau MC381 về kết dây cơ bản
14/06/2021 14:53 16:54 T57 BÙI VIẾT HẢO ĐẮK GẰN TRẠM 110KV ĐL Cư Jút Đã duyệt
Cắt LBS300-5 (ĐD371CJU) để chuyển ĐD376ĐMI sau MC381 về kết dây cơ bản
14/06/2021 14:53 16:54 T70-50KVA-35(22)/0.4KV(DD376ĐĂK MIL) ĐL Cư Jút Đã duyệt
Cắt LBS300-5 (ĐD371CJU) để chuyển ĐD376ĐMI sau MC381 về kết dây cơ bản
14/06/2021 14:53 16:54 T75DD376 ĐAKMIL - Trạm thu phí ĐL Cư Jút Đã duyệt
Cắt LBS300-5 (ĐD371CJU) để chuyển ĐD376ĐMI sau MC381 về kết dây cơ bản
14/06/2021 14:53 16:54 T81 ĐD376ĐĂK MIL SAN TẢI T7 ĐĂK GẰN - ĐĂK MIL ĐL Cư Jút Đã duyệt
Cắt LBS300-5 (ĐD371CJU) để chuyển ĐD376ĐMI sau MC381 về kết dây cơ bản
14/06/2021 14:53 16:54 T89 (ĐD376 ĐĂK MIL) 25KVA VIETTEL ĐL Cư Jút Đã duyệt
Cắt LBS300-5 (ĐD371CJU) để chuyển ĐD376ĐMI sau MC381 về kết dây cơ bản
14/06/2021 14:53 16:54 T90 (ĐD376ĐĂKMIL) 100KVA ÔNG VĂN ĐỨC QUANG ĐL Cư Jút Đã duyệt
Cắt LBS300-5 (ĐD371CJU) để chuyển ĐD376ĐMI sau MC381 về kết dây cơ bản
14/06/2021 14:53 16:54 T96(ĐD376 Đắk Mil) - ST T46 ĐL Cư Jút Đã duyệt
Cắt LBS300-5 (ĐD371CJU) để chuyển ĐD376ĐMI sau MC381 về kết dây cơ bản
14/06/2021 14:53 16:54 T98(ĐD376 Đắk Mil) ST T6 ĐL Cư Jút Đã duyệt
Cắt LBS300-5 (ĐD371CJU) để chuyển ĐD376ĐMI sau MC381 về kết dây cơ bản
15/06/2021 07:30 10:30 T13 ĐD481ĐNO - Tổ 2, Phường Nghĩa Tân, TX. Gia NGhĩa, Tỉnh Đắk Nông ĐL Gia Nghĩa Đã duyệt
Điện lực Gia Nghĩa thi công bảo dưỡng TBA tách CSV và thay thế tụbù tron bộ tại TBA T13(ĐD481ĐNO)
17/06/2021 07:30 10:30 T54(ĐD474 ĐĂK MIL) ĐL Đăk Mil Đã duyệt
Điện lực Đăk Mil thay dây dẫn hạ áp cáp ABC 4x95mm2 thuộc TBA T54(ĐD471ĐMI) thuộc công trình SCL năm 2021
17/06/2021 07:30 12:30 T600 ĐD476ĐNO - Tổ 5, Phường Nghĩa Đức, TX. Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông ĐL Gia Nghĩa Đã duyệt
Điện lực Gia Nghĩa thi công thay (3xAV70+1xAV50) mm2 bằng dây ABC4x70mm2 tại khoảng cột 26/27/1 đến A-1 và B-1 dừng dây tại TBA kết hợp tách CSV và bảo dưỡng TBA T600(ĐD476ĐNO)
17/06/2021 08:00 09:30 T122 ĐD476ĐNO - Thôn 4, Xã Quảng Khê, Huyện Đăk Glong, Tỉnh Đắk Nông ĐL Gia Nghĩa Đã duyệt
XNDV Điện lực Đăk Nông thi công đấu nối cáp ABC4x95mm2 XDM vào tụ hạ thế tại TBA T122(ĐD470ĐNO) thuộc CT ĐTXD: Cải tạo lưới điện HA, XDM TBA giảm bán kính cấp điện, CQT TBA công cộng hiện có để giảm TTĐN, nâng cao ĐTCCCĐ lưới điện tỉnh Đăk Nông bổ sug năm 2021 khu vực phía Nam
17/06/2021 09:30 11:30 T945 ĐD476ĐNO - Xã Đăk RMăng, huyện Đăk Glong, TỈnh Đắk Nông ĐL Gia Nghĩa Đã duyệt
Điện lực Gia Nghĩa thi công thay công tơ và TI bị hỏng tại TBA T945(ĐD470ĐNO) kết hợp vệ sinh bảo dưỡng và tách CSV TBA
18/06/2021 07:30 09:30 T813 ĐD470ĐNO - Lê Quang Chấn - Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, TỈnh Đắk Nông ĐL Gia Nghĩa Đã duyệt
Điện lực Gia Nghĩa thi công thay TI đến hạn kiểm định tại TBA T813(ĐD470ĐNO)
18/06/2021 08:30 10:30 T733 ĐD476ĐNO - Công Ty TNHH Lực Kỹ, TX. Gia Nghĩa, TỈnh Đắk Nông ĐL Gia Nghĩa Đã duyệt
Điện lực Gia Nghĩa thi công thay TI đến hạn kiểm định tại TBAT733(ĐD476ĐNO)
18/06/2021 09:30 12:00 T707 ĐD470ĐNO - Nguyễn Đức Thảo - Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, TỈnh Đắk Nông ĐL Gia Nghĩa Đã duyệt
Điện lực Gia Nghĩa thi công thay công tơ đến hạn kiểm định tại TBAT707(ĐD470ĐNO)
19/06/2021 07:30 09:00 T459 ĐD478ĐNO - Tổ 3, Phường Nghĩa Tân, TX. Gia NGhĩa, Tỉnh Đắk Nông ĐL Gia Nghĩa Đã duyệt
Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đăk Nông thi công đấu nối cápABC4x95mm2 XDM vào tụ hạ thế tại TBA T459(ĐD478ĐNO) thuộc CT ĐTXD: Cải tạo lưới điện HA, XDM TBA giảm bán kính cấp điện, CQT TBA công cộng hiện có để giảm TTĐN, nâng cao ĐTCCCĐ lưới điện tỉnh Đăk Nông bổ sug năm 2021 khu vực phía Nam
19/06/2021 07:30 12:30 T393 ĐD476ĐNO,Tổ 2, Phường Nghĩa Tân, TX. Gia NGhĩa, Tỉnh Đắk Nông ĐL Gia Nghĩa Đã duyệt
Điện lực Gia Nghĩa thi công thay 1,8km đường dây hạ áp ABC4x95m2 bằng dây ABC4x95mm2 tại khoảng cột A-1 đến A-12, 10Cđến 12D, B-1 đến B-11 và và 10B/1 đến C-8 và dừng dây đấu nối tại trụ 10B thuộc T393(ĐD476ĐNO)
19/06/2021 08:30 10:00 T871 ĐD481ĐNO - Tổ 10, Phường Nghĩa Thành, TX. Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông ĐL Gia Nghĩa Đã duyệt
Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đăk Nông thi công đấu nối cápABC4x95mm2 XDM vào tụ hạ thế tại TBA T871(ĐD481ĐNO), thuộc CT ĐTXD: Cải tạo lưới điện HA, XDM TBA giảm bán kính cấp điện, CQT TBA công cộng hiện có để giảm TTĐN, nâng cao ĐTCCCĐ lưới điện tỉnh Đăk Nông bổ sug năm 2021 khu vực phía Nam
19/06/2021 09:30 11:00 T3 ĐD481ĐNO - Chợ Gia Nghĩa Đăk Nông-Tổ 3 Phường Nghĩa Thành ĐL Gia Nghĩa Đã duyệt
Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đăk Nông thi công đấu nối cápABC4x95mm2 XDM vào tụ hạ thế tại TBA T3(ĐD481ĐNO), thuộc CT ĐTXD: Cải tạo lưới điện HA, XDM TBA giảm bán kính cấp điện, CQT TBA công cộng hiện có để giảm TTĐN, nâng cao ĐTCCCĐ lưới điện tỉnh Đăk Nông bổ sug năm 2021 khu vực phía Nam
19/06/2021 10:30 12:00 TBA T5 ĐD474ĐNO, Phường NGhĩa Thành, TP Gia Nghĩa ĐL Gia Nghĩa Đã duyệt
Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đăk Nông thi công đấu nối cápABC4x95mm2 XDM vào tụ hạ thế tại TBA T5(ĐD474ĐNO), thuộc CT ĐTXD: Cải tạo lưới điện HA, XDM TBA giảm bán kính cấp điện, CQT TBA công cộng hiện có để giảm TTĐN, nâng cao ĐTCCCĐ lưới điện tỉnh Đăk Nông bổ sug năm 2021 khu vực phía Nam
19/06/2021 13:30 15:00 T829 ĐD474ĐNO - Tổ 7, Phường Nghĩa Thành, TX. Gia NGhĩa, Tỉnh Đắk Nông ĐL Gia Nghĩa Đã duyệt
Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đăk Nông thi công đấu nối cápABC4x95mm2 XDM vào tụ hạ thế tại TBA T829(ĐD474ĐNO), thuộc CT ĐTXD: Cải tạo lưới điện HA, XDM TBA giảm bán kính cấp điện, CQT TBA công cộng hiện có để giảm TTĐN, nâng cao ĐTCCCĐ lưới điện tỉnh Đăk Nông bổ sug năm 2021 khu vực phía Nam
19/06/2021 14:30 16:00 T9 ĐD474ĐNO - Tổ 2, Phường Nghĩa Phú, TX. Gia NGhĩa, Tỉnh Đắk Nông ĐL Gia Nghĩa Đã duyệt
Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đăk Nông thi công đấu nối cápABC4x95mm2 XDM vào tụ hạ thế tại TBA T9(ĐD474ĐNO), thuộc CT ĐTXD: Cải tạo lưới điện HA, XDM TBA giảm bán kính cấp điện, CQT TBA công cộng hiện có để giảm TTĐN, nâng cao ĐTCCCĐ lưới điện tỉnh Đăk Nông bổ sug năm 2021 khu vực phía Nam
19/06/2021 15:30 17:00 T86 ĐD474ĐNO - Thôn 7, xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông ĐL Gia Nghĩa Đã duyệt
Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đăk Nông thi công đấu nối cápABC4x95mm2 XDM vào tụ hạ thế tại TBA T86(ĐD474ĐNO), thuộc CT ĐTXD: Cải tạo lưới điện HA, XDM TBA giảm bán kính cấp điện, CQT TBA công cộng hiện có để giảm TTĐN, nâng cao ĐTCCCĐ lưới điện tỉnh Đăk Nông bổ sug năm 2021 khu vực phía Nam
20/06/2021 06:30 17:00 T558 Thôn 16 xã Đăk Wer ĐL ĐăkRlấp Đã duyệt
Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đăk Nông thi công cải tạo thay 4.500 mét dây dây AC-50mm2 bằng dây AC-120mm2, AC-XLPE-BP-120mm2 tại khoảng trụ 90/2 đến trụ 90/81, thi công dựng 02 trụ chèn thêm gồm các vị trí (90/13, 90/45A, tháp 01 chụp đầu vị trí 90/53 (ĐD471ĐRL2) [sau DCL400-10]
20/06/2021 06:30 17:00 T558 Thôn 16 xã Đăk Wer ĐL ĐăkRlấp Đã duyệt
Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đăk Nông thi công cải tạo thay 4.500 mét dây dây AC-50mm2 bằng dây AC-120mm2, AC-XLPE-BP-120mm2 tại khoảng trụ 90/2 đến trụ 90/81, thi công dựng 02 trụ chèn thêm gồm các vị trí (90/13, 90/45A, tháp 01 chụp đầu vị trí 90/53 (ĐD471ĐRL2) [sau DCL400-10]
20/06/2021 06:30 17:00 Thôn 16 Xã Đăk Wer ĐL ĐăkRlấp Đã duyệt
Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đăk Nông thi công cải tạo thay 4.500 mét dây dây AC-50mm2 bằng dây AC-120mm2, AC-XLPE-BP-120mm2 tại khoảng trụ 90/2 đến trụ 90/81, thi công dựng 02 trụ chèn thêm gồm các vị trí (90/13, 90/45A, tháp 01 chụp đầu vị trí 90/53 (ĐD471ĐRL2) [sau DCL400-10]
20/06/2021 06:30 17:00 Thôn 16 Xã Đăk Wer ĐL ĐăkRlấp Đã duyệt
Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đăk Nông thi công cải tạo thay 4.500 mét dây dây AC-50mm2 bằng dây AC-120mm2, AC-XLPE-BP-120mm2 tại khoảng trụ 90/2 đến trụ 90/81, thi công dựng 02 trụ chèn thêm gồm các vị trí (90/13, 90/45A, tháp 01 chụp đầu vị trí 90/53 (ĐD471ĐRL2) [sau DCL400-10]
20/06/2021 06:30 17:00 Trạm T26 san tải cho T558 ĐăkWer ĐL ĐăkRlấp Đã duyệt
Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đăk Nông thi công cải tạo thay 4.500 mét dây dây AC-50mm2 bằng dây AC-120mm2, AC-XLPE-BP-120mm2 tại khoảng trụ 90/2 đến trụ 90/81, thi công dựng 02 trụ chèn thêm gồm các vị trí (90/13, 90/45A, tháp 01 chụp đầu vị trí 90/53 (ĐD471ĐRL2) [sau DCL400-10]
20/06/2021 06:30 17:00 Trạm T26 san tải cho T558 ĐăkWer ĐL ĐăkRlấp Đã duyệt
Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đăk Nông thi công cải tạo thay 4.500 mét dây dây AC-50mm2 bằng dây AC-120mm2, AC-XLPE-BP-120mm2 tại khoảng trụ 90/2 đến trụ 90/81, thi công dựng 02 trụ chèn thêm gồm các vị trí (90/13, 90/45A, tháp 01 chụp đầu vị trí 90/53 (ĐD471ĐRL2) [sau DCL400-10]
22/06/2021 07:30 12:30 T170 ĐD481ĐNO - Tổ 4, Phường Nghĩa Đức, TX. Gia NGhĩa, Tỉnh Đắk Nông ĐL Gia Nghĩa Hoãn
Điện lực Gia Nghĩa thi công thay (3xAV70+1xAV50) mm2 bằng dâyABC4x70mm2 tại khoảng cột 26/27/1 đến A-1 và B-1 dừng dây tại TBA kết hợp tách CSV và bảo dưỡng TBA T600(ĐD476ĐNO)
22/06/2021 07:30 12:30 T170 ĐD481ĐNO - Tổ 4, Phường Nghĩa Đức, TX. Gia NGhĩa, Tỉnh Đắk Nông ĐL Gia Nghĩa Đã duyệt
Điện lực Gia Nghĩa thi công thay (3xAV70+1xAV50) mm2 bằng dây ABC4x70mm2 tại khoảng cột 60/22/1 đến C-1 dừng dây tại TBA kết hợp tách CSV và bảo dưỡng TBA T170(ĐD481ĐNO)
Lịch cắt điện tại Đắk Nông
Lịch cúp điện tại Đắk Nông

Lịch cắt điện tại khu vực Đắk Nông giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Đắk Nông để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/02/2021
Nguồn dữ liệu : Xem tại đây

Bình luận

Chọn nhanh


Hotline CSKH Điện lực


CSKH HÀ NỘI : 19001288

CSKH TP HỒ CHÍ MINH : 1900545454

CSKH MIỀN BẮC : 19006769

CSKH MIỀN TRUNG : 19001909

CSKH MIỀN NAM : 19001006 - 19009000