Sổ tay sử dụng điện | Lịch cúp điện mới cập nhật
Sotaydien.com KHÔNG phải trang của bên điện lực EVN , chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến điện lực

Lịch cúp điện Đồng Nai

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 14/06/2021

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Đồng Nai hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật...
Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Đồng Nai danh sách chi tiết
Ngày Từ Đến Khu vực Đơn vị Thông tin
14/06/2021 05:25:00 06:29:00 Xã Trà cổ, Phú Điền, Phú Thanh, Thị Trấn Tân Phú - Huyện Tân Phú
Sụ cố 01 pha của nhánh rẽ 03 pha nhưng chương trình chưa hỗ trợ nhâp, nên xin được giải trừ.
14/06/2021 05:25:00 06:29:00 Xã Trà cổ, Phú Điền, Phú Thanh, Thị Trấn Tân Phú - Huyện Tân Phú
Sụ cố 01 pha của nhánh rẽ 03 pha nhưng chương trình chưa hỗ trợ nhâp, nên xin được giải trừ.
14/06/2021 07:00:00 14:00:00 Ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm
Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
14/06/2021 07:15:00 14:15:00 Ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm
Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
14/06/2021 07:30:00 14:30:00 Ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm
Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
14/06/2021 08:00:00 09:00:00 Trạm biến áp Phú Sơn 2
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 08:00:00 09:00:00 Trạm biến áp Phú Sơn 2
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 08:00:00 10:00:00 Trạm biến áp Bàu Minh 2
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 08:00:00 10:00:00 Trạm biến áp Bàu Minh 2
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 08:00:00 14:00:00 08h00 - 14h00: Khu vực ấp Chà Rang, Bầu Sình và một phần các ấp Cây Da - xã Suối Cao.
Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
14/06/2021 08:07:00 08:47:00 Cty Thiên Đức STV-T1
Khách hàng báo có điện lại do mất điện phía hạ thế
14/06/2021 09:30:00 11:30:00 Trạm biến áp Phú Lâm 3
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 09:30:00 11:30:00 Trạm biến áp Phú Lâm 3
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 10:45:00 12:30:00 Trạm biến áp Trà Cổ 12A
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 10:45:00 12:30:00 Trạm biến áp Trà Cổ 12A
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 12:54:00 13:22:00 Cty Ocean - 400kVA
Do đứt chì FCO 1 pha của đường dây trung thế 3 pha, 2 pha còn lại vẫn có điện.
14/06/2021 13:03:00 13:22:00 NX 30+31
Do đứt chì FCO 1 pha của đường dây trung thế 3 pha, 2 pha còn lại vẫn có điện.
14/06/2021 13:15:00 14:30:00 Trạm biến áp Phú Lộc 9
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 13:15:00 14:30:00 Trạm biến áp Phú Lộc 9
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 14:00:00 16:15:00 Trạm biến áp Phú Điền 11
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 14:00:00 16:15:00 Trạm biến áp Phú Điền 11
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 14:20:00 17:41:00 Cty Nghinh Long
Xử lý cáp suất lộ ra tại TBA Cty Nghinh Long
14/06/2021 15:00:00 16:30:00 Trạm biến áp Phú Thịnh 13
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 15:00:00 16:30:00 Trạm biến áp Phú Thịnh 13
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 15:40:00 16:00:00 Một phần ấp An Chu, Tây Lạc, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom.
Thay 01 clamb Hotline đầu nhánh Tây Lạc 3,4 bị đứt
14/06/2021 17:12:00 17:27:00 ấp Đồi Rìu, xã Hàng Gòn, TP Long Khánh, Đồng Nai
Trời mưa lớn mất điện hộp phân phối không bật aptomat TBA. Không phải sự cố TBA
14/06/2021 17:12:00 17:27:00 ấp Đồi Rìu, xã Hàng Gòn, TP Long Khánh, Đồng Nai
Trời mưa lớn mất điện hộp phân phối không bật aptomat TBA. Không phải sự cố TBA
14/06/2021 17:12:00 17:27:00 ấp Đồi Rìu, xã Hàng Gòn, TP Long Khánh, Đồng Nai
Trời mưa lớn mất điện hộp phân phối không bật aptomat TBA. Không phải sự cố TBA
14/06/2021 17:38:00 19:38:00 SCADA
SCADA
14/06/2021 17:38:00 19:38:00 SCADA
SCADA
14/06/2021 17:38:00 19:38:00 SCADA
SCADA
15/06/2021 07:15:00 07:45:00 (Mất điện một phần P.Bửu Hòa,P.H óa An, Công ty Pouchen)
Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
15/06/2021 07:30:00 17:00:00 Ấp Dốc Nơ 2, 3 , xã Gia Tân 1
Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
15/06/2021 07:45:00 17:15:00 Ấp Dốc Nơ 2, 3 , xã Gia Tân 1
Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
15/06/2021 08:00:00 09:30:00 Nhánh rẽ Bàu Kẻ
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 08:00:00 09:30:00 Nhánh rẽ Bàu Kẻ
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 08:00:00 10:00:00 Trạm biến áp Phú Hòa 8A
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 08:00:00 10:00:00 Trạm biến áp Phú Hòa 8A
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 08:30:00 10:30:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố Long Đức 3 - Phường Tam Phước.
TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 08:30:00 11:00:00 Một phần ấp Xóm Hố, một phần ấp Đất Mới – Xã Phú Hội
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 08:30:00 16:30:00 Huyện Long Thành: Một phần Ấp 3 - Xã Bình Sơn (Xã Suối Trầu cũ).
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 10:15:00 11:45:00 Nhánh rẽ Phú Thịnh 14
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 10:15:00 11:45:00 Nhánh rẽ Phú Thịnh 14
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 10:15:00 12:15:00 Trạm biến áp Phú Hòa 9A
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 10:15:00 12:15:00 Trạm biến áp Phú Hòa 9A
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 13:15:00 15:30:00 Nhánh rẽ Bình Cường
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 13:15:00 15:30:00 Nhánh rẽ Bình Cường
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 13:30:00 17:00:00 Nhánh rẽ Cầu Ván 4
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 13:30:00 17:00:00 Nhánh rẽ Cầu Ván 4
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 16:00:00 16:30:00 (Mất điện một phần P.Bửu Hòa,P. Hóa An, Công ty Pouchen)
Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
16/06/2021 07:00:00 07:05:00 Ấp Võ Dõng 3 xã Gia Kiệm
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 07:30:00 17:00:00 Ấp Tân Yên, Phúc Nhạc 2 , xã Gia Tân 3
Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
16/06/2021 07:45:00 12:15:00 Ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 08:00:00 09:00:00 Một phần KP 4 TT Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu (trạm Khu Phố 4.5)
TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 08:00:00 12:00:00 Huyện Long Thành: Một phần Ấp 3 - Xã Long An.
TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 08:00:00 15:30:00 Trạm biến áp Phú Lâm 5
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 08:00:00 15:30:00 Trạm biến áp Phú Lâm 5
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 08:00:00 15:30:00 Trạm biến áp Phú Lâm 5A
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 08:00:00 15:30:00 Trạm biến áp Phú Lâm 5A
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 08:30:00 11:30:00 Một phần các ấp Việt kiều, Suối Cát 1 - xã Suối Cát và một phần ấp Việt Kiều - xã Xuân Hiệp.
Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
16/06/2021 09:30:00 10:30:00 Một phần KP4 TT Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu (trạm Khu Phố 4.3)
TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 10:45:00 11:45:00 Một phần KP4 TT Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu (trạm Khu Phố 4.7)
TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 12:15:00 17:00:00 Ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm
Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
16/06/2021 13:00:00 15:00:00 Một phần KP4 TT Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu (trạm Khu Phố 4.6)
TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 15:30:00 17:00:00 Một phần KP3 và một phần KP4 TT Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu (trạm Khu Phố 4.8)
TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 18:00:00 18:05:00 Ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 07:00:00 17:00:00 Ấp Tây Nam, Võ Dõng 2, xã Gia Kiệm
TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 07:15:00 09:45:00 Ấp Võ Dõng 2, 3 Gia Kiệm
Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
17/06/2021 07:45:00 11:15:00 Ấp Lạc Sơn, xã Quang Trung
TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 08:00:00 09:00:00 Một phần ấp 1 xã Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu (trạm DC Tổ 9 Ấp 1 Thạnh Phú)
TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 08:00:00 09:00:00 Một phần ấp Phước Lương - Xã Phú Hữu
TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 08:00:00 10:00:00 Trạm biến áp Phú Trung 1
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 08:00:00 10:00:00 Trạm biến áp Phú Trung 1
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 08:00:00 11:00:00 08h00 - 11h00: Một phần khu 4 - thị trấn Gia Ray.
Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
17/06/2021 08:00:00 16:30:00 Một phần ấp Rạch Bảy, một phần ấp Phước Lương - Xã Phú Hữu, một phần ấp Phú Tân - Xã Phú Đông
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 08:45:00 11:45:00 Ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3
TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 09:00:00 12:20:00 TBA Nguyễn Thị Hà, TBA Nguyễn Trung Sơn - Ấp Cây Xoài xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 09:20:00 10:20:00 Một phần ấp Thới Sơn xã Bình Hòa huyện Vĩnh Cửu (trạm Bình Hòa 7)
TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 10:15:00 12:15:00 Trạm biến áp Đường Be 3
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 10:15:00 12:15:00 Trạm biến áp Đường Be 3
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 10:30:00 11:30:00 Một phần ấp Bình Phước xã Tân Bình huyện Vĩnh Cửu (trạm Ấp Bình Phước)
TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 13:15:00 16:15:00 Ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm
TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 13:30:00 14:30:00 Một phần ấp 5 xã Bình Lợi huyện Vĩnh Cửu (trạm Bình Lợi 7)
TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 14:00:00 16:30:00 Trạm biến áp Phú Lộc 17
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 14:00:00 16:30:00 Trạm biến áp Phú Lộc 17
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 14:45:00 15:45:00 Một phần ấp 4 và một phần ấp 5 xã Bình Lợi huyện Vĩnh Cửu (trạm Bình Lợi 6)
TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 07:45:00 11:15:00 Ấp Dốc Mơ 1, Dốc Mơ 2, Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1
TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 08:00:00 09:00:00 Một phần KP6 TT Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu (trạm Thuận An)
TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 08:00:00 10:00:00 Trạm biến áp Suối Soon 12
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 08:00:00 10:00:00 Trạm biến áp Suối Soon 12
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 08:00:00 12:00:00 TBA Thống Nhất 6-2 (Đang nhận nguồn 475 Biên Hùng) (Mất điện một phần KP6 – P.Thống Nhất)
Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
18/06/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần ấp Phước Lý - Xã Đại Phước
TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 08:45:00 11:45:00 Ấp Trần Cao vân, Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2
TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 09:15:00 10:45:00 Một phần KP1 và một phần KP2 TT Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu (trạm Thường Trú 4)
TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 10:00:00 11:30:00 Trạm biến áp Phú Lợi 7
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 10:00:00 11:30:00 Trạm biến áp Phú Lợi 7
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 10:15:00 12:15:00 Trạm biến áp Suối Soon 4.1
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 10:15:00 12:15:00 Trạm biến áp Suối Soon 4.1
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 11:00:00 12:30:00 Một phần ấp 1 xã Vĩnh Tân huyện Vĩnh Cửu (trạm Vĩnh Phước 4)
TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 13:15:00 16:15:00 Ấp Trần Cao vân, Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2
TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 13:30:00 15:00:00 Một phần KP7 TT Vĩnh An và một phần ấp 1 xã Vĩnh Tân huyện Vĩnh Cửu (trạm Vĩnh Phước 5)
TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 14:00:00 16:30:00 Trạm biến áp Suối Soon 6
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 14:00:00 16:30:00 Trạm biến áp Suối Soon 6
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 15:15:00 16:45:00 Một phần ấp 1 xã Vĩnh Tân huyện Vĩnh Cửu (trạm Vĩnh Phước 3)
TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/06/2021 10:30:00 12:00:00 Ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm
TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/06/2021 12:45:00 14:45:00 Ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm
TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/06/2021 07:45:00 09:30:00 TBA XN May Công nghiệp Đồng Nai (Trạm số 01) – tuyến 472 An Bình (Mất điện Xí nghiệp May Công nghiệp Đồng Nai – P.An Bình)
TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/06/2021 08:00:00 08:30:00 (Mất điện một phần P.Tam Hòa, P.Tân Mai, P.Tam Hiệp, P.Tân Tiến)
Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
20/06/2021 08:00:00 12:00:00 Huyện Long Thành: Một phần Ấp 7 - Xã An Phước.
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/06/2021 08:00:00 12:00:00 Nhánh TBA Hiteco (Đang nhận nguồn 478 Vicasa) (Mất điện Công ty CP Công Nghệ Cao – P.An Bình)
Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
20/06/2021 08:00:00 14:00:00 (Mất điện một phần P.Tân Tiến)
Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
20/06/2021 08:30:00 11:30:00 Các TBA: Minh Thành 2, 3, Vạn Thịnh Phát 1, Cư Xá Minh Thành 2
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/06/2021 08:30:00 12:00:00 Công ty CP ĐT Công Nghiệp Việt Hoàng
TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/06/2021 08:50:00 12:00:00 Công ty Cô Khí Và Xây Dựng POSCO E&C Việt Nam
TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/06/2021 09:45:00 11:30:00 Trạm biến áp BTS Phan Tiến – tuyến 474 Dielac (Mất điện VNPT Đồng Nai, CN Tổng Công ty Viễn thông Mobifone – P.An Bình)
TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/06/2021 10:00:00 11:30:00 TBA Khang My - Ấp Ông Hường, xã Thiện Tân – huyện Vĩnh Cửu
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/06/2021 13:30:00 14:00:00 (Mất điện một phần P.Tam Hòa, P.Tân Mai, P.Tam Hiệp, P.Tân Tiến)
Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
21/06/2021 07:30:00 10:30:00 Mất điện đường Hùng Vương từ Nhà Thờ đến tượng Đài Chiến Thắng, Nguyễn Văn Cừ, Quang Trung phường Xuân Hòa, phường Xuân An, phường Xuân Bình TP Long Khánh.
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
21/06/2021 07:30:00 17:00:00 Mất điện đường Hùng Vương từ bến xe Long Khánh đến nhà thờ Chánh Tòa phường Xuân Bình, Xuân Trung, Xuân An TP Long Khánh.
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
21/06/2021 08:00:00 08:30:00 Mất điện một phần KP5, 6 – P.Trung Dũng, KP10 – P.Tân Phong
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
21/06/2021 08:00:00 11:00:00 (Mất điện Nhà máy A42 – P.Tân Phong)
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
21/06/2021 10:30:00 11:00:00 Mất điện một phần KP5, 6 – P.Trung Dũng, KP10 – P.Tân Phong
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
22/06/2021 08:00:00 09:30:00 TBA Bùi Thị Sáu – Khu Phố 6, TT Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu
Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
22/06/2021 08:00:00 11:00:00 (Mất điện một phần P.Hóa An từ 08h00-11h00)
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
22/06/2021 08:00:00 13:00:00 (Mất điện một phần P.Bửu Hòa, P.Hóa An)
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
22/06/2021 10:00:00 11:30:00 TBA Nguyễn Văn Ngọc 2 - Ấp Bình Trung, xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
22/06/2021 13:30:00 14:30:00 TBA Đồng Hiệp - Ấp Cây Xoài, xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu
TBA: Sửa chữa thường xuyên
22/06/2021 15:00:00 16:30:00 TBA Nguyễn Trung Sơn - Ấp 2, xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu
TBA: Sửa chữa thường xuyên
23/06/2021 09:00:00 11:00:00 Ấp Suối Lức Xã Xuân Đông.
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
23/06/2021 14:00:00 16:00:00 Ấp Tân Hòa Xã Bảo Bình.
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
24/06/2021 08:00:00 09:30:00 TBA Đào Ngọc Bảo Ngân - Ấp Cây Xoài, xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu
TBA: Sửa chữa thường xuyên
24/06/2021 10:00:00 11:30:00 TBA Đỗ Văn Hùng - Ấp Bình Chánh, xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu
TBA: Sửa chữa thường xuyên
24/06/2021 13:30:00 14:30:00 TBA Trường Thanh - Ấp Vàm, xã Thiện Tân – huyện Vĩnh Cửu
TBA: Sửa chữa thường xuyên
24/06/2021 15:00:00 16:30:00 TBA Thúy Hoa - Ấp 1, xã Thạnh Phú – huyện Vĩnh Cửu
TBA: Sửa chữa thường xuyên
27/06/2021 06:00:00 06:30:00 (Mất điện một phần KCN Biên Hòa 1 – Dọc trên Đường 9, KP1, 2 - P.An Bình)
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
27/06/2021 06:00:00 06:30:00 (Một phần KCN Biên Hòa 1 và một phần KP2 – P.An Bình – Dọc trên Đường 5, 9)
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
27/06/2021 08:45:00 11:15:00 Một phần Cụm công nghiệp Thiện Tân - Một phần Ấp Ông Hừng - xã Thiện Tân – huyện Vĩnh Cửu
TBA: Sửa chữa thường xuyên
27/06/2021 16:30:00 17:00:00 (Mất điện một phần KCN Biên Hòa 1 – Dọc trên Đường 9, KP1, 2 - P.An Bình)
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
27/06/2021 16:30:00 17:00:00 Một phần KCN Biên Hòa 1 và một phần KP2 – P.An Bình – Dọc trên Đường 5, 9
Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Lịch cắt điện tại Đồng Nai
Lịch cúp điện tại Đồng Nai

Lịch cắt điện tại khu vực Đồng Nai giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Đồng Nai để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/02/2021
Nguồn dữ liệu : Xem tại đây

Bình luận

Chọn nhanh


Hotline CSKH Điện lực


CSKH HÀ NỘI : 19001288

CSKH TP HỒ CHÍ MINH : 1900545454

CSKH MIỀN BẮC : 19006769

CSKH MIỀN TRUNG : 19001909

CSKH MIỀN NAM : 19001006 - 19009000