Sổ tay sử dụng điện | Lịch cúp điện mới cập nhật

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 17/05/2021

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Đồng Tháp hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật...
Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Đồng Tháp danh sách chi tiết
Ngày Từ Đến Khu vực Đơn vị Thông tin
17/05/2021 07:00:00 07:10:00 Không Điện lực Châu Thành Chuyển Nguồn
17/05/2021 07:30:00 15:00:00 Một phần khu vực ấp 4 xã Tân Hội Trung Điện lực Cao Lãnh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/05/2021 07:30:00 15:00:00 Một phần khu vực ấp An Định xã An Bình (khu vực CDC An Bình) Điện lực Cao Lãnh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/05/2021 07:50:00 10:00:00 Đường 30 tháng 4 (lề phải từ trường mầm non Ngôi Sao đến cầu Kênh Cụt), và hẻm số 376 đường 30 tháng 4, khóm 2, phường 1, thành phố Cao Lãnh.6 Điện lực Thành Phố Cao Lãnh TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/05/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần khu vực Khóm 4, Thị Trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông. (Khu vực từ Quán Cây Xanh đến Vườn Quốc Gia) Điện lực Tam Nông TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/05/2021 08:00:00 16:30:00 Mất điện khách hàng trạm Lò Rượu Minh Hiếu - Nhựt Trường, thuộc ấp Phú Hòa A, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/05/2021 08:00:00 16:30:00 Mất điện khách hàng trạm Lò Rượu Minh Hiếu - Nhựt Trường, thuộc ấp Phú Hòa A, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/05/2021 08:00:00 16:30:00 Mất điện khách hàng trạm NTTS Nguyễn Văn Đầy 2, thuộc ấp Phú Hòa B, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/05/2021 08:00:00 16:30:00 Mất điện khách hàng trạm NTTS Nguyễn Văn Đầy 2, thuộc ấp Phú Hòa B, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/05/2021 08:00:00 16:30:00 Mất điện khách hàng trạm cơ sở cá bột Thanh Hương, thuộc ấp Phú Thạnh B, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/05/2021 08:00:00 16:30:00 Mất điện khách hàng trạm cơ sở cá bột Thanh Hương, thuộc ấp Phú Thạnh B, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/05/2021 08:00:00 16:30:00 Mất điện khu vực CDC Ngã Tư Cây Đa, thuộc ấp 6, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/05/2021 08:00:00 16:30:00 Mất điện khu vực CDC Ngã Tư Cây Đa, thuộc ấp 6, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/05/2021 08:00:00 17:00:00 Toàn bộ khu vực dọc QL80 từ Tole Hoa Sen đến Cầu Cái Tàu và khu vực Đình Cái Tàu thuộc thị trấn Cái Tàu Hạ. Điện lực Châu Thành Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/05/2021 08:00:00 17:00:00 Toàn bộ khu vực dọc QL80 từ Tole Hoa Sen đến Cầu Cái Tàu và khu vực Đình Cái Tàu thuộc thị trấn Cái Tàu Hạ. Điện lực Châu Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/05/2021 08:30:00 11:30:00 - Khu vực Bến Đò Nước Chảy xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
17/05/2021 08:30:00 17:00:00 - Khu vực Rạch Chùa Cạn xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
17/05/2021 10:00:00 11:30:00 Quốc lộ 30 (lề phải từ cầu Kênh Cụt đến Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nông nghiệp), đoạn đường Cái Sao gần cầu Kênh Cụt, xã Mỹ Tân, khu vực cầu Kênh Cụt, phường 1, thành phố Cao Lãnh Điện lực Thành Phố Cao Lãnh TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/05/2021 10:00:00 12:30:00 Một phần khu vực ấp 1 xã Bình Hàng Trung (khu vực Rạch Bà Tùng) Điện lực Cao Lãnh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/05/2021 10:00:00 12:30:00 Một phần khu vực ấp Mỹ Thạnh xã Mỹ Xương (khu vực Khém Nhum) Điện lực Cao Lãnh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/05/2021 13:30:00 16:30:00 Một phần khu vực Khóm 4, Thị Trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông. (Khu vực từ Vườn Quốc Gia đến Chùa Quê Hương ) Điện lực Tam Nông TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/05/2021 13:30:00 16:30:00 Mất điện khu vực CDC Tứ Thường, thuộc ấp 2, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/05/2021 13:30:00 16:30:00 Mất điện khu vực CDC Tứ Thường, thuộc ấp 2, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/05/2021 13:30:00 17:00:00 - Khu vực Ngọn Cái Đôi xã Định Yên, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
17/05/2021 14:00:00 16:30:00 Khu vực đuôi cồn, tổ 47, khóm 3, phường 3, thành phố Cao Lãnh. Điện lực Thành Phố Cao Lãnh TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 07:30:00 09:00:00 Trạm Trương Giang Điện lực Sa Đéc TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 07:40:00 12:00:00 Đường Cao Văn Đạt, đường Nguyễn Doãn Phong, và dãy nhà mặt trước khu 500 Căn, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh Điện lực Thành Phố Cao Lãnh TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 08:00:00 11:30:00 Mất điện khu vực ấp 1, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 08:00:00 11:30:00 Mất điện khu vực ấp 1, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 08:00:00 11:30:00 Toàn bộ khu vực Rạch Mương Dâu thuộc xã An Khánh. Điện lực Châu Thành TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 08:00:00 16:30:00 Mất điện khu vực Cầu Ván, thuộc ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
18/05/2021 08:00:00 16:30:00 Mất điện khu vực Cầu Ván, thuộc ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
18/05/2021 08:00:00 16:30:00 Một phần khu vực ấp 1, 2 xã Phong Mỹ (khu vực từ Cầu Phong Mỹ đến Uỷ Ban Xã Phong Mỹ) Điện lực Cao Lãnh Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
18/05/2021 08:00:00 17:00:00 Từ bến đò ngang A-B đến đường nước ông Chắc, một phần Ấp Tân Bảnh Xã Tân Phước huyện Tân Hồng Điện lực Tân Hồng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 08:30:00 09:00:00 Trạm Tài Ngân Điện lực Sa Đéc TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 08:30:00 17:00:00 - Khu vực Cầu Kinh Ranh xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
18/05/2021 09:30:00 11:00:00 Trạm Xử Lý Rác Điện lực Sa Đéc TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 10:30:00 11:30:00 Trạm Phước Thịnh Điện lực Sa Đéc TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 13:30:00 15:00:00 Trạm Phước Hòa Điện lực Sa Đéc TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 13:30:00 16:30:00 Mất điện một phần khu vực ấp Bình Hòa Trung, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 13:30:00 16:30:00 Mất điện một phần khu vực ấp Bình Hòa Trung, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 13:30:00 17:00:00 Toàn bộ khu vực từ Cầu Ngang Phú Hựu đến Cầu Ngang Xóm Cưởi phía tiểu lộ thuộc xã Phú Hựu. Điện lực Châu Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 14:30:00 16:00:00 Trạm Ông Giào Điện lực Sa Đéc TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 14:30:00 16:00:00 Trạm Ông Nuôi Điện lực Sa Đéc TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 06:30:00 17:00:00 Một phần khu vực Khóm 2, Thị Trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông. (Khu vực Đường Nguyễn Chí Thanh từ Cầu Dây đến Cầu Việt Nhật) (Khu vực Chợ Bách hóa Đường 1/5 từ Cửa Hàng Thế Giới Di Động đến Cầu Dây) Điện lực Tam Nông Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 06:30:00 17:00:00 Một phần khu vực Khóm 2, Thị Trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông. (Khu vực Đường Nguyễn Chí Thanh từ Cầu Dây đến Cầu Việt Nhật) (Khu vực Chợ Bách hóa Đường 1/5 từ Cửa Hàng Thế Giới Di Động đến Cầu Dây) Điện lực Tam Nông Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 07:30:00 17:00:00 Khóm Hòa Khánh phường 2 Điện lực Sa Đéc TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 08:00:00 11:30:00 Mất điện khu vực DC Trà Đư Thường Lạc, thuộc ấp Trà Đư, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 08:00:00 11:30:00 Mất điện khu vực DC Trà Đư Thường Lạc, thuộc ấp Trà Đư, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 08:00:00 11:30:00 Một phần khu vực Ấp 3 xã Đốc Binh Kiều và TBA Bơm Đốc Binh Kiều 4 Điện lực Tháp Mười TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 08:00:00 14:00:00 Một phần khu vực khóm Mỹ Thới TT Mỹ Thọ và ấp Mỹ Thới xã Mỹ Xương (khu vực từ Chùa Long Tế) Điện lực Cao Lãnh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần khu vực ấp 4 xã Mỹ Hiệp (khu vực Quảng Sách) Điện lực Cao Lãnh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 08:00:00 17:00:00 Toàn bộ khu vực Chợ Cái Tàu, từ khu vực Cống Bà Nhưng đến Cầu Ba Miểu, lề phải đường Nguyễn Văn Doi từ Chợ Cái Tàu đến khu dân cư Nguyễn Văn Doi thị trấn Cái Tàu Hạ và toàn bộ xã An Phú Thuận. Điện lực Châu Thành Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
19/05/2021 13:30:00 16:00:00 Một phân khu vực Ấp Hưng Lợi xã Thanh Mỹ Điện lực Tháp Mười TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 13:30:00 16:30:00 Mất điện khu vực DC Thường Thới Tiền, thuộc Khóm Trung 1, Thị Trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 13:30:00 16:30:00 Mất điện khu vực DC Thường Thới Tiền, thuộc Khóm Trung 1, Thị Trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 13:30:00 16:30:00 Mất điện trạm bơm Thổ Sơn, thuộc ấp 2, xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
19/05/2021 13:30:00 16:30:00 Mất điện trạm bơm Thổ Sơn, thuộc ấp 2, xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
20/05/2021 06:00:00 07:00:00 Một phần khu vực Ấp An Thịnh, Ấp An Bình, xã An Long, huyện Tam Nông. Một phần khu vực Ấp 3, xã Phú Ninh, huyện Tam Nông. Một phần khu vực Ấp Long Thành, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông. (Khu vực từ Trạm 110kV An Long đến trạm Cấp Nước Ấp Long Thành) Điện lực Tam Nông Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
20/05/2021 06:30:00 17:00:00 Một phần khu vực Ấp Long Thành, Ấp Long Phú A, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông. Một phần khu vực Ấp Long Phú, xã Phú Thọ, huyện Tam Nông. (Khu vực từ trạm Cấp Nước Ấp Long Thành đến Cầu Kênh Phèn) Điện lực Tam Nông Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
20/05/2021 07:30:00 09:30:00 Đường Tôn Đức Thắng (từ Trần Quốc Toản đến Phạm Thế Hiển), phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh Điện lực Thành Phố Cao Lãnh TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 07:30:00 12:00:00 Rạch Thủ Điềm xã Tân Phú Đông Điện lực Sa Đéc TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 07:30:00 16:00:00 Một phần khu vực ấp Tân Trường, Đông Mỹ xã Mỹ Hội (khu vực Rạch Ong Voi đến Miễu Đôi ) Điện lực Cao Lãnh Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
20/05/2021 07:30:00 17:00:00 Khu Dân Cư Ngã am Điện lực Sa Đéc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 08:00:00 11:30:00 Một phần khu vực Khóm 3 Thị trấn Mỹ An Điện lực Tháp Mười TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 08:00:00 12:00:00 Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH TM & SX Ngọc Dung, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 08:00:00 16:30:00 Mất điện khu vực 4, thuộc Khóm Trung 2, Thị Trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 08:00:00 16:30:00 Mất điện khu vực 4, thuộc Khóm Trung 2, Thị Trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 08:00:00 17:00:00 Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Kinh Bông Súng 3 tại trụ 94/18/44 tuyến 480-SH Điện lực Lai Vung TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 08:00:00 17:00:00 Toàn bộ khu vực đường tiểu lộ từ cầu kênh 19/5 đến ranh Vĩnh Long, và khách hàng Nguyễn Quốc Thuấn thuộc ấp An Phú, xã An Khánh. Điện lực Châu Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 08:30:00 11:30:00 Mất điện khu vực Chợ Cây Sung, thuộc ấp Long Hữu, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
20/05/2021 08:30:00 11:30:00 Mất điện khu vực Chợ Cây Sung, thuộc ấp Long Hữu, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
20/05/2021 08:30:00 12:30:00 Mất điện khu vực DC Cửa Khẩu, thuộc ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
20/05/2021 08:30:00 12:30:00 Mất điện khu vực DC Cửa Khẩu, thuộc ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
20/05/2021 10:00:00 12:00:00 Đường Nguyễn Văn Trỗi ( đoạn từ Nguyễn Trãi đến Ngô Quyền) phường 2, thành phố Cao Lãnh Điện lực Thành Phố Cao Lãnh TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 13:00:00 16:00:00 Một phần khu vực ấp 3 xã Phương Trà (khu Chợ Thống Linh) Điện lực Cao Lãnh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 13:30:00 16:00:00 Một phân khu vực Ấp Mỹ Thạnh xã Thanh Mỹ Điện lực Tháp Mười TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 13:30:00 17:00:00 Khách hàng sử dụng điện Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Hùng, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 14:00:00 15:00:00 KDC xã Tân Quy Tây Điện lực Sa Đéc TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 16:30:00 17:30:00 Một phần khu vực Ấp An Thịnh, Ấp An Bình, xã An Long, huyện Tam Nông. Một phần khu vực Ấp 3, xã Phú Ninh, huyện Tam Nông. Một phần khu vực Ấp Long Thành, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông. (Khu vực từ Trạm 110kV An Long đến trạm Cấp Nước Ấp Long Thành) Điện lực Tam Nông Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
21/05/2021 06:00:00 07:00:00 Một phần khu vực Ấp Long Thành, Ấp Long Phú A, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông. Một phần khu vực Ấp Long Phú, xã Phú Thọ, huyện Tam Nông. (Khu vực từ trạm Cấp Nước Ấp Long Thành đến Cầu Kênh Phèn) Điện lực Tam Nông Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
21/05/2021 06:30:00 17:00:00 Một phần khu vực Ấp An Thịnh, Ấp An Bình, xã An Long, huyện Tam Nông. Một phần khu vực Ấp 3, xã Phú Ninh, huyện Tam Nông. Một phần khu vực Ấp Long Thành, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông. (Khu vực từ Trạm 110kV An Long đến trạm Cấp Nước Ấp Long Thành) Điện lực Tam Nông Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
21/05/2021 07:30:00 09:00:00 Các tuyến đường: Cách Mạng Tháng 8 (đoạn từ Bùi Thị Xuân đến cầu Xáng), Bùi Thị Xuân, Đống Đa, Bà Triệu, Lý Công Uẩn, Chu Văn An, Tô Hiến Thành, Lê Văn Hưu, Ngô Sĩ Liên, phường 2, thành phố Cao Lãnh. Điện lực Thành Phố Cao Lãnh TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:30:00 16:00:00 Một phần khu vực ấp 6 xã Tân Hội Trung Điện lực Cao Lãnh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:30:00 16:30:00 Một phần khu vực ấp Bình Phú Long xã Bình Hàng Tây, ấp 4 xã Mỹ Long (khu vực Kênh Xẻo Muồng) Điện lực Cao Lãnh Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
21/05/2021 08:00:00 08:30:00 Toàn bộ khu vực Cồn An Hiệp, An Nhơn thuộc xã An Nhơn, xã An Hiệp. Điện lực Châu Thành Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
21/05/2021 08:00:00 10:30:00 Từ Cầu sắt đến phía dưới cây nước Xáng Bào, một phần Ấp Cả Găng Xã Bình Phú huyện Tân Hồng. Điện lực Tân Hồng TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 08:00:00 10:30:00 Từ trường Mầm Non Cả Găng đến phía trên nhà Ông Hai Phúc, một phần Ấp Cả Găng Xã Bình Phú huyện Tân Hồng Điện lực Tân Hồng TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 08:00:00 12:00:00 Khách hàng sử dụng điện Chi Nhánh Tân Dương - Đồng Tháp Công Ty CP Lương Thực Thanh Nghệ Tĩnh, xã Tân Dương, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần khu vực Ấp Mỹ Phú xã Phú Điền Điện lực Tháp Mười TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 08:00:00 17:00:00 - Quốc lộ 80 từ Cầu Tân Lợi đến Cống Số 1 thuộc xã Vĩnh Thạnh, Long Hưng B huyện Lấp Vò và một phần xã Long Hậu huyện Lai Vung. Điện lực Lấp Vò Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
21/05/2021 08:00:00 17:00:00 Các khách hàng sử dụng điện một phần khóm 3, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung Điện lực Lai Vung TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 08:00:00 17:00:00 Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Long Hậu (Từ Chợ Cái Tắc đến Ngọn Rạch Dông) Điện lực Lai Vung Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
21/05/2021 08:00:00 17:00:00 Khách hàng sử dụng điện Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Lai Vung Điện lực Lai Vung TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 08:00:00 17:00:00 Một phần ấp Nam xã Tân Thạnh Điện lực Thanh Bình Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 08:00:00 17:00:00 Toàn bộ khu vực QL80 từ Nghĩa Trang đến Cầu Tân Xuân thuộc xã An Nhơn, xã Tân Nhuận Đông. Điện lực Châu Thành Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
21/05/2021 08:30:00 15:30:00 Một phần khu vực Ấp 1, xã Hòa Bình, huyện Tam Nông. (Khu vực Kênh Xéo Gáo Đôi từ Trạm Kênh Xéo Gáo Đôi đến trạm bơm Đào Trọng Nghĩa) Điện lực Tam Nông Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 08:30:00 16:30:00 Mất điện khách hàng LBM Hảo Hảo, thuộc ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 08:30:00 16:30:00 Mất điện khách hàng LBM Hảo Hảo, thuộc ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 08:30:00 16:30:00 Mất điện khách hàng LBM Đồng Thị Thắm, thuộc Khóm Thượng 1, Thị Trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 08:30:00 16:30:00 Mất điện khách hàng LBM Đồng Thị Thắm, thuộc Khóm Thượng 1, Thị Trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 09:30:00 11:00:00 Đường Nguyễn Thái Học (đoạn từ Nguyễn Thị Lựu đến Trần Thị Thu), phường 4, thành phố Cao Lãnh Điện lực Thành Phố Cao Lãnh TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 12:30:00 14:00:00 Đường Phạm Hữu Lầu (đoạn từ quán cà phê Phương Phương hướng ra Chợ Đêm Phường 6) và hẻm 878 đường Phạm Hữu Lầu, phường 6, thành phố Cao Lãnh Điện lực Thành Phố Cao Lãnh TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 13:30:00 16:30:00 Từ cầu sắt đến phía trên nhà Ông Hai Ngạt, một phần Ấp Cả Găng Xã Bình Phú huyện Tân Hồng Điện lực Tân Hồng TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 13:30:00 16:30:00 Từ phía trên nhà Ông Hai Phúc đến phía dưới Chốt Cả Găng một phần Ấp Cả Găng Xã Bình Phú huyện Tân Hồng Điện lực Tân Hồng TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 13:30:00 17:00:00 Khách hàng sử dụng điện Chi Nhánh Công Ty CPĐT và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn Tại Đồng Tháp, xã Tân Dương, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 16:30:00 17:30:00 Một phần khu vực Ấp Long Thành, Ấp Long Phú A, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông. Một phần khu vực Ấp Long Phú, xã Phú Thọ, huyện Tam Nông. (Khu vực từ trạm Cấp Nước Ấp Long Thành đến Cầu Kênh Phèn) Điện lực Tam Nông Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
21/05/2021 16:30:00 17:30:00 Toàn bộ khu vực Cồn An Hiệp, An Nhơn thuộc xã An Nhơn, xã An Hiệp. Điện lực Châu Thành Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
24/05/2021 07:30:00 09:30:00 Trạm Hùng Vương 1 & 2 Điện lực Sa Đéc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
24/05/2021 07:30:00 18:00:00 Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Tân Phước (từ chợ Tân Phước đến cầu Rạch Gia), huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
24/05/2021 07:50:00 09:00:00 Đường Tân Việt Hòa, khóm 2 phường 6, thành phố Cao Lãnh Điện lực Thành Phố Cao Lãnh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
24/05/2021 07:50:00 09:30:00 Đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ cầu Ông Cân hướng cầu Rạch Bảy) phường 3, thành phố Cao Lãnh. Điện lực Thành Phố Cao Lãnh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
24/05/2021 08:00:00 11:30:00 Toàn bộ khu vực Ngã Ba Xẻo Lá thuộc ấp Phú Cường, Phú Thạnh xã Phú Hựu Điện lực Châu Thành TBA: Sửa chữa thường xuyên
24/05/2021 08:00:00 11:30:00 trạm Lộc Phước tại trụ 16/59/64/36 tuyến 473-SĐ Điện lực Châu Thành TBA: Sửa chữa thường xuyên
24/05/2021 08:00:00 12:00:00 Khách hàng sử dụng điện Chi Nhánh Chế Biến Và Xuất Khẩu Lương Thực Đồng Tháp, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
24/05/2021 08:00:00 12:00:00 trạm CDC Thanh Mỹ 2, Một phần khu vực CDC Thanh Mỹ xã Thanh Mỹ Điện lực Tháp Mười Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
24/05/2021 08:30:00 11:30:00 Một phần khu vực Ấp Bưng Sấm, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông. (Khu vực từ nhà ông Nguyễn Văn Thái đến nhà ông Võ Văn Lanh ) Điện lực Tam Nông TBA: Sửa chữa thường xuyên
24/05/2021 08:30:00 12:30:00 Một phần khu vực Ấp Hiệp Bình, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông. (Khu vực từ nhà KH Ngô Thị Chi đến nhà KH Võ Minh Triết) Điện lực Tam Nông TBA: Sửa chữa thường xuyên
24/05/2021 09:00:00 10:00:00 Đường Tân Việt Hòa, khóm 2 phường 6, thành phố Cao Lãnh Điện lực Thành Phố Cao Lãnh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
24/05/2021 09:00:00 10:30:00 Trạm Hùng Vương Điện lực Sa Đéc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
24/05/2021 10:00:00 12:00:00 Trạm Bệnh Viện Điện lực Sa Đéc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
24/05/2021 10:30:00 12:00:00 Đường Nguyễn Văn Dình (khu gần cầu Bà Dại), lộ đất dọc bờ sông (phía sau chợ Rạch Chanh) tổ 5, ấp 3, xã Mỹ Trà và đoạn đầu đường Bà Vạy, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh. Điện lực Thành Phố Cao Lãnh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
24/05/2021 13:30:00 15:00:00 Trạm Kho hàng Thanh Nhã Điện lực Sa Đéc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
24/05/2021 13:30:00 17:00:00 Một phần khu vực Ấp Phú Thọ B, xã Phú Thọ, huyện Tam Nông. (Khu vực từ UBND xã Phú Thọ đến Bưu Điện xã Phú Thọ) Điện lực Tam Nông TBA: Sửa chữa thường xuyên
24/05/2021 13:30:00 17:00:00 Toàn bộ khu vực từ Cầu Xóm Cưởi đến ngang Chùa Pháp Đăng, thuộc TT Cái Tàu Hạ Điện lực Châu Thành TBA: Sửa chữa thường xuyên
24/05/2021 13:30:00 17:00:00 trạm Thuận Bình tại trụ 41/76/17A tuyến 477-NM Điện lực Châu Thành TBA: Sửa chữa thường xuyên
24/05/2021 14:00:00 17:00:00 Một phần khu vực Ấp K12, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông. (Khu vực từ sau TDC Phú Hiệp đến giáp ranh Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng) Điện lực Tam Nông TBA: Sửa chữa thường xuyên
24/05/2021 14:30:00 16:00:00 Trạm Thu Hằng Điện lực Sa Đéc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25/05/2021 06:00:00 07:00:00 Một phần xã An Long, xã Phú Ninh, huyện Tam Nông. (Khu vực từ trạm 110kV An Long đến Trạm cấp nước Long Thành) Điện lực Tam Nông Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
25/05/2021 06:00:00 07:00:00 Một phần xã Phú Thành A, một phần xã Phú Thọ huyện Tam Nông. (Khu vực từ CDC xã Phú Thành A đến cầu Kênh Phèn) Điện lực Tam Nông Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
25/05/2021 06:30:00 17:00:00 Một phần khu vực Ấp Long Thành, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông. (Khu vực từ trạm Cấp Nước Ấp Long Thành đến CDC Phú Thành A) Điện lực Tam Nông Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
25/05/2021 07:30:00 16:00:00 Đường Phan Văn Út, Nguyễn Trãi, Hai Bà Trưng, phường 3, TP-Sa Đéc Điện lực Sa Đéc Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
25/05/2021 07:50:00 12:00:00 Khu vực rạch Rựu, đường Cao Thắng, phường 4, thành phố Cao Lãnh Điện lực Thành Phố Cao Lãnh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
25/05/2021 08:00:00 11:30:00 nhánh rẽ Bơm Khu Di Tích Gò Tháp 477-8/5 tuyến 477TM, Toàn bộ khu vực Chợ Mỹ Hòa, một phần khu vực Ấp 1 xã Mỹ Hòa và trạm biến áp Bơm khu Di tích Gò Tháp Điện lực Tháp Mười TBA: Sửa chữa thường xuyên
25/05/2021 08:00:00 12:00:00 Khách hàng sử dụng điện Cơ Sở Bột Thực Phẩm Hưng Phát Lợi, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25/05/2021 08:00:00 17:00:00 Toàn bộ khu vực cuối ngọn Rạch Cầu Khỉ thuộc xã Tân Bình Điện lực Châu Thành TBA: Sửa chữa thường xuyên
25/05/2021 08:00:00 17:00:00 Toàn bộ khu vực từ Nhà Máy Ân Lộc đến Nhà Máy Vạn Hưng, thuộc xã An Hiệp Điện lực Châu Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
25/05/2021 08:30:00 12:30:00 Mất điện trạm HTXNN Số 1 Phú Hiệp Điện lực Tam Nông TBA: Sửa chữa thường xuyên
25/05/2021 13:30:00 16:00:00 trạm KDC TT Mỹ An Số 1, trạm Khách Sạn Mỹ An, Một phần khu vực CDC Khóm 1 TT Mỹ An và TBA Khách sạn Mỹ An Điện lực Tháp Mười TBA: Sửa chữa thường xuyên
25/05/2021 13:30:00 17:00:00 Khách hàng sử dụng điện Công ty TNHH Cơ Khí Phước Lụa, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25/05/2021 14:00:00 17:00:00 Đường Thiên Hộ Dương (đoạn từ Phùng Hưng đến Trường Mầm non Ngôi Sao); Đường Trần Thị Thu (đoạn từ Trần Thị Nhượng đến Nguyễn Văn Cừ), phường 4, thành phố Cao Lãnh. Điện lực Thành Phố Cao Lãnh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
25/05/2021 16:30:00 17:30:00 Một phần xã An Long, xã Phú Ninh, huyện Tam Nông. (Khu vực từ trạm 110kV An Long đến Trạm cấp nước Long Thành) Điện lực Tam Nông Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
25/05/2021 16:30:00 17:30:00 Một phần xã Phú Thành A, một phần xã Phú Thọ huyện Tam Nông. (Khu vực từ CDC xã Phú Thành A đến cầu Kênh Phèn) Điện lực Tam Nông Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
26/05/2021 07:30:00 09:00:00 Nguyễn Lộc Tấn Long, đường Bà Triệu, phường 3, thành phố Cao Lãnh. Điện lực Thành Phố Cao Lãnh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
26/05/2021 08:00:00 11:30:00 Toàn bộ khu vực từ Chợ Mù U đến Chợ Hang Mai, thuộc xã An Nhơn Điện lực Châu Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
26/05/2021 08:00:00 11:30:00 trạm CSXL Trần Văn Hậu tại trụ 16/59/66/3A tuyến 473-SĐ Điện lực Châu Thành TBA: Sửa chữa thường xuyên
26/05/2021 08:00:00 12:00:00 Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghiệp Tàu Thủy Đắc Hưng, xã Tân Thành, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
26/05/2021 08:00:00 12:00:00 trạm Phát Tiến 1, 2 Điện lực Tháp Mười TBA: Sửa chữa thường xuyên
26/05/2021 08:00:00 13:00:00 Ấp Đông Giang- xã Tân Khánh Đông Điện lực Sa Đéc Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
26/05/2021 08:00:00 16:30:00 nhánh rẽ CDC TT Mỹ An, tuyến 473TM, Toàn bộ khu vực CDC Khóm 4 TT Mỹ An Điện lực Tháp Mười Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
26/05/2021 09:30:00 11:00:00 Công ty TNHH Xây dựng Minh Anh, 247 Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh. Điện lực Thành Phố Cao Lãnh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
26/05/2021 11:30:00 17:00:00 Toàn bộ khu vực từ Cầu Hang Mai đến Chợ Hang Mai, thuộc xã An Nhơn Điện lực Châu Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
26/05/2021 13:30:00 17:00:00 Khách hàng sử dụng điện Doanh Nghiệp Tư Nhân Thảo Nhân, xã Tân Phước, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
26/05/2021 13:30:00 17:00:00 trạm Bùi Văn Tám tại trụ 16/58/2/7A tuyến 473-SĐ Điện lực Châu Thành TBA: Sửa chữa thường xuyên
26/05/2021 13:40:00 15:00:00 Vựa trái cây 7 Nhung, tổ 1, khóm 1, phường 11, thành phố Cao Lãnh. Điện lực Thành Phố Cao Lãnh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
26/05/2021 15:30:00 17:00:00 Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Nam, đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh. Điện lực Thành Phố Cao Lãnh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
27/05/2021 07:30:00 12:00:00 NR trạm Nguyên Loan Điện lực Sa Đéc Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
27/05/2021 08:00:00 11:30:00 Toàn bộ khu vực từ Cầu Cây Gáo đến Cầu Phản Công, thuộc xã Tân Nhuận Đông Điện lực Châu Thành TBA: Sửa chữa thường xuyên
27/05/2021 08:00:00 12:00:00 Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hậu Thành, xã Tân Dương, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung TBA: Sửa chữa thường xuyên
27/05/2021 08:00:00 12:00:00 Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Thành, xã Hòa Long, một phần ấp Tân Long, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung TBA: Sửa chữa thường xuyên
27/05/2021 13:30:00 17:00:00 NR trạm Tự Lực Điện lực Sa Đéc Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
28/05/2021 07:30:00 12:00:00 Trạm Trường Chính Trị Điện lực Sa Đéc Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
28/05/2021 08:00:00 11:30:00 Thành Công tại trụ 15 tuyến 473-SĐ Điện lực Châu Thành TBA: Sửa chữa thường xuyên
28/05/2021 08:00:00 11:30:00 Toàn bộ CDC Phú Long, thuộc xã Phú Long Điện lực Châu Thành TBA: Sửa chữa thường xuyên
28/05/2021 08:00:00 12:00:00 Khách hàng sử dụng điện Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lộc Vân, xã Tân Dương, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
28/05/2021 09:00:00 12:00:00 Khu vực đường Cái Sao - Rạch nhỏ, phường 11, thành phố Cao Lãnh Điện lực Thành Phố Cao Lãnh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
28/05/2021 13:30:00 17:00:00 Ân Lộc tại trụ 63/8/16/53 tuyến 475-NM Điện lực Châu Thành TBA: Sửa chữa thường xuyên
28/05/2021 13:30:00 17:00:00 Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH Nông Sản Việt Hảo, xã Tân Dương, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
28/05/2021 13:30:00 17:00:00 Toàn bộ Rạch Ông Ngũ, thuộc xã Tân Nhuận Đông Điện lực Châu Thành Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
28/05/2021 13:30:00 17:00:00 Trạm Gia Phát Điện lực Sa Đéc Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
29/05/2021 07:30:00 18:00:00 Toàn bộ xã Tân Thuận Tây (ngoại trừ chợ cũ Tân Thuận Tây và đường Nguyễn Hữu Kiến từ cầu Sáu Quốc đến cầu Đạo Nằm), thành phố Cao Lãnh. Điện lực Thành Phố Cao Lãnh Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
30/05/2021 07:00:00 17:00:00 Toàn bộ khu vực QL80 từ Nghĩa Trang đến Cầu Cái Da thuộc xã An NHơn, TT Cái Tàu Hạ Điện lực Châu Thành Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
30/05/2021 07:50:00 09:00:00 Đoạn đường Cao Thắng (gần cầu Trường Y Sĩ), đường Nguyễn Thái Học (đoạn từ Công an TP.Cao Lãnh đến Cầu Võ Văn Khiêm), phường 4, thành phố Cao Lãnh; Trường Cao đẳng Y Tế Đồng Tháp. Điện lực Thành Phố Cao Lãnh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
30/05/2021 07:50:00 09:00:00 Đường Lý Thường Kiệt (lề trái từ Báo Đồng Tháp đến Võ Trường Toản) phường 1, thành phố Cao Lãnh Nhà khách Phố Sen, số 48, đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh Điện lực Thành Phố Cao Lãnh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
30/05/2021 09:30:00 10:30:00 Văn phòng Công ty Lương thực Đồng Tháp, Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh. Điện lực Thành Phố Cao Lãnh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
30/05/2021 09:30:00 11:30:00 Đường Nguyễn Huệ, đường Nguyễn Đình Chiểu (đoạn từ Nguyễn Huệ đến Trương Định), phường 1, thành phố Cao Lãnh Điện lực Thành Phố Cao Lãnh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
30/05/2021 10:30:00 12:00:00 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đường Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú Điện lực Thành Phố Cao Lãnh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Lịch cắt điện tại Đồng Tháp
Lịch cúp điện tại Đồng Tháp

Lịch cắt điện tại khu vực Đồng Tháp giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Đồng Tháp để có thêm thông tin cụ thể

Bình luận

Chọn nhanhHotline CSKH Điện lực


CSKH HÀ NỘI : 19001288

CSKH TP HỒ CHÍ MINH : 1900545454

CSKH MIỀN BẮC : 19006769

CSKH MIỀN TRUNG : 19001909

CSKH MIỀN NAM : 19001006 - 19009000