Sổ tay sử dụng điện | Lịch cúp điện mới cập nhật

Lịch cúp điện Gia Lai

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 17/05/2021

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Gia Lai hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật...
Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Gia Lai danh sách chi tiết
Ngày Từ Đến Khu vực Đơn vị Thông tin
17/05/2021 05:46 07:55 Cty TNHH MTV Hoàng Sang Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 Cty TNHH MTV TC Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA BTS Khối Phố 1-2P Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Bà Mai Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Bùi Văn Thi Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA BĐ Ia Châm Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA BĐ Ia Grai-2P Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA CTy CPTM Ia Grai Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Cao Văn Quý Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA De Lung 4 Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA De lung 2-2P Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Hlũh 2 Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Ia Châm Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Ia Châm 3 Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Ia Châm 3 Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Ia Châm 4 Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Ia Châm 6 Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA IaChâm 5 Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Iakha 1 Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Iakha 2 Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Iakha 3 Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Iakha 3 Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Khối Phố 1 - 3 Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Khối Phố 1 - 4 Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Khối Phố 2 Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Khối Phố 4 Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Khối Phố 4 Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Khối phố 1 Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Khối phố 1 số 2 Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Khối phố 6-1 Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Kmông 2 Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA L. K'mông 1 Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Làng Châm Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Làng De Lung 3 Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Làng Del Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Làng Delung 1-2P Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Làng Giam Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Làng HLũh Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Làng KMông Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Làng Khớp Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Làng Khớp 2 - 2P Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Làng Kép Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Làng Kép số 2 Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Làng Mèo 1 Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Làng Nang Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Làng Nang 1 Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Làng Yam 1 Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Làng Ô Rê 1 Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Làng Ô Rê 3 Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Lê Xuân Bằng Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Lương Văn Lai Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA NLMT Asia Solar Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA NLMT Highland Energy Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA NLMT Hoa Lư Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA NLMT Thăng Bình Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA NLMT Điện Bàn Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA NT Ia Châm Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA NT Ia Châm Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Nguyễn Hữu Đệ Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Nguyễn Thị Hồng Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Nguyễn Thịnh Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Nguyễn V.Hải Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Nguyễn Văn Sáng Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Ngô.X.Thảo Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Nước Sinh Hoạt Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Phan T.Hải Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Phạm Thanh Trung Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Phạm Văn Tụ Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Thôn 1 (IaTô) Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Thôn 2 Ia Tô Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Thắng Cường Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Thắng Trạch 1 Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Thắng Trạch 2 Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Thắng Trạch 3 Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Thắng Trạch 4 Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Thắng trạch Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Toàn Tùng Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Trần Khắc Lựu Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Trần Phú Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Trần Quang Ngọc Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Trần Quí Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Trần T.Tuấn Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Trần Văn Lai Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Trần Văn Phường Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Trần Đình Đồng Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA UBX Ia Grăng Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA UBX Ia Grăng Số 2 Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA UBX Ia Tô Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA UBX Ia Tô Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Võ Hồng Hưng Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Vũ Mạnh Dy Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Vũ Văn Nguyên Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Vũ Văn Điển Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA bà Nguyễn Thị Tú Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Ô RÊ 5 Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Ô Rê Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Ô Rê 4 Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Ông Nghĩa Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Ông Đệ Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Đoàn Văn Chiến Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA Đài truyền hình Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 05:46 07:55 TBA ĐĐ Bộ Binh - 2P Điện lực IaGrai MC 431TG.IKH căt
17/05/2021 06:07 08:10 BL Đức Trọng Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 BTS IaGlai Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 Cty CP Tây Nguyên Xanh GL (TBA Đập IaRing_IaGlai) Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 Cty Lơ Pang 1 Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 Cty Lơ Pang 1 Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 Cty Lơ Pang 2 Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 Cty Lơ Pang 2 Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 Cty Lơ Pang 3 Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 Cty Lơ Pang 3 Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 Cty NaFoods Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 Công Ty TNHH Nguyễn Gia Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 Công ty Đất Xanh Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 DNTN Quang Đức Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 DNTN Thanh Kiều Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 Khu tái định cư B_IaGlai Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 Làng O Ngol_IaGlai Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 Làng ONgol IaGlai số 2 Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 Làng Yon Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 Lê Văn Năm Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 NLMT Lộc Thiện Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 NLMT Minh Đăng Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 NLMT OPEC Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 NM Phân Vi Sinh Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 NM mủ số 2 Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 Nguyễn Khắc Thành Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 Nguyễn Tiến Ngà Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 Nguyễn Viết Cường Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 Nguyễn Văn Thục Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 Nguyễn Văn Tích Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 Nguyễn Điệp Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 PHÙNG TRỌNG NINH Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 PHÙNG TRỌNG TUYÊN Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 Phạm Bá Tĩnh Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 RAH LAN HIEM Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 TBA CBHQ HAGL 1 Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 TBA CBHQ HAGL 2 Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 TBA CBHQ HAGL 3 Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 TBA Chế biến gỗ Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 TBA Cơ khí HAGL Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 TBA DNTN Hoàng Hưng Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 TBA Gỗ HAGL 1 Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 TBA Gỗ HAGL 2 Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 TBA IAPACCO 1 Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 TBA IAPACCO 2 Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 TBA IAPACCO 3 Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 TBA NGÔ VĂN NGỌC Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 TBA NLMT 372 Gia Lai Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 TBA NLMT Bản Lìu Gia Lai Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 TBA NLMT Bản Lìu Gia Lai Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 TBA NLMT Sơn Hải Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 TBA NLMT VHT Gia Lai Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 TBA NLMT VTT GIA LAI Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 TBA NLMT Đức Anh GL Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 TBA Tâm Phúc 3 Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 TBA Đá Granit 2 Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 TT THÔN 4 XÃ GÀO Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 Thôn 3_IaGlai Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 Thôn Nông Trường Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 Thôn Thuỷ Lợi+Tok Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 Trường Thịnh Đạt Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 Võ Trọng Huế Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 Vũ Văn Chung Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 Vườn tiêu số 3 HAGL Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 Vườn Ươm 2_IaGlai Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 Đoàn Thị Tuyết Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 Đoàn Thị Tuyết Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:07 08:10 Đoàn Thị Tuyết Điện lực Chư Prông MC 372CSE/215_HÀM RỒNG cắt, Isc (440; 106; 62; 443) A
17/05/2021 06:10 08:13 BIÊN PHÒNG 703 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 BQLDA NN VÀ PT NÔNG THÔN 1 ( CẤP ĐIỆN THI CÔNG) Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 BQLDA NN VÀ PT NÔNG THÔN 2 ( TBA SỐ 2 KHU VẬN HÀNH ĐẬP ) Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 BTS GLI 116-2P Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 BẢO HIỂM XÃ HỘI IA HDRAI Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 CA HUYỆN IA HDRAI Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 CAO SU CHUMORAY 1A Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 CAO SU MO RAY Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 CAO SU SA THẦY Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 CB XUẤT NHẬP KHẨU KONTUM Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 CN 716 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 CN CT TNHH Thành Dân Gia Lai Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 CN716BD15 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 CTY CAO SU CHƯ MOM RAY Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 CÔNG TY CAO SU ĐĂK LĂK Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 CÔNG TY MÊ KÔNG (NLMT) Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 HOÀNG THỊ LIÊN Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 HUYỆN ĐỘI IA H DRAI Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 IA MUNG Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 KDC NGÃ 3 SÊ SAN Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 KHO BẠC HUYỆN IA HDRAI Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 KHU TÁI ĐỊNH CƯ THÔN 9 IATOI Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 LÀNG CÁ Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 MỎ ĐÁ IAHRAI Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN IA HDRAI Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 NLMT - CTY CP THÁI DƯƠNG BẢO Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 NLMT CTY CP TRUNG KIÊN Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 NLMT Tiến Minh GL Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 NM CHẾ BIẾN MŨ CS SA THẦY 2 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 NMCB MỦ CAO SU CHƯ MOM RAY Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 NTCS CHƯ MO RAI 3 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 NTCS MO RAY 2 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 NTCS MO RAY 4 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 T1 IADAL Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 T1 THÔN 3 IA DAL Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 T1 THÔN 4 IA DAL Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 T1 THÔN 8 IA TƠI Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 T1 THÔN CHƯ HEM Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 T14 SS 4A (TD SS4A) Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 T2 IA DOM Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 T2 THÔN 3 IA DAL Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 T2 THÔN 4 IADAL Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 T2 THÔN CHƯ HEM Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 T3 THÔN 3 IADAL Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA 705 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA NT 705 - 8 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA T.B 2 C18 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Đội 17 Cty 74 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA 705-3 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA 705-4 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA B. C12 Cty 715 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA BQL rừng phòng hộ Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Bi A Nách Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Bi A Yom Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Biên Phòng Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Biên Phòng 1 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Bùi Thị Oanh Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Bơm C16 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Bệnh xá IaGrai Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA C6 Cty 715 - 2P Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA CT MTV T.T Lên-1P Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Công ty TNHH MTV Hà Anh Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA CẤP NƯỚC SINH HOẠT TT HUYỆN IA HDRAI Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Cầm Bá Hiếu - 2P Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA DNTN Phước Tiến Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Ia BLang 2 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Ia Krái Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Ia Krái 1 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Ia Krái 2 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Ia Krái 3 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA KHU XỬ LÝ NƯỚC Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Khu kinh tế Quốc Phòng Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Khu kinh tế Quốc Phòng số 2 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Kim Lợi Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA LÀNG TẠC QUẾ SỐ 2 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Làng Bi - 2P Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Làng Bi 1 - 2P Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Làng Bi 2 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Làng Bía-2P Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Làng Cúc 2 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Làng Kloong 1 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Làng Kloong 2 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Làng Kăm - 1P Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Làng Lân Số 1 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Làng Mít Kom 1 - 2P Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Làng Nú (Ia Khai) - 2P Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Làng Nú 1 (Ia Khai) Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Làng Nú 2 (Ia Khai) Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Làng O - 1P (Ia Krái) Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Làng O Số 2 Ia Krái Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Làng O2 - 2P Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Làng Tăng 1-2P Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Làng Yom Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Làng Ếch - 2P Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Lê Thảo Lam Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA NLMT Bắc Tây Nguyên Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA NLMT Hoàng Quân Solar Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA NLMT Hải Tây Phát Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA NLMT Lê Gia Solar Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA NLMT Nguyễn Văn Tú Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA NLMT TB&CN GM VN Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA NLMT THIPHU Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA NMCB Mủ số 4 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA NT 705 - 7 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA NT 705-2 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA NT 705-5 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA NT 705-6 (Bơm) Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA NT 705-9 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA NT IA BLANG số 3 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA NT Ia Blang 1 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA NT705-1 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Nguyễn Ngọc Tuyến Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Nguyễn Văn Thi Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Nguyễn VănThiên Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Phạm Hồng Diên Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA T1 SS4A Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA T2 (Ia O) Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA T3 Sê San 4 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA TCT máy và thiết bị công nghiệp - CTCP Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA TD 33 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA TD Sê san 3A Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA THÔN IA DƠR Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Thi Công Cầu Drai Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Thôn 3 NT 705 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Toàn Tùng 1 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Trạm C7-2P Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Trạm bơm C15 Cty 715 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Trạm bơm C17 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Trần Văn Vương - 2P Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Tung Chúk - 2P Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA UB xã Ia O Mới Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA UB xã Iakhai. Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA UBX IAO Số 2 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA UBX Ia Khai Số 2 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA VT Ia Krai - 2P Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Vũ Văn Sao Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA làng Bide - 2P Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA làng Klong - 2P Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA làng Lân - 2P Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA làng MiJet Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA làng Myăh Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA làng Nú 1 (Ia Chía) Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA làng Nú 3 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA làng Tel Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA làng Tạc quế - 1P Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Út Quảng Nam Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA ông Nguyễn Văn Phê Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Đơn vị 715 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Đại Thắng Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Đội 14 - Cty 715 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Đội 16-CT74 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Đội 19 - Cty 715 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Đội 2 Cty 715 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Đội 2 Ia BLang Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Đội 5 (Ia Khai) Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Đội 8 (Ia Khai) Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Đội 8 (Ia Khai) số 2 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Đội 8 NT Ia blang-1P Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Đội C15-16 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA Đội C17 Cty 715 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TBA đội C12 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 THÔN 1 IA DAL Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 THÔN 1 IADOM Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 THÔN 1 IATOI Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 THÔN 1A IA DOM Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 THÔN 1B IA DOM Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 THÔN 2 A IADOM Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 THÔN 7 IA TƠI Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 THÔN 8 IA TƠI Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 THÔN 9 IA TƠI Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TRẠM KTM064 VIETTEL Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TT HÀNH CHÍNH H. IAHDRAI Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TT HÀNH CHÍNH HUYỆN IAHRAI 2 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TT HÀNH CHÍNH HUYỆN IAHRAI 3 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TT Y TẾ HUYỆN IAHDRAI Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 Trạm số NT 705-10 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 TỰ DÙNG CAO SU SA THẦY Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 UB XÃ IATƠI Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 Vũ Văn Tín Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 XAY ĐÁ TUẤN DŨNG Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 XAY ĐÁ VIỆT TRUNG Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 XƯỞNG GỔ TIỂU KHU 747 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 10 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 34 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 ĐIỂM DÂN CƯ THÔN 9-1 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 ĐIỂM DÂN CƯ THÔN 9-2 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 Điểm dân cư số 41 IATOI Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 ĐỒN BIÊN PHÒNG 715 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 ĐỘI 11 MO RAY Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 ĐỘI 12 MO RAY Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 ĐỘI 13 MO RAY Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 ĐỘI 14 MO RAY Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 ĐỘI 16 MO RAY Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 ĐỘI 17 MO RAY Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 ĐỘI 21 MO RAY Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 ĐỘI 22 MO RAY Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 ĐỘI 24 MO RAY Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 ĐỘI 25 MO RAY Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:10 08:13 ĐỘI CƠ ĐỘNG PCR SÔ3 Điện lực IaGrai MC 371DHO cắt chạm đất 35 kv E42, Isc (4532.6; 4612.8; 4752.5) A
17/05/2021 06:52 09:49 TBA NLMT Long Thành Đăk Lăk Điện lực Mang Yang 475\/110MY cắt do quạ bay vô đường dây. Isc (135, 111, 2167, 2160) A
17/05/2021 06:52 09:49 TBA NLMT PNP Hà Nội Điện lực Mang Yang 475\/110MY cắt do quạ bay vô đường dây. Isc (135, 111, 2167, 2160) A
17/05/2021 06:52 09:49 TBA NLMT Terra Nova VN Điện lực Mang Yang 475\/110MY cắt do quạ bay vô đường dây. Isc (135, 111, 2167, 2160) A
17/05/2021 06:52 09:49 TBA T1 Đồng Giao Điện lực Mang Yang 475\/110MY cắt do quạ bay vô đường dây. Isc (135, 111, 2167, 2160) A
17/05/2021 06:52 09:49 TBA T2 Đồng Giao Điện lực Mang Yang 475\/110MY cắt do quạ bay vô đường dây. Isc (135, 111, 2167, 2160) A
17/05/2021 06:52 09:49 TBA T3 Đồng Giao Điện lực Mang Yang 475\/110MY cắt do quạ bay vô đường dây. Isc (135, 111, 2167, 2160) A
17/05/2021 07:32 07:32 NLMT Gia Tiến phát Gia Lai Điện lực Pleiku MC 472TG.TBA/266_Trường Chinh cắt. TĐL thành công. Isc = (332, 14, 511, 395)A.
17/05/2021 07:32 07:32 TBA Cty TNHH Song hỷ Gia Lai Điện lực Pleiku MC 472TG.TBA/266_Trường Chinh cắt. TĐL thành công. Isc = (332, 14, 511, 395)A.
17/05/2021 07:32 07:32 TBA NLMT Duy Tiên Điện lực Pleiku MC 472TG.TBA/266_Trường Chinh cắt. TĐL thành công. Isc = (332, 14, 511, 395)A.
17/05/2021 07:32 07:32 TBA Vườn Ươm 3 Điện lực Pleiku MC 472TG.TBA/266_Trường Chinh cắt. TĐL thành công. Isc = (332, 14, 511, 395)A.
17/05/2021 07:32 07:32 TBA Đàm Thị Như Kim Điện lực Pleiku MC 472TG.TBA/266_Trường Chinh cắt. TĐL thành công. Isc = (332, 14, 511, 395)A.
17/05/2021 10:45 13:15 NLMT Minh Kiên Điện lực Chư Prông Tiết giảm công suất nguồn ĐMTNM
17/05/2021 10:45 13:15 NLMT Nhật Quang Minh Điện lực Chư Prông Tiết giảm công suất nguồn ĐMTNM
17/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT An Phúc Thịnh Gia Lai Điện lực Đức cơ Phương án tiết giảm nguồn ĐMTMN từ ngày 17/5 - 23/5/2021
17/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT ECO TDT Điện lực Chư Pưh Tiết giảm nguồn ĐMTMN
17/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT Minh Quyết Điện lực Chư Pưh Tiết giảm nguồn ĐMTMN
17/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT Nam Vinh Solar 2 Điện lực Chư Sê Cắt điện tiết giảm nguồn điện
17/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT Nguyễn Ba Gia Lai Điện lực Đức cơ Phương án tiết giảm nguồn ĐMTMN từ ngày 17/5 - 23/5/2021
17/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT Tái Tạo Minh Quyết Điện lực Chư Pưh Tiết giảm nguồn ĐMTMN
17/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT Tâm Nhi Gia Lai Điện lực Đức cơ Phương án tiết giảm nguồn ĐMTMN từ ngày 17/5 - 23/5/2021
17/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT Viễn Dương Việt Nam Điện lực Chư Prông Tiết giảm công suất nguồn ĐMTNM
17/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT ĐC&XD Nam Hà Nội 2 Điện lực Chư Prông Tiết giảm công suất nguồn ĐMTNM
17/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT ĐT&PTTM Trọng Hậu Điện lực Chư Prông Tiết giảm công suất nguồn ĐMTNM
18/05/2021 07:00 16:30 Làng Gri (I59)_3Pha Điện lực Chư Păh bàn giao XNDV thi công SCL thay dây trung áp từ cột 190/70 đến cột 190/104 và từ cột 190/101 đến cỏt 190/101/1
18/05/2021 07:00 16:30 NLMT Bình An Điện lực Chư Păh bàn giao XNDV thi công SCL thay dây trung áp từ cột 190/70 đến cột 190/104 và từ cột 190/101 đến cỏt 190/101/1
18/05/2021 07:00 16:30 NLMT Đại An Điện lực Chư Păh bàn giao XNDV thi công SCL thay dây trung áp từ cột 190/70 đến cột 190/104 và từ cột 190/101 đến cỏt 190/101/1
18/05/2021 07:00 16:30 TBA Làng Kó (IYT) Điện lực Chư Păh bàn giao XNDV thi công SCL thay dây trung áp từ cột 190/70 đến cột 190/104 và từ cột 190/101 đến cỏt 190/101/1
18/05/2021 07:00 16:30 TBA C.Fê Dinh Điền Điện lực Chư Păh bàn giao XNDV thi công SCL thay dây trung áp từ cột 190/70 đến cột 190/104 và từ cột 190/101 đến cỏt 190/101/1
18/05/2021 07:00 16:30 TBA Làng Kó 1 (IB3) Điện lực Chư Păh bàn giao XNDV thi công SCL thay dây trung áp từ cột 190/70 đến cột 190/104 và từ cột 190/101 đến cỏt 190/101/1
18/05/2021 07:00 16:30 TBA Làng Kó 2 (IYV) Điện lực Chư Păh bàn giao XNDV thi công SCL thay dây trung áp từ cột 190/70 đến cột 190/104 và từ cột 190/101 đến cỏt 190/101/1
18/05/2021 07:00 16:30 TBA Làng Yar 2 (IB5) Điện lực Chư Păh bàn giao XNDV thi công SCL thay dây trung áp từ cột 190/70 đến cột 190/104 và từ cột 190/101 đến cỏt 190/101/1
18/05/2021 07:00 16:30 TBA Ngô Sơn (IB4) Điện lực Chư Păh bàn giao XNDV thi công SCL thay dây trung áp từ cột 190/70 đến cột 190/104 và từ cột 190/101 đến cỏt 190/101/1
18/05/2021 07:00 16:30 TBA UB Chư Đăng Yar (IYX) Điện lực Chư Păh bàn giao XNDV thi công SCL thay dây trung áp từ cột 190/70 đến cột 190/104 và từ cột 190/101 đến cỏt 190/101/1
18/05/2021 10:45 13:15 NLMT Minh Nhật Điện lực Chư Sê Cắt điện tiết giảm nguồm điện
18/05/2021 10:45 13:15 NLMT Nhật Linh Điện lực Chư Sê Cắt điện tiết giảm nguồm điện
18/05/2021 10:45 13:15 NLMT Nhật Minh Điện lực Chư Sê Cắt điện tiết giảm nguồm điện
18/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT CNX Bắc Nguyên Điện lực Chư Prông Tiết giảm công suất nguồn ĐMTNM
18/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT CTY EFC GIA LAI Điện lực Chư Prông Tiết giảm công suất nguồn ĐMTNM
18/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT CTY EFC ONE Điện lực Chư Prông Tiết giảm công suất nguồn ĐMTNM
18/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT Hoa Mặt Trời Điện lực Chư Prông Tiết giảm công suất nguồn ĐMTNM
18/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT Hợp Nhất Hoa Lư Điện lực Đức cơ Phương án tiết giảm nguồn ĐMTMN từ ngày 17/5 - 23/5/2021
18/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT Nguyễn Ba 2 Điện lực Đức cơ Phương án tiết giảm nguồn ĐMTMN từ ngày 17/5 - 23/5/2021
18/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT PTNL 35 Điện lực Chư Prông Tiết giảm công suất nguồn ĐMTNM
18/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT Thiên Ngân Cao Nguyên Điện lực Chư Prông Tiết giảm công suất nguồn ĐMTNM
18/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT Viễn Dương Việt Nam Điện lực Chư Prông Tiết giảm công suất nguồn ĐMTNM
18/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT ĐC&XD Nam Hà Nội Điện lực Chư Prông Tiết giảm công suất nguồn ĐMTNM
18/05/2021 16:30 17:00 TBA Chư Jôr 1 (I37) Điện lực Chư Păh Đội Hotline XNDV đấu lại lèo cột 190/67 XT 474BHO
18/05/2021 16:30 17:00 TBA Chư Jôr 1 (I37) Điện lực Chư Păh Đội Hotline XNDV đấu lại lèo cột 190/67 XT 474BHO
18/05/2021 16:30 17:00 TBA UB Chư Jôr (IYQ) Điện lực Chư Păh Đội Hotline XNDV đấu lại lèo cột 190/67 XT 474BHO
18/05/2021 16:30 17:00 TBA UB Chư Jôr (IYQ) Điện lực Chư Păh Đội Hotline XNDV đấu lại lèo cột 190/67 XT 474BHO
19/05/2021 06:30 07:30 CT Cà Fê V.Đức Điện lực Chư Sê Đội hotline XNDV Gia Lai tháo lèo DZ 22KV XT473CSE tại trụ 226/170
19/05/2021 08:00 09:00 TBA Làng Thung Điện lực Chư Prông Thay CSV TA, TNĐK, xử lý tiếp địa Làng Thung XT 474/110CR
19/05/2021 08:00 09:00 TBA Phan T.Hải Điện lực IaGrai Thay TI định kỳ
19/05/2021 08:00 09:00 TBA Vũ Văn Nghĩa Điện lực Chư Prông Thay TI Định Kỳ TBA Vũ Văn Nghĩa
19/05/2021 08:00 10:00 TBA CN số 9 Đắk Yá Điện lực Mang Yang Công ty CP Cơ khí & XL An Ngãi thay xf trụ 10/22/49 và 10/22/51xử lý tồn tại công trình KFW 3.1 và đấu nối tại trụ 10/22/28
19/05/2021 08:00 10:00 TBA số 4 NT Đắk Yá Điện lực Mang Yang Công ty CP Cơ khí & XL An Ngãi thay xf trụ 10/22/49 và 10/22/51xử lý tồn tại công trình KFW 3.1 và đấu nối tại trụ 10/22/28
19/05/2021 08:00 10:00 TBA Lê Quang Vinh Điện lực Mang Yang Công ty CP Cơ khí & XL An Ngãi thay xf trụ 10/22/49 và 10/22/51xử lý tồn tại công trình KFW 3.1 và đấu nối tại trụ 10/22/28
19/05/2021 08:00 10:00 TBA Mỹ Yang Điện lực Mang Yang Công ty CP Cơ khí & XL An Ngãi thay xf trụ 10/22/49 và 10/22/51xử lý tồn tại công trình KFW 3.1 và đấu nối tại trụ 10/22/28
19/05/2021 08:00 10:00 TBA NLMT Thanh Bình Solar Điện lực Mang Yang Công ty CP Cơ khí & XL An Ngãi thay xf trụ 10/22/49 và 10/22/51xử lý tồn tại công trình KFW 3.1 và đấu nối tại trụ 10/22/28
19/05/2021 08:00 10:00 TBA NLMT Tuy Hòa Solar Điện lực Mang Yang Công ty CP Cơ khí & XL An Ngãi thay xf trụ 10/22/49 và 10/22/51xử lý tồn tại công trình KFW 3.1 và đấu nối tại trụ 10/22/28
19/05/2021 08:00 10:00 TBA Nguyễn Mạnh Hùng Điện lực Mang Yang Công ty CP Cơ khí & XL An Ngãi thay xf trụ 10/22/49 và 10/22/51xử lý tồn tại công trình KFW 3.1 và đấu nối tại trụ 10/22/28
19/05/2021 08:00 10:00 TBA Trần Minh Cảnh Điện lực Mang Yang Công ty CP Cơ khí & XL An Ngãi thay xf trụ 10/22/49 và 10/22/51xử lý tồn tại công trình KFW 3.1 và đấu nối tại trụ 10/22/28
19/05/2021 08:00 10:00 TBA chăn nuôi số 7 Đắk Yá_320kVA Điện lực Mang Yang Công ty CP Cơ khí & XL An Ngãi thay xf trụ 10/22/49 và 10/22/51xử lý tồn tại công trình KFW 3.1 và đấu nối tại trụ 10/22/28
19/05/2021 08:00 10:00 TBA chăn nuôi số 8 Đắk Yá_250kVA Điện lực Mang Yang Công ty CP Cơ khí & XL An Ngãi thay xf trụ 10/22/49 và 10/22/51xử lý tồn tại công trình KFW 3.1 và đấu nối tại trụ 10/22/28
19/05/2021 08:00 10:00 TBA số 1 NTCS Đắk Yá Điện lực Mang Yang Công ty CP Cơ khí & XL An Ngãi thay xf trụ 10/22/49 và 10/22/51xử lý tồn tại công trình KFW 3.1 và đấu nối tại trụ 10/22/28
19/05/2021 08:00 10:00 TBA số 1 chăn nuôi Đắk Yá Điện lực Mang Yang Công ty CP Cơ khí & XL An Ngãi thay xf trụ 10/22/49 và 10/22/51xử lý tồn tại công trình KFW 3.1 và đấu nối tại trụ 10/22/28
19/05/2021 08:00 10:00 TBA số 2 chăn nuôi Đắk Yá Điện lực Mang Yang Công ty CP Cơ khí & XL An Ngãi thay xf trụ 10/22/49 và 10/22/51xử lý tồn tại công trình KFW 3.1 và đấu nối tại trụ 10/22/28
19/05/2021 08:00 10:00 TBA số 3 chăn nuôi Đắk Yá 180kVA Điện lực Mang Yang Công ty CP Cơ khí & XL An Ngãi thay xf trụ 10/22/49 và 10/22/51xử lý tồn tại công trình KFW 3.1 và đấu nối tại trụ 10/22/28
19/05/2021 08:00 10:00 TBA số 4 chăn nuôiĐắk Yá Điện lực Mang Yang Công ty CP Cơ khí & XL An Ngãi thay xf trụ 10/22/49 và 10/22/51xử lý tồn tại công trình KFW 3.1 và đấu nối tại trụ 10/22/28
19/05/2021 08:00 10:00 TBA số 5 chăn nuôi Đắk Yá Điện lực Mang Yang Công ty CP Cơ khí & XL An Ngãi thay xf trụ 10/22/49 và 10/22/51xử lý tồn tại công trình KFW 3.1 và đấu nối tại trụ 10/22/28
19/05/2021 08:00 10:00 TBA số 6 chăn nuôi Đắk Yá 560 kVA Điện lực Mang Yang Công ty CP Cơ khí & XL An Ngãi thay xf trụ 10/22/49 và 10/22/51xử lý tồn tại công trình KFW 3.1 và đấu nối tại trụ 10/22/28
19/05/2021 08:00 10:00 TBA Đặng Văn Quế Điện lực Mang Yang Công ty CP Cơ khí & XL An Ngãi thay xf trụ 10/22/49 và 10/22/51xử lý tồn tại công trình KFW 3.1 và đấu nối tại trụ 10/22/28
19/05/2021 08:00 11:00 TBA Trường học Bình dương Điện lực Chư Prông Thay CSV TA bị hỏng tại các vị trí: 34/189, 34/262, 34/301/20Dời cột 34/155 bị xạc lở Thay sứ chuỗi tại cột: 34/124 Thay sứ đứng tại các vị trí: 34/151, 34/197,34/205, 34/215
19/05/2021 08:00 11:00 TBA Đội 11 Cty BD Điện lực Chư Prông Thay CSV TA bị hỏng tại các vị trí: 34/189, 34/262, 34/301/20Dời cột 34/155 bị xạc lở Thay sứ chuỗi tại cột: 34/124 Thay sứ đứng tại các vị trí: 34/151, 34/197,34/205, 34/215
19/05/2021 08:00 11:00 TBA Đội 12 Cty BD Điện lực Chư Prông Thay CSV TA bị hỏng tại các vị trí: 34/189, 34/262, 34/301/20Dời cột 34/155 bị xạc lở Thay sứ chuỗi tại cột: 34/124 Thay sứ đứng tại các vị trí: 34/151, 34/197,34/205, 34/215
19/05/2021 08:00 11:00 TBA Đội 17 Cty BD Điện lực Chư Prông Thay CSV TA bị hỏng tại các vị trí: 34/189, 34/262, 34/301/20Dời cột 34/155 bị xạc lở Thay sứ chuỗi tại cột: 34/124 Thay sứ đứng tại các vị trí: 34/151, 34/197,34/205, 34/215
19/05/2021 08:00 11:00 TBA Đội 5, Trung đoàn 710 Điện lực Chư Prông Thay CSV TA bị hỏng tại các vị trí: 34/189, 34/262, 34/301/20Dời cột 34/155 bị xạc lở Thay sứ chuỗi tại cột: 34/124 Thay sứ đứng tại các vị trí: 34/151, 34/197,34/205, 34/215
19/05/2021 08:00 11:00 TBA Đội 6, Trung đoàn 710 Điện lực Chư Prông Thay CSV TA bị hỏng tại các vị trí: 34/189, 34/262, 34/301/20Dời cột 34/155 bị xạc lở Thay sứ chuỗi tại cột: 34/124 Thay sứ đứng tại các vị trí: 34/151, 34/197,34/205, 34/215
19/05/2021 09:00 11:00 TBA làng Đăk Bok Điện lực KBang Thay lại MBA sau khi sửa chữa xong
19/05/2021 09:30 10:30 TBA bà Nguyễn Thị Tú Điện lực IaGrai Thay TI định kỳ
19/05/2021 10:00 11:00 TBA Phạm Viết Đoài 1 Điện lực Chư Prông Thay TI Định Kỳ TBA Phạm Viết Đoài 1
19/05/2021 10:45 13:15 NLMT MTV Điện lực Đức cơ Phương án tiết giảm nguồn ĐMTMN từ ngày 17/5 - 23/5/2021
19/05/2021 10:45 13:15 NLMT Tuy Phước Điện lực Đức cơ Phương án tiết giảm nguồn ĐMTMN từ ngày 17/5 - 23/5/2021
19/05/2021 10:45 13:15 NLMT Đại Lộc Điện lực Đức cơ Phương án tiết giảm nguồn ĐMTMN từ ngày 17/5 - 23/5/2021
19/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT EICON Điện lực Đức cơ Phương án tiết giảm nguồn ĐMTMN từ ngày 17/5 - 23/5/2021
19/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT EICON SOLAR Điện lực Đức cơ Phương án tiết giảm nguồn ĐMTMN từ ngày 17/5 - 23/5/2021
19/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT Khánh My 2 Điện lực Chư Prông Tiết giảm công suất nguồn ĐMTNM
19/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT Năng lượng NHA Điện lực Chư Prông Tiết giảm công suất nguồn ĐMTNM
19/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT THC Gia Lai Điện lực Chư Prông Tiết giảm công suất nguồn ĐMTNM
19/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT Tây Hiệp Phát 1 Điện lực Chư Prông Tiết giảm công suất nguồn ĐMTNM
19/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT Viễn Dương Việt Nam Điện lực Chư Prông Tiết giảm công suất nguồn ĐMTNM
19/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT Vân Tiến Điện lực Đức cơ Phương án tiết giảm nguồn ĐMTMN từ ngày 17/5 - 23/5/2021
19/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT ĐẠI THẮNG Điện lực Đức cơ Phương án tiết giảm nguồn ĐMTMN từ ngày 17/5 - 23/5/2021
19/05/2021 11:30 12:30 TBA Phạm Viết Đoài 2 Điện lực Chư Prông Thay TI Định Kỳ TBA Phạm Viết Đoài 2
19/05/2021 13:30 14:30 TBA Võ Hồng Hưng Điện lực IaGrai Thay TI định kỳ
19/05/2021 14:00 15:00 TBA Cà phê Vĩnh Hiệp Điện lực Chư Prông Thay 03 CSV hạ áp TBA Cà Phê vĩnh hiệp XT 474/110CR
19/05/2021 15:10 16:10 TBA Ông Đệ Điện lực IaGrai Thay TI định kỳ
20/05/2021 04:30 07:00 C14 Số 2 Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 C14 công ty 75 Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Chư Ty 2 Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Chư Ty 3 Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Chư Ty 4 Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Công an Đức Cơ Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Dốc Đá Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Dốc Đá 2 Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Dốc Đá 3 Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Hoàng Văn Thụ Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Ia Kla Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Ia Kla 2 Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Khu hành Chính Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 L. Tro Đen Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Làng Grai Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Làng Grôn Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Làng Grôn 2 Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Làng Gà Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Làng Hrang Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Làng Lung Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Làng Lung 2 Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Làng Lung 3 Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Làng Núc Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Làng Ấp Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Làng Ấp 2 Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 NLMT Tuy Phước Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 NLMT Đại Lộc Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Nghĩa Trang Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Nguyễn Chí Thanh Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Nguyễn Văn Linh Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Nguyễn Xuân Thủy Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Ngân hàng BIDV Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Ngô Công Đoan Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Phan Đình Phùng Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Quang Trung Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Quang Trung 2 Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Quang Trung 3 Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Siu Blẽh Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Siêu Thị Daily Mart Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Sung Kép Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Sung Le Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Sung Tung Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 TBA Cách Mạng Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 TBA Làng Gà 2 Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 TBA NLMT EICON Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 TBA NLMT EICON SOLAR Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 TBA Nguyễn Chí Thanh 2 Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Trung đoàn 72 Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Trường Dạy Nghề Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Tái định cư Làng Chan Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Tăng Bạt Hổ Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Tăng Bạt Hổ 2 Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Tăng Bạt Hổ 3 Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Tăng Văn Thường Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Tổ 5 Chư Bồ Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Tổ Dân Phố 4 Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Tổ Dân Phố 5 Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Tổ dân phố 7 Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 UB Ia Kriêng Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Viễn thông Đức Cơ Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Võ Thị Sáu Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Võ Thị Sáu 2 Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 04:30 07:00 Đội 9 Cty 75 Điện lực Đức cơ Công ty CP XLĐ Quảng Nam Đấu nối đường dây trung áp XDM XT 471/110ĐC tại trụ 58 XT 473DCO theo dự án KFW3.1; ĐL Đức Cơ kết hợp công tác thay sứ mẻ pha B, xử lý mất an toàn trụ 58/36 XT 473DCO; Lắp bổ sung chụp đầu cột, xà rẽ nhánh tại trụ 58/33 XT 473DCO theo công trình XDCB năm 2021. Xử lý giáp níu hỏng, tăng dây tại trụ 91/36/9 XT 473DCO. (Củng cố nguồn lưới điện phục vụ bầu cử Quốc Gia)
20/05/2021 06:00 15:00 TBA Mỹ Thạnh Điện lực KBang Thay dây, lắp xà, chụp đầu cột từ cột 63/4/1 đến 63/4/8 XT477/110KB
20/05/2021 06:00 17:00 TBA Hoàng Thế Hùng Điện lực IaGrai Công ty TNHHMTV Nhị An Gia Lai nâng tiết diện dây từ trụ 66/2 – 66/42, từ trụ 66/42 – 66/65, 66/42 – 161/124/36/96/28 XT 471E41
20/05/2021 06:00 17:00 TBA Hồ Gia Điện lực IaGrai Công ty TNHHMTV Nhị An Gia Lai nâng tiết diện dây từ trụ 66/2 – 66/42, từ trụ 66/42 – 66/65, 66/42 – 161/124/36/96/28 XT 471E41
20/05/2021 06:00 17:00 TBA Hồ Gia 1 Điện lực IaGrai Công ty TNHHMTV Nhị An Gia Lai nâng tiết diện dây từ trụ 66/2 – 66/42, từ trụ 66/42 – 66/65, 66/42 – 161/124/36/96/28 XT 471E41
20/05/2021 06:00 17:00 TBA Hồ Gia 2 Điện lực IaGrai Công ty TNHHMTV Nhị An Gia Lai nâng tiết diện dây từ trụ 66/2 – 66/42, từ trụ 66/42 – 66/65, 66/42 – 161/124/36/96/28 XT 471E41
20/05/2021 06:00 17:00 TBA Hồ Gia 4 Điện lực IaGrai Công ty TNHHMTV Nhị An Gia Lai nâng tiết diện dây từ trụ 66/2 – 66/42, từ trụ 66/42 – 66/65, 66/42 – 161/124/36/96/28 XT 471E41
20/05/2021 06:00 17:00 TBA Hồ Gia 5 Điện lực IaGrai Công ty TNHHMTV Nhị An Gia Lai nâng tiết diện dây từ trụ 66/2 – 66/42, từ trụ 66/42 – 66/65, 66/42 – 161/124/36/96/28 XT 471E41
20/05/2021 06:00 17:00 TBA Hồ gia 6 Điện lực IaGrai Công ty TNHHMTV Nhị An Gia Lai nâng tiết diện dây từ trụ 66/2 – 66/42, từ trụ 66/42 – 66/65, 66/42 – 161/124/36/96/28 XT 471E41
20/05/2021 06:00 17:00 TBA Làng Mái 2 Điện lực IaGrai Công ty TNHHMTV Nhị An Gia Lai nâng tiết diện dây từ trụ 66/2 – 66/42, từ trụ 66/42 – 66/65, 66/42 – 161/124/36/96/28 XT 471E41
20/05/2021 06:00 17:00 TBA NLMT Châu Gia Điện lực IaGrai Công ty TNHHMTV Nhị An Gia Lai nâng tiết diện dây từ trụ 66/2 – 66/42, từ trụ 66/42 – 66/65, 66/42 – 161/124/36/96/28 XT 471E41
20/05/2021 06:00 17:00 TBA NLMT Gia Lai Việt Nam Điện lực IaGrai Công ty TNHHMTV Nhị An Gia Lai nâng tiết diện dây từ trụ 66/2 – 66/42, từ trụ 66/42 – 66/65, 66/42 – 161/124/36/96/28 XT 471E41
20/05/2021 06:00 17:00 TBA NLMT Hoàng Hà AGRISUN Điện lực IaGrai Công ty TNHHMTV Nhị An Gia Lai nâng tiết diện dây từ trụ 66/2 – 66/42, từ trụ 66/42 – 66/65, 66/42 – 161/124/36/96/28 XT 471E41
20/05/2021 06:00 17:00 TBA NLMT Hà Thành Điện lực IaGrai Công ty TNHHMTV Nhị An Gia Lai nâng tiết diện dây từ trụ 66/2 – 66/42, từ trụ 66/42 – 66/65, 66/42 – 161/124/36/96/28 XT 471E41
20/05/2021 06:00 17:00 TBA NLMT Hùng Minh Điện lực IaGrai Công ty TNHHMTV Nhị An Gia Lai nâng tiết diện dây từ trụ 66/2 – 66/42, từ trụ 66/42 – 66/65, 66/42 – 161/124/36/96/28 XT 471E41
20/05/2021 06:00 17:00 TBA NLMT Hải Dương Điện lực IaGrai Công ty TNHHMTV Nhị An Gia Lai nâng tiết diện dây từ trụ 66/2 – 66/42, từ trụ 66/42 – 66/65, 66/42 – 161/124/36/96/28 XT 471E41
20/05/2021 06:00 17:00 TBA NLMT IENERGY Điện lực IaGrai Công ty TNHHMTV Nhị An Gia Lai nâng tiết diện dây từ trụ 66/2 – 66/42, từ trụ 66/42 – 66/65, 66/42 – 161/124/36/96/28 XT 471E41
20/05/2021 06:00 17:00 TBA NLMT MeGa Solar Gia Lai Điện lực IaGrai Công ty TNHHMTV Nhị An Gia Lai nâng tiết diện dây từ trụ 66/2 – 66/42, từ trụ 66/42 – 66/65, 66/42 – 161/124/36/96/28 XT 471E41
20/05/2021 06:00 17:00 TBA NLMT Minh Sân Gia Lai Điện lực IaGrai Công ty TNHHMTV Nhị An Gia Lai nâng tiết diện dây từ trụ 66/2 – 66/42, từ trụ 66/42 – 66/65, 66/42 – 161/124/36/96/28 XT 471E41
20/05/2021 06:00 17:00 TBA NLMT Mặt Trời ST Điện lực IaGrai Công ty TNHHMTV Nhị An Gia Lai nâng tiết diện dây từ trụ 66/2 – 66/42, từ trụ 66/42 – 66/65, 66/42 – 161/124/36/96/28 XT 471E41
20/05/2021 06:00 17:00 TBA NLMT NL Minh Quốc Điện lực IaGrai Công ty TNHHMTV Nhị An Gia Lai nâng tiết diện dây từ trụ 66/2 – 66/42, từ trụ 66/42 – 66/65, 66/42 – 161/124/36/96/28 XT 471E41
20/05/2021 06:00 17:00 TBA NLMT Thuận Dương Gia Lai Điện lực IaGrai Công ty TNHHMTV Nhị An Gia Lai nâng tiết diện dây từ trụ 66/2 – 66/42, từ trụ 66/42 – 66/65, 66/42 – 161/124/36/96/28 XT 471E41
20/05/2021 06:00 17:00 TBA NLMT Ánh Dương Green Điện lực IaGrai Công ty TNHHMTV Nhị An Gia Lai nâng tiết diện dây từ trụ 66/2 – 66/42, từ trụ 66/42 – 66/65, 66/42 – 161/124/36/96/28 XT 471E41
20/05/2021 06:00 17:00 TBA Số 2 L.Mái Điện lực IaGrai Công ty TNHHMTV Nhị An Gia Lai nâng tiết diện dây từ trụ 66/2 – 66/42, từ trụ 66/42 – 66/65, 66/42 – 161/124/36/96/28 XT 471E41
20/05/2021 06:00 17:00 TBA Thôn 4 Điện lực IaGrai Công ty TNHHMTV Nhị An Gia Lai nâng tiết diện dây từ trụ 66/2 – 66/42, từ trụ 66/42 – 66/65, 66/42 – 161/124/36/96/28 XT 471E41
20/05/2021 06:00 17:00 TBA Trần Thanh Cường Điện lực IaGrai Công ty TNHHMTV Nhị An Gia Lai nâng tiết diện dây từ trụ 66/2 – 66/42, từ trụ 66/42 – 66/65, 66/42 – 161/124/36/96/28 XT 471E41
20/05/2021 06:00 17:00 TBA Vườn Ươm Điện lực IaGrai Công ty TNHHMTV Nhị An Gia Lai nâng tiết diện dây từ trụ 66/2 – 66/42, từ trụ 66/42 – 66/65, 66/42 – 161/124/36/96/28 XT 471E41
20/05/2021 06:00 17:00 TBA Ô. Phụng Điện lực IaGrai Công ty TNHHMTV Nhị An Gia Lai nâng tiết diện dây từ trụ 66/2 – 66/42, từ trụ 66/42 – 66/65, 66/42 – 161/124/36/96/28 XT 471E41
20/05/2021 08:00 09:00 TBA Thôn 1 (Ia Hrung) Điện lực IaGrai Thay TI định kỳ
20/05/2021 09:00 10:00 TBA Tân Lạc 2 Điện lực Chư Prông Thay MBA Tân Lạc 2 XT 471/F18 bị rỉ dầu
20/05/2021 09:30 10:30 TBA Cầu Đội 5 - Ia Grai Điện lực IaGrai Thay TI định kỳ
20/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT Green World Điện lực Đức cơ Phương án tiết giảm nguồn ĐMTMN từ ngày 17/5 - 23/5/2021
20/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT Huỳnh Gia Vũ Điện lực Đức cơ Phương án tiết giảm nguồn ĐMTMN từ ngày 17/5 - 23/5/2021
20/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT MeKong Energy Điện lực Đức cơ Phương án tiết giảm nguồn ĐMTMN từ ngày 17/5 - 23/5/2021
20/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT Quốc Thắng Farm Điện lực Đức cơ Phương án tiết giảm nguồn ĐMTMN từ ngày 17/5 - 23/5/2021
20/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT Viễn Dương Việt Nam Điện lực Chư Prông Tiết giảm công suất nguồn ĐMTNM
20/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT Việt Khoa Điện lực Đức cơ Phương án tiết giảm nguồn ĐMTMN từ ngày 17/5 - 23/5/2021
20/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT Xuân Vấn Điện lực Đức cơ Phương án tiết giảm nguồn ĐMTMN từ ngày 17/5 - 23/5/2021
20/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT Đăng Cường Điện lực Đức cơ Phương án tiết giảm nguồn ĐMTMN từ ngày 17/5 - 23/5/2021
20/05/2021 13:00 14:00 TBA Thôn 6 T.Hưng Điện lực Chư Prông Tăng lại dây khoảng cột 45/19 đến 45/21. TNĐK, xử lý tiếp địa CSV TA TBA Thôn 6 Thăng Hưng.
20/05/2021 13:00 14:00 TBA Thôn 7 T.Hưng Điện lực Chư Prông TNĐK, xử lý tiếp địa CSV TA TBA Thôn 7 Thăng Hưng.
20/05/2021 13:00 14:00 TBA Trần Văn Quang Điện lực Chư Prông Tăng lại dây khoảng cột 45/19 đến 45/21. TNĐK, xử lý tiếp địa CSV TA TBA Thôn 6 Thăng Hưng.
20/05/2021 13:30 14:30 TBA Nguyễn Hoành Nam Điện lực IaGrai Thay TI định kỳ
20/05/2021 15:00 17:00 TBA Mỹ Thạnh Điện lực KBang Thay dây ĐZ22KV từ cột 63/4 đến 63/4/1 XT477/110KB
20/05/2021 15:00 17:00 TBA Thủy điện Điện lực KBang Thay dây ĐZ22KV từ cột 63/4 đến 63/4/1 XT477/110KB
20/05/2021 15:00 17:00 TBA XN ván ép Điện lực KBang Thay dây ĐZ22KV từ cột 63/4 đến 63/4/1 XT477/110KB
20/05/2021 15:10 16:10 TBA XNCB NT Ia Grai Điện lực IaGrai Thay TI định kỳ
21/05/2021 06:15 06:50 Bơm B24 Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 Bơm B24 Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 Bơm nước Ia Pa Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 Bơm nước Ia Pa Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 Bơm số 1 Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 Bơm số 1 Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 Bơm số 2 Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 Bơm số 2 Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 Bưu Điện Ia Pa Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 Bưu Điện Ia Pa Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 Bệnh Viện Ia Pa Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 Bệnh Viện Ia Pa Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 Công an Ia Pa Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 Công an Ia Pa Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 Hoa Sen Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 Hoa Sen Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 Hoa Sen Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 Hoa Sen Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 Nhà Văn Hoá Ia Pa Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 Nhà Văn Hoá Ia Pa Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 Nhà Văn Hoá Ia Pa Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 Nhà Văn Hoá Ia Pa Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 T4- Ia MRơn Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 T4- Ia MRơn Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 T5- Ia MRơn Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 T5- Ia MRơn Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 T6- Ia MRơn Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 T6- Ia MRơn Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 T7- Ia MRơn Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 T7- Ia MRơn Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 TBA NLMT ADL TOÀN CẦU Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 TBA NLMT ADL TOÀN CẦU Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 TBA NLMT PHÚ CƯƠNG IA PA Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 TBA NLMT PHÚ CƯƠNG IA PA Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 TBA NLMT PV VENUS Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 TBA NLMT PV VENUS Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 TBA NLMT PV VENUS Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 TBA NLMT PV VENUS Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 TBA NLMT PVENRGRY Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 TBA NLMT PVENRGRY Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 TBA NLMT TTC ENRGRY TOÀN CẦU Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 TBA NLMT TTC ENRGRY TOÀN CẦU Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 TBA NLMT TTC ENRGRY TOÀN CẦU Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 TBA NLMT TTC ENRGRY TOÀN CẦU Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 Thôn BLum Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 Thôn BLum Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 UB huyện Ia Pa Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 UB huyện Ia Pa Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 UB huyện Ia Pa Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:15 06:50 UB huyện Ia Pa Điện lực Ayunpa Tháo lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 06:50 12:50 Bơm số 1 Điện lực Ayunpa - Kiểm tra lèo tại cột 150 XT 477APA đang hở- Cắt 03 FCO 187_4 Kim Tân
21/05/2021 06:50 12:50 Bơm số 1 Điện lực Ayunpa - Kiểm tra lèo tại cột 150 XT 477APA đang hở- Cắt 03 FCO 187_4 Kim Tân
21/05/2021 06:50 12:50 Bơm số 2 Điện lực Ayunpa - Kiểm tra lèo tại cột 150 XT 477APA đang hở- Cắt 03 FCO 187_4 Kim Tân
21/05/2021 06:50 12:50 Bơm số 2 Điện lực Ayunpa - Kiểm tra lèo tại cột 150 XT 477APA đang hở- Cắt 03 FCO 187_4 Kim Tân
21/05/2021 06:50 12:50 Bưu Điện Ia Pa Điện lực Ayunpa - Kiểm tra lèo tại cột 150 XT 477APA đang hở- Cắt 03 FCO 187_4 Kim Tân
21/05/2021 06:50 12:50 Bưu Điện Ia Pa Điện lực Ayunpa - Kiểm tra lèo tại cột 150 XT 477APA đang hở- Cắt 03 FCO 187_4 Kim Tân
21/05/2021 06:50 12:50 Bệnh Viện Ia Pa Điện lực Ayunpa - Kiểm tra lèo tại cột 150 XT 477APA đang hở- Cắt 03 FCO 187_4 Kim Tân
21/05/2021 06:50 12:50 Bệnh Viện Ia Pa Điện lực Ayunpa - Kiểm tra lèo tại cột 150 XT 477APA đang hở- Cắt 03 FCO 187_4 Kim Tân
21/05/2021 06:50 12:50 Nhà Văn Hoá Ia Pa Điện lực Ayunpa - Kiểm tra lèo tại cột 150 XT 477APA đang hở- Cắt 03 FCO 187_4 Kim Tân
21/05/2021 06:50 12:50 Nhà Văn Hoá Ia Pa Điện lực Ayunpa - Kiểm tra lèo tại cột 150 XT 477APA đang hở- Cắt 03 FCO 187_4 Kim Tân
21/05/2021 06:50 12:50 TBA NLMT ADL TOÀN CẦU Điện lực Ayunpa - Kiểm tra lèo tại cột 150 XT 477APA đang hở- Cắt 03 FCO 187_4 Kim Tân
21/05/2021 06:50 12:50 TBA NLMT ADL TOÀN CẦU Điện lực Ayunpa - Kiểm tra lèo tại cột 150 XT 477APA đang hở- Cắt 03 FCO 187_4 Kim Tân
21/05/2021 06:50 12:50 TBA NLMT PHÚ CƯƠNG IA PA Điện lực Ayunpa - Kiểm tra lèo tại cột 150 XT 477APA đang hở- Cắt 03 FCO 187_4 Kim Tân
21/05/2021 06:50 12:50 TBA NLMT PHÚ CƯƠNG IA PA Điện lực Ayunpa - Kiểm tra lèo tại cột 150 XT 477APA đang hở- Cắt 03 FCO 187_4 Kim Tân
21/05/2021 06:50 12:50 TBA NLMT PV VENUS Điện lực Ayunpa - Kiểm tra lèo tại cột 150 XT 477APA đang hở- Cắt 03 FCO 187_4 Kim Tân
21/05/2021 06:50 12:50 TBA NLMT PV VENUS Điện lực Ayunpa - Kiểm tra lèo tại cột 150 XT 477APA đang hở- Cắt 03 FCO 187_4 Kim Tân
21/05/2021 06:50 12:50 TBA NLMT PVENRGRY Điện lực Ayunpa - Kiểm tra lèo tại cột 150 XT 477APA đang hở- Cắt 03 FCO 187_4 Kim Tân
21/05/2021 06:50 12:50 TBA NLMT PVENRGRY Điện lực Ayunpa - Kiểm tra lèo tại cột 150 XT 477APA đang hở- Cắt 03 FCO 187_4 Kim Tân
21/05/2021 06:50 12:50 TBA NLMT TTC ENRGRY TOÀN CẦU Điện lực Ayunpa - Kiểm tra lèo tại cột 150 XT 477APA đang hở- Cắt 03 FCO 187_4 Kim Tân
21/05/2021 06:50 12:50 TBA NLMT TTC ENRGRY TOÀN CẦU Điện lực Ayunpa - Kiểm tra lèo tại cột 150 XT 477APA đang hở- Cắt 03 FCO 187_4 Kim Tân
21/05/2021 06:50 12:50 Thôn BLum Điện lực Ayunpa - Kiểm tra lèo tại cột 150 XT 477APA đang hở- Cắt 03 FCO 187_4 Kim Tân
21/05/2021 06:50 12:50 Thôn BLum Điện lực Ayunpa - Kiểm tra lèo tại cột 150 XT 477APA đang hở- Cắt 03 FCO 187_4 Kim Tân
21/05/2021 06:50 12:50 UB huyện Ia Pa Điện lực Ayunpa - Kiểm tra lèo tại cột 150 XT 477APA đang hở- Cắt 03 FCO 187_4 Kim Tân
21/05/2021 06:50 12:50 UB huyện Ia Pa Điện lực Ayunpa - Kiểm tra lèo tại cột 150 XT 477APA đang hở- Cắt 03 FCO 187_4 Kim Tân
21/05/2021 08:00 08:45 TBA Bùi Văn Cảnh Điện lực IaGrai Thay TI định kỳ
21/05/2021 08:00 09:00 TBA Nguyễn Bổng Điện lực IaGrai Thay TI định kỳ
21/05/2021 08:00 15:00 TBA Làng Gộc - 2P Điện lực IaGrai Đội Hotline XNDV, ĐL Ia Grai NDL TBA Làng Gộc từ 2 pha lên 3 pha theo phương án ĐTXD 2021
21/05/2021 09:00 10:00 TBA Lê Ngọc Đình Điện lực IaGrai Thay TI định kỳ
21/05/2021 09:30 10:30 TBA Ô. Đức Ia Pếch-2P Điện lực IaGrai Thay TI định kỳ
21/05/2021 10:45 13:15 NLMT Dũng Khải GL Điện lực Đức cơ Phương án tiết giảm nguồn ĐMTMN từ ngày 17/5 - 23/5/2021.
21/05/2021 10:45 13:15 NLMT Hải băng Tây Nguyên Điện lực Chư Prông Tiết giảm công suất nguồn ĐMTNM
21/05/2021 10:45 13:15 NLMT Lê Thúy GL Điện lực Đức cơ Phương án tiết giảm nguồn ĐMTMN từ ngày 17/5 - 23/5/2021.
21/05/2021 10:45 13:15 NLMT Phương Anh Solar Điện lực Đức cơ Phương án tiết giảm nguồn ĐMTMN từ ngày 17/5 - 23/5/2021.
21/05/2021 10:45 13:15 NLMT Quang Lạc GL Điện lực Đức cơ Phương án tiết giảm nguồn ĐMTMN từ ngày 17/5 - 23/5/2021.
21/05/2021 10:45 13:15 NLMT SUN FARM Điện lực Chư Prông Tiết giảm công suất nguồn ĐMTNM
21/05/2021 10:45 13:15 NLMT Điện Xanh Tây Nguyên Điện lực Chư Prông Tiết giảm công suất nguồn ĐMTNM
21/05/2021 10:45 13:15 NLMT Đức Thịnh Điện lực Đức cơ Phương án tiết giảm nguồn ĐMTMN từ ngày 17/5 - 23/5/2021.
21/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT Hiệp Hằng Gia Lai Điện lực Chư Prông Tiết giảm công suất nguồn ĐMTNM
21/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT Khánh My Điện lực Chư Prông Tiết giảm công suất nguồn ĐMTNM
21/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT Nibihadu Điện lực Chư Prông Tiết giảm công suất nguồn ĐMTNM
21/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT Phát Lê Điện lực Đức cơ Phương án tiết giảm nguồn ĐMTMN từ ngày 17/5 - 23/5/2021.
21/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT Quốc Thắng Điện lực Đức cơ Phương án tiết giảm nguồn ĐMTMN từ ngày 17/5 - 23/5/2021.
21/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT Sản xuất thương mại A-Q Điện lực Chư Prông Tiết giảm công suất nguồn ĐMTNM
21/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT TKM Miền Trung Điện lực Chư Prông Tiết giảm công suất nguồn ĐMTNM
21/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT Trúc Sơn - IaMe Điện lực Chư Prông Tiết giảm công suất nguồn ĐMTNM
21/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT Tân Thịnh Phát Điện lực Đức cơ Phương án tiết giảm nguồn ĐMTMN từ ngày 17/5 - 23/5/2021.
21/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT Viễn Dương Việt Nam Điện lực Chư Prông Tiết giảm công suất nguồn ĐMTNM
21/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT Vận tải Phương Anh Điện lực Chư Prông Tiết giảm công suất nguồn ĐMTNM
21/05/2021 10:45 13:15 TBA NLMT Đức Huệ - IaMe Điện lực Chư Prông Tiết giảm công suất nguồn ĐMTNM
21/05/2021 10:45 13:15 TBA Tân Nguyên Điện lực Chư Prông Tiết giảm công suất nguồn ĐMTNM
21/05/2021 12:50 13:25 Bơm B24 Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 Bơm B24 Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 Bơm nước Ia Pa Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 Bơm nước Ia Pa Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 Bơm số 1 Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 Bơm số 1 Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 Bơm số 2 Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 Bơm số 2 Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 Bưu Điện Ia Pa Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 Bưu Điện Ia Pa Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 Bệnh Viện Ia Pa Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 Bệnh Viện Ia Pa Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 Công an Ia Pa Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 Công an Ia Pa Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 Hoa Sen Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 Hoa Sen Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 Kim Năng Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 Kim Năng Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 Kim Năng 2 Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 Kim Năng 2 Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 Nhà Văn Hoá Ia Pa Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 Nhà Văn Hoá Ia Pa Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 T4- Ia MRơn Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 T4- Ia MRơn Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 T5- Ia MRơn Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 T5- Ia MRơn Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 T6- Ia MRơn Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 T6- Ia MRơn Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 T7- Ia MRơn Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 T7- Ia MRơn Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 T8- Ia MRơn Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 T8- Ia MRơn Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 TBA NLMT ADL TOÀN CẦU Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 TBA NLMT ADL TOÀN CẦU Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 TBA NLMT PHÚ CƯƠNG IA PA Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 TBA NLMT PHÚ CƯƠNG IA PA Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 TBA NLMT PV VENUS Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 TBA NLMT PV VENUS Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 TBA NLMT PVENRGRY Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 TBA NLMT PVENRGRY Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 TBA NLMT TTC ENRGRY TOÀN CẦU Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 TBA NLMT TTC ENRGRY TOÀN CẦU Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 Thôn BLum Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 Thôn BLum Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 Tân Phong Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 Tân Phong Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 Tân Phong 2 Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 Tân Phong 2 Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 UB huyện Ia Pa Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 12:50 13:25 UB huyện Ia Pa Điện lực Ayunpa Đấu lèo tại cột 150 XT 477APA
21/05/2021 13:30 14:30 TBA Tam Ba Điện lực IaGrai Thay TI định kỳ
21/05/2021 13:30 14:30 TBA Vườn CàFê Ô. Hòa Điện lực IaGrai Thay TI định kỳ
23/05/2021 09:30 13:15 NLMT Hồng Phước Gia Lai Điện lực Mang Yang Tiết giảm điện NLMT mái nhà theo phân bổ của EVN CPC
23/05/2021 09:30 13:15 NLMT Quang Hưng Thịnh Phát Điện lực Mang Yang Tiết giảm điện NLMT mái nhà theo phân bổ của EVN CPC
23/05/2021 09:30 13:15 NLMT TDT Điện lực Đức cơ Phương án tiết giảm nguồn ĐMTMN từ ngày 17/05-23/05/2021
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT B.A Solar Điện lực IaGrai Sa thải TBA NLMT theo phương án ngày 23/05
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT BMT Việt Nam Điện lực An Khê sa thải phụ tải NLMT
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT BMT Việt Nam Điện lực An Khê sa thải phụ tải NLMT
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT Công Hòa Gia Lai Điện lực Đức cơ Phương án tiết giảm nguồn ĐMTMN từ ngày 17/05-23/05/2021
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT Dương Điền 2 Điện lực An Khê sa thải phụ tải NLMT
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT Dương Điền 2 Điện lực An Khê sa thải phụ tải NLMT
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT Dương Điền 2 Điện lực An Khê sa thải phụ tải NLMT
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT Dương Điền 2 Điện lực An Khê sa thải phụ tải NLMT
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT EBGREEN 1 Điện lực An Khê sa thải phụ tải NLMT
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT EBGREEN 1 Điện lực An Khê sa thải phụ tải NLMT
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT GE GROUP Điện lực Mang Yang Tiết giảm điện NLMT mái nhà theo phân bổ của EVN CPC
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT GIC Ia Bă Điện lực IaGrai Sa thải TBA NLMT theo phương án ngày 23/05
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT Gia Lai Việt Nam Điện lực IaGrai Sa thải TBA NLMT theo phương án ngày 23/05
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT Hoàng Hà AGRISUN Điện lực IaGrai Sa thải TBA NLMT theo phương án ngày 23/05
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT Hoàng Ly GL Điện lực IaGrai Sa thải TBA NLMT theo phương án ngày 23/05
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT Hà Thành Điện lực IaGrai Sa thải TBA NLMT theo phương án ngày 23/05
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT Hùng Minh Điện lực IaGrai Sa thải TBA NLMT theo phương án ngày 23/05
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT Hướng Dương 1 Điện lực Mang Yang Tiết giảm điện NLMT mái nhà theo phân bổ của EVN CPC
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT Hướng Dương 2 Điện lực Mang Yang Tiết giảm điện NLMT mái nhà theo phân bổ của EVN CPC
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT Hải Dương Điện lực IaGrai Sa thải TBA NLMT theo phương án ngày 23/05
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT IENERGY Điện lực IaGrai Sa thải TBA NLMT theo phương án ngày 23/05
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT LTH Việt Nam Điện lực IaGrai Sa thải TBA NLMT theo phương án ngày 23/05
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT Lê Gia Trường Thịnh Điện lực IaGrai Sa thải TBA NLMT theo phương án ngày 23/05
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT Lê Huy Gia Lai Điện lực An Khê sa thải phụ tải NLMT
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT Lê Huy Gia Lai Điện lực An Khê sa thải phụ tải NLMT
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT Max Gia Lai Điện lực IaGrai Sa thải TBA NLMT theo phương án ngày 23/05
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT Max Miền Trung Điện lực IaGrai Sa thải TBA NLMT theo phương án ngày 23/05
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT Max-2 Điện lực IaGrai Sa thải TBA NLMT theo phương án ngày 23/05
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT MeGa Solar Gia Lai Điện lực IaGrai Sa thải TBA NLMT theo phương án ngày 23/05
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT Minh Sân Gia Lai Điện lực IaGrai Sa thải TBA NLMT theo phương án ngày 23/05
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT Mặt Trời ST Điện lực IaGrai Sa thải TBA NLMT theo phương án ngày 23/05
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT NL Minh Quốc Điện lực IaGrai Sa thải TBA NLMT theo phương án ngày 23/05
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT Nghiêm Văn Solar Điện lực An Khê sa thải phụ tải NLMT
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT Nghiêm Văn Solar Điện lực An Khê sa thải phụ tải NLMT
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT Phú Lợi Hưng Điện lực IaGrai Sa thải TBA NLMT theo phương án ngày 23/05
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT Phú Toàn Tây Nguyên 1 và 2 (2 x 560 kVA) Điện lực IaGrai Sa thải TBA NLMT theo phương án ngày 23/05
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT Quang Trung Solar Điện lực IaGrai Sa thải TBA NLMT theo phương án ngày 23/05
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT Sông Đà - Mang Yang Điện lực Mang Yang Tiết giảm điện NLMT mái nhà theo phân bổ của EVN CPC
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT TTC ENRGRY TOÀN CẦU 2 Điện lực An Khê sa thải phụ tải NLMT
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT TTC ENRGRY TOÀN CẦU 2 Điện lực An Khê sa thải phụ tải NLMT
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT Thanh Bình Solar Điện lực Mang Yang Tiết giảm điện NLMT mái nhà theo phân bổ của EVN CPC
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT Thanh Bình Solar Điện lực Mang Yang Tiết giảm điện NLMT mái nhà theo phân bổ của EVN CPC
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT Thuận Dương Gia Lai Điện lực IaGrai Sa thải TBA NLMT theo phương án ngày 23/05
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT Thái Dương 1 Điện lực Mang Yang Tiết giảm điện NLMT mái nhà theo phân bổ của EVN CPC
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT Thái Dương 2 Điện lực Mang Yang Tiết giảm điện NLMT mái nhà theo phân bổ của EVN CPC
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT Trường Thịnh 1 Điện lực Mang Yang Tiết giảm điện NLMT mái nhà theo phân bổ của EVN CPC
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT Trường Thịnh 2 Điện lực Mang Yang Tiết giảm điện NLMT mái nhà theo phân bổ của EVN CPC
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT Tuy Hòa Solar Điện lực Mang Yang Tiết giảm điện NLMT mái nhà theo phân bổ của EVN CPC
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT Tuy Hòa Solar Điện lực Mang Yang Tiết giảm điện NLMT mái nhà theo phân bổ của EVN CPC
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT Ánh Dương Green Điện lực IaGrai Sa thải TBA NLMT theo phương án ngày 23/05
23/05/2021 09:30 13:15 TBA NLMT Đăk Trôi Gia Lai Điện lực Mang Yang Tiết giảm điện NLMT mái nhà theo phân bổ của EVN CPC
24/05/2021 06:00 07:30 TBA Làng Mái 2 Điện lực IaGrai Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 161/124/36/96 XT 475E41Đội Hotline tháo lèo tại trụ 66/42/1 Xt 471E41
24/05/2021 06:00 07:30 TBA Thôn 4 Điện lực IaGrai Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 161/124/36/96 XT 475E41Đội Hotline tháo lèo tại trụ 66/42/1 Xt 471E41
24/05/2021 06:00 07:30 TBA Ô. Phụng Điện lực IaGrai Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 161/124/36/96 XT 475E41Đội Hotline tháo lèo tại trụ 66/42/1 Xt 471E41
24/05/2021 06:00 07:30 TBA Đ10 Ia Sao 1 Điện lực IaGrai Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 161/124/36/96 XT 475E41Đội Hotline tháo lèo tại trụ 66/42/1 Xt 471E41
24/05/2021 07:30 16:00 TBA Làng Mái 2 Điện lực IaGrai Công ty TNHHMTV Xây dựng Nhị An thi công chập dây từ trụ 161/124/36/96 – 161/124/36/96/4 XT 475E41, chập dây trung áp từ trụ 161/124/36/96/4 - 161/124/36/96/34 XT 471E41Đội Hotline XNDV hỗ trợ treo dây dẫn, tại trụ 161/124/36/96 XT 475E41 ĐL Ia Grai kết hợp thay TI TBA Đội 10 Ia Sao 1
24/05/2021 07:30 16:00 TBA Thôn 4 Điện lực IaGrai Công ty TNHHMTV Xây dựng Nhị An thi công chập dây từ trụ 161/124/36/96 – 161/124/36/96/4 XT 475E41, chập dây trung áp từ trụ 161/124/36/96/4 - 161/124/36/96/34 XT 471E41Đội Hotline XNDV hỗ trợ treo dây dẫn, tại trụ 161/124/36/96 XT 475E41 ĐL Ia Grai kết hợp thay TI TBA Đội 10 Ia Sao 1
24/05/2021 07:30 16:00 TBA Ô. Phụng Điện lực IaGrai Công ty TNHHMTV Xây dựng Nhị An thi công chập dây từ trụ 161/124/36/96 – 161/124/36/96/4 XT 475E41, chập dây trung áp từ trụ 161/124/36/96/4 - 161/124/36/96/34 XT 471E41Đội Hotline XNDV hỗ trợ treo dây dẫn, tại trụ 161/124/36/96 XT 475E41 ĐL Ia Grai kết hợp thay TI TBA Đội 10 Ia Sao 1
24/05/2021 07:30 16:00 TBA Đ10 Ia Sao 1 Điện lực IaGrai Công ty TNHHMTV Xây dựng Nhị An thi công chập dây từ trụ 161/124/36/96 – 161/124/36/96/4 XT 475E41, chập dây trung áp từ trụ 161/124/36/96/4 - 161/124/36/96/34 XT 471E41Đội Hotline XNDV hỗ trợ treo dây dẫn, tại trụ 161/124/36/96 XT 475E41 ĐL Ia Grai kết hợp thay TI TBA Đội 10 Ia Sao 1
24/05/2021 08:00 09:00 TBA Võ Kế Tĩnh Điện lực IaGrai Thay TI định kỳ
24/05/2021 08:30 11:00 Đồn BP 719 Điện lực Đức cơ Lắp bổ sung FCO phân đoạn tại trụ 419 XT 475DCO theo PA SCTX năm 2021 để nâng cao ĐTCCCĐ
24/05/2021 08:30 11:00 Đội 19 Công ty 715 Điện lực Đức cơ Lắp bổ sung FCO phân đoạn tại trụ 419 XT 475DCO theo PA SCTX năm 2021 để nâng cao ĐTCCCĐ
24/05/2021 08:30 11:00 Đội 20 Cty 72 Điện lực Đức cơ Lắp bổ sung FCO phân đoạn tại trụ 419 XT 475DCO theo PA SCTX năm 2021 để nâng cao ĐTCCCĐ
24/05/2021 08:30 11:00 Đội 21 Cty 72 Điện lực Đức cơ Lắp bổ sung FCO phân đoạn tại trụ 419 XT 475DCO theo PA SCTX năm 2021 để nâng cao ĐTCCCĐ
24/05/2021 09:30 10:30 TBA Ph.Tuấn Mạnh Điện lực IaGrai Thay TI định kỳ
24/05/2021 13:00 14:00 TBA Làng Klũ Klã Điện lực Chư Prông Thay MBA Klũ Klãh 1 XT 476/110CR bị rỉ dầu
24/05/2021 13:30 14:30 TBA CBPVS Trung Thắng Điện lực IaGrai Thay TI định kỳ
24/05/2021 13:30 14:30 TBA Đội 9 Cty Bình Dương Điện lực Chư Prông Thay MBA TBA Đ.9 Bình Dương XT 476/110CR bị rỉ dầu
24/05/2021 15:10 16:10 TBA KSLST Hòa Bình Điện lực IaGrai Thay TI định kỳ
24/05/2021 16:00 17:30 TBA Làng Mái 2 Điện lực IaGrai Đội Hotline XNDV đấu lèo tại trụ 161/124/36/96 XT 475E41Đội Hotline đấu lèo tại trụ 66/42/1 Xt 471E41
24/05/2021 16:00 17:30 TBA Thôn 4 Điện lực IaGrai Đội Hotline XNDV đấu lèo tại trụ 161/124/36/96 XT 475E41Đội Hotline đấu lèo tại trụ 66/42/1 Xt 471E41
24/05/2021 16:00 17:30 TBA Ô. Phụng Điện lực IaGrai Đội Hotline XNDV đấu lèo tại trụ 161/124/36/96 XT 475E41Đội Hotline đấu lèo tại trụ 66/42/1 Xt 471E41
24/05/2021 16:00 17:30 TBA Đ10 Ia Sao 1 Điện lực IaGrai Đội Hotline XNDV đấu lèo tại trụ 161/124/36/96 XT 475E41Đội Hotline đấu lèo tại trụ 66/42/1 Xt 471E41
25/05/2021 08:00 12:00 Buôn Knia Điện lực KrôngPa - Dựng trụ, căng dây, xử lý mất an toàn ĐZTA trụ 478KPA/155/127;- Dựng trụ, căng dây, xử lý mất an toàn ĐZTA trụ 478KPA/155/94.
25/05/2021 09:00 14:00 TBA Đoàn Kết 1 Điện lực Chư Prông Xử lý tiếp xúc cọc hạ MBA, TNĐK, xử lý tiếp địa CSV TA TBA Đoàn Kết 1
25/05/2021 09:00 14:00 TBA Đội 4 - NTCF Điện lực Chư Prông Thay MBA Đội 9 bị rỉ dầu, xử lý tiếp địa TBA Đội 4, Đội 9
25/05/2021 09:00 14:00 TBA Đội 9 - NTCF Điện lực Chư Prông Thay MBA Đội 9 bị rỉ dầu, xử lý tiếp địa TBA Đội 4, Đội 9
25/05/2021 10:30 11:30 TBA ĐOÀN KẾT 3 Điện lực Chư Prông TNĐK, xử lý tiếp địa CSV TA TBA Đoàn Kết 3
25/05/2021 13:30 14:30 TBA Đoàn Kết 4 Điện lực Chư Prông TNĐK, xử lý tiếp địa CSV TA TBA Đoàn Kết 4
28/05/2021 06:00 07:00 Nhang Hào Hiếu - CS2 Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA BreL 1,2 Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA Brel 1 Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA Brel 2 Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA Brel 3 Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA Brel 4 Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA Brel3-1P Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA Bà Trân Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA C.F.P.T.Hòe Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA CHU VĂN CƯỜNG Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA Hoàng Thế Hùng Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA Hà Thanh Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA Hồ Gia Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA Hồ Gia 1 Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA Hồ Gia 2 Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA Hồ Gia 4 Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA Hồ Gia 5 Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA Hồ gia 6 Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA Ia Đêr 6 Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA Ia Đêr 7 Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA Làng Mái 2 Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA Mạc Duy Chiến Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA N.T.Hương Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA NLMT Châu Gia Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA NLMT Gia Lai Việt Nam Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA NLMT Hoàng Hà AGRISUN Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA NLMT Hà Thành Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA NLMT Hùng Minh Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA NLMT Hải Dương Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA NLMT IENERGY Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA NLMT MeGa Solar Gia Lai Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA NLMT Minh Sân Gia Lai Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA NLMT Mặt Trời ST Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA NLMT NL Minh Quốc Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA NLMT Phú Toàn Tây Nguyên 1 và 2 (2 x 560 kVA) Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA NLMT Thuận Dương Gia Lai Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA NLMT Ánh Dương Green Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA Phú Khang Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA Q. Bình Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA Số 2 L.Mái Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA TT Anh Tuấn - 2P Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA Thôn 4 Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA Thôn 4 Brel-2P Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA Trần Thanh Cường Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA Vườn Ươm Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA Ô. Phụng Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA Ô.Thành - 2P Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA Ông Nguỳ Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA Đinh Trường Tam Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA Đào Xuân Chung Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 06:00 07:00 TBA Đức Tân 3-2P Điện lực IaGrai - Đội Hotline XNDV tháo lèo tại trụ 79 ( số cũ 46) XT 471E41 ( DZ do ĐL Pleiku QLVH)
28/05/2021 07:00 16:00 Nhang Hào Hiếu - CS2 Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA BreL 1,2 Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA Brel 1 Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA Brel 2 Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA Brel 3 Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA Brel 4 Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA Brel3-1P Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA Bà Trân Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA C.F.P.T.Hòe Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA CHU VĂN CƯỜNG Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA Hoàng Thế Hùng Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA Hà Thanh Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA Hồ Gia Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA Hồ Gia 1 Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA Hồ Gia 2 Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA Hồ Gia 4 Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA Hồ Gia 5 Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA Hồ gia 6 Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA Ia Đêr 6 Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA Ia Đêr 7 Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA Làng Mái 2 Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA Mạc Duy Chiến Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA N.T.Hương Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA NLMT Châu Gia Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA NLMT Gia Lai Việt Nam Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA NLMT Hoàng Hà AGRISUN Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA NLMT Hà Thành Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA NLMT Hùng Minh Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA NLMT Hải Dương Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA NLMT IENERGY Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA NLMT MeGa Solar Gia Lai Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA NLMT Minh Sân Gia Lai Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA NLMT Mặt Trời ST Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA NLMT NL Minh Quốc Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA NLMT Phú Toàn Tây Nguyên 1 và 2 (2 x 560 kVA) Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA NLMT Thuận Dương Gia Lai Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA NLMT Ánh Dương Green Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA Phú Khang Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA Q. Bình Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA Số 2 L.Mái Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA TT Anh Tuấn - 2P Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA Thôn 4 Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA Thôn 4 Brel-2P Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA Trần Thanh Cường Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA Vườn Ươm Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA Ô. Phụng Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA Ô.Thành - 2P Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA Ông Nguỳ Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA Đinh Trường Tam Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA Đào Xuân Chung Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 07:00 16:00 TBA Đức Tân 3-2P Điện lực IaGrai - Công ty TNHHMTV XD Nhị An chập dây, dựng cột, lắp chụp đầu cột từ trụ 47 ( trụ đo đếm ranh giới Pleiku-Ia Grai) – 66, 66/1 – 66/4 Xt 471E41- ĐL Ia Grai thay TI định kỳ các TBA Lê Văn Lương, TBA Brel 3, TBA TT Anh Tuấn - 2P
28/05/2021 08:00 08:45 Chư Gur Điện lực Ayunpa Đội Hotline 2 tháo lèo ĐZ 22kV XT 471TG.IPA tại cột 111/10
28/05/2021 08:00 08:45 Chư Gur Điện lực Ayunpa Đội Hotline 2 tháo lèo ĐZ 22kV XT 471TG.IPA tại cột 111/10
28/05/2021 08:00 08:45 KLiếc B Điện lực Ayunpa Đội Hotline 2 tháo lèo ĐZ 22kV XT 471TG.IPA tại cột 111/10
28/05/2021 08:00 08:45 KLiếc B Điện lực Ayunpa Đội Hotline 2 tháo lèo ĐZ 22kV XT 471TG.IPA tại cột 111/10
28/05/2021 08:45 11:45 Chư Gur Điện lực Ayunpa Công ty CP Cơ khí Hà Giang Phước Tường xử lý tồn tại: Thay dây tại khoảng cột 111/11-111/12; Chặt tỉa cây tại khoảng cột 111/11-111/13 XT 471TG.IPA; Nhổ 01 cột BTLT 10,5m tại khoảng cột 111/18-111/19 và chèn 01 cột BTLT tại khoảng cột 111/35-111/36 XT 471TG.IPA
28/05/2021 08:45 11:45 Chư Gur Điện lực Ayunpa Công ty CP Cơ khí Hà Giang Phước Tường xử lý tồn tại: Thay dây tại khoảng cột 111/11-111/12; Chặt tỉa cây tại khoảng cột 111/11-111/13 XT 471TG.IPA; Nhổ 01 cột BTLT 10,5m tại khoảng cột 111/18-111/19 và chèn 01 cột BTLT tại khoảng cột 111/35-111/36 XT 471TG.IPA
28/05/2021 08:45 11:45 KLiếc B Điện lực Ayunpa Công ty CP Cơ khí Hà Giang Phước Tường xử lý tồn tại: Thay dây tại khoảng cột 111/11-111/12; Chặt tỉa cây tại khoảng cột 111/11-111/13 XT 471TG.IPA; Nhổ 01 cột BTLT 10,5m tại khoảng cột 111/18-111/19 và chèn 01 cột BTLT tại khoảng cột 111/35-111/36 XT 471TG.IPA
28/05/2021 08:45 11:45 KLiếc B Điện lực Ayunpa Công ty CP Cơ khí Hà Giang Phước Tường xử lý tồn tại: Thay dây tại khoảng cột 111/11-111/12; Chặt tỉa cây tại khoảng cột 111/11-111/13 XT 471TG.IPA; Nhổ 01 cột BTLT 10,5m tại khoảng cột 111/18-111/19 và chèn 01 cột BTLT tại khoảng cột 111/35-111/36 XT 471TG.IPA
28/05/2021 11:45 12:30 Chư Gur Điện lực Ayunpa Đội Hotline 2 đấu lèo ĐZ 22kV XT 471TG.IPA tại cột 111/10
28/05/2021 11:45 12:30 Chư Gur Điện lực Ayunpa Đội Hotline 2 đấu lèo ĐZ 22kV XT 471TG.IPA tại cột 111/10
28/05/2021 11:45 12:30 KLiếc B Điện lực Ayunpa Đội Hotline 2 đấu lèo ĐZ 22kV XT 471TG.IPA tại cột 111/10
28/05/2021 11:45 12:30 KLiếc B Điện lực Ayunpa Đội Hotline 2 đấu lèo ĐZ 22kV XT 471TG.IPA tại cột 111/10
Lịch cắt điện tại Gia Lai
Lịch cúp điện tại Gia Lai

Lịch cắt điện tại khu vực Gia Lai giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Gia Lai để có thêm thông tin cụ thể

Bình luận

Chọn nhanhHotline CSKH Điện lực


CSKH HÀ NỘI : 19001288

CSKH TP HỒ CHÍ MINH : 1900545454

CSKH MIỀN BẮC : 19006769

CSKH MIỀN TRUNG : 19001909

CSKH MIỀN NAM : 19001006 - 19009000