Sổ tay sử dụng điện | Lịch cúp điện mới cập nhật

Lịch cúp điện Hà Giang

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 17/05/2021

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Hà Giang hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật...
Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Hà Giang danh sách chi tiết
Ngày Từ Đến Khu vực Đơn vị Thông tin
03/05/2021 12:00 12:45 Thôn Má Lủ- TT Đồng Văn - H Đồng Văn. Điện lực Đồng Văn - XNDV Hà Giang Thí Nghiệm định kỳ MBA.
03/05/2021 12:00 12:45 Thôn séo hồ - TT Đồng Văn - H Đồng Văn. Điện lực Đồng Văn - XNDV Hà Giang Thí Nghiệm định kỳ MBA.
03/05/2021 12:00 13:00 Tổ 5 - TT Đồng Văn - H Đồng Văn. Điện lực Đồng Văn - XNDV Hà Giang Thí Nghiệm định kỳ MBA.
03/05/2021 12:00 13:00 Tổ 7 - TT Đồng Văn - H Đồng Văn. Điện lực Đồng Văn - XNDV Hà Giang Thí Nghiệm định kỳ MBA.
03/05/2021 12:00 14:00 - Xã Niêm Sơn , Xã Niêm Tòng - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang. Điện lực Mèo Vạc - Để XNDV Điện Hà Giang thay dây lèo MBA nguồn, điều chỉnh khoảng cách pha đất cho trạm cắt Recloser 377/127 Niêm Sơn .
03/05/2021 12:00 14:00 - Xã Xín Cái , xã Sơn Vĩ, xã Thượng Phùng - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang. Điện lực Mèo Vạc - Để XNDV Điện Hà Giang thay MBA Nguồn tại trạm Recloser 377/137 Thượng Phùng Lộ 377 E22.7.
03/05/2021 12:00 16:00 - Xã Giàng Chu Phìn , xã Cán Chu Phìn, xã Khâu Vai, xã Niêm Tòng, xã Niêm Sơn, Xã Tát NGà, xã Nậm Ban - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang. Điện lực Mèo Vạc - Để Điện lực Đồng Văn Bảo dưỡng về sinh cách điện từ vị trí 01 đến vị trí 117 NR Khâu Vai lộ 377 E22.7.
03/05/2021 12:00 16:00 - Xóm Nà Dầu, Xóm Tát NGà - xã Tát Ngà + Xã Nậm Ban - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang. Điện lực Mèo Vạc - Để Điện Lực Đồng Văn đấu nối đường dây 35 kV cấp điện cho TBA Bắc Làng tai vị trí 38 Nhánh rẽ Tát Ngà Lộ 377 E22.7.
03/05/2021 12:00 16:00 Các Xã Vần Chải , Lũng Thầu, Phố Cáo , Phố Bảng, phố Là. Sủng Là , Sảng Tủng - H Đồng Văn. Điện lực Đồng Văn - XNDV Hà Giang lắp đặt chống sét van tại trạm cắt 373/01 phố cáo và trạm cắt 373/01 Phố bảng - ĐL Đồng Văn Bảo dưỡng định kỳ vệ sinh cách điện từ VT 62 đến VT 163 đường dây 35 kV Lộ 373 E22.7.
03/05/2021 12:00 16:30 Khách hàng xã Hữu Vinh, Sủng Thài. Điện lực Yên Minh Để : - ĐL Yên Minh BDĐK đường dây 35kV và các DCL đầu TBA Bản Trưởng, Nà Hảo lộ 373E22.7 - Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện Lực Hà Giang thí nghiệm các TBA Trườn Dậy Nghề, Bản Trưởng, Nà Hảo, Sủng Pảo lộ 373E22.7.
03/05/2021 12:00 16:30 Khách hàng xã Mậu Duệ, Mậu Long. Điện lực Yên Minh Để : - ĐL Yên Minh BDĐK đường dây 35kV và các DCL đầu TBA Phiêng Đế, Phéc Đéc, Bệnh Viện Mậu Duệ lộ 377E22.7 - Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện Lực Hà Giang thí nghiệm các TBA Phiêng Đế, Bệnh Viện Mậu Duệ, Phéc Đéc lộ 377E22.7.
03/05/2021 13:15 14:15 Tổ 1 - TT Đồng Văn - H Đồng Văn. Điện lực Đồng Văn - XNDV Hà Giang Thí Nghiệm định kỳ MBA.
03/05/2021 13:15 14:15 Tổ 7 - TT Đồng Văn và Thôn Ngài Lủng - H Đồng Văn. Điện lực Đồng Văn - XNDV Hà Giang Thí Nghiệm định kỳ MBA.
03/05/2021 14:30 15:30 Trung Tâm Xã Pải Lủng - H. Mèo Vạc. Điện lực Đồng Văn - XNDV Hà Giang Thí Nghiệm định kỳ MBA.
03/05/2021 14:30 15:30 Tổ 7 - TT Đồng Văn - H Đồng Văn. Điện lực Đồng Văn - XNDV Hà Giang Thí Nghiệm định kỳ MBA.
03/05/2021 7:00 16:00 - Xã Lũng Chinh - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang. Điện lực Mèo Vạc - Để Công ty TNHH Đức Tín Hà Giang Lắp tram cắt Recloser 377/01 Lũng Chinh Lộ 377 E22.7.
04/05/2021 13:00 17:00 Thôn Bó Tường xã Vĩnh Phúc huyện Bắc Quang. Điện lực Bắc Quang Đl Bắc Quang kẻo dải dây đấu nối thêm cáp xuất tuyến đường dây 0,4kV sau TBA Bó Tường.
04/05/2021 14:30 18:10 - TBA: Km 24. Điện lực Vị Xuyên - Điện lực Vị Xuyên thay nâng công suất MBA CQT TBA Km 25.
04/05/2021 15:00 18:00 - Khách hàng khu vực xã Việt Lâm, Quảng Ngần, Thượng sơn - huyện Vị Xuyên. Điện lực Vị Xuyên - Điện lực Vị Xuyên hoán đổi MBA Km 25 và MBA Đội 1-Thôn Chang để CQT TBA Km 25.
04/05/2021 6:30 10:20 - TBA: Đội 1- Thủy Lâm, Thủy Lâm, Hai Luồng, Khuổi Lác. Điện lực Vị Xuyên - Điện lực Vị Xuyên thay MBA Đội 1- Thủy Lâm để phù hợp với công suất phụ tải.
04/05/2021 6:45 9:45 - TBA: Km 24. Điện lực Vị Xuyên - Điện lực Vị Xuyên thay nâng công suất MBA CQT TBA Km 24.
04/05/2021 7:00 12:00 Thôn Phố Cáo xã Đồng Yên huyện Bắc Quang. Điện lực Bắc Quang Đl Bắc Quang kẻo dải dây đấu nối thêm cáp xuất tuyến đường dây 0,4kV sau TBA Phố Cáo 2.
04/05/2021 7:05 10:05 - TBA: Bản Tàn, Bản Tàn 1. Điện lực Vị Xuyên - Điện lực Vị Xuyên thay nâng công suất MBA CQT TBA Bản Tàn 1.
04/05/2021 7:30 10:30 - TBA: Hai Luồng. Điện lực Vị Xuyên - Điện lực Vị Xuyên thay nâng công suất MBA CQT TBA Hai Luồng.
04/05/2021 7:30 12:00 Xã Giáp trung huyện Bắc Mê. Điện lực Bắc Mê Điện lực Bắc Mê thực hiện: - Thay MBA của TBA 50kVA-35/0,4kV Nậm Tinh không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành.
04/05/2021 8:00 12:00 - Xã Xín Cái , xã Sơn Vĩ, xã Thượng Phùng - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang. Điện lực Mèo Vạc - Để Công ty TNHH Đức tín Hà Giang lắp trạm cắt Recloser 377/01 Sơn Vĩ Lộ 377 E22.7.
04/05/2021 8:00 16:00 - Xã Xín Cái, xã Sơn Vĩ, xã Thượng Phùng - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang. Điện lực Mèo Vạc - Để Điện lực Đồng Văn Bảo dưỡng về sinh cách điện từ vị trí 90 đến vị trí 186 Phân đoạn Xín Cái - Thượng Phùng NR Pả Vi lộ 377 E22.7
05/05/2021 10:00 11:00 Thôn Khuổi Mùxã Vĩnh Hảo Bắc Quang. Điện lực Bắc Quang * ĐL Bắc Quang thay công tơ, TI đầu TBA hết niên hạn kiểm định.
05/05/2021 14:00 15:00 Thôn Trung xã Tiên Kiều Bắc Quang. Điện lực Bắc Quang * ĐL Bắc Quang thay công tơ, TI đầu TBA hết niên hạn kiểm định.
05/05/2021 15:00 17:00 Tổ 10 TT Việt Quang huyện Bắc Quang. Điện lực Bắc Quang * CTY TNHH Đức Tín SCL thay thế xuất tuyến 0,4kV lộ 4 sau TBA Thủy Vôi.
05/05/2021 16:00 17:00 Thôn Cào xã Tiên Kiều Bắc Quang. Điện lực Bắc Quang * ĐL Bắc Quang thay công tơ, TI đầu TBA hết niên hạn kiểm định.
05/05/2021 7:00 15:00 Tổ 10 TT Việt Quang huyện Bắc Quang. Điện lực Bắc Quang * CTY TNHH Đức Tín SCL thay thế, thu hồi dây dẫn đường dây 0,4kV lộ 4 sau TBA Thủy Vôi.
05/05/2021 7:30 11:30 - TBA: km 11. Điện lực Vị Xuyên Điện lực Vị Xuyên thi công mở thêm lộ xuất tuyến đường dây 0,4kV sau TBA Km 11.
05/05/2021 7:30 17:00 Thôn Bản Trung, Bản Trà, xã Yên Cường huyện Bắc Mê. Điện lực Bắc Mê Điện lực Bắc Mê thực hiện: - Cân pha phụ tải khách hàng đường dây 0,4kV sau TBA UB Yên Cường.
05/05/2021 7:30 9:30 - TBA: Vạt. Điện lực Vị Xuyên Điện lực Vị Xuyên thi công thay MBA khắc phục tồn tại công tác thí nghiệm định kỳ năm 2020 và tách phân tải đường dây 0,4kV sau TBA Vạt sang TBA Đội 1- Thôn Vạt.
05/05/2021 7:30 9:30 - TBA: km 12. Điện lực Vị Xuyên Điện lực Vị Xuyên thi công tách phân tải đường dây 0,4kV sau TBA Km 12 sang TBA Độc Lập.
05/05/2021 8:15 9:30 Thôn Thọ Quang xã Vĩnh Hảo Bắc Quang. Điện lực Bắc Quang * ĐL Bắc Quang thay công tơ, TI đầu TBA hết niên hạn kiểm định.
06/05/2021 14:00 15:00 Thôn Tự Lập TT Vĩnh Tuy Bắc Quang. Điện lực Bắc Quang * ĐL Bắc Quang thay công tơ, TI đầu TBA hết niên hạn kiểm định.
06/05/2021 16:00 17:00 Thôn Khuổi Nhe xã Vĩnh HảoTuy Bắc Quang. Điện lực Bắc Quang * ĐL Bắc Quang thay công tơ, TI đầu TBA hết niên hạn kiểm định.
06/05/2021 7:30 11:30 - TBA: Ngọc Linh. Điện lực Vị Xuyên * ĐLVX Tách phân tải Mở thêm lộ xuất tuyến ĐD 0,4 kV Tại các VT 01, 02, 03, 04 ĐD 0,4 kV lộ 2 sau TBA Ngọc Linh lộ 371E22.1.
06/05/2021 7:30 17:00 Thôn Ngọc Trì, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê. Điện lực Bắc Mê Điện lực Bắc Mê thực hiện: - Cân pha phụ tải khách hàng đường dây 0,4kV sau TBA UB Minh Sơn.
06/05/2021 8:00 9:00 Thôn Phố Mới TT Vĩnh Tuy Bắc Quang. Điện lực Bắc Quang * ĐL Bắc Quang thay công tơ, TI đầu TBA hết niên hạn kiểm định.
06/05/2021 9:30 10:30 Thôn Vật Lậu xã Vĩnh Hảo Bắc Quang. Điện lực Bắc Quang * ĐL Bắc Quang thay công tơ, TI đầu TBA hết niên hạn kiểm định.
07/05/2021 6:00 16:30 - Tổ 01 phường Quang Trung. Điện lực Thành phố Hà Giang + Công ty Tân Hà Gia thi công: - Thay cột, dây dẫn, xà và phụ kiện đường dây 0,4kV sau AB lộ 2 TBA Cầu Phong Quang.
07/05/2021 7:30 11:30 - TBA: Bản Cưởm. Điện lực Vị Xuyên Điện lực Vị Xuyên thi công sửa chữa khắc phục nguy cơ sự cố VT20 đường dây 0,4kV lộ 1 sau TBA Bản Cưởm.
07/05/2021 7:30 11:30 - TBA: Ngần Thượng. Điện lực Vị Xuyên Điện lực Vị Xuyên thi công sửa chữa khắc phục nguy cơ sự cố VT06 đường dây 0,4kV lộ 2 sau TBA Ngần Thượng.
08/05/2021 16:00 17:00 - Xã Phú Linh, xã Linh Hồ huyện Vị Xuyên. Điện lực Thành phố Hà Giang + Công ty TNHH Đức Tín thi công: - Đấu lèo tại VT 119 điểm đấu nhánh rẽ Linh Hồ lộ 474E22.1.
08/05/2021 5:00 6:00 - Xã Phú Linh, xã Linh Hồ huyện Vị Xuyên. Điện lực Thành phố Hà Giang + Công ty TNHH Đức Tín thi công: - Tháo lèo tại VT 119 điểm đấu nhánh rẽ Linh hồ lộ 474E22.1.
08/05/2021 6:00 16:00 - Xã Linh Hồ huyện Vị Xuyên. Điện lực Thành phố Hà Giang + Công ty TNHH Đức Tín thi công: - Lắp đặt trạm cắt Reclose 22kV tại VT 03 nhánh rẽ Linh Hồ lộ 474. - Đấu nối TBA Bản Tát mới xây dựng tại TBA Nà Chuồng + ĐLTP Hà Giang thi công: - Bảo dưỡng định kỳ DCL đầu TBA tại nhánh rẽ Linh Hồ lộ 474. + Xí nghiệm dịch vụ Hà Giang thi công: - Thí nghiệm định kỳ các TBA Nà Lầu, Lùng Chang.
08/05/2021 8:00 16:00 Một số khách hàng sử dụng điện tại TBA Lùng Vai, và toàn bộ khách hàng sử dụng điện tại xã Pà Vầy Sủ. Điện lực Xín Mần - Cty TNHH Huy Phương thực hiện đấu nối TBA Tả Lử Thận - Điện Lực Xín Mần bảo dưỡng định kỳ ĐZ 35 KV nhánh rẽ Pà Vầy Sủ. - Xí nghiệp Dịch Vụ Điện Lực Hà Giang kết hợp cắt điện để thí nghiệm định kỳ TBA năm 2021 + TBA UB Pà Vầy Sủ, TBA Seo Lử Thận, TBA Lùng Vai, lộ 373 E22.36.
09/05/2021 6:00 12:00 - Tổ 9,10 phường Trần Phú - Tổ 8,9,10,15,18 phường Minh Khai. Điện lực Thành phố Hà Giang + Công ty TNHH Đức Tín thi công: - Lắp DCL, đấu nối từ ĐZ 22kV tại VT 04 nhánh rẽ Chợ vào đầu cáp ngầm TBA Tổ 11 Trần Phú lộ 473 + ĐLTP Hà Giang thi công: - Bảo dưỡng định kỳ DPT 473-7/22 Cây Xăng Minh Khai - Bảo dưỡng định kỳ DCL đầu các TBA thuộc nhánh rẽ Chợ, nhánh rẽ Cây Xăng Minh Khai lộ 473 và nhánh rẽ Bệnh Viên lộ 476.
09/05/2021 6:00 17:00 - TBA: Ngần Thượng. Điện lực Vị Xuyên - Điện lực Vị Xuyên lắp đặt thiết bị bảo vệ chống sét cho đường dây 35kV NR. Ngần Thượng.
09/05/2021 7:00 12:00 Toàn bộ khách hàng sử dụng điện tại Trung Tâm huyện Xín Mần. Điện lực Xín Mần - Điện Lực Xín Mần thực hiện bảo dưỡng đường dây và các TBA, căn chỉnh khoảng cách mỏ phóng sét trên đường dây, bảo dưỡng DCL đầu TBA. - Điện lực Xín Mần thực hiện thay thế cột sắt tại khoảng dây 06-07 nhánh rẽ Cốc Pài - Nấm Dẩn. - Xí nghiệp Dịch Vụ Điện Lực Hà Giang kết hợp cắt điện để thí nghiệm định kỳ TBA năm 2021 + TBA Trung Tâm huyện, TBA UB Huyện, TBA CQT Chợ, TBA Nội Trú, TBA Truyền Hình, TBA Bệnh Viện, Cốc Cọoc, TBA Chúng Chải,lộ 371 E22.36. Công ty TNHH Huy Phương thực hiện thay thế cáp văn xoắn XLPE 4*70mm bằng dây cáp văn xoắn XLPE 4*120 mm, lộ Chợ, lộ Truyền hình sau TBA Trung Tâm, lộ 371 E22.36.
Lịch cắt điện tại Hà Giang
Lịch cúp điện tại Hà Giang

Lịch cắt điện tại khu vực Hà Giang giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Hà Giang để có thêm thông tin cụ thể

Bình luận

Chọn nhanhHotline CSKH Điện lực


CSKH HÀ NỘI : 19001288

CSKH TP HỒ CHÍ MINH : 1900545454

CSKH MIỀN BẮC : 19006769

CSKH MIỀN TRUNG : 19001909

CSKH MIỀN NAM : 19001006 - 19009000