Sổ tay sử dụng điện | Lịch cúp điện mới cập nhật
Sotaydien.com KHÔNG phải trang của bên điện lực EVN , chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến điện lực

Lịch cúp điện Huyện Đắk Song

Chuyên mục : Lịch cắt điện Tỉnh Đắk Nông , Cập nhật: 04/08/2021 16:15

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Huyện Đắk Song hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật ...

Lịch cắt điện tại Huyện Đắk Song
Lịch cắt điện chi tiết Huyện Đắk Song

Ngày Từ Đến Khu vực Đơn vị Thông tin
09/08/2021 13:30 17:00 TBA T55 ĐẮK RUNG (SAN TẢI T615) ĐL Đăk Song Đã duyệtĐiện lực Đăk Song thay dây dẫn hạ thế TBA T55(ĐD471ĐSO) thuộccông trình SCL năm 2021
10/08/2021 07:00 15:00 T047 Bu Rwah ĐL Đăk Song Đã duyệtĐiện lực Đăk Song thay dây dẫn hạ thế TBA T47(ĐD471ĐSO) thuộc công trình SCL 2021
10/08/2021 07:30 10:30 T047 Bu Rwah ĐL Đăk Song Đã duyệtĐiện lực Đăk Song thay dây tiếp địa CSV TBA T47(ĐD471ĐSO)
10/08/2021 11:30 15:00 T047 Bu Rwah ĐL Đăk Song Đã duyệtĐiện lực Đăk Song đấu lèo trụ 143 hướng về trụ B-8/1 TBAT47(ĐD471ĐSO)
05/08/2021 13:30 17:00 T44 ĐD474 Đăk Mil ĐL Đăk Song Đã duyệtĐiện lực Đăk Song thay dây tiếp địa CSV tại TBA T44 (ĐD474ĐMI)
06/08/2021 07:30 11:30 T29 Thôn Đăk Wual 3 Đăk NDrung ĐL Đăk Song Đã duyệtĐiện lực Đăk Song thay dây tiếp địa CSV tại TBA T29(ĐD471ĐSO)
06/08/2021 07:30 11:30 T037 Thôn 2 Nâm Njang ĐL Đăk Song Đã duyệtĐiện lực Đăk Song thay dây tiếp địa CSV tại TBA T37(ĐD475ĐSO)
06/08/2021 07:30 11:30 TBA T63 ĐẮK RUNG (SAN TẢI T94) ĐL Đăk Song Đã duyệtĐiện lực Đăk Song thay dây tiếp địa CSV tại TBA T63(ĐD475ĐSO)
06/08/2021 07:30 11:30 T98 Thôn Đăk Kual 1, xã Đăk NĐRung ĐL Đăk Song Đã duyệtĐiện lực Đăk Song thay dây tiếp địa CSV tại TBA T98(ĐD471ĐSO)
06/08/2021 07:30 11:30 N896 Thôn Đăk Kual ĐL Đăk Song Đã duyệtĐiện lực Đăk Song thay dây tiếp địa CSV tại TBA T896 (ĐD471ĐSO)
07/08/2021 13:30 17:00 TBA T131 ( San tải T289 ) ĐL Đăk Song Đã duyệtĐiện lực Đăk Song thay dây tiếp địa CSV tại TBA T131 (ĐD473ĐSO)
07/08/2021 13:30 17:00 TBA T135 ( Sang tải T298 ) ĐL Đăk Song Đã duyệtĐiện lực Đăk Song thay dây tiếp địa CSV tại TBA T135 (ĐD477ĐSO)
07/08/2021 13:30 17:00 T165 Tổ 4 TT Đức An ĐL Đăk Song Đã duyệtĐiện lực Đăk Song thay dây tiếp địa CSV tại TBA T165 (ĐD477ĐSO)
09/08/2021 07:30 11:30 TBA T55 ĐẮK RUNG (SAN TẢI T615) ĐL Đăk Song Đã duyệtĐiện lực Đăk Song thay dây dẫn hạ thế TBA T55(ĐD471ĐSO) thuộccông trình SCL năm 2021
09/08/2021 13:30 17:00 TBA T55 ĐẮK RUNG (SAN TẢI T615) ĐL Đăk Song Đã duyệtĐiện lực Đăk Song thay dây dẫn hạ thế TBA T55(ĐD471ĐSO) thuộccông trình SCL năm 2021
10/08/2021 07:00 15:00 T047 Bu Rwah ĐL Đăk Song Đã duyệtĐiện lực Đăk Song thay dây dẫn hạ thế TBA T47(ĐD471ĐSO) thuộc công trình SCL 2021
10/08/2021 07:30 10:30 T047 Bu Rwah ĐL Đăk Song Đã duyệtĐiện lực Đăk Song thay dây tiếp địa CSV TBA T47(ĐD471ĐSO)
10/08/2021 11:30 15:00 T047 Bu Rwah ĐL Đăk Song Đã duyệtĐiện lực Đăk Song đấu lèo trụ 143 hướng về trụ B-8/1 TBAT47(ĐD471ĐSO)

Lịch cắt điện tại các xã phường Huyện Đắk Song giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện Đắk Song để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 25/02/2021
Nguồn dữ liệu : Xem tại đây

Khu vực khác của Tỉnh Đắk Nông

Bình luận