Sổ tay sử dụng điện | Lịch cúp điện mới cập nhật
Sotaydien.com KHÔNG phải trang của bên điện lực EVN , chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến điện lực

Lịch cúp điện Huyện Ngọc Hồi

Chuyên mục : Lịch cắt điện Tỉnh Kon Tum , Cập nhật: 04/08/2021 18:15

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Huyện Ngọc Hồi hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật ...

Lịch cắt điện tại Huyện Ngọc Hồi
Lịch cắt điện chi tiết Huyện Ngọc Hồi

Ngày Từ Đến Khu vực Đơn vị Thông tin
17/08/2021 10:10 12:10 CHẢ NỘI 1 ĐL Ngọc Hồi Đã duyệtTu bổ, thay CSV, áp tô mát TBA Chả Nội 1
17/08/2021 14:00 16:00 BRÂU 1 ĐL Ngọc Hồi Đã duyệtTu bổ, thay áp tô mát TBA Brau1
18/08/2021 08:00 10:00 SA LOONG 4 ĐL Ngọc Hồi Đã duyệtTu bổ, thay áp tô mát TBA Sa Loong 4
18/08/2021 10:15 12:15 SƠN PHÚ ĐL Ngọc Hồi Đã duyệtTu bổ, thay áp tô mát TBA Sơn Phú
18/08/2021 14:00 16:00 TÂN BÌNH ĐL Ngọc Hồi Đã duyệtTu bổ, thay áp tô mát TBA Tân Bình
12/08/2021 08:00 12:00 ĐỒN BP 701 ĐL Ngọc Hồi Đã duyệtThay cáp lực bị nứt TBA đồn 701
12/08/2021 08:00 12:00 ĐỒN BP 701 ĐL Ngọc Hồi Đã duyệtTu bổ, thay cáp lực bị nứt TBA đồn 701
12/08/2021 13:30 17:30 T3 - SA LOONG ĐL Ngọc Hồi Đã duyệtTu bổ, thay cáp lực bị nứt TBA T3 Sa Loong
13/08/2021 08:00 12:00 CẤP NƯỚC N.HOI2 ĐL Ngọc Hồi Đã duyệtTu bổ, thay cáp lực TBA cấp nước Ngọc Hồi 2
17/08/2021 08:00 10:00 ĐĂK DỤC ĐL Ngọc Hồi Đã duyệtTu bổ, châm dầu, sơn lại MBA trạm Đăk Dục
17/08/2021 10:10 12:10 CHẢ NỘI 1 ĐL Ngọc Hồi Đã duyệtTu bổ, thay CSV, áp tô mát TBA Chả Nội 1
17/08/2021 14:00 16:00 BRÂU 1 ĐL Ngọc Hồi Đã duyệtTu bổ, thay áp tô mát TBA Brau1
18/08/2021 08:00 10:00 SA LOONG 4 ĐL Ngọc Hồi Đã duyệtTu bổ, thay áp tô mát TBA Sa Loong 4
18/08/2021 10:15 12:15 SƠN PHÚ ĐL Ngọc Hồi Đã duyệtTu bổ, thay áp tô mát TBA Sơn Phú
18/08/2021 14:00 16:00 TÂN BÌNH ĐL Ngọc Hồi Đã duyệtTu bổ, thay áp tô mát TBA Tân Bình

Lịch cắt điện tại các xã phường Huyện Ngọc Hồi giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện Ngọc Hồi để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 25/02/2021
Nguồn dữ liệu : Xem tại đây

Khu vực khác của Tỉnh Kon Tum

Bình luận