Sổ tay sử dụng điện | Lịch cúp điện mới cập nhật
Sotaydien.com KHÔNG phải trang của bên điện lực EVN , chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến điện lực

Lịch cúp điện Huyện Tuy Đức

Chuyên mục : Lịch cắt điện Tỉnh Đắk Nông , Cập nhật: 04/08/2021 18:15

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Huyện Tuy Đức hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật ...

Lịch cắt điện tại Huyện Tuy Đức
Lịch cắt điện chi tiết Huyện Tuy Đức

Ngày Từ Đến Khu vực Đơn vị Thông tin
07/08/2021 07:30 17:00 T878 Bon NDRong Quảng Tân ĐL Tuy Đức Đã duyệtCô lập ĐD474ĐRL (sau FCO400-105) để Điện lực Tuy Đức vệ sinh cách điện, bảo dưỡng đường dây từ trụ 120/73/1- 120/73/30(ĐD474ĐRL) [sau FCO400-105].
07/08/2021 07:30 17:00 T879 Thôn ĐăkQuoeng Quảng Tân ĐL Tuy Đức Đã duyệtCô lập ĐD474ĐRL (sau FCO400-106) để Điện lực Tuy Đức thi công thay 300 mét dây AC-70 bằng As-XLPE-70 tại khoảng trụ 120/152-120/159(ĐD474ĐRL) [sau DCL400-10] thuộc công trình SCLnăm 2021.
07/08/2021 07:30 17:00 T880 Thôn ĐăkQuoeng Quảng Tân ĐL Tuy Đức Đã duyệtCô lập ĐD474ĐRL (sau FCO400-106) để Điện lực Tuy Đức thi công thay 300 mét dây AC-70 bằng As-XLPE-70 tại khoảng trụ 120/152-120/159(ĐD474ĐRL) [sau DCL400-10] thuộc công trình SCLnăm 2021.
07/08/2021 07:30 17:00 T881 Thôn ĐăkQuoeng Quảng Tân ĐL Tuy Đức Đã duyệtCô lập ĐD474ĐRL (sau FCO400-106) để Điện lực Tuy Đức thi công thay 300 mét dây AC-70 bằng As-XLPE-70 tại khoảng trụ 120/152-120/159(ĐD474ĐRL) [sau DCL400-10] thuộc công trình SCLnăm 2021.
07/08/2021 07:30 17:00 T903 Đắk Quoeng Quảng Tân ĐL Tuy Đức Đã duyệtCô lập ĐD474ĐRL (sau FCO400-106) để Điện lực Tuy Đức thi công thay 300 mét dây AC-70 bằng As-XLPE-70 tại khoảng trụ 120/152-120/159(ĐD474ĐRL) [sau DCL400-10] thuộc công trình SCLnăm 2021.

Lịch cắt điện tại các xã phường Huyện Tuy Đức giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện Tuy Đức để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 25/02/2021
Nguồn dữ liệu : Xem tại đây

Khu vực khác của Tỉnh Đắk Nông

Bình luận