Sổ tay sử dụng điện | Lịch cúp điện mới cập nhật
Sotaydien.com KHÔNG phải trang của bên điện lực EVN , chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến điện lực

Lịch cúp điện Kiên Giang

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 14/06/2021

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Kiên Giang hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật...
Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Kiên Giang danh sách chi tiết
Ngày Từ Đến Khu vực Đơn vị Thông tin
14/06/2021 07:00:00 11:00:00 Một phần ấp Ông Lang xã Cửa Dương Điện lực Phú Quốc
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 07:00:00 17:00:00 khu vực Chợ Bắc Sơn Điện lực Rạch Giá
Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
14/06/2021 07:00:00 17:00:00 một phần khu Nam An Hòa Điện lực Rạch Giá
Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
14/06/2021 07:30:00 09:30:00 Một phần ấp Xà Xiêm Xã Bình An Điện lực Châu Thành
TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 07:30:00 13:00:00 Ấp Gành Gió, xã Cửa Dương. Điện lực Phú Quốc
TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 07:30:00 14:00:00 một phần xã Minh Hòa Điện lực Giồng Riềng
Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
14/06/2021 08:00:00 09:00:00 - Từ 8h00’ đến 9h00’ : Bờ xáng kinh Lò Rèn xã Tân Thuận. Điện lực Vĩnh Thuận
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 08:00:00 10:00:00 Một phần khu phố 1, phường Dương Đông Điện lực Phú Quốc
TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 08:00:00 11:00:00 Trạm DNTN Dương Hùng . Điện lực Vĩnh Thuận
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 08:00:00 13:00:00 Ấp Suối lớn, xã Dương Tơ. Điện lực Phú Quốc
TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 08:00:00 13:00:00 Ấp Suối lớn, xã Dương Tơ. Điện lực Phú Quốc
TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 08:00:00 13:00:00 Ấp Suối lớn, xã Dương Tơ. Điện lực Phú Quốc
TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 09:00:00 10:00:00 - Từ 9h00’ đến 10h00’ : Khu vực 7000 Kinh 2 xã Tân Thuận. Điện lực Vĩnh Thuận
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 09:14:00 09:24:00 Khu phố 2, 3, 4, 5, 8 phường Dương Đông, một phần xã Cửa Dương và một phần xã Dương Tơ. Điện lực Phú Quốc
Người dân xây dựng bảng quảng cáo kéo sắt lên cao vi phạm khoảng cách an toàn gây phóng điện tại khoảng trụ 478PQ/101 đến trụ 478PQ/102, tuyến 478PQ.
14/06/2021 09:30:00 11:30:00 Một phần ấp Xà Xiêm Xã Bình An Điện lực Châu Thành
TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 13:00:00 15:00:00 Một phần Ấp Hòa Thuận-Xã Vĩnh Hòa Hiệp Điện lực Châu Thành
TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 13:00:00 17:00:00 một phần Kinh Cây Dương xã Bàn Tân Định Điện lực Giồng Riềng
Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
14/06/2021 14:04:00 18:45:00 Đường Nguyễn Thái Bình, Võ trường Toan3m phường Vĩnh Quang, Thành phố Rạch Giá Điện lực Rạch Giá
Gông lốc làm cây ngoài hành lang ngã đổ váo đường dây trung thế. trụ 474RG/100/4/202/11 nhánh Thái Bình tuyến 474 Rạch Giá.
14/06/2021 14:04:00 18:45:00 Đường Nguyễn Thái Bình, phừng Vĩnh Quang Điện lực Rạch Giá
OMS đã cắt tại mã lịch 156043 (xác nhận sai từ đo xa làm mất điện thêm lần nữa
14/06/2021 15:00:00 17:00:00 Một phần Ấp Tân Điền-Xã Giục Tượng Điện lực Châu Thành
TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 15:05:00 15:30:00 xã bình giang, xã bình sơn Điện lực Hòn Đất
do sét đánh làm đứt dây trung thế giữa khoảng trụ 472HĐ/62 và trụ 472HĐ/62A tuyến 472HĐ
14/06/2021 17:58:00 19:58:00 Đường Lạc Long Quân, Huỳnh Mận Đạt, Nguyễn Turng Trực, Âu Cơ, phường Vĩnh Lạc Điện lực Rạch Giá
Đứt lèo trung thế xuống MBA
15/06/2021 07:00:00 11:00:00 Một phần ấp Ông Lang xã Cửa Dương Điện lực Phú Quốc
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 07:30:00 09:00:00 Hộ Kinh Doanh Lò Bún Kim Tuyến Điện lực Hòn Đất
Khách hàng đề nghị cắt điện
15/06/2021 07:30:00 09:30:00 Một phần ấp Phước Hòa-Xã Mong Thọ B Điện lực Châu Thành
TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 07:30:00 17:00:00 Một phần xã Vĩnh Phước A Điện lực Gò Quao
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/06/2021 07:30:00 17:00:00 Một phần xã Định An Điện lực Gò Quao
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/06/2021 07:30:00 17:00:00 Xã Cửa Cạn và xã Gành Dầu Điện lực Phú Quốc
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/06/2021 08:00:00 09:00:00 Khu vực Hoa Viên Vĩnh Hằng Điện lực Hòn Đất
Khách hàng đề nghị cắt điện
15/06/2021 08:00:00 10:00:00 Khu phố 4, phường An Thới. Điện lực Phú Quốc
TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 08:00:00 11:00:00 -- Từ 8h00’ đến 15h00’ : Kinh Sông Cũ xã Vĩnh Phong. Điện lực Vĩnh Thuận
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 08:00:00 11:00:00 Khu vực Núi đèn phường Pháo đài - TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên
TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 08:00:00 11:00:00 Khu vực Núi đèn phường Pháo đài - TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên
TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 08:00:00 11:00:00 Một phần ấp Vàm Biển xã Lình Huỳnh ( khu vực đê Quốc Phòng) Điện lực Hòn Đất
TBA: Đầu tư xây dựng
15/06/2021 08:00:00 11:00:00 một phần ấp Kinh 10A Điện lực Tân Hiệp
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 08:00:00 11:00:00 một phần ấp Kinh 10A Điện lực Tân Hiệp
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 08:00:00 11:30:00 Ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ Điện lực Phú Quốc
TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 08:00:00 16:00:00 một phần ấp Đông Bình Điện lực Tân Hiệp
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 08:00:00 16:00:00 một phần ấp Đông Bình Điện lực Tân Hiệp
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 08:00:00 16:00:00 một phần ấp Đông Bình Điện lực Tân Hiệp
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 09:00:00 10:00:00 Khu vực trạm Cty Sinh Thái Kiên Giang Điện lực Giồng Riềng
TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 09:00:00 11:00:00 Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Quán Điện lực Hòn Đất
Khách hàng đề nghị cắt điện
15/06/2021 09:00:00 11:00:00 Hộ Kinh Doanh Cá Thể Trần Thị Ngoan Điện lực Hòn Đất
Khách hàng đề nghị cắt điện
15/06/2021 09:30:00 11:30:00 Một phần ấp Phước Ninh-Xã Mong Thọ B Điện lực Châu Thành
TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 10:00:00 11:00:00 Khu vực trạm Bơm Út Sua Điện lực Giồng Riềng
TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 13:00:00 14:00:00 Khu vực trạm Bơm Chính Ca Điện lực Giồng Riềng
TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 13:00:00 15:00:00 -- Từ 8h00’ đến 15h00’ : Kinh Sông Cũ xã Vĩnh Phong. Điện lực Vĩnh Thuận
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 13:00:00 16:00:00 Một phần ấp Lình Huỳnh xã Lình Huỳnh ( khu vực từ Miếu Bà Chúa Sứ ra đến biển) Điện lực Hòn Đất
TBA: Đầu tư xây dựng
15/06/2021 13:30:00 15:00:00 Cty Cổ Phần Gạch Không Nung Kiên Giang Điện lực Hòn Đất
Khách hàng đề nghị cắt điện
15/06/2021 13:30:00 15:00:00 Đại Đội Trinh Sát (BỘ CH QUÂN SỰ TỈNH KIÊN GIANG, QUÂN KHU 9) Điện lực Hòn Đất
Khách hàng đề nghị cắt điện
15/06/2021 15:00:00 16:00:00 Khu vực trạm LSL Thái Văn Vốn Điện lực Giồng Riềng
TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 15:00:00 17:00:00 Chi Cục Thuế Khu Vực Hòn Đất - Kiên Lương Điện lực Hòn Đất
Khách hàng đề nghị cắt điện
15/06/2021 15:00:00 17:00:00 Hộ Kinh Doanh Đào Hữu Tâm Điện lực Hòn Đất
Khách hàng đề nghị cắt điện
16/06/2021 07:00:00 17:00:00 một phần kênh Nam Liêu Xã phi Thông Điện lực Rạch Giá
Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
16/06/2021 07:30:00 09:00:00 Hộ kinh doanh Phạm Duy Coóng Điện lực Hòn Đất
Khách hàng đề nghị cắt điện
16/06/2021 07:30:00 09:00:00 Xưởng Cơ Khí Vũ Văn Hiệu Điện lực Hòn Đất
Khách hàng đề nghị cắt điện
16/06/2021 07:30:00 11:30:00 Một phần Minh Long Minh Long-Xã Minh Hòa Điện lực Châu Thành
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 07:30:00 14:00:00 một phần Ấp cây Bàng, Xẻo Vịnh - xã Long Thạnh Điện lực Giồng Riềng
Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
16/06/2021 07:30:00 17:00:00 Một phàn xã VHH Bắc và xã VHH Nam Điện lực Gò Quao
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
16/06/2021 07:30:00 17:00:00 Một phàn xã VHH Bắc và xã Định An Điện lực Gò Quao
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
16/06/2021 07:30:00 17:00:00 Một phần các xã Dương Tơ, xã Cửa Cạn, xã Cửa Dương, xã Gành Dầu Điện lực Phú Quốc
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
16/06/2021 07:30:00 17:00:00 Một phần xã Cửa Cạn. Điện lực Phú Quốc
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
16/06/2021 08:00:00 11:00:00 một phần ấp Tân An Điện lực Tân Hiệp
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần ấp Tân Điền xã Mỹ Lâm (Dọc 2 bên Quốc Lộ 80 đoạn từ cầu Thần Nông đến chợ Mỹ Lâm). Điện lực Hòn Đất
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 08:00:00 16:00:00 Ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ. Điện lực Phú Quốc
TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 08:00:00 16:00:00 Ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ. Điện lực Phú Quốc
TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 08:00:00 16:00:00 Ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ. Điện lực Phú Quốc
TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 08:30:00 11:30:00 - Từ 8h30’ đến 12h00’: Đường Quản Trọng Linh, đường Kênh 1 khu phố Vĩnh Phước 1. Từ trạm điện đến cầu Kinh 500 đường Nguyễn Thành Nhơn khu phố Vĩnh Phước 2. Đoạn từ xưởng cán tol Quách Xướng đến cống Bà Bang đường Võ Văn Kiệt khu phố Vĩnh Đông 2-thị trấn Vĩnh Thuận. Kinh 1, Kinh Lò Rèn, Kinh 2 xã Tân Thuận. Toàn khu vực xã Vĩnh Thuận. Các ấp Vĩnh Tây 1, Vĩnh Tây 2, Đập Đá 1, Đập Đá 2 xã Vĩnh Phong. - Từ 8h30’ đến 12h00’: Các doanh nghiệp Quách Lộc, Quách Út; Nguyễn Văn Hợp, Quách Tâm, Duy Phố Vinh, Vinh Cường. Điện lực Vĩnh Thuận
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
16/06/2021 08:30:00 15:00:00 một phần Kênh Xáng Mới Điện lực Tân Hiệp
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 08:30:00 15:00:00 một phần ấp Thạnh An 2 Điện lực Tân Hiệp
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 09:00:00 11:00:00 Tổ Hợp Tác Bơm Tát Ấp Bến Đá Điện lực Hòn Đất
Khách hàng đề nghị cắt điện
16/06/2021 09:30:00 15:00:00 một phần khu phố Đông An Điện lực Tân Hiệp
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 13:00:00 15:00:00 Đài Truyền Hình Hòn Me Điện lực Hòn Đất
Khách hàng đề nghị cắt điện
16/06/2021 13:00:00 17:00:00 một phần Ấp Hồng Hạnh, ấp Kim Liên - Thị trấn Điện lực Giồng Riềng
Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
16/06/2021 13:30:00 15:00:00 Công Ty TNHH Trí Thành Phát Điện lực Hòn Đất
Khách hàng đề nghị cắt điện
16/06/2021 13:30:00 16:30:00 Một phần Minh Long Minh Long-Xã Minh Hòa Điện lực Châu Thành
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 15:00:00 17:00:00 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN PHAN ANH KIÊN GIANG Điện lực Hòn Đất
Khách hàng đề nghị cắt điện
16/06/2021 15:00:00 17:00:00 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGỌC QUÝ KIÊN GIANG Điện lực Hòn Đất
Khách hàng đề nghị cắt điện
16/06/2021 15:00:00 17:00:00 Trường Trung Học Phổ Thông Phan Thị Ràng Điện lực Hòn Đất
Khách hàng đề nghị cắt điện
17/06/2021 07:30:00 09:00:00 C Ty TNHH Sản Xuất-DV Đức Phát Điện lực Hòn Đất
Khách hàng đề nghị cắt điện
17/06/2021 07:30:00 09:00:00 Công Ty TNHH CKXD Nam Hà Điện lực Hòn Đất
Khách hàng đề nghị cắt điện
17/06/2021 07:30:00 11:00:00 Một phần Minh Long Minh Long-Xã Minh Hòa Điện lực Châu Thành
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 07:30:00 17:00:00 Xã Thủy Liễu và một phần xã Định Hòa Điện lực Gò Quao
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
17/06/2021 07:30:00 18:00:00 Một phần ấp Kinh 9 xã Kiên Bình + Ấp Tân Điền xã Hòa Điền huyện Kiên Lương và ấp Đồng Cơ xã Vĩnh Phú huyện Giang Thành. Điện lực Kiên Lương
Khách hàng đề nghị cắt điện
17/06/2021 08:00:00 10:00:00 -- Từ 8h00’ đến 12h00’: Rạch Đường Sân khu phố Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận. Điện lực Vĩnh Thuận
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 08:00:00 11:00:00 Khu phố 3, phường An Thới. Điện lực Phú Quốc
TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 08:30:00 15:00:00 một phần ấp Kinh 2A Điện lực Tân Hiệp
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 08:30:00 15:00:00 một phần ấp Kinh 2A Điện lực Tân Hiệp
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 08:30:00 15:00:00 một phần ấp Kinh 2A Điện lực Tân Hiệp
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 09:00:00 11:00:00 Doanh Nghiệp Tư Nhân An Hải Điện lực Hòn Đất
Khách hàng đề nghị cắt điện
17/06/2021 09:00:00 11:00:00 Doanh Trại Sư Đoàn BB4 - QK9 Điện lực Hòn Đất
Khách hàng đề nghị cắt điện
17/06/2021 10:00:00 12:00:00 -- Từ 8h00’ đến 12h00’: Rạch Đường Sân khu phố Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận. Điện lực Vĩnh Thuận
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 13:00:00 16:00:00 Một phần Minh Long Minh Long-Xã Minh Hòa Điện lực Châu Thành
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 13:30:00 15:00:00 Hộ Kinh Doanh Cá Thể Ngô Thừa Ân Điện lực Hòn Đất
Khách hàng đề nghị cắt điện
17/06/2021 13:30:00 15:00:00 Hộ Kinh Doanh Trần Văn Nguyên Điện lực Hòn Đất
Khách hàng đề nghị cắt điện
17/06/2021 14:00:00 16:00:00 -- - Từ 14h00’ đến 16h00’: Một phần ấp Vĩnh Tây 2 xã Vĩnh Phong. Điện lực Vĩnh Thuận
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 15:00:00 17:00:00 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Toàn Điện lực Hòn Đất
Khách hàng đề nghị cắt điện
18/06/2021 07:00:00 07:30:00 âp An Thành , An Ninh , An Lạc - Xã Bình An Điện lực Châu Thành
Cắt tải theo lệnh điều độ phân phối
18/06/2021 07:00:00 16:00:00 một phần kênh Vàm Trư, P.VĨnh Thông Điện lực Rạch Giá
Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
18/06/2021 07:00:00 17:30:00 âp An Thành - Xã Bình An Điện lực Châu Thành
Khách hàng đề nghị cắt điện
18/06/2021 07:30:00 11:00:00 Một phần Minh Long Minh Long-Xã Minh Hòa Điện lực Châu Thành
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 07:30:00 11:00:00 Một phần Ấp An Thành , An Ninh -Xã Bình An Điện lực Châu Thành
Khách hàng đề nghị cắt điện
18/06/2021 07:30:00 12:00:00 Một phần ấp Lung Lớn - xã Kiên Bình - huyện Kiên Lương, một phấn ấp Kinh T4 - xã Vĩnh Phú - huyện Giang Thành. Điện lực Kiên Lương
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
18/06/2021 07:30:00 17:00:00 Một phần xã Vĩnh Phước B Điện lực Gò Quao
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
18/06/2021 07:30:00 17:00:00 Xã Bình Giang Điện lực Hòn Đất
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
18/06/2021 08:00:00 11:30:00 Khu vực Hòa phầu xã Thuận yên - TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
18/06/2021 08:00:00 11:30:00 Khu vực Hòa phầu xã Thuận yên - TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
18/06/2021 08:00:00 12:00:00 --- Từ 8h00’ đến 12h00’: Kinh Hai Nhãn xã Vĩnh Phong. Điện lực Vĩnh Thuận
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 08:00:00 17:00:00 Khu vực ngạ Tư Ông Dèo - xã Hòa Thuận Điện lực Giồng Riềng
Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
18/06/2021 08:30:00 12:00:00 Khu phố 6, 9, phường Dương Đông Điện lực Phú Quốc
TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 08:30:00 12:00:00 Khu phố 6, 9, phường Dương Đông Điện lực Phú Quốc
TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 13:00:00 16:30:00 Một phần Minh Long Minh Long-Xã Minh Hòa Điện lực Châu Thành
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 13:00:00 17:00:00 ---- Từ 13h00’ đến 17h00’: Rạch Miễu xã Vĩnh Phong. Điện lực Vĩnh Thuận
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 13:00:00 17:00:00 Khu phố 10, phường Dương Đông. Điện lực Phú Quốc
TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 13:00:00 17:00:00 Khu phố 10, phường Dương Đông. Điện lực Phú Quốc
TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 13:00:00 17:00:00 Khu phố 9, phường Dương Đông Điện lực Phú Quốc
TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 13:00:00 17:00:00 Ấp Gành Gió, xã Cửa Dương Điện lực Phú Quốc
TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 13:30:00 16:00:00 Khu phố 4 phường Đông Hồ, Khu phố 4 phường Bình San - TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
18/06/2021 13:30:00 16:00:00 Khu phố 4 phường Đông Hồ, Khu phố 4 phường Bình San - TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
18/06/2021 17:00:00 17:30:00 âp An Thành , An Ninh , An Lạc - Xã Bình An Điện lực Châu Thành
Cắt tải theo lệnh điều độ phân phối
21/06/2021 07:00:00 17:00:00 Một phần đường Lâm Quang Ky Điện lực Rạch Giá
Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
21/06/2021 07:30:00 10:00:00 Một phần ấp Hòa Giang xã Hòa Điền huyện Kiên Lương Điện lực Kiên Lương
Khách hàng đề nghị cắt điện
21/06/2021 07:30:00 11:00:00 Ấp So Đũa-Xã Vĩnh Hòa Hiệp Điện lực Châu Thành
TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/06/2021 07:30:00 17:00:00 ấp Tân Bình -Xã Giục Tượng Điện lực Châu Thành
TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/06/2021 08:00:00 11:00:00 Khách hàng Trung Sơn trạm chuyên dùng. ấp Sông Chinh xã Bình Trị huyện Kiên Lương. Điện lực Kiên Lương
TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/06/2021 10:00:00 13:00:00 Một phần ấp Kinh 1 xã Hòa Điền huyện Kiên Lương Điện lực Kiên Lương
Khách hàng đề nghị cắt điện
21/06/2021 11:00:00 13:00:00 Toàn bộ xã Lại Sơn Điện lực Rạch Giá
Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
21/06/2021 13:00:00 15:00:00 Một phần ấp Kinh 1 xã Hòa Điền huyện Kiên Lương Điện lực Kiên Lương
Khách hàng đề nghị cắt điện
21/06/2021 13:30:00 17:00:00 Khách hàng Trung Sơn trạm chuyên dùng. ấp Sông Chinh xã Bình Trị huyện Kiên Lương. Điện lực Kiên Lương
TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/06/2021 15:00:00 17:00:00 Một phần ấp Núi Trầu xã Hòa Điền huyện Kiên Lương Điện lực Kiên Lương
Khách hàng đề nghị cắt điện
22/06/2021 07:30:00 10:00:00 Một Phần Khu Phố Xà Ngách; Khu Phố Kiên Tân ( Khu TĐC Cảng Cá ) TT Kiên Lương huyện Kiên Lương. Điện lực Kiên Lương
Khách hàng đề nghị cắt điện
22/06/2021 07:30:00 11:00:00 KP Minh An-TT Minh Lương Điện lực Châu Thành
TBA: Sửa chữa thường xuyên
22/06/2021 10:00:00 14:00:00 Một Phần Khu Phố Kiên Tân ( Khu thu nhập thấp ) TT Kiên Lương huyện Kiên Lương. Điện lực Kiên Lương
Khách hàng đề nghị cắt điện
22/06/2021 10:00:00 14:00:00 Một Phần Khu Phố Xà Ngách; Khu Phố Kiên Tân ( Khu TĐC Cảng Cá ) TT Kiên Lương huyện Kiên Lương. Điện lực Kiên Lương
Khách hàng đề nghị cắt điện
22/06/2021 13:30:00 15:00:00 Ấp Tân Bình -Xã Giục Tượng Điện lực Châu Thành
TBA: Sửa chữa thường xuyên
23/06/2021 07:30:00 16:30:00 Ấp Tân Phước-Xã Giục Tượng Điện lực Châu Thành
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
23/06/2021 07:30:00 17:00:00 Một phần ấp Ngã Tư xã Dương Hòa huyện Kiên Lương Điện lực Kiên Lương
Khách hàng đề nghị cắt điện
23/06/2021 15:00:00 17:00:00 Một ấp Ngã Tư xã Dương Hòa huyện Kiên Lương. Điện lực Kiên Lương
Khách hàng đề nghị cắt điện
24/06/2021 07:30:00 17:00:00 ( Khu Vực Núi Mây ) ấp Tà Săng xã Dương Hòa huyện Kiên Lương Điện lực Kiên Lương
Khách hàng đề nghị cắt điện
24/06/2021 07:30:00 17:00:00 ấp Thạnh Bình Xã Thạnh Lộc Điện lực Châu Thành
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
25/06/2021 07:30:00 11:00:00 Một phần Khu Phố Hòa Lập TT KIên Lương huyện Kiên Lương Điện lực Kiên Lương
Khách hàng đề nghị cắt điện
25/06/2021 07:30:00 17:00:00 ấp Thạnh Hưng- Xã Thạnh Lộc Điện lực Châu Thành
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
25/06/2021 07:30:00 18:00:00 Một phần xã Hòa Điền + một phần xã Kiên Bình huyện Kiên Lương và Một Phần xã Vĩnh Phú huyện Giang Thành Điện lực Kiên Lương
Khách hàng đề nghị cắt điện
25/06/2021 13:30:00 17:00:00 Một phần Khu Phố Hòa Lập TT KIên Lương huyện Kiên Lương Điện lực Kiên Lương
Khách hàng đề nghị cắt điện
Lịch cắt điện tại Kiên Giang
Lịch cúp điện tại Kiên Giang

Lịch cắt điện tại khu vực Kiên Giang giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Kiên Giang để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/02/2021
Nguồn dữ liệu : Xem tại đây

Bình luận

Chọn nhanh


Hotline CSKH Điện lực


CSKH HÀ NỘI : 19001288

CSKH TP HỒ CHÍ MINH : 1900545454

CSKH MIỀN BẮC : 19006769

CSKH MIỀN TRUNG : 19001909

CSKH MIỀN NAM : 19001006 - 19009000