Sổ tay sử dụng điện | Lịch cúp điện mới cập nhật
Sotaydien.com KHÔNG phải trang của bên điện lực EVN , chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến điện lực

Lịch cúp điện Kon Tum

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 14/06/2021

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Kon Tum hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật...
Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Kon Tum danh sách chi tiết
Ngày Từ Đến Khu vực Đơn vị Thông tin
14/06/2021 08:00 15:00 Kon Tu Dốp 1 ĐL Đăk Tô Hoãn
XDM TBA Pô Kô 1 và Pô Kô 2 để tối ưu bán kính cấp điện cho TBA Kon Tu Dôp 2 và TBA Kon Tu Dôp 2
14/06/2021 08:00 15:00 Kon Tu Dốp 2 ĐL Đăk Tô Hoãn
XDM TBA Pô Kô 1 và Pô Kô 2 để tối ưu bán kính cấp điện cho TBA Kon Tu Dôp 2 và TBA Kon Tu Dôp 2
14/06/2021 08:00 15:00 Kon Tu Dốp 3 ĐL Đăk Tô Hoãn
XDM TBA Pô Kô 1 và Pô Kô 2 để tối ưu bán kính cấp điện cho TBA Kon Tu Dôp 2 và TBA Kon Tu Dôp 2
14/06/2021 08:00 15:00 Điện mặt trời mái nhà kết hợp trang trại trồng trọt ĐL Đăk Tô Hoãn
XDM TBA Pô Kô 1 và Pô Kô 2 để tối ưu bán kính cấp điện cho TBA Kon Tu Dôp 2 và TBA Kon Tu Dôp 2
14/06/2021 15:00 18:00 TỔ 2 PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO ĐL TP Kon Tum Đã duyệt
- Đội Hotline XN DV Điện lực Kon Tum tách lèo tại trụ BT184 XT476/KTU để ĐL TP Kon Tum dựng trụ, lắp đặt xà (thay trụ cũ xe tông gãy). Công tác xong đấu lại lèo
14/06/2021 15:00 18:00 TỔ 2 PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO ĐL TP Kon Tum Đã duyệt
- Đội Hotline XN DV Điện lực Kon Tum tách lèo tại trụ BT184 XT476/KTU để ĐL TP Kon Tum dựng trụ, lắp đặt xà (thay trụ cũ xe tông gãy). Công tác xong đấu lại lèo
15/06/2021 08:00 16:00 TBA Kô Chất 2 ĐL Kon Plong Hoãn
Tu bổ lưới điện, di dời các vị trí có nguy cơ sạt lở, chặt hạ cây có nguy cơ ngã đổ vào đường dây
15/06/2021 08:00 16:00 TBA Măng Nót xã Đăk Tăng ĐL Kon Plong Hoãn
Tu bổ lưới điện, di dời các vị trí có nguy cơ sạt lở, chặt hạ cây có nguy cơ ngã đổ vào đường dây
15/06/2021 08:00 16:00 TBA Tu Nông 1 ĐL Kon Plong Hoãn
Tu bổ lưới điện, di dời các vị trí có nguy cơ sạt lở, chặt hạ cây có nguy cơ ngã đổ vào đường dây
15/06/2021 08:00 16:00 TBA Vi Rô Ngheo xã Măng Bút ĐL Kon Plong Hoãn
Tu bổ lưới điện, di dời các vị trí có nguy cơ sạt lở, chặt hạ cây có nguy cơ ngã đổ vào đường dây
15/06/2021 08:00 16:00 TBA ĐĂk Chun 1 xã Măng Bút ĐL Kon Plong Hoãn
Tu bổ lưới điện, di dời các vị trí có nguy cơ sạt lở, chặt hạ cây có nguy cơ ngã đổ vào đường dây
15/06/2021 08:00 16:00 TBA ĐĂk Chun 2 xã Măng Bút ĐL Kon Plong Hoãn
Tu bổ lưới điện, di dời các vị trí có nguy cơ sạt lở, chặt hạ cây có nguy cơ ngã đổ vào đường dây
15/06/2021 08:00 16:00 TBA ĐĂkPờ Rồ xã Đăk Tăng ĐL Kon Plong Hoãn
Tu bổ lưới điện, di dời các vị trí có nguy cơ sạt lở, chặt hạ cây có nguy cơ ngã đổ vào đường dây
15/06/2021 08:00 16:00 TBA ĐắkDắc ĐL Kon Plong Hoãn
Tu bổ lưới điện, di dời các vị trí có nguy cơ sạt lở, chặt hạ cây có nguy cơ ngã đổ vào đường dây
15/06/2021 08:00 16:00 TBA ĐắkPleng 2 ĐL Kon Plong Hoãn
Tu bổ lưới điện, di dời các vị trí có nguy cơ sạt lở, chặt hạ cây có nguy cơ ngã đổ vào đường dây
15/06/2021 08:00 16:00 TBA ĐắkPleng 2 ĐL Kon Plong Hoãn
Tu bổ lưới điện, di dời các vị trí có nguy cơ sạt lở, chặt hạ cây có nguy cơ ngã đổ vào đường dây
15/06/2021 08:00 16:00 Tram biến áp măng bút 6. ĐL Kon Plong Hoãn
Tu bổ lưới điện, di dời các vị trí có nguy cơ sạt lở, chặt hạ cây có nguy cơ ngã đổ vào đường dây
15/06/2021 08:00 16:00 Trạm Biến Áp Kô Chất ĐL Kon Plong Hoãn
Tu bổ lưới điện, di dời các vị trí có nguy cơ sạt lở, chặt hạ cây có nguy cơ ngã đổ vào đường dây
15/06/2021 08:00 16:00 Trạm Biến Áp Kô Chất ĐL Kon Plong Hoãn
Tu bổ lưới điện, di dời các vị trí có nguy cơ sạt lở, chặt hạ cây có nguy cơ ngã đổ vào đường dây
15/06/2021 08:00 16:00 Trạm Biến áp Đăk Niêng ĐL Kon Plong Hoãn
Tu bổ lưới điện, di dời các vị trí có nguy cơ sạt lở, chặt hạ cây có nguy cơ ngã đổ vào đường dây
15/06/2021 08:00 16:00 Trạm biến áp Măng Bút ĐL Kon Plong Hoãn
Tu bổ lưới điện, di dời các vị trí có nguy cơ sạt lở, chặt hạ cây có nguy cơ ngã đổ vào đường dây
15/06/2021 08:00 16:00 Trạm biến áp Măng Bút ĐL Kon Plong Hoãn
Tu bổ lưới điện, di dời các vị trí có nguy cơ sạt lở, chặt hạ cây có nguy cơ ngã đổ vào đường dây
15/06/2021 08:00 16:00 Trạm biến áp Măng bút 5. ĐL Kon Plong Hoãn
Tu bổ lưới điện, di dời các vị trí có nguy cơ sạt lở, chặt hạ cây có nguy cơ ngã đổ vào đường dây
15/06/2021 08:00 16:00 Trạm biến áp Rô Sia 3 ĐL Kon Plong Hoãn
Tu bổ lưới điện, di dời các vị trí có nguy cơ sạt lở, chặt hạ cây có nguy cơ ngã đổ vào đường dây
15/06/2021 08:00 16:00 Trạm biến áp măng bút 7. ĐL Kon Plong Hoãn
Tu bổ lưới điện, di dời các vị trí có nguy cơ sạt lở, chặt hạ cây có nguy cơ ngã đổ vào đường dây
15/06/2021 08:00 16:00 Trạm biến áp ĐăkPLeng ĐL Kon Plong Hoãn
Tu bổ lưới điện, di dời các vị trí có nguy cơ sạt lở, chặt hạ cây có nguy cơ ngã đổ vào đường dây
15/06/2021 08:00 16:00 Trạm biến áp ĐăkPLeng ĐL Kon Plong Hoãn
Tu bổ lưới điện, di dời các vị trí có nguy cơ sạt lở, chặt hạ cây có nguy cơ ngã đổ vào đường dây
15/06/2021 08:00 16:00 Trạm biến áp ĐắkPông ĐL Kon Plong Hoãn
Tu bổ lưới điện, di dời các vị trí có nguy cơ sạt lở, chặt hạ cây có nguy cơ ngã đổ vào đường dây
15/06/2021 08:00 16:00 Trạm biến áp Đắklanh ĐL Kon Plong Hoãn
Tu bổ lưới điện, di dời các vị trí có nguy cơ sạt lở, chặt hạ cây có nguy cơ ngã đổ vào đường dây
15/06/2021 08:00 16:00 Trạm biến áp Đắkybai ĐL Kon Plong Hoãn
Tu bổ lưới điện, di dời các vị trí có nguy cơ sạt lở, chặt hạ cây có nguy cơ ngã đổ vào đường dây
15/06/2021 08:00 16:00 ĐắkPông 2 ĐL Kon Plong Hoãn
Tu bổ lưới điện, di dời các vị trí có nguy cơ sạt lở, chặt hạ cây có nguy cơ ngã đổ vào đường dây
15/06/2021 08:00 16:00 ĐắkPông 2 ĐL Kon Plong Hoãn
Tu bổ lưới điện, di dời các vị trí có nguy cơ sạt lở, chặt hạ cây có nguy cơ ngã đổ vào đường dây
18/06/2021 09:00 12:00 Thôn 6 Ngọc Wang(Kon Gu 2) ĐL Đăk Hà Đã duyệt
Chèn cột BT41-BT41 ĐZ 22kV đi Kon Gu 2, xử lý khoảng cách pha đất
18/06/2021 09:00 12:00 Tưới tiêu Ngọc Thành ĐL Đăk Hà Đã duyệt
Chèn cột BT41-BT41 ĐZ 22kV đi Kon Gu 2, xử lý khoảng cách pha đất
18/06/2021 11:00 12:00 T1 Tu Mơ rông ĐL Tu Mơ Rông Đã duyệt
Cải tạo dây nối đất sau CSV
18/06/2021 13:00 17:30 GẠCH NGÓI TD28 ĐL TP Kon Tum Đã duyệt
Kiểm định TU, TI, thay thế mạch nhị thứ từ TI, Tu xuống công tơ, tín hiệu, công tơ, đo xa 3G-GBRS)
18/06/2021 13:00 17:30 GẠCH NGÓI TD28 ĐL TP Kon Tum Đã duyệt
Kiểm định TU, TI, thay thế mạch nhị thứ từ TI, Tu xuống công tơ, tín hiệu, công tơ, đo xa 3G-GBRS)
18/06/2021 13:00 17:30 P.TRẦN HƯNG ĐẠO 1 ĐL TP Kon Tum Đã duyệt
Kiểm định TU, TI, thay thế mạch nhị thứ từ TI, Tu xuống công tơ, tín hiệu, công tơ, đo xa 3G-GBRS)
18/06/2021 13:00 17:30 P.TRẦN HƯNG ĐẠO 1 ĐL TP Kon Tum Đã duyệt
Kiểm định TU, TI, thay thế mạch nhị thứ từ TI, Tu xuống công tơ, tín hiệu, công tơ, đo xa 3G-GBRS)
18/06/2021 13:00 17:30 SAO MAI 1 ĐL TP Kon Tum Đã duyệt
Kiểm định TU, TI, thay thế mạch nhị thứ từ TI, Tu xuống công tơ, tín hiệu, công tơ, đo xa 3G-GBRS)
18/06/2021 13:00 17:30 SAO MAI 1 ĐL TP Kon Tum Đã duyệt
Kiểm định TU, TI, thay thế mạch nhị thứ từ TI, Tu xuống công tơ, tín hiệu, công tơ, đo xa 3G-GBRS)
18/06/2021 13:00 17:30 XÓM LÒ GẠCH TD28 ĐL TP Kon Tum Đã duyệt
Kiểm định TU, TI, thay thế mạch nhị thứ từ TI, Tu xuống công tơ, tín hiệu, công tơ, đo xa 3G-GBRS)
18/06/2021 13:00 17:30 XÓM LÒ GẠCH TD28 ĐL TP Kon Tum Đã duyệt
Kiểm định TU, TI, thay thế mạch nhị thứ từ TI, Tu xuống công tơ, tín hiệu, công tơ, đo xa 3G-GBRS)
19/06/2021 08:00 12:00 KÀ BÀY ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy thi công thay dây, dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV Lung Leng từ BT21 đến BT24 (300 mét), đấu nối TBA Lung leng (nâng cấp từ 1 pha lên 3 pha)
19/06/2021 08:00 12:00 KÀ BẦY 2 ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy thi công thay dây, dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV Lung Leng từ BT21 đến BT24 (300 mét), đấu nối TBA Lung leng (nâng cấp từ 1 pha lên 3 pha)
19/06/2021 08:00 12:00 LÒ XẢ ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy thi công thay dây, dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV Lung Leng từ BT21 đến BT24 (300 mét), đấu nối TBA Lung leng (nâng cấp từ 1 pha lên 3 pha)
19/06/2021 08:00 12:00 TRẠM BƠM SA BÌNH ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy thi công thay dây, dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV Lung Leng từ BT21 đến BT24 (300 mét), đấu nối TBA Lung leng (nâng cấp từ 1 pha lên 3 pha)
19/06/2021 08:00 12:00 UB SA BÌNH ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy thi công thay dây, dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV Lung Leng từ BT21 đến BT24 (300 mét), đấu nối TBA Lung leng (nâng cấp từ 1 pha lên 3 pha)
19/06/2021 08:00 16:00 Cấp nước sinh hoạt ĐL Đăk Hà Đã duyệt
Thay dây bọc, xử lý các điểm mất an toàn các khoảng cột BT11-BT14, BT28-BT34 ĐZ 22kV đi Đăk Ui
19/06/2021 08:00 16:00 Dak ha 10 ĐL Đăk Hà Đã duyệt
Thay dây bọc, xử lý các điểm mất an toàn các khoảng cột BT11-BT14, BT28-BT34 ĐZ 22kV đi Đăk Ui
19/06/2021 08:00 16:00 NLMT Nguyễn Thái Kon Tum ĐL Đăk Hà Đã duyệt
Thay dây bọc, xử lý các điểm mất an toàn các khoảng cột BT11-BT14, BT28-BT34 ĐZ 22kV đi Đăk Ui
19/06/2021 08:00 16:00 TBA Thi công Đập Đăk Ui ĐL Đăk Hà Đã duyệt
Thay dây bọc, xử lý các điểm mất an toàn các khoảng cột BT11-BT14, BT28-BT34 ĐZ 22kV đi Đăk Ui
19/06/2021 08:00 16:00 TBA Thôn 10-1 Đăk Ui ( Đăk Ngọc) ĐL Đăk Hà Đã duyệt
Thay dây bọc, xử lý các điểm mất an toàn các khoảng cột BT11-BT14, BT28-BT34 ĐZ 22kV đi Đăk Ui
19/06/2021 08:00 16:00 TBA Thôn 12 Đăk Hà ĐL Đăk Hà Đã duyệt
Thay dây bọc, xử lý các điểm mất an toàn các khoảng cột BT11-BT14, BT28-BT34 ĐZ 22kV đi Đăk Ui
19/06/2021 08:00 16:00 THÔN 7,8 ĐĂK KÔI ĐL Kon Rầy Đã duyệt
Cải tạo ĐZ trung, hạ thế và nâng dung lượng TBA Thôn 4 Đăk Kôi từ 1 pha lên 3 pha (ĐZHT 0,857km, ĐZTT 0,04km, 01 TBA 160kVA)
19/06/2021 08:00 16:00 Thon 10,11 Dak Ui. ĐL Đăk Hà Đã duyệt
Thay dây bọc, xử lý các điểm mất an toàn các khoảng cột BT11-BT14, BT28-BT34 ĐZ 22kV đi Đăk Ui
19/06/2021 08:00 16:00 Thon 8 Dak Ui. ĐL Đăk Hà Đã duyệt
Thay dây bọc, xử lý các điểm mất an toàn các khoảng cột BT11-BT14, BT28-BT34 ĐZ 22kV đi Đăk Ui
19/06/2021 08:00 16:00 Thon 9 Dak Ui. ĐL Đăk Hà Đã duyệt
Thay dây bọc, xử lý các điểm mất an toàn các khoảng cột BT11-BT14, BT28-BT34 ĐZ 22kV đi Đăk Ui
19/06/2021 08:00 16:00 Thôn 11 ĐăkUi ( Thôn Buôn) ĐL Đăk Hà Đã duyệt
Thay dây bọc, xử lý các điểm mất an toàn các khoảng cột BT11-BT14, BT28-BT34 ĐZ 22kV đi Đăk Ui
19/06/2021 08:00 16:00 Thôn 9 Ngọc Vang. ĐL Đăk Hà Đã duyệt
Thay dây bọc, xử lý các điểm mất an toàn các khoảng cột BT11-BT14, BT28-BT34 ĐZ 22kV đi Đăk Ui
19/06/2021 08:00 16:00 Thôn 9/2 Ngọc Wang ĐL Đăk Hà Đã duyệt
Thay dây bọc, xử lý các điểm mất an toàn các khoảng cột BT11-BT14, BT28-BT34 ĐZ 22kV đi Đăk Ui
19/06/2021 10:00 11:00 Mô Bo ĐL Đăk Glei Đã duyệt
Đấu nối TBA Làng Mới
19/06/2021 10:00 11:00 Mường Hoong 2 ĐL Đăk Glei Đã duyệt
Đấu nối TBA Làng Mới
19/06/2021 10:00 11:00 Mường Hoong 4 ĐL Đăk Glei Đã duyệt
Đấu nối TBA Làng Mới
19/06/2021 10:00 11:00 Tu Răng_Mường Hoong ĐL Đăk Glei Đã duyệt
Đấu nối TBA Làng Mới
19/06/2021 10:00 11:00 Tái ĐC_Cụm Tân Túc ĐL Đăk Glei Đã duyệt
Đấu nối TBA Làng Mới
19/06/2021 10:00 11:00 Đăk Bối ĐL Đăk Glei Đã duyệt
Đấu nối TBA Làng Mới
19/06/2021 13:30 14:30 Lê Hoàng-Ngọc Linh ĐL Đăk Glei Đã duyệt
Đấu nối TBA Kung Rang
20/06/2021 07:30 15:30 ANH DŨNG ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 BTS THÔN 1 YA XIÊR ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 Binh Nam - Binh Son. ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 BÌNH NAM - BÌNH SƠN 2 ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 BÌNH NAM - BÌNH SƠN 2 ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 BẾN XE ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 CỤM DÂN CƯ THÔN 1 ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 EMIRAI ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 KLENG ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 Lang Thai Binh. ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 LÀNG CHỐT ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 LÀNG O1 ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 LÀNG O2 ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 LÀNG O3 ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 LÀNG TRẤP ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 LÀNG TUM 1 ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 LÀNG ĐIỆP LỐC ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 LÀNG ĐIỆP LỐC ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 Làng Tum. ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 Làng Chờ. ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 Làng Chờ. ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 Làng Chứ 1 ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 Làng Chứ 1 ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 Làng Lung. ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 Làng Lút. ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 Làng Răk. ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 Làng Trang (Thôn buôn) ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 NGHĨA LONG ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 NLMT D&T ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 SA NGHĨA ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 SA THẦY 5 ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 SƠN AN 3 ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 Sơn An 1. ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 Sơn An 2. ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 TBA LÀNG LUNG 2 ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 TBA ỦY BAN YA XIÊR 2 ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 THÔN 2 YA XIA ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 THÔN 5 SA THẦY ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 TRƯỜNG CHINH ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 TRƯỜNG NHẬT ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 TT CX YA LY ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 TT CX YA LY ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 TT XC YA XIÊR ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 Trạm xay đá Hải Bình (Trường Long) ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 UB YA XIÊR ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 YA XIÊR 2 ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
20/06/2021 07:30 15:30 ĐÔNG HƯNG 2 ĐL Sa Thầy Đã duyệt
Điện lực Sa Thầy phát quang HLT ĐZ 22kV mạch kép KT-ST, đấu nối TBA Làng Lút 2, Làng Răk; Xí nghiệp Dịch vụ ĐIện lực Kon Tum thi công dựng cột, lắp xà ĐZ 22kV từ trụ BT64 đến BT85 ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp; Công ty Cổ phần An Thuận thi công dựng trụ, thay dây, đấu nối ĐZ 22kV Sa Thầy - Làng Chấp từ BT01 đến BT20; Dựng trụ, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV mạch kép XT472/E45 (từ DCL 01-4 Trần Hưng Đạo đến TBA Sa Nghĩa) thuộc dự án KFW3.1
22/06/2021 08:00 16:00 KON SLẠC 1 ĐL Kon Rầy Đã duyệt
Cải tạo ĐZ hạ thế và nâng dung lượng TBA Kon Slạc1 lên 3 pha (ĐZHT 1,5 km, 01 TBA 75kVA)
22/06/2021 09:00 10:00 Tê Xăng 1 ĐL Tu Mơ Rông Đã duyệt
Cải tạo dây nối đất sau CSV
24/06/2021 08:00 16:00 Binh Nam - Binh Son. ĐL Sa Thầy Hoãn
Điện lực Sa Thầy thi công thay thế, lắp đặt, đấu nối (nâng cấp TBA từ 1 pha lên 3 pha) TBA Bình Nam - Bình Sơn
26/06/2021 07:00 17:00 CS ĐẠI LỢI 1 ĐL Ngọc Hồi Đã duyệt
Đội sửa chữa điện nóng thi công tháo lèo tại vị trí C42 đường dây 22kV XT471, 473 Ngọc Hồi - Đăk Glei để công ty Phú Hạnh thi công chèn 6 vị trí trụ, rải căng dây 1,2km và lắp phụ kiện đi kèm đường dây 22kV XT471, 473 từ vị trí C21 đến C41
26/06/2021 07:00 17:00 CS ĐẠI LỢI 2 ĐL Ngọc Hồi Đã duyệt
Đội sửa chữa điện nóng thi công tháo lèo tại vị trí C42 đường dây 22kV XT471, 473 Ngọc Hồi - Đăk Glei để công ty Phú Hạnh thi công chèn 6 vị trí trụ, rải căng dây 1,2km và lắp phụ kiện đi kèm đường dây 22kV XT471, 473 từ vị trí C21 đến C41
26/06/2021 07:00 17:00 CSSONHUNGPHAT ĐL Ngọc Hồi Đã duyệt
Đội sửa chữa điện nóng thi công tháo lèo tại vị trí C42 đường dây 22kV XT471, 473 Ngọc Hồi - Đăk Glei để công ty Phú Hạnh thi công chèn 6 vị trí trụ, rải căng dây 1,2km và lắp phụ kiện đi kèm đường dây 22kV XT471, 473 từ vị trí C21 đến C41
26/06/2021 07:00 17:00 NLMT LỆ HƯỜNG ĐL Ngọc Hồi Đã duyệt
Đội sửa chữa điện nóng thi công tháo lèo tại vị trí C42 đường dây 22kV XT471, 473 Ngọc Hồi - Đăk Glei để công ty Phú Hạnh thi công chèn 6 vị trí trụ, rải căng dây 1,2km và lắp phụ kiện đi kèm đường dây 22kV XT471, 473 từ vị trí C21 đến C41
26/06/2021 07:00 17:00 NMCS NGỌC HỒI ĐL Ngọc Hồi Đã duyệt
Đội sửa chữa điện nóng thi công tháo lèo tại vị trí C42 đường dây 22kV XT471, 473 Ngọc Hồi - Đăk Glei để công ty Phú Hạnh thi công chèn 6 vị trí trụ, rải căng dây 1,2km và lắp phụ kiện đi kèm đường dây 22kV XT471, 473 từ vị trí C21 đến C41
26/06/2021 07:30 17:30 THÔN 6 ĐĂK RUỒNG ĐL Kon Rầy Đã duyệt
Cải tạo ĐZ hạ thế; Xây dựng mới ĐZ trung hạ thế và TBA Thôn 7A Đăk Tờ Lung, giảm bán kính cấp điện TBA thôn 6 và TBA thôn 7 Đăk Tờ Lung (ĐZHT 0,6km, ĐZTT, 0,08km, 01 TBA 100kVA)
26/06/2021 09:00 12:00 Bảo hiểm xã hội ĐL Đăk Glei Đã duyệt
Điện lực Đăk Glei trồng trụ xử lý khoảng cách an toàn pha - đất khoảng trụ BT61-BT62 ĐZ 22kV Đăk Pét - Đăk Glei; Công ty TNHH MTV Phú Hạnh kết hợp dựng trụ lắp đặt TBA Đăk Glei 7; Dựng trụ, lắp đặt TBA Đăk Glei 6; đấu nối ĐZ 22kV XDM TBA Đăk Glei 8. (thuộc công trình KFW).
26/06/2021 09:00 12:00 Bảo hiểm xã hội ĐL Đăk Glei Đã duyệt
Điện lực Đăk Glei trồng trụ xử lý khoảng cách an toàn pha - đất khoảng trụ BT61-BT62 ĐZ 22kV Đăk Pét - Đăk Glei; Công ty TNHH MTV Phú Hạnh kết hợp dựng trụ lắp đặt TBA Đăk Glei 7; Dựng trụ, lắp đặt TBA Đăk Glei 6; đấu nối ĐZ 22kV XDM TBA Đăk Glei 8. (thuộc công trình KFW).
26/06/2021 09:00 12:00 Nhà máy điện Pô Cô ĐL Đăk Glei Đã duyệt
Điện lực Đăk Glei trồng trụ xử lý khoảng cách an toàn pha - đất khoảng trụ BT61-BT62 ĐZ 22kV Đăk Pét - Đăk Glei; Công ty TNHH MTV Phú Hạnh kết hợp dựng trụ lắp đặt TBA Đăk Glei 7; Dựng trụ, lắp đặt TBA Đăk Glei 6; đấu nối ĐZ 22kV XDM TBA Đăk Glei 8. (thuộc công trình KFW).
26/06/2021 09:00 12:00 Thôn 14B ĐL Đăk Glei Đã duyệt
Điện lực Đăk Glei trồng trụ xử lý khoảng cách an toàn pha - đất khoảng trụ BT61-BT62 ĐZ 22kV Đăk Pét - Đăk Glei; Công ty TNHH MTV Phú Hạnh kết hợp dựng trụ lắp đặt TBA Đăk Glei 7; Dựng trụ, lắp đặt TBA Đăk Glei 6; đấu nối ĐZ 22kV XDM TBA Đăk Glei 8. (thuộc công trình KFW).
26/06/2021 09:00 12:00 Thôn 14B ĐL Đăk Glei Đã duyệt
Điện lực Đăk Glei trồng trụ xử lý khoảng cách an toàn pha - đất khoảng trụ BT61-BT62 ĐZ 22kV Đăk Pét - Đăk Glei; Công ty TNHH MTV Phú Hạnh kết hợp dựng trụ lắp đặt TBA Đăk Glei 7; Dựng trụ, lắp đặt TBA Đăk Glei 6; đấu nối ĐZ 22kV XDM TBA Đăk Glei 8. (thuộc công trình KFW).
26/06/2021 09:00 12:00 Xí Nghiệp gỗ ĐL Đăk Glei Đã duyệt
Điện lực Đăk Glei trồng trụ xử lý khoảng cách an toàn pha - đất khoảng trụ BT61-BT62 ĐZ 22kV Đăk Pét - Đăk Glei; Công ty TNHH MTV Phú Hạnh kết hợp dựng trụ lắp đặt TBA Đăk Glei 7; Dựng trụ, lắp đặt TBA Đăk Glei 6; đấu nối ĐZ 22kV XDM TBA Đăk Glei 8. (thuộc công trình KFW).
26/06/2021 09:00 12:00 Xí Nghiệp gỗ ĐL Đăk Glei Đã duyệt
Điện lực Đăk Glei trồng trụ xử lý khoảng cách an toàn pha - đất khoảng trụ BT61-BT62 ĐZ 22kV Đăk Pét - Đăk Glei; Công ty TNHH MTV Phú Hạnh kết hợp dựng trụ lắp đặt TBA Đăk Glei 7; Dựng trụ, lắp đặt TBA Đăk Glei 6; đấu nối ĐZ 22kV XDM TBA Đăk Glei 8. (thuộc công trình KFW).
26/06/2021 09:00 12:00 Đông Thượng ĐL Đăk Glei Đã duyệt
Điện lực Đăk Glei trồng trụ xử lý khoảng cách an toàn pha - đất khoảng trụ BT61-BT62 ĐZ 22kV Đăk Pét - Đăk Glei; Công ty TNHH MTV Phú Hạnh kết hợp dựng trụ lắp đặt TBA Đăk Glei 7; Dựng trụ, lắp đặt TBA Đăk Glei 6; đấu nối ĐZ 22kV XDM TBA Đăk Glei 8. (thuộc công trình KFW).
26/06/2021 09:00 12:00 Đăk Dền ĐL Đăk Glei Đã duyệt
Điện lực Đăk Glei trồng trụ xử lý khoảng cách an toàn pha - đất khoảng trụ BT61-BT62 ĐZ 22kV Đăk Pét - Đăk Glei; Công ty TNHH MTV Phú Hạnh kết hợp dựng trụ lắp đặt TBA Đăk Glei 7; Dựng trụ, lắp đặt TBA Đăk Glei 6; đấu nối ĐZ 22kV XDM TBA Đăk Glei 8. (thuộc công trình KFW).
26/06/2021 09:00 12:00 Đăk Pek 2 ĐL Đăk Glei Đã duyệt
Điện lực Đăk Glei trồng trụ xử lý khoảng cách an toàn pha - đất khoảng trụ BT61-BT62 ĐZ 22kV Đăk Pét - Đăk Glei; Công ty TNHH MTV Phú Hạnh kết hợp dựng trụ lắp đặt TBA Đăk Glei 7; Dựng trụ, lắp đặt TBA Đăk Glei 6; đấu nối ĐZ 22kV XDM TBA Đăk Glei 8. (thuộc công trình KFW).
26/06/2021 09:00 12:00 Đăk Pék 3 ĐL Đăk Glei Đã duyệt
Điện lực Đăk Glei trồng trụ xử lý khoảng cách an toàn pha - đất khoảng trụ BT61-BT62 ĐZ 22kV Đăk Pét - Đăk Glei; Công ty TNHH MTV Phú Hạnh kết hợp dựng trụ lắp đặt TBA Đăk Glei 7; Dựng trụ, lắp đặt TBA Đăk Glei 6; đấu nối ĐZ 22kV XDM TBA Đăk Glei 8. (thuộc công trình KFW).
26/06/2021 09:00 12:00 Đăk Pét 4 ĐL Đăk Glei Đã duyệt
Điện lực Đăk Glei trồng trụ xử lý khoảng cách an toàn pha - đất khoảng trụ BT61-BT62 ĐZ 22kV Đăk Pét - Đăk Glei; Công ty TNHH MTV Phú Hạnh kết hợp dựng trụ lắp đặt TBA Đăk Glei 7; Dựng trụ, lắp đặt TBA Đăk Glei 6; đấu nối ĐZ 22kV XDM TBA Đăk Glei 8. (thuộc công trình KFW).
26/06/2021 09:00 12:00 Đăk Trấp_Đăk Pét ĐL Đăk Glei Đã duyệt
Điện lực Đăk Glei trồng trụ xử lý khoảng cách an toàn pha - đất khoảng trụ BT61-BT62 ĐZ 22kV Đăk Pét - Đăk Glei; Công ty TNHH MTV Phú Hạnh kết hợp dựng trụ lắp đặt TBA Đăk Glei 7; Dựng trụ, lắp đặt TBA Đăk Glei 6; đấu nối ĐZ 22kV XDM TBA Đăk Glei 8. (thuộc công trình KFW).
26/06/2021 09:00 12:00 Đăk Ven B ĐL Đăk Glei Đã duyệt
Điện lực Đăk Glei trồng trụ xử lý khoảng cách an toàn pha - đất khoảng trụ BT61-BT62 ĐZ 22kV Đăk Pét - Đăk Glei; Công ty TNHH MTV Phú Hạnh kết hợp dựng trụ lắp đặt TBA Đăk Glei 7; Dựng trụ, lắp đặt TBA Đăk Glei 6; đấu nối ĐZ 22kV XDM TBA Đăk Glei 8. (thuộc công trình KFW).
29/06/2021 08:00 12:00 Đăk Ri Pen ĐL Đăk Tô Đã duyệt
Xây dựng mới đường dây trung áp và TBA Đăk Ri Peng 2
Lịch cắt điện tại Kon Tum
Lịch cúp điện tại Kon Tum

Lịch cắt điện tại khu vực Kon Tum giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Kon Tum để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/02/2021
Nguồn dữ liệu : Xem tại đây

Bình luận

Chọn nhanh


Hotline CSKH Điện lực


CSKH HÀ NỘI : 19001288

CSKH TP HỒ CHÍ MINH : 1900545454

CSKH MIỀN BẮC : 19006769

CSKH MIỀN TRUNG : 19001909

CSKH MIỀN NAM : 19001006 - 19009000