Sổ tay sử dụng điện | Lịch cúp điện mới cập nhật

Lịch cúp điện Lâm Đồng

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 17/05/2021

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Lâm Đồng hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật...
Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Lâm Đồng danh sách chi tiết
Ngày Từ Đến Khu vực Đơn vị Thông tin
17/05/2021 08:00:00 14:00:00 Mất điện một phần khu vực thôn Pré, thôn K’nai thuộc xã Phú Hội. Điện Lực Đức Trọng Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
17/05/2021 08:00:00 14:00:00 TT DRan, Xã lạc Xuân(dọc Quốc Lộ 27), Xã Lạc Lâm Điện Lực Đơn Dương Khách hàng đề nghị cắt điện
17/05/2021 08:00:00 17:00:00 - TDP 5 thị trấn ĐạMri. Điện lực Đạ Huoai Khách hàng đề nghị cắt điện
17/05/2021 08:00:00 17:00:00 - TDP1 thị trấn Mađaguôi. Điện lực Đạ Huoai Khách hàng đề nghị cắt điện
17/05/2021 08:00:00 17:00:00 - Thôn 1 xã Đoàn Kết. Điện lực Đạ Huoai Khách hàng đề nghị cắt điện
17/05/2021 08:00:00 17:00:00 - Thôn 1, thôn 4 xã Đoàn Kết. Điện lực Đạ Huoai Khách hàng đề nghị cắt điện
17/05/2021 08:00:00 17:00:00 - Thôn 3 thị trấn ĐạMri. Điện lực Đạ Huoai Khách hàng đề nghị cắt điện
17/05/2021 08:00:00 17:00:00 - Thôn 1 xã ĐạPloa. Điện lực Đạ Huoai Khách hàng đề nghị cắt điện
17/05/2021 08:00:00 17:00:00 - Thôn 5 xã ĐạPloa. Điện lực Đạ Huoai Khách hàng đề nghị cắt điện
17/05/2021 08:00:00 17:00:00 - Thôn 5 xã ĐạPloa. Điện lực Đạ Huoai Khách hàng đề nghị cắt điện
17/05/2021 08:00:00 17:00:00 - Thôn 5 xã ĐạPloa. Điện lực Đạ Huoai Khách hàng đề nghị cắt điện
17/05/2021 08:00:00 17:00:00 - Thôn 5 xã ĐạPloa. Điện lực Đạ Huoai Khách hàng đề nghị cắt điện
17/05/2021 08:00:00 17:00:00 - Thôn 5 xã ĐạPloa. Điện lực Đạ Huoai Khách hàng đề nghị cắt điện
17/05/2021 08:10:00 08:40:00 TDP 4D TT Đạ Teh. Điện lực Đạ Tẻh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/05/2021 08:50:00 09:30:00 TDP 4D TT Đạ Tẻh Điện lực Đạ Tẻh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
17/05/2021 09:40:00 10:40:00 TDP 4D TT Đạ Tẻh Điện lực Đạ Tẻh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
17/05/2021 10:50:00 11:10:00 TDP4D TT Đạ Tẻh Điện lực Đạ Tẻh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/05/2021 11:15:00 11:35:00 TDP 10 TT Đạ Tẻh Điện lực Đạ Tẻh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 08:00:00 12:00:00 Mã trạm-tên trạm: 030280060 - 478A/24 Ngã Ba Đại Bình Điện Lực Bảo Lộc Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
18/05/2021 08:00:00 12:00:00 TDP 2, TT Di Linh Điện Lực Di Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 08:00:00 12:00:00 TDP 2, TT Di Linh Điện Lực Di Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 08:00:00 12:00:00 Thôn 2, Xã Hòa Nam Điện Lực Di Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 08:00:00 12:00:00 Thôn 4, Xã Hòa Nam Điện Lực Di Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 08:00:00 12:00:00 Thôn 4, Xã Tân Lâm Điện Lực Di Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 08:00:00 12:00:00 Thôn 5, Xã Tân Lâm Điện Lực Di Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 08:00:00 12:00:00 Thôn 6, Xã Tân Lâm Điện Lực Di Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 08:30:00 14:00:00 + Mất điện toàn bộ xã Đạ Oai + Mất điện một phần thôn 4 xã Mađaguôi. + Mất điện khách hàng TBA chuyên dùng: - Công Ty TNHH VTECH Châu Đức - Công Ty TNHH Chăn Nuôi Hùng Công Trí. - Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VHG - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bic. - Công Ty TNHH Năng Lượng Ban Mai Xanh. - Công Ty TNHH VTECH Vũng Tàu. - Công Ty TNHH Năng Lượng Bồ Công Anh. - Công ty TNHH Hoàng Gia Đà Lạt. - Công ty TNHH Duy Ngọc Đạ Huoai. - Công ty TNHH Duy Ngọc Tân Phú; - Công ty TNHH XNK Đại Thịnh Phát. - Trạm bơm Đạ Goail. - Công ty TNHH chăn nuôi Hùng Công Trí. - Công ty TNHH Nguyễn Trí Công. - Công ty TNHH đua ngựa Thiên Mã. Điện lực Đạ Huoai Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 08:30:00 14:30:00 Mất điện một phần khu vực các thôn Phú Trung, thôn Chi Rông thuộc xã Phú Hội. Điện Lực Đức Trọng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 09:00:00 09:30:00 Mã trạm-tên trạm: 030200017 - 480/8/4A/7/1 Cty MERKAVA Điện Lực Bảo Lộc Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
18/05/2021 10:00:00 10:30:00 Mã trạm-tên trạm: 030200142 - 480/8/5A/1 Cty Đông Lâm Điện Lực Bảo Lộc Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
18/05/2021 11:00:00 11:30:00 Mã trạm-tên trạm: 030200008 - Trạm 480/8/6A/1 CTy Golden Coffee Điện Lực Bảo Lộc Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
18/05/2021 12:00:00 12:30:00 Mã trạm-tên trạm: 030200016 - Trạm 480/8/11/A1 Công Ty HUCHA VINA Điện Lực Bảo Lộc Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
18/05/2021 13:00:00 13:30:00 MMã trạm-tên trạm: 030200007 - Trạm 480/8/11/3A/1 Công Ty Bia Sài Gòn Điện Lực Bảo Lộc Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
18/05/2021 14:00:00 14:30:00 Mã trạm-tên trạm: 030200006 - Trạm 480/8/32/7 CTy Đông Mê Kông Điện Lực Bảo Lộc Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
19/05/2021 08:00:00 12:00:00 TDP 16, TT Di Linh Điện Lực Di Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 08:00:00 12:00:00 Thôn 7, xã Gia Hiệp Điện Lực Di Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 08:00:00 12:00:00 Thôn Gia lành, xã Gia Hiệp Điện Lực Di Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 08:00:00 12:00:00 Thôn K Long Trao, Xã Gung Ré Điện Lực Di Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 08:00:00 12:00:00 Thôn Đồng Lạc, xã Đinh Lạc Điện Lực Di Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 08:00:00 12:00:00 Trạm Bảo Phú vị trí trụ 471/03/03 Điện Lực Di Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 08:00:00 14:00:00 Thôn Đường Mới trong Điện Lực Đơn Dương Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
19/05/2021 08:00:00 16:00:00 Mã trạm-tên trạm: 030200448 - 478A/85/42A/50 Lộc Thành Điện Lực Bảo Lộc Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
20/05/2021 08:00:00 12:00:00 Thôn 16 Hòa Ninh Điện Lực Di Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 08:00:00 12:00:00 Thôn 9, 10 - Xã Hòa Ninh Điện Lực Di Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 08:00:00 16:00:00 TMã trạm-tên trạm: 030220590 - 472/256 ĐAMBRI, Mã trạm-tên trạm: 030280165 - 478/101/83/12 Tân Lạc Điện Lực Bảo Lộc Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
21/05/2021 08:00:00 12:00:00 Mã trạm-tên trạm: 030220711 - 472/298/3 Đambri Điện Lực Bảo Lộc Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
21/05/2021 08:00:00 14:00:00 Khu vực Kinh Tế 2 xã Đinh Trang Hòa Điện Lực Di Linh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Lịch cắt điện tại Lâm Đồng
Lịch cúp điện tại Lâm Đồng

Lịch cắt điện tại khu vực Lâm Đồng giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Lâm Đồng để có thêm thông tin cụ thể

Bình luận

Chọn nhanhHotline CSKH Điện lực


CSKH HÀ NỘI : 19001288

CSKH TP HỒ CHÍ MINH : 1900545454

CSKH MIỀN BẮC : 19006769

CSKH MIỀN TRUNG : 19001909

CSKH MIỀN NAM : 19001006 - 19009000