Sổ tay sử dụng điện | Lịch cúp điện mới cập nhật

Lịch cúp điện Ninh Thuận

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 17/05/2021

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Ninh Thuận hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật...
Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Ninh Thuận danh sách chi tiết
Ngày Từ Đến Khu vực Đơn vị Thông tin
17/05/2021 03:01:00 03:01:00 Thôn Sơn Hải, Bầu Ngứ - xã Phước Dinh Điện lực Thuận Nam Đang tìm nguyên nhân
17/05/2021 03:01:00 03:01:00 Thôn Từ Thiện, Vĩnh Trường - xã Phước dinh Điện lực Thuận Nam Do bụi bẩn bám nhiều tại trạm HUỲNH MINH LONG khi trời mưa gây phóng điện bề mặt sứ cao áp máy biến áp. Làm tác động Bật TĐL MC 477 trạm 110kV Ninh Thuận 1 (Ia= 5.107A, Ib= 188A, Ic= 5.035A, In= 5.158A, rơle 50N tác động)
17/05/2021 03:07:00 03:28:00 Xã Phước Ninh Điện lực Thuận Nam Do bụi bẩn bám nhiều tại trạm MT. ECO THUẬN NAM , khi trời mưa gây phóng điện bề mặt sưa cao áp MBA. Làm Bật lockout MC 471 trạm 110kV Ninh Phước (Ia= 3.489A, Ib= 8A, Ic= 3.132A, rơle 50P tác động)
17/05/2021 07:30:00 18:00:00 Một phần thôn Đắc Nhơn 3; thôn: Đắc Nhơn 2, Lương Tri - xã Nhơn Sơn; một phần thôn Đồng Dầy - xã Phước Trung Điện lực Phan Rang Tháp Chàm Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
17/05/2021 08:00:00 09:00:00 Khách hàng: Công ty TNHH Thái Hòa Ninh Thuận Điện lực Phan Rang Tháp Chàm TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/05/2021 08:00:00 13:00:00 Một phần thôn Bầu Ngứ - Xã Phước Dinh Điện lực Thuận Nam Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
17/05/2021 14:10:00 15:15:00 Khách hàng: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Danh Điện lực Phan Rang Tháp Chàm TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/05/2021 14:30:00 14:45:00 Một phần thôn Đắc Nhơn 1; các thôn: Nha Hố, Lương Cang, Núi Ngỗng và Láng Ngựa - xã Nhơn Sơn; một phần các thôn: Phú Thủy, Phú Thạnh và Phú Thuận - xã Mỹ Sơn Điện lực Phan Rang Tháp Chàm Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
17/05/2021 14:30:00 18:00:00 Một phần khu phố 1 - phường Đô Vinh; một phần thôn Đắc Nhơn 1; thôn Đắc Nhơn 3 - xã Nhơn Sơn Điện lực Phan Rang Tháp Chàm Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
17/05/2021 15:50:00 16:50:00 Khách hàng: Trung đoàn Không quân 937 Điện lực Phan Rang Tháp Chàm TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/05/2021 17:45:00 18:00:00 Một phần thôn Đắc Nhơn 1; các thôn: Nha Hố, Lương Cang, Núi Ngỗng và Láng Ngựa - xã Nhơn Sơn; một phần các thôn: Phú Thủy, Phú Thạnh và Phú Thuận - xã Mỹ Sơn Điện lực Phan Rang Tháp Chàm Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
18/05/2021 07:30:00 11:30:00 Một phần khu phố 7 - phường Bảo An Điện lực Phan Rang Tháp Chàm TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 07:45:00 11:00:00 Một phần các khu phố 4, 5, 6, 8 - phường Đông Hải Điện lực Ninh Hải Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
18/05/2021 07:45:00 11:30:00 Khách hàng: Công ty TNHH XD-TM Duy Anh. Điện lực Ninh Hải TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 08:00:00 11:30:00 Khách hàng: Công ty CP Muối Cà Ná Ninh Thuận Điện lực Thuận Nam Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
18/05/2021 13:30:00 17:00:00 Một phần khu phố 7 - phường Bảo An Điện lực Phan Rang Tháp Chàm Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
18/05/2021 13:45:00 17:00:00 Một phần thôn Trà Giang 4 - xã Lương Sơn Điện lực Ninh Sơn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 13:45:00 17:00:00 Một phần thôn Trà Giang 4 - xã Lương Sơn Điện lực Ninh Sơn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 14:00:00 16:30:00 Các khách hàng: Công ty CP Muối Cà Ná Ninh Thuận, Lê Văn Khắc, Trần Ngọc Hưng và Nguyễn Văn Hoàng Điện lực Thuận Nam Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
19/05/2021 07:30:00 17:30:00 Thôn: La Chữ, Hậu Sanh - xã Phước Hữu; xã: Nhị Hà, Phước Hà Điện lực Ninh phước Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 15:00:00 16:30:00 Thôn Nho Lâm, Văn Lâm 2, Một phần thôn Văn Lâm 3, khu hành chính huyện Thuận Nam Điện lực Thuận Nam Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
19/05/2021 15:00:00 16:30:00 Thôn Nho Lâm, Văn Lâm 2, Một phần thôn Văn Lâm 3, khu hành chính huyện Thuận Nam Điện lực Thuận Nam Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 07:30:00 08:00:00 Khu vực Cảng mới Cà Ná - thôn: Lạc Nghiệp 1, Lạc Nghiệp 2 - xã Cà Ná mất điện: + Lần 1: Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ. Điện lực Thuận Nam Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
20/05/2021 07:30:00 17:00:00 Một phần các khu phố 1, 2- phường Mỹ Bình Điện lực Ninh Hải Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
20/05/2021 07:30:00 17:30:00 Một phần thôn Khánh Nhơn - xã Nhơn Hải - huyện Ninh Hải. Điện lực Ninh Hải TBA: Sửa chữa lớn
20/05/2021 07:30:00 17:30:00 Một phần thôn Khánh Nhơn - xã Nhơn Hải - huyện Ninh Hải. Điện lực Ninh Hải TBA: Sửa chữa lớn
20/05/2021 07:30:00 18:00:00 Một phần các khu phố 2, 3 - phường Mỹ Hải; một phần khu phố 2 - phường Mỹ Đông Điện lực Ninh Hải Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
20/05/2021 07:30:00 18:00:00 Một phần các khu phố 2, 3 - phường Mỹ Hải; một phần khu phố 2 - phường Mỹ Đông Điện lực Ninh Hải Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
20/05/2021 07:30:00 18:00:00 Đường Nguyễn Thái Bình và một phần thôn Tấn Lộc - KP 4,7 phường Tấn Tài, Đường Ngô Đức Kế, khu tái định cư Mỹ Đông - khu phố 3 - phường Mỹ Đông Điện lực Phan Rang Tháp Chàm Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
20/05/2021 08:00:00 12:00:00 Các thôn: Lạc Tân 1, Lạc Tân 2 và Lạc Tân 3 - xã Phước Diêm; một phần thôn: Lạc Nghiệp 1, Lạc Nghiệp 2 - xã Cà Ná Điện lực Thuận Nam Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
20/05/2021 12:00:00 12:30:00 Khu vực Cảng mới Cà Ná - thôn: Lạc Nghiệp 1, Lạc Nghiệp 2 - xã Cà Ná mất điện: + Lần 2: Từ 12 giờ đến 12 giờ 30. Điện lực Thuận Nam Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
20/05/2021 14:30:00 17:30:00 Một phần khu phố 1- Phường Đô Vinh ; Một phần các thôn Đắc Nhơn, Nha Hố - xã Nhơn Sơn Điện lực Phan Rang Tháp Chàm Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần thôn Mỹ Nhơn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc Điện lực Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 08:15:00 10:00:00 Các thôn: Hành Rạc 1, Hành Rạc 2, Sa Vin, Gia É, Bố Lang, Bạc Rây 1 và Bạc Rây 2 - xã Phước Bình Điện lực Ninh Sơn Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 08:15:00 10:00:00 Các thôn: Hành Rạc 1, Hành Rạc 2, Sa Vin, Gia É, Bố Lang, Bạc Rây 1 và Bạc Rây 2 - xã Phước Bình Điện lực Ninh Sơn Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 08:15:00 17:30:00 Các thôn: Gia É, Bố Lang, Bạc Rây 1 và Bạc Rây 2 - xã Phước Bình Điện lực Ninh Sơn Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 08:15:00 17:30:00 Các thôn: Gia É, Bố Lang, Bạc Rây 1 và Bạc Rây 2 - xã Phước Bình Điện lực Ninh Sơn Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
24/05/2021 08:00:00 11:30:00 Một phần thôn: Nho Lâm, Văn Lâm 4 - xã Phước Nam Điện lực Thuận Nam Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25/05/2021 07:50:00 09:00:00 Một phần thôn Phương Cựu 2 - xã Phương Hải Điện lực Ninh Hải Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
25/05/2021 09:10:00 10:10:00 Khách hàng: Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Ninh Hải (ĐĐ Tri Thuỷ 1) Điện lực Ninh Hải Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
25/05/2021 10:20:00 11:40:00 Khách hàng: Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Ninh Hải (ĐĐ Khánh Giang) Điện lực Ninh Hải Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
25/05/2021 13:45:00 14:45:00 Khách hàng: Công ty TNHH XD-TM Duy Anh Điện lực Ninh Hải Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
25/05/2021 14:50:00 15:50:00 Khách hàng: Công ty TNHH XD-TM Duy Anh Điện lực Ninh Hải Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
25/05/2021 15:55:00 17:00:00 Khách hàng: Công ty TNHH XD-TM Duy Anh Điện lực Ninh Hải Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
26/05/2021 07:30:00 12:00:00 Một phần các thôn: Ninh Quý 1, Phước Thiện 1, Phước Thiện 2, Phước Thiện 3 - xã Phước Sơn và xã Phước Vinh (trừ một phần thôn Phước An) Điện lực Ninh phước Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
26/05/2021 07:30:00 17:30:00 Một phần thôn Phước An - xã Phước Vinh; xã Phước Thái Điện lực Ninh phước Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
26/05/2021 07:45:00 08:50:00 Khách hàng: Công ty TNHH XD-TM Duy Anh Điện lực Ninh Hải Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
26/05/2021 08:00:00 17:00:00 Khách hàng : Hội Đông y huyện Thuận Bắc, Trường Phổ thông DTNT Thuận Bắc Điện lực Thuận Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
26/05/2021 09:00:00 10:00:00 Khách hàng: Công ty TNHH Đầm Vua Điện lực Ninh Hải Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
26/05/2021 10:10:00 11:30:00 Khách hàng: Công ty TNHH XD-TM Duy Anh Điện lực Ninh Hải Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
26/05/2021 13:45:00 14:45:00 Khách hàng: Công ty TNHH XD-TM Duy Anh Điện lực Ninh Hải Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
26/05/2021 14:50:00 15:50:00 Khách hàng: Công ty TNHH XD-TM Duy Anh Điện lực Ninh Hải Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
26/05/2021 15:55:00 17:00:00 Khách hàng: Công ty TNHH XD-TM Duy Anh Điện lực Ninh Hải Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
27/05/2021 07:30:00 11:30:00 Mặt nam đường 16 Tháng 4: Khu vực từ hẻm số 08 đến ngã tư đường Ngô Gia Tự; đường Hồ Xuân Hương: Khu vực từ Công ty Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận đến trường Tiểu học Tấn Tài 3 - phường Tấn Tài Điện lực Phan Rang Tháp Chàm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
27/05/2021 07:45:00 08:50:00 Khách hàng: Công ty TNHH Phát Phát Ninh Thuận Điện lực Ninh Hải Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
27/05/2021 07:45:00 17:00:00 Một phần khu phố Cà Đú - thị trấn Khánh Hải Điện lực Ninh Hải Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
27/05/2021 09:00:00 10:20:00 Khách hàng: Công ty TNHH SX giống thủy sản Nam Trung Phát Điện lực Ninh Hải Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
27/05/2021 10:30:00 11:45:00 Khách hàng: Lê Văn Vịnh Điện lực Ninh Hải Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
27/05/2021 13:45:00 14:45:00 Khách hàng: Công ty TNHH Muối Lam Sơn Điện lực Ninh Hải Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
27/05/2021 14:50:00 15:50:00 Khách hàng: Công ty TNHH TM và SX Giống Thủy Sản Liên Hân Điện lực Ninh Hải Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
27/05/2021 15:55:00 17:00:00 Khách hàng: Công ty TNHH MTV Khánh Dương VN Điện lực Ninh Hải Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
28/05/2021 07:45:00 08:50:00 Khách hàng: Trại tôm Ngô Xuân Lợi Điện lực Ninh Hải Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
28/05/2021 07:45:00 11:00:00 Một phần thôn Mỹ Tân - xã Thanh Hải Điện lực Ninh Hải Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
28/05/2021 09:00:00 10:00:00 Khách hàng: DNTN Xăng dầu Hạnh Phúc Điện lực Ninh Hải Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
28/05/2021 10:10:00 11:30:00 Khách hàng: Công Ty TNHH Giống Thủy Sản Phúc Thịnh Điện lực Ninh Hải Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
28/05/2021 14:00:00 15:10:00 Khách hàng: Công ty TNHH Giống thủy sản Hoàng Quân Ninh Thuận Điện lực Ninh Hải Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
28/05/2021 15:20:00 16:45:00 Khách hàng: Nguyễn Văn Điện lực Ninh Hải Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
29/05/2021 07:30:00 18:00:00 Khu phố: 4, 7 - phường Tấn Tài; các khu phố: 3, 9 và 10 - phường Mỹ Đông Điện lực Phan Rang Tháp Chàm Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
30/05/2021 08:00:00 17:00:00 Một phần thôn Ấn Đạt - xã Lợi Hải Điện lực Thuận Bắc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Lịch cắt điện tại Ninh Thuận
Lịch cúp điện tại Ninh Thuận

Lịch cắt điện tại khu vực Ninh Thuận giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Ninh Thuận để có thêm thông tin cụ thể

Bình luận

Chọn nhanhHotline CSKH Điện lực


CSKH HÀ NỘI : 19001288

CSKH TP HỒ CHÍ MINH : 1900545454

CSKH MIỀN BẮC : 19006769

CSKH MIỀN TRUNG : 19001909

CSKH MIỀN NAM : 19001006 - 19009000