Sổ tay sử dụng điện | Lịch cúp điện mới cập nhật
Sotaydien.com KHÔNG phải trang của bên điện lực EVN , chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến điện lực

Lịch cúp điện Phú Yên

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 14/06/2021

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Phú Yên hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật...
Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Phú Yên danh sách chi tiết
Ngày Từ Đến Khu vực Đơn vị Thông tin
14/06/2021 11:50 14:48 TBA 2001 - Bơm Triêm đức ĐL Đồng Xuân Đã duyệt
MC 472/TCĐX nhảy Io> pha B,C (Ib=748A, Ic=881A, In=108A). F79 không thành công. ĐL Đồng Xuân kiểm tra phát hiện cây tre ngã vào đường dây 22kV tại T.252/472/ĐX
14/06/2021 11:50 14:48 TBA 2002- Phân trại 1 - A20 ĐL Đồng Xuân Đã duyệt
MC 472/TCĐX nhảy Io> pha B,C (Ib=748A, Ic=881A, In=108A). F79 không thành công. ĐL Đồng Xuân kiểm tra phát hiện cây tre ngã vào đường dây 22kV tại T.252/472/ĐX
14/06/2021 11:50 14:48 TBA 273 - Trường bắn Suối cối 2 ĐL Đồng Xuân Đã duyệt
MC 472/TCĐX nhảy Io> pha B,C (Ib=748A, Ic=881A, In=108A). F79 không thành công. ĐL Đồng Xuân kiểm tra phát hiện cây tre ngã vào đường dây 22kV tại T.252/472/ĐX
14/06/2021 11:50 14:48 TBA 275 - Nhà máy gạch Tuynel ĐL Đồng Xuân Đã duyệt
MC 472/TCĐX nhảy Io> pha B,C (Ib=748A, Ic=881A, In=108A). F79 không thành công. ĐL Đồng Xuân kiểm tra phát hiện cây tre ngã vào đường dây 22kV tại T.252/472/ĐX
15/06/2021 07:30 10:30 C633HH-Nuôi Tôm Phú Thọ 3 ĐL Đông Hoà Đã duyệt
SCL- Thay cáp lực và tủ điện T.633/476/HH
15/06/2021 07:30 10:30 Công ty TNHH H.A.W.A.I.I.F.A.R.M ĐL Đông Hoà Đã duyệt
SCL- Thay cáp lực và tủ điện T.633/476/HH
15/06/2021 07:30 13:30 Chư Blôi 2 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Điện lực Sông Hinh dựng 06 trụ 14m
15/06/2021 07:30 13:30 Làng Dao ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Điện lực Sông Hinh dựng 06 trụ 14m
16/06/2021 07:30 11:30 Công Ty Tân Hoàng Đạt ĐL Sơn Hoà Đã duyệt
Thay hệ xà trạm, cáp lực tổng lộ, thùng kiểm tính
16/06/2021 07:30 11:30 T.107 Tân Bình 2. ĐL Sơn Hoà Đã duyệt
Thay hệ xà trạm, cáp lực tổng lộ, thùng kiểm tính
16/06/2021 08:00 12:30 Hòa Nghĩa ĐL Sơn Hoà Đã duyệt
Hotline 1 tháo, đấu lèo ĐZ 22kV tại cột 40-2/249/121/473/Sho để Thay 600m dây dẫn 3 AC 70mm2 bằng dây dẫn AV70mm2 tại khoảng cột 40-2/249/136 đến cột 40-2/249/140/473/Sho
16/06/2021 08:00 12:30 Thôn Hòa Bình Sơn Định ĐL Sơn Hoà Đã duyệt
Hotline 1 tháo, đấu lèo ĐZ 22kV tại cột 40-2/249/121/473/Sho để Thay 600m dây dẫn 3 AC 70mm2 bằng dây dẫn AV70mm2 tại khoảng cột 40-2/249/136 đến cột 40-2/249/140/473/Sho
16/06/2021 08:00 12:30 Thôn Hòa Ngãi Sơn Định ĐL Sơn Hoà Đã duyệt
Hotline 1 tháo, đấu lèo ĐZ 22kV tại cột 40-2/249/121/473/Sho để Thay 600m dây dẫn 3 AC 70mm2 bằng dây dẫn AV70mm2 tại khoảng cột 40-2/249/136 đến cột 40-2/249/140/473/Sho
16/06/2021 08:00 12:30 Thôn Hòa Trinh Sơn Định ĐL Sơn Hoà Đã duyệt
Hotline 1 tháo, đấu lèo ĐZ 22kV tại cột 40-2/249/121/473/Sho để Thay 600m dây dẫn 3 AC 70mm2 bằng dây dẫn AV70mm2 tại khoảng cột 40-2/249/136 đến cột 40-2/249/140/473/Sho
16/06/2021 09:15 12:30 Thôn Vân Hòa - Sơn Long ĐL Sơn Hoà Đã duyệt
Hotline 1 gỡ lèo đấu nối xuống FCO TBA T.321/473/Sho; Đội thí nghiệm XNDVĐLPY thay MBA TBA T.321/473/Sho
17/06/2021 07:30 15:30 Chư Blôi 2 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Điện lực Sông Hinh thay 2642 m dây và phụ kiện
17/06/2021 07:30 15:30 Làng Dao ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Điện lực Sông Hinh thay 2642 m dây và phụ kiện
17/06/2021 08:00 11:30 P. Bà Tám ĐL Sơn Hoà Đã duyệt
Hotline 1 gỡ lèo đấu nối xuống FCO TBA T.524/473/Sho; Đội thí nghiệm XNDVĐLPY thay MBA TBA T.524/473/Sho
18/06/2021 07:30 10:30 dân cư suối bạc 3 ĐL Sơn Hoà Đã duyệt
Di dời 2 cột điện hạ áp ghép đôi đường Suối Bạc 3
18/06/2021 09:15 10:00 T.627 Đồng Hoà ĐL Phú Hoà Đã duyệt
Thay TI trạm T.627 Đồng Hòa đến hạn kiểm định
18/06/2021 14:00 14:45 T.653 Qui Hậu ĐL Phú Hoà Đã duyệt
Thay TI trạm T.653 Quy Hậu đến hạn kiểm định
18/06/2021 15:15 16:00 T.654 Phụng Tường ĐL Phú Hoà Đã duyệt
Thay TI trạm T.654 Phụng Tường đến hạn kiểm định
19/06/2021 07:00 07:06 Buôn Kít 2_F147A20 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Buôn Kít. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Buôn Thung 2 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Buôn Thung 3_F149A20 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Buôn Thung. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Buôn Đức. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Bình Giang_F146A20 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Bình Sơn 2 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Bình Sơn. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Bờ Phải. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Cao su Cao Phú_F141A20 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Công ty Anh Vũ_F151A20 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Hoà Sơn. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Hoài Vũ ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Hà Giang 2_F143A20 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Hà Giang. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Hòa Sơn 2_F140A20 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Kinh Tế 2 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Mỏ Đá Hòn Gộp_F155A20 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Mỏ Đá. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Mỏ đá Sơn Giang ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Nam Giang 2_F142A20 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Nam Giang. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Nghiền đá Ea Trol ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Nguyễn Nhợ_F153SHo ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Suối Biểu 1. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Suối Dứa. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Suối biểu 2. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Thôn 1 S,Hinh. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Thôn 3 S.Hinh. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Trại Heo Suối Biểu_F154A20 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Trạm cấp nước xã Sông Hinh ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Tân Lập 1 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Tân Lập 2 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Tân Lập 3 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Tân Lập 4_F144A20 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Vĩnh Giang 2_F152A20 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Vĩnh Giang. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Vĩnh Lương 2_F145A20 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Vĩnh Lương. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Vĩnh Sơn. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Vạn Giang. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Yên Sơn 2_F148A20 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Yên Sơn. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 07:06 Đập Tràn. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 105/471/A20; Đóng PĐ 400-1/474/SHo
19/06/2021 07:00 12:00 TH2 I243 Cổng Hòa Bình - Sơn Thành Đông ĐL Tây Hoà Đã duyệt
XNVD dựng chêm 2 cột BTLT 14 mét, lắp 2 bộ CĐT mới, thay 2 bộ XĐT rỉ sét bằng 2 bộ XĐT mới, thay 12 sứ đứng hỏng cách điện bằng 12 sứ mới; XNDV Phú Yên tiến hành công tác CBM tai TBA T.219/472/A20 Lạc Mỹ. Cty Phó Long dựng chê, 1 cột BTLT 14m, thay 1 cột 10,5m bằng 2 cột BTLT 14m, thay 51m dây nhôm trần băng dây bọc;
19/06/2021 07:00 12:00 TT I238 Lạc Điền - Sơn Thành Đông ĐL Tây Hoà Đã duyệt
XNVD dựng chêm 2 cột BTLT 14 mét, lắp 2 bộ CĐT mới, thay 2 bộ XĐT rỉ sét bằng 2 bộ XĐT mới, thay 12 sứ đứng hỏng cách điện bằng 12 sứ mới; XNDV Phú Yên tiến hành công tác CBM tai TBA T.219/472/A20 Lạc Mỹ. Cty Phó Long dựng chê, 1 cột BTLT 14m, thay 1 cột 10,5m bằng 2 cột BTLT 14m, thay 51m dây nhôm trần băng dây bọc;
19/06/2021 07:00 14:00 Bêtông nhựa nóng 2 ĐL Tuy Hoà Đã duyệt
Thay 850m dây tiết diện 240 và cách điện đứng polyme 24kV XT 471/AMY từ cột số 42 đến PĐ500-1
19/06/2021 07:10 11:10 Hà Giang 2_F143A20 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
XNDV Điện lực Phú Yên dựng 02 trụ 14m, thay 03 bộ dây néo và 03 bộ xà
19/06/2021 07:10 11:10 Hà Giang. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
XNDV Điện lực Phú Yên dựng 02 trụ 14m, thay 03 bộ dây néo và 03 bộ xà
19/06/2021 07:10 11:10 Mỏ đá Sơn Giang ĐL Sông Hinh Đã duyệt
XNDV Điện lực Phú Yên dựng 02 trụ 14m, thay 03 bộ dây néo và 03 bộ xà
19/06/2021 07:10 11:10 Nam Giang 2_F142A20 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
XNDV Điện lực Phú Yên dựng 02 trụ 14m, thay 03 bộ dây néo và 03 bộ xà
19/06/2021 07:10 11:10 Nam Giang. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
XNDV Điện lực Phú Yên dựng 02 trụ 14m, thay 03 bộ dây néo và 03 bộ xà
19/06/2021 07:10 11:10 Suối Biểu 1. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
XNDV Điện lực Phú Yên dựng 02 trụ 14m, thay 03 bộ dây néo và 03 bộ xà
19/06/2021 07:10 11:10 Suối biểu 2. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
XNDV Điện lực Phú Yên dựng 02 trụ 14m, thay 03 bộ dây néo và 03 bộ xà
19/06/2021 07:10 11:10 Trại Heo Suối Biểu_F154A20 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
XNDV Điện lực Phú Yên dựng 02 trụ 14m, thay 03 bộ dây néo và 03 bộ xà
19/06/2021 07:10 11:10 Vĩnh Giang 2_F152A20 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
XNDV Điện lực Phú Yên dựng 02 trụ 14m, thay 03 bộ dây néo và 03 bộ xà
19/06/2021 07:10 11:10 Vĩnh Giang. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
XNDV Điện lực Phú Yên dựng 02 trụ 14m, thay 03 bộ dây néo và 03 bộ xà
19/06/2021 07:10 11:10 Vĩnh Lương 2_F145A20 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
XNDV Điện lực Phú Yên dựng 02 trụ 14m, thay 03 bộ dây néo và 03 bộ xà
19/06/2021 07:10 11:10 Vĩnh Lương. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
XNDV Điện lực Phú Yên dựng 02 trụ 14m, thay 03 bộ dây néo và 03 bộ xà
19/06/2021 07:10 11:10 Vạn Giang. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
XNDV Điện lực Phú Yên dựng 02 trụ 14m, thay 03 bộ dây néo và 03 bộ xà
19/06/2021 08:00 08:45 T.419 UBND Xã Hoà Thắng ĐL Phú Hoà Đã duyệt
Thay TI trạm T.419 UBND xã Hòa Thắng đến hạn kiểm định
19/06/2021 08:00 08:45 TBA 102 - UBND huyên Đồng Xuân ĐL Đồng Xuân Đã duyệt
Thay ATM tổng T.102/471/ĐX
19/06/2021 09:00 10:00 E910 - Phú Quý 3 (T.268) ĐL Tuy An Đã duyệt
Hoán đổi MBA 100kVA lên 160kVA
19/06/2021 09:00 11:00 Lâm Trường ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Đội Hotline 1 tháo, đấu 03 lèo xuống T.774/477/SHo để XNDV thay MBA
19/06/2021 11:10 11:16 Buôn Kít 2_F147A20 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Buôn Kít. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Buôn Thung 2 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Buôn Thung 3_F149A20 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Buôn Thung. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Buôn Đức. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Bình Giang_F146A20 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Bình Sơn 2 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Bình Sơn. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Bờ Phải. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Cao su Cao Phú_F141A20 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Công ty Anh Vũ_F151A20 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Hoà Sơn. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Hoài Vũ ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Hà Giang 2_F143A20 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Hà Giang. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Hòa Sơn 2_F140A20 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Kinh Tế 2 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Mỏ Đá Hòn Gộp_F155A20 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Mỏ Đá. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Mỏ đá Sơn Giang ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Nam Giang 2_F142A20 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Nam Giang. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Nghiền đá Ea Trol ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Nguyễn Nhợ_F153SHo ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Suối Biểu 1. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Suối Dứa. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Suối biểu 2. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Thôn 1 S,Hinh. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Thôn 3 S.Hinh. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Trại Heo Suối Biểu_F154A20 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Trạm cấp nước xã Sông Hinh ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Tân Lập 1 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Tân Lập 2 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Tân Lập 3 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Tân Lập 4_F144A20 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Vĩnh Giang 2_F152A20 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Vĩnh Giang. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Vĩnh Lương 2_F145A20 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Vĩnh Lương. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Vĩnh Sơn. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Vạn Giang. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Yên Sơn 2_F148A20 ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Yên Sơn. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:10 11:16 Đập Tràn. ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Chuyển phương thức: Cắt PĐ 400-1/474/Sho; Đóng PĐ 105/471/A20.
19/06/2021 11:30 13:30 Tuy Bình ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Hotline 1 tháo, đấu 03 lèo xuống T.409/474/SHo để XNDV thay MBA
20/06/2021 07:00 11:30 RG I201 Đội 1 - Sơn Thành Tây ĐL Tây Hoà Đã duyệt
ĐL Tây Hòa thay khóa néo rỉ sét tại cột 84/472/A20; Xửa lý tiếp xúc tại đầu cực LBS PD 201/472/A20; Thay 3 FCO hỏng tại TBA T.213/472/A20;XNDV Phú Yên tiến hành công tác CBM tại TBA T.213/472/A20 - NTST
20/06/2021 07:00 14:30 RH I202 Đội 4- Sơn Thành Tây ĐL Tây Hoà Đã duyệt
Dựng chêm 04 cột, thay 2 cột BTLT 10,5m cong nứt bằng 4 cột BTLT 14m , thay 32 bộ XĐT rỉ sét bàng xà mới, thay 2 bộ xà néo và 12 khoá néo rỉ sét bằng 2 bộ xà néo và 12 khoá néo mới, lắp chụp đầu cột 34 vị trí có dây võng thấp không đảm bảo khoảng cách pha đất.
20/06/2021 07:00 14:30 RI I203 Đội 9 - Sơn Thành Tây ĐL Tây Hoà Đã duyệt
Dựng chêm 04 cột, thay 2 cột BTLT 10,5m cong nứt bằng 4 cột BTLT 14m , thay 32 bộ XĐT rỉ sét bàng xà mới, thay 2 bộ xà néo và 12 khoá néo rỉ sét bằng 2 bộ xà néo và 12 khoá néo mới, lắp chụp đầu cột 34 vị trí có dây võng thấp không đảm bảo khoảng cách pha đất.
21/06/2021 07:30 11:00 Chí Thán 3_F7161SHo ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Điện lực Sông Hinh thay MBA T.406/474/Sho
21/06/2021 07:30 11:00 Tân An 4_F7164SHo ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Điện lực Sông Hinh thay MBA T.7164/477/SHo
21/06/2021 09:00 11:00 Buôn Chung ĐL Sông Hinh Đã duyệt
Khóa F79 MC 477B/477/Sho để Đội Hotline 2 tháo, đấu 03 lèo xuống T.717/477/SHo để Điện lực Sông Hinh thay MBA T.717/477/Sho.
Lịch cắt điện tại Phú Yên
Lịch cúp điện tại Phú Yên

Lịch cắt điện tại khu vực Phú Yên giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Phú Yên để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/02/2021
Nguồn dữ liệu : Xem tại đây

Bình luận

Chọn nhanh


Hotline CSKH Điện lực


CSKH HÀ NỘI : 19001288

CSKH TP HỒ CHÍ MINH : 1900545454

CSKH MIỀN BẮC : 19006769

CSKH MIỀN TRUNG : 19001909

CSKH MIỀN NAM : 19001006 - 19009000