Sổ tay sử dụng điện | Lịch cúp điện mới cập nhật
Sotaydien.com KHÔNG phải trang của bên điện lực EVN , chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến điện lực

Lịch cắt điện Quảng Bình

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 14/06/2021

Lịch cắt điện khu vực Quảng Bình hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật...
Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Quảng Bình danh sách chi tiết
Ngày Từ Đến Khu vực Đơn vị Thông tin
14/06/2021 05:00 06:00 TBA CỔ CẢNG ĐL Tuyên Hóa Hoãn
Chặt cây (Cây tre) ngoài hành lang có nguy cơ ngã đổ vào đường dây tại khoảng cột C112/8 - XT 471 Minh Cầm ( Đường dây khách hàng)
14/06/2021 05:00 06:00 TBA LẠC HÓA ĐL Tuyên Hóa Hoãn
Chặt cây (Cây tre) ngoài hành lang có nguy cơ ngã đổ vào đường dây tại khoảng cột C112/8 - XT 471 Minh Cầm ( Đường dây khách hàng)
14/06/2021 05:00 06:00 TBA NAM PHONG 1 ĐL Tuyên Hóa Hoãn
Chặt cây (Cây tre) ngoài hành lang có nguy cơ ngã đổ vào đường dây tại khoảng cột C112/8 - XT 471 Minh Cầm ( Đường dây khách hàng)
14/06/2021 05:00 06:00 TBA NAM PHONG 2 ĐL Tuyên Hóa Hoãn
Chặt cây (Cây tre) ngoài hành lang có nguy cơ ngã đổ vào đường dây tại khoảng cột C112/8 - XT 471 Minh Cầm ( Đường dây khách hàng)
14/06/2021 05:00 06:00 TBA PHONG HÓA 3 ĐL Tuyên Hóa Hoãn
Chặt cây (Cây tre) ngoài hành lang có nguy cơ ngã đổ vào đường dây tại khoảng cột C112/8 - XT 471 Minh Cầm ( Đường dây khách hàng)
14/06/2021 10:43 12:55 Chợ Gộ ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 Dong riềng ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 Ga Long Đại ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 Ga Lệ Kỳ ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 Hà Kiên ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 Hà Kiên 2 ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 Kho bạc ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 Khu tái định cư TT QHàu ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 Long Đại 1 ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 Long Đại 2 ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 Làng nghề ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 Lương Ninh ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 Lương Yến 1 (Bơm Lương Yến) ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 Lương Yến 2 ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 Lệ Kỳ 1 ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 Lệ Kỳ 2 ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 Lệ Kỳ 4 ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 Lệ Kỳ 5 ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 Lệ kỳ 3 ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 NM GẠCH VĨNH NINH ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 Nam Long ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 Nuôi Tôm Hàm Ninh ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 Phúc Duệ ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 Quảng Ninh 1 ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 Quảng Ninh 2 ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 Quảng Ninh 3 ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 Quảng Ninh 4 (Cầu QH) ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 Quảng Ninh 5 ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 Quảng Ninh 6 ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 Quảng Ninh 7 ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 TBA S&D ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 TBA Troóc Trâu ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 TK6 Quán Hàu ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 Trang trại Long Giang ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 Trung Trinh ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 Trường dạy nghề Bình Minh ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 Trại thực nghiệm giống hoa - Vĩnh Ninh ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 Văn La ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 Văn La 2 ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 Vĩnh Ninh 3 ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 Vĩnh Trung ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 Vĩnh Trung 2 ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 Vĩnh Tuy 3 ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 Vĩnh Tuy 4 ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 X200 (Uỷ ban TT Quán Hàu) ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 10:43 12:55 XL Rác Vĩnh Ninh ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Mc nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 12:50 14:53 TBA - Khe Cát. ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
MC nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 12:50 14:53 TBA Bảo Vệ Rừng Số 2 ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
MC nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 12:50 14:53 TBA Bảo vệ rừng Khe cát ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
MC nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 12:50 14:53 TBA Chân Troon ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
MC nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 12:50 14:53 TBA Cổ Tràng 2 ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
MC nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 12:50 14:53 TBA Hồng Sơn (NTVT) ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
MC nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 12:50 14:53 TBA Long Sơn 2 ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
MC nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 12:50 14:53 TBA Lâm trường Trường Sơn ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
MC nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 12:50 14:53 TBA Nhà hạt Zìn Zìn (NTVT) ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
MC nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 12:50 14:53 TBA T10 - Bến Đường - Đá Chát ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
MC nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 12:50 14:53 TBA T3 - Cổ Tràng. ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
MC nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 12:50 14:53 TBA T5 - Tân Sơn. ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
MC nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 12:50 14:53 TBA T6 - Cây Cà ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
MC nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 12:50 14:53 TBA T7 - Long Sơn. ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
MC nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 12:50 14:53 TBA T8 - Xuân Sơn ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
MC nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 12:50 14:53 TBA T9 - Liên Sơn ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
MC nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 12:50 14:53 TBA Trung Sơn ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
MC nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 12:50 14:53 TBA Đội 7 - Lâm Trường Trường Sơn ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
MC nhảy, F79 không thành công.
14/06/2021 16:15 16:45 TBA - Khe Cát. ĐL Đồпg Hới Hoãn
ĐLĐH phát quang hành lang nguy cơ sự cố
14/06/2021 16:15 16:45 TBA Bảo vệ rừng Khe cát ĐL Đồпg Hới Hoãn
ĐLĐH phát quang hành lang nguy cơ sự cố
14/06/2021 16:15 16:45 TBA Chân Troon ĐL Đồпg Hới Hoãn
ĐLĐH phát quang hành lang nguy cơ sự cố
14/06/2021 16:15 16:45 TBA Cổ Tràng 2 ĐL Đồпg Hới Hoãn
ĐLĐH phát quang hành lang nguy cơ sự cố
14/06/2021 16:15 16:45 TBA Hồng Sơn (NTVT) ĐL Đồпg Hới Hoãn
ĐLĐH phát quang hành lang nguy cơ sự cố
14/06/2021 16:15 16:45 TBA Long Sơn 2 ĐL Đồпg Hới Hoãn
ĐLĐH phát quang hành lang nguy cơ sự cố
14/06/2021 16:15 16:45 TBA T10 - Bến Đường - Đá Chát ĐL Đồпg Hới Hoãn
ĐLĐH phát quang hành lang nguy cơ sự cố
14/06/2021 16:15 16:45 TBA T3 - Cổ Tràng. ĐL Đồпg Hới Hoãn
ĐLĐH phát quang hành lang nguy cơ sự cố
14/06/2021 16:15 16:45 TBA T5 - Tân Sơn. ĐL Đồпg Hới Hoãn
ĐLĐH phát quang hành lang nguy cơ sự cố
14/06/2021 16:15 16:45 TBA T6 - Cây Cà ĐL Đồпg Hới Hoãn
ĐLĐH phát quang hành lang nguy cơ sự cố
14/06/2021 16:15 16:45 TBA T7 - Long Sơn. ĐL Đồпg Hới Hoãn
ĐLĐH phát quang hành lang nguy cơ sự cố
14/06/2021 16:15 16:45 TBA T8 - Xuân Sơn ĐL Đồпg Hới Hoãn
ĐLĐH phát quang hành lang nguy cơ sự cố
14/06/2021 16:15 16:45 TBA T9 - Liên Sơn ĐL Đồпg Hới Hoãn
ĐLĐH phát quang hành lang nguy cơ sự cố
14/06/2021 16:15 16:45 TBA Trung Sơn ĐL Đồпg Hới Hoãn
ĐLĐH phát quang hành lang nguy cơ sự cố
14/06/2021 16:30 17:30 TBA - Khe Cát. ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
ĐLĐH phát quang hành lang có nguy sơ sự cố
14/06/2021 16:30 17:30 TBA Bảo Vệ Rừng Số 2 ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
ĐLĐH phát quang hành lang có nguy sơ sự cố
14/06/2021 16:30 17:30 TBA Bảo vệ rừng Khe cát ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
ĐLĐH phát quang hành lang có nguy sơ sự cố
14/06/2021 16:30 17:30 TBA Chân Troon ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
ĐLĐH phát quang hành lang có nguy sơ sự cố
14/06/2021 16:30 17:30 TBA Cổ Tràng 2 ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
ĐLĐH phát quang hành lang có nguy sơ sự cố
14/06/2021 16:30 17:30 TBA Hồng Sơn (NTVT) ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
ĐLĐH phát quang hành lang có nguy sơ sự cố
14/06/2021 16:30 17:30 TBA Long Sơn 2 ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
ĐLĐH phát quang hành lang có nguy sơ sự cố
14/06/2021 16:30 17:30 TBA Lâm trường Trường Sơn ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
ĐLĐH phát quang hành lang có nguy sơ sự cố
14/06/2021 16:30 17:30 TBA Nhà hạt Zìn Zìn (NTVT) ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
ĐLĐH phát quang hành lang có nguy sơ sự cố
14/06/2021 16:30 17:30 TBA T10 - Bến Đường - Đá Chát ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
ĐLĐH phát quang hành lang có nguy sơ sự cố
14/06/2021 16:30 17:30 TBA T3 - Cổ Tràng. ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
ĐLĐH phát quang hành lang có nguy sơ sự cố
14/06/2021 16:30 17:30 TBA T5 - Tân Sơn. ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
ĐLĐH phát quang hành lang có nguy sơ sự cố
14/06/2021 16:30 17:30 TBA T6 - Cây Cà ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
ĐLĐH phát quang hành lang có nguy sơ sự cố
14/06/2021 16:30 17:30 TBA T7 - Long Sơn. ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
ĐLĐH phát quang hành lang có nguy sơ sự cố
14/06/2021 16:30 17:30 TBA T8 - Xuân Sơn ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
ĐLĐH phát quang hành lang có nguy sơ sự cố
14/06/2021 16:30 17:30 TBA T9 - Liên Sơn ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
ĐLĐH phát quang hành lang có nguy sơ sự cố
14/06/2021 16:30 17:30 TBA Trung Sơn ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
ĐLĐH phát quang hành lang có nguy sơ sự cố
14/06/2021 16:30 17:30 TBA Đội 7 - Lâm Trường Trường Sơn ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
ĐLĐH phát quang hành lang có nguy sơ sự cố
15/06/2021 05:30 11:00 Khu tái định cư TT QHàu ĐL Quảng Ninh Hoãn
Thay 300 m dây ABC4x70 kèm phụ kiện, Chuyển công tơ; thu hồi dây AV cũ (SCL 2021) (*)
15/06/2021 06:00 15:00 TBA Đức Trạch 7 ĐL Bố Trạch Đã duyệt
XN DVĐL QB (SCL 2021): Thay 886 mét(chiều dài tuyến) dây AC/XLPE-70 từ VT 134/8 đến VT 134/16 NR TBA Đức Trạch 1 và từ VT 134/12 đến VT 134/12-1/7 NR TBA Đức Đồng
15/06/2021 06:00 15:00 Trạm cấp nước Đồn BP 192 ĐL Bố Trạch Đã duyệt
XN DVĐL QB (SCL 2021): Thay 886 mét(chiều dài tuyến) dây AC/XLPE-70 từ VT 134/8 đến VT 134/16 NR TBA Đức Trạch 1 và từ VT 134/12 đến VT 134/12-1/7 NR TBA Đức Đồng
15/06/2021 06:00 15:00 Trạm Đức Trạch 6 ĐL Bố Trạch Đã duyệt
XN DVĐL QB (SCL 2021): Thay 886 mét(chiều dài tuyến) dây AC/XLPE-70 từ VT 134/8 đến VT 134/16 NR TBA Đức Trạch 1 và từ VT 134/12 đến VT 134/12-1/7 NR TBA Đức Đồng
15/06/2021 06:30 11:00 Tiền Thượng Hậu 3 ĐL Quảng Ninh Đã duyệt
Hoán chuyển chóng quá tải mùa khô 2021 (*)
15/06/2021 06:30 11:00 Vinh Nhất 1 ĐL Quảng Ninh Đã duyệt
Hoán chuyển chóng quá tải mùa khô 2021 (*)
15/06/2021 07:00 11:30 Trạm Khương Hà 4 ĐL Bố Trạch Đã duyệt
Dựng cột chuyển dây, chuyển công tơ (*)
15/06/2021 08:00 11:00 TBA TĐC Khu A (Phong Nha) ĐL Bố Trạch Đã duyệt
Dựng cột chuyển dây, chuyển công tơ (*)
15/06/2021 09:30 12:00 Khu tái định cư TT QHàu ĐL Quảng Ninh Hoãn
Đấu nối XT B sau khi kéo vào Tủ hạ thế TBA Tái định cư Quán Hàu (SCL 2021) (*)
15/06/2021 13:30 18:00 Dinh Mười ĐL Quảng Ninh Đã duyệt
Hoán chuyển chóng quá tải mùa khô 2021 (*)
16/06/2021 05:30 13:00 Hoàng Trung Lộc 3 ĐL Lệ Thủy Đã duyệt
- Thay 1,57km dây bọc AC/XLPE-50, 01 bộ xà, 01 quả sứ đứng, 06 chuỗi cách điện, 08 sợi dây néo từ M44 đến M44/9 NR Hoàng Đàm XT 472 TC Mỹ Đức.- Thay 1,53km dây bọc AC/XLPE-50, 02 sợi dây néo từ M28 đến M28/7 NR Hoàng Trung Lộc 2 XT 472 TC Mỹ Đức. - Vệ sinh, xử lý tiếp xúc, phát quang hành lang từ M1 đến M72 XT 472 TC Mỹ Đức
16/06/2021 05:30 13:00 TBA Bưu điện Mỹ Đức ĐL Lệ Thủy Đã duyệt
- Thay 1,57km dây bọc AC/XLPE-50, 01 bộ xà, 01 quả sứ đứng, 06 chuỗi cách điện, 08 sợi dây néo từ M44 đến M44/9 NR Hoàng Đàm XT 472 TC Mỹ Đức.- Thay 1,53km dây bọc AC/XLPE-50, 02 sợi dây néo từ M28 đến M28/7 NR Hoàng Trung Lộc 2 XT 472 TC Mỹ Đức. - Vệ sinh, xử lý tiếp xúc, phát quang hành lang từ M1 đến M72 XT 472 TC Mỹ Đức
16/06/2021 05:30 13:00 TBA Lại Xá 2 ĐL Lệ Thủy Đã duyệt
- Thay 1,57km dây bọc AC/XLPE-50, 01 bộ xà, 01 quả sứ đứng, 06 chuỗi cách điện, 08 sợi dây néo từ M44 đến M44/9 NR Hoàng Đàm XT 472 TC Mỹ Đức.- Thay 1,53km dây bọc AC/XLPE-50, 02 sợi dây néo từ M28 đến M28/7 NR Hoàng Trung Lộc 2 XT 472 TC Mỹ Đức. - Vệ sinh, xử lý tiếp xúc, phát quang hành lang từ M1 đến M72 XT 472 TC Mỹ Đức
16/06/2021 05:30 13:00 TBA Tam Hương 3 ĐL Lệ Thủy Đã duyệt
- Thay 1,57km dây bọc AC/XLPE-50, 01 bộ xà, 01 quả sứ đứng, 06 chuỗi cách điện, 08 sợi dây néo từ M44 đến M44/9 NR Hoàng Đàm XT 472 TC Mỹ Đức.- Thay 1,53km dây bọc AC/XLPE-50, 02 sợi dây néo từ M28 đến M28/7 NR Hoàng Trung Lộc 2 XT 472 TC Mỹ Đức. - Vệ sinh, xử lý tiếp xúc, phát quang hành lang từ M1 đến M72 XT 472 TC Mỹ Đức
16/06/2021 05:30 13:00 TBA Đội 1 ĐL Lệ Thủy Đã duyệt
- Thay 1,57km dây bọc AC/XLPE-50, 01 bộ xà, 01 quả sứ đứng, 06 chuỗi cách điện, 08 sợi dây néo từ M44 đến M44/9 NR Hoàng Đàm XT 472 TC Mỹ Đức.- Thay 1,53km dây bọc AC/XLPE-50, 02 sợi dây néo từ M28 đến M28/7 NR Hoàng Trung Lộc 2 XT 472 TC Mỹ Đức. - Vệ sinh, xử lý tiếp xúc, phát quang hành lang từ M1 đến M72 XT 472 TC Mỹ Đức
17/06/2021 06:00 09:00 TBA TÔN THẤT THUYẾT ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Kéo dây san tải TBA Tôn Thất Thuyết và TBA Đồng Phú 3 cho TBA Tôn Thất Thuyết 2 XDM (XDCB 2021)
17/06/2021 06:00 09:00 TBA ĐỒNG PHÚ 3 ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Kéo dây san tải TBA Tôn Thất Thuyết và TBA Đồng Phú 3 cho TBA Tôn Thất Thuyết 2 XDM (XDCB 2021)
17/06/2021 06:30 08:30 TBA Phú Hải ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
- Xử lý tiếp xúc thanh cái ATM- XT 1,2
19/06/2021 05:30 11:30 TBA Đài Phát Thanh ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Kéo dây hạ thế, san tải TBA Đài Phát Thanh sau khi di dời (kết hợp tháo lắp Tháo, lắp MBA, tủ hạ thế, cáp liên lạc phục vụ di dời TBA Đài Phát Thanh) (XDCB 2021)
19/06/2021 07:00 08:30 Mỹ Hòa 2 ĐL Quảng Trạch Đã duyệt
Công ty XLĐ Số (XDCB 2021): Đấu nối xuất tuyến xây dựng mới vào tủ hạ thế, đấu nối NR tại vị trí B9, đấu nối san tải TBA Mỹ Hòa 3 tại vị trí A4 (A19 Mỹ Hòa 3), TBA Mỹ Hòa 2. (*)
19/06/2021 07:00 08:30 Mỹ Hòa 2 ĐL Quảng Trạch Đã duyệt
Công ty XLĐ Số (XDCB 2021): Đấu nối xuất tuyến xây dựng mới vào tủ hạ thế, đấu nối NR tại vị trí B9, đấu nối san tải TBA Mỹ Hòa 3 tại vị trí A4 (A19 Mỹ Hòa 3), TBA Mỹ Hòa 2. (*)
19/06/2021 07:00 08:30 Mỹ Hòa 3 ĐL Quảng Trạch Đã duyệt
Công ty XLĐ Số (XDCB 2021): Tách cung tại vị trí A13 san tải cho TBA Mỹ Hòa 2. (*)
19/06/2021 07:00 08:30 Mỹ Hòa 3 ĐL Quảng Trạch Đã duyệt
Công ty XLĐ Số (XDCB 2021): Tách cung tại vị trí A13 san tải cho TBA Mỹ Hòa 2. (*)
19/06/2021 07:00 13:30 TBA Bản Mò O ĐL Minh Hóa Đã duyệt
ĐL Minh Hóa (SCL 2021): Dựng cột BTLT 12m, lắp xà sứ tại VT 184, VT 265 (dựng thủ công); lắp chụp đầu cột tại VT 278 (lắp thủ công); kết hợp TNĐK các TBA; chuyển dây nối đất CSV các TBA ***.
19/06/2021 07:00 13:30 TBA Bản Ón ĐL Minh Hóa Đã duyệt
ĐL Minh Hóa (SCL 2021): Dựng cột BTLT 12m, lắp xà sứ tại VT 184, VT 265 (dựng thủ công); lắp chụp đầu cột tại VT 278 (lắp thủ công); kết hợp TNĐK các TBA; chuyển dây nối đất CSV các TBA ***.
19/06/2021 07:00 13:30 TBA Nước SH Thượng Hóa ĐL Minh Hóa Đã duyệt
ĐL Minh Hóa (SCL 2021): Dựng cột BTLT 12m, lắp xà sứ tại VT 184, VT 265 (dựng thủ công); lắp chụp đầu cột tại VT 278 (lắp thủ công); kết hợp TNĐK các TBA; chuyển dây nối đất CSV các TBA ***.
19/06/2021 07:00 13:30 TBA Phú Minh ĐL Minh Hóa Đã duyệt
ĐL Minh Hóa (SCL 2021): Dựng cột BTLT 12m, lắp xà sứ tại VT 184, VT 265 (dựng thủ công); lắp chụp đầu cột tại VT 278 (lắp thủ công); kết hợp TNĐK các TBA; chuyển dây nối đất CSV các TBA ***.
19/06/2021 07:00 13:30 TBA Yên Hợp ĐL Minh Hóa Đã duyệt
ĐL Minh Hóa (SCL 2021): Dựng cột BTLT 12m, lắp xà sứ tại VT 184, VT 265 (dựng thủ công); lắp chụp đầu cột tại VT 278 (lắp thủ công); kết hợp TNĐK các TBA; chuyển dây nối đất CSV các TBA ***.
21/06/2021 06:00 08:00 TBA Nam Lộc ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Kéo dây trên tuyến có sẵn để san tải cho TBA XN In và Nam Lộc cho TBA TK14 Bắc Lý (XDCB 2021)
21/06/2021 06:00 08:00 TBA Xí nghiệp in QB- Bắc Lý ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Kéo dây trên tuyến có sẵn để san tải cho TBA XN In và Nam Lộc cho TBA TK14 Bắc Lý (XDCB 2021)
21/06/2021 06:30 16:00 Dầu khí Cảng La ĐL Quảng Trạch Đã duyệt
ĐL Quảng Trạch (SCL 2021): Thay cột đôi và làm đầu cáp ngầm tại VT 31; thay 2.939 mét dây AC/XLPE-120 từ VT 20 đến VT 31 (*)
21/06/2021 06:30 16:00 Dầu khí Cảng La ĐL Quảng Trạch Đã duyệt
ĐL Quảng Trạch (SCL 2021): Thay cột đôi và làm đầu cáp ngầm tại VT 31; thay 2.939 mét dây AC/XLPE-120 từ VT 20 đến VT 31 (*)
21/06/2021 06:30 16:00 TBA TiTan Hoàng Long ĐL Quảng Trạch Đã duyệt
ĐL Quảng Trạch (SCL 2021): Thay cột đôi và làm đầu cáp ngầm tại VT 31; thay 2.939 mét dây AC/XLPE-120 từ VT 20 đến VT 31 (*)
21/06/2021 06:30 16:00 TBA TiTan Hoàng Long ĐL Quảng Trạch Đã duyệt
ĐL Quảng Trạch (SCL 2021): Thay cột đôi và làm đầu cáp ngầm tại VT 31; thay 2.939 mét dây AC/XLPE-120 từ VT 20 đến VT 31 (*)
21/06/2021 06:30 16:00 Trạm Cảng Cá Hòn La ĐL Quảng Trạch Đã duyệt
ĐL Quảng Trạch (SCL 2021): Thay cột đôi và làm đầu cáp ngầm tại VT 31; thay 2.939 mét dây AC/XLPE-120 từ VT 20 đến VT 31 (*)
21/06/2021 06:30 16:00 Trạm Cảng Cá Hòn La ĐL Quảng Trạch Đã duyệt
ĐL Quảng Trạch (SCL 2021): Thay cột đôi và làm đầu cáp ngầm tại VT 31; thay 2.939 mét dây AC/XLPE-120 từ VT 20 đến VT 31 (*)
22/06/2021 06:00 08:30 T. Lâm Sản 2 ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Dựng thay cột, chuyển dây tại 3 XT3 ( SCL 2021)
22/06/2021 06:00 09:30 TBA A3 ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Dựng thay cột, chuyển dây từ 11 đến 11/5 ( 5 vị trí SCL 2021)
22/06/2021 06:00 09:30 TBA NVH TK8 BẮC LÝ ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Dựng thay cột, chuyển dây từ 11 đến 11/5 ( 5 vị trí SCL 2021)
23/06/2021 05:30 10:00 TBA HẢI ĐĂNG 3 ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Thay xà néo hiện trạng, lắp xà, đấu nối ĐZTT TBA Hải Đăng 4 tại vị trí M223/4/2 XT 473 BDH
23/06/2021 05:30 10:00 TBA Hải Đăng ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Thay xà néo hiện trạng, lắp xà, đấu nối ĐZTT TBA Hải Đăng 4 tại vị trí M223/4/2 XT 473 BDH
23/06/2021 05:30 10:00 TBA KHÁCH SẠN ANH LINH 2 ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Thay xà néo hiện trạng, lắp xà, đấu nối ĐZTT TBA Hải Đăng 4 tại vị trí M223/4/2 XT 473 BDH
23/06/2021 05:30 10:00 TBA LÊ THÀNH ĐỒNG ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Thay xà néo hiện trạng, lắp xà, đấu nối ĐZTT TBA Hải Đăng 4 tại vị trí M223/4/2 XT 473 BDH
23/06/2021 05:30 10:00 TBA Song Thành ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Thay xà néo hiện trạng, lắp xà, đấu nối ĐZTT TBA Hải Đăng 4 tại vị trí M223/4/2 XT 473 BDH
23/06/2021 06:00 08:00 TBA ĐỒNG THÀNH 3 ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Dựng thay cột, chuyển dây tại A-2 ( SCL 2021)
23/06/2021 06:00 08:00 TBA Đồng Thành 1 ĐL Đồпg Hới Đã duyệt
Dựng thay cột, chuyển dây tại A-2 ( SCL 2021)
Lịch cắt điện tại Quảng Bình
Lịch cúp điện tại Quảng Bình

Lịch cắt điện tại khu vực Quảng Bình giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Quảng Bình để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/02/2021
Nguồn dữ liệu : Xem tại đây

Bình luận

Chọn nhanh


Hotline CSKH Điện lực


CSKH HÀ NỘI : 19001288

CSKH TP HỒ CHÍ MINH : 1900545454

CSKH MIỀN BẮC : 19006769

CSKH MIỀN TRUNG : 19001909

CSKH MIỀN NAM : 19001006 - 19009000