Sổ tay sử dụng điện | Lịch cúp điện mới cập nhật
Sotaydien.com KHÔNG phải trang của bên điện lực EVN , chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến điện lực

Lịch cúp điện Quảng Ngãi

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 14/06/2021

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật...
Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Quảng Ngãi danh sách chi tiết
Ngày Từ Đến Khu vực Đơn vị Thông tin
14/06/2021 07:00 09:00 XN Bê Tông Quảng Ngãi ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
- Tháo lèo hotline rẽ nhánh vào TBA tại cột C06 XT 476/TPH-Thay MBA 250kVA kém chất lượng củ bằng MBA 250kVA mới TBA Bê tông Quảng Ngãi và thay 03 CSV
14/06/2021 07:00 09:00 Đá Granit An Nhật Tân ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
- Tháo lèo hotline rẽ nhánh vào TBA tại cột C06 XT 476/TPH-Thay MBA 250kVA kém chất lượng củ bằng MBA 250kVA mới TBA Bê tông Quảng Ngãi và thay 03 CSV
14/06/2021 07:20 10:00 Giày Rieker Việt Nam ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
Khách hàng xin cắt khẩn cấp do sự cố trong nhà xưởng của khách hàng
14/06/2021 09:30 11:30 NMCB Đá Ốp lát ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
- Tháo, đáu lèo hotline rẽ nhánh vào TBA tại cột C04 XT 476/TPH-Thay MBA 250kVA kém chất lượng củ bằng MBA 250kVA mới TBA NM Đá ốp lát
14/06/2021 13:09 13:09 Bơm Khánh Thượng ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Bơm Tịnh Đông ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Bệnh Viện Sơn Tịnh ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Chi cục Thuế Sơn Tịnh ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Công ty TNHH Nông lâm sản Xuân Trường ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Công ty TNHH TM-SX Nhựa Tân Tân ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Công ty TNHH Thành Long ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Công ty TNHH một TV Hoàng Hảo ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Công ty TNHH sản xuất thương mại EPS Miền trung ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 KDC Bầu Mi ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 KDC OM12 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 KDC OM6 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 KDC Sinh thái Chợ Hàng Rượu ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 KDC Thạch Bích ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 KDC Đồng Miễu ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 KDC Đồng Phú ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 KTĐC Gốc Gáo ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Khu dân cư Sơn Tịnh - TBA T1 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 MTMN Công Ty TNHH DTT Việt Nam ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 MTMN Công Ty TNHH NTS Solar Việt Nam ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 MTMN Công Ty TNHH NVP Solar Việt Nam ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 MTMN Công Ty TNHH Năng Lượng Mặt Trời Hoàng Văn Việt Nam ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 MTMN Công Ty TNHH Năng Lượng Mặt Trời Đình Tứ Việt Nam ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 MTMN Công Ty TNHH Đầu Tư DQT Việt Nam ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 MTMN Công Ty TNHH Đầu Tư NTT Việt Nam ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 MTMN Công ty TNHH MTV DP Enngy ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 MTMN Công ty TNHH Năng lương A&D ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 MTMN Công ty TNHH Năng lượng sạch Minh Phát ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 MTMN Công ty TNHH Năng lượng sạch Thiên Tân ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 MTMN Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư năng lượng Hà Thành ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Mo đá Chóp Chài 2 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Mỏ đá Ba Gia ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Mỏ đá Ba Gia 2 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Mỏ đá Chóp Chài ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 NM Giấy Kraft ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 NM Giấy Tihên Long ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 NM Gạch Hiệp Long ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Nha Công Nghiệp ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Nhà máy gạch Phong Niên 2 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Nông trường 25/3-1 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Nông trường 25/3-3 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Sơn Nham 1 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Sơn Nham 2 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Sơn Nham 3 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Sơn Nham 4 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Sơn Nham 6 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA NT25-3.2 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Thôn Xà Riêng ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Bình 10 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Bình 11 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Bình 12 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Bình 13 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Bình 15 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Bình 16 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Bình 2 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Bình 3 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Bình 8 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Bình 9 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Bình14 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Bắc 1 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Bắc 2 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Bắc 3 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Bắc 4 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Bắc 6 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Giang 1 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Giang 2 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Giang 3 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Giang 4 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Giang 5 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Giang 6 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Giang 7 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Giang 8 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Giang 9 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Hà 1 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Hà 10 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Hà 11 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Hà 12 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Hà 13 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Hà 2 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Hà 3 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Hà 4 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Hà 5 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Hà 6 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Hà 7 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Hà 8 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Hà 9 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Minh 1 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Minh 2 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Minh 3 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Minh 4 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Minh 5 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Minh 6 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Minh 7 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Sơn 16 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Đông 1 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Đông 10 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Đông 2 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Đông 3 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Đông 5 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Đông 6 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Đông 7 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Đông 8 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Đông 9 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Ấn Tây 1 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Ấn Tây 2 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Ấn Tây 3 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Ấn Tây 4 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Ấn Tây 5 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA Tịnh Ấn Tây 6 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TBA: Tịnh Sơn 9 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TT Sơn Tịnh 14 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 TT Sơn Tịnh 16 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Trung tâm thể thao huyện Sơn Tịnh ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Trà Bùi 3 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Trà Bùi 4 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Trà Bùi 5 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Trà Bùi 6 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Trà Tân 1 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Trà Tân 2 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Trà Tân 3 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Trà Tân 4 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Trà Tân 5 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Tòa án nhân dân huyện Sơn Tịnh ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Tịnh Bình 18 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Tịnh Bắc 8 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Tịnh Hiệp 1 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Tịnh Hiệp 11 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Tịnh Hiệp 21 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Tịnh Sơn 1 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Tịnh Sơn 10 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Tịnh Sơn 11 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Tịnh Sơn 12 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Tịnh Sơn 13 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Tịnh Sơn 14 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Tịnh Sơn 15 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Tịnh Sơn 18 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Tịnh Sơn 2 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Tịnh Sơn 3 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Tịnh Sơn 4 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Tịnh Sơn 5 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Tịnh Sơn 6 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Tịnh Sơn 7 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 Tịnh Sơn 8 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 UBND huyện Sơn Tịnh ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:09 13:09 khu TĐC1 Vsip ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
MC nhảy, F79 tốt, ĐLST đang kiểm tra
14/06/2021 13:30 16:30 Công ty TNHH TMDV Tiến Phát ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
- Tháo, đấu lèo hotline tại cột TBA NM Ga Tiến Phát-Thay MBA 50kVA kém chất lượng củ bằng MBA 100kVA mới TBA Ga Tiến Phát và thay 03 CSV
15/06/2021 09:00 16:00 Nông trường 25/3-3 ĐL Sơn Tịnh Hoãn
Thay MBA 75kVA kém chất lượng củ bằng MBA 100kVA mới TBA Nông trường 25/3-3
16/06/2021 07:00 09:00 TBA Thị trấn Sơn Tịnh 21 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
- Tháo, đấu lèo hotline tại cột TBA TT Sơn Tịnh 21-Thay MBA 160kVA kém chất lượng củ bằng MBA 250kVA mới TBA TT Sơn Tịnh 21
16/06/2021 08:00 10:30 TBA Nghĩa An 14 ĐL TP Quảng Ngãi Đã duyệt
Thay MBA 400kVA kém chất lượng TBA Nghĩa An 2 -XT479/110kV QNGThay MBA 250kVA kém chất lượng TBA Nghĩa An 7 -XT479/110kV QNG
16/06/2021 08:00 10:30 TBA Nghĩa An 2 ĐL TP Quảng Ngãi Đã duyệt
Thay MBA 400kVA kém chất lượng TBA Nghĩa An 2 -XT479/110kV QNGThay MBA 250kVA kém chất lượng TBA Nghĩa An 7 -XT479/110kV QNG
16/06/2021 08:00 10:30 TBA Nghĩa An 6 ĐL TP Quảng Ngãi Đã duyệt
Thay MBA 400kVA kém chất lượng TBA Nghĩa An 2 -XT479/110kV QNGThay MBA 250kVA kém chất lượng TBA Nghĩa An 7 -XT479/110kV QNG
16/06/2021 08:00 10:30 TBA Nghĩa An 7 ĐL TP Quảng Ngãi Đã duyệt
Thay MBA 400kVA kém chất lượng TBA Nghĩa An 2 -XT479/110kV QNGThay MBA 250kVA kém chất lượng TBA Nghĩa An 7 -XT479/110kV QNG
16/06/2021 08:00 10:30 TBA Nghĩa An 9 ĐL TP Quảng Ngãi Đã duyệt
Thay MBA 400kVA kém chất lượng TBA Nghĩa An 2 -XT479/110kV QNGThay MBA 250kVA kém chất lượng TBA Nghĩa An 7 -XT479/110kV QNG
16/06/2021 09:30 11:30 TBA Tịnh Phong 8 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
- Tháo, đấu lèo hotline tại cột TBA Tịnh Phong 8-Thay MBA 160kVA kém chất lượng củ bằng MBA 160kVA mới TBA Tịnh Phong 8
17/06/2021 08:00 11:00 Tịnh Thọ 5 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
- Tháo, đấu lèo hotline rẽ nhánh vào TBA tại cột 55 XT 474/TPH-Thay MBA 160kVA kém chất lượng củ bằng MBA 250kVA mới TBA Tịnh Thọ 5 - Tách tiếp địa CSV TBA Tịnh Thọ 5
17/06/2021 09:30 10:30 TBA Bình An 2. ĐL Bình Sơn Đã duyệt
Thay MBA 100kVA-22/0,4kV bằng MBA 250kVA tại TBA Bình Khương 2 - XT 474/BCH
17/06/2021 09:30 10:30 TBA Bình An 4. ĐL Bình Sơn Đã duyệt
Thay MBA 100kVA-22/0,4kV bằng MBA 250kVA tại TBA Bình Khương 2 - XT 474/BCH
17/06/2021 09:30 10:30 TBA Bình An 5. ĐL Bình Sơn Đã duyệt
Thay MBA 100kVA-22/0,4kV bằng MBA 250kVA tại TBA Bình Khương 2 - XT 474/BCH
17/06/2021 09:30 10:30 TBA Bình An 6. ĐL Bình Sơn Đã duyệt
Thay MBA 100kVA-22/0,4kV bằng MBA 250kVA tại TBA Bình Khương 2 - XT 474/BCH
17/06/2021 09:30 10:30 TBA Bình An 7. ĐL Bình Sơn Đã duyệt
Thay MBA 100kVA-22/0,4kV bằng MBA 250kVA tại TBA Bình Khương 2 - XT 474/BCH
17/06/2021 13:30 16:30 Tịnh Thọ 3 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
- Tháo, đấu lèo hotline tại TBA Tịnh Thọ 3 XT 474/TPH- Thay MBA 100kVA kém chất lượng củ bằng MBA 100kVA mới TBA Tịnh Thọ 3 - Tách tiếp địa CSV TBA Tịnh Thọ 3
18/06/2021 08:00 12:00 Lộ bán lẻ Bơm Tịnh Bình 1 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
- Thay MBA 180kVA kém chất lượng củ bằng MBA 250kVA mới TBA Bơm Tịnh Bình 1,2- Tách tiếp địa CSV TBA Bơm Tịnh Bình 1,2
18/06/2021 08:00 12:00 Lộ bán lẻ Bơm Tịnh Bình 2 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
- Thay MBA 180kVA kém chất lượng củ bằng MBA 250kVA mới TBA Bơm Tịnh Bình 1,2- Tách tiếp địa CSV TBA Bơm Tịnh Bình 1,2
18/06/2021 08:00 12:00 TBA Tịnh Bình 7 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
- Thay MBA 180kVA kém chất lượng củ bằng MBA 250kVA mới TBA Bơm Tịnh Bình 1,2- Tách tiếp địa CSV TBA Bơm Tịnh Bình 1,2
18/06/2021 13:30 16:00 Tịnh Sơn 4 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
- Tháo, đấu lèo hotline tại cột 111/23 XT 471/T5 rẽ nhánh TBA Tịnh Sơn 4-Thay MBA 160kVA kém chất lượng củ bằng MBA 160kVA mới TBA Tịnh Sơn 4 - Tách tiếp địa CSV TBA Tịnh Sơn 4
19/06/2021 07:00 09:00 Thị trấn Sơn Tịnh 1 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
- Tháo, đấu lèo hotline tại cột TBA TT Sơn Tịnh 1-Thay MBA 400kVA kém chất lượng củ bằng MBA 400kVA mới TBA TT Sơn Tịnh 1 - Tách tiếp địa CSV tại TBA TT Sơn Tịnh 1
19/06/2021 08:00 10:00 TBA Tịnh Phong 16 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
TBA Tịnh Phong 16, Cáp 3x240 + Đầu cos, 03 TI 400/5, 1 Áp tô mát 400A, 03 CSV, 02 T đơ)- Tách tiếp địa CSV tại TBA
21/06/2021 08:00 11:00 Tịnh Khê 12 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
- Tháo, đấu lèo hotline rẽ nhánh vào TBA tại cột 95 XT 474/T5- Thay MBA 100kVA kém chất lượng củ bằng MBA 160kVA mới TBA Tịnh Khê 12 - Tách tiếp địa CSV tại TBA
21/06/2021 13:30 15:30 Tịnh Hòa 12 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
-Thay MBA 100kVA kém chất lượng củ bằng MBA 160kVA mới TBA Tịnh Hòa 7- Tách tiếp địa CSV tại TBA
21/06/2021 13:30 15:30 Tịnh Hòa 7 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
-Thay MBA 100kVA kém chất lượng củ bằng MBA 160kVA mới TBA Tịnh Hòa 7- Tách tiếp địa CSV tại TBA
22/06/2021 08:00 11:00 Tịnh Hiệp 1 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
- Tháo, đấu lèo hotline tại cột TBA Tịnh Hiệp 1-Thay MBA 160kVA kém chất lượng củ bằng MBA 250kVA mới TBA Tịnh Hiệp 1 - Tách tiếp điạ CSV tại TBA
22/06/2021 13:30 16:00 Thị trấn Sơn Tịnh 6 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
-Thay MBA 250kVA kém chất lượng củ bằng MBA 400kVA mới TBA TT Sơn Tịnh 6- Tách tiếp địa CSV tại TBA
23/06/2021 09:00 12:00 Bơm Thọ Tây ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
-Thay MBA 100kVA kém chất lượng củ bằng MBA 100kVA mới TBA Tịnh Thọ 6- Tách tiếp địa CSV tại TBA
23/06/2021 09:00 12:00 Tịnh Thọ 6 ĐL Sơn Tịnh Đã duyệt
-Thay MBA 100kVA kém chất lượng củ bằng MBA 100kVA mới TBA Tịnh Thọ 6- Tách tiếp địa CSV tại TBA
24/06/2021 08:00 10:00 Đức Hòa 1 (Nam Hòa) ĐL Mộ Đức Đã duyệt
Dựng 01 cột BTLT, lắp xà, đấu nối cấp điện cho đường dây 22kV và TBA Đức Hòa 11 tại vị trí khoảng cột 43/22-42/23 sau NR Đức Hòa 1.Tách tiếp địa CSV TBA Đức Hòa 1, 2 kết hợp TNĐK TBA Đức Hòa 1
24/06/2021 08:00 10:00 Đức Hòa 2 (Nam Hòa 2) ĐL Mộ Đức Đã duyệt
Dựng 01 cột BTLT, lắp xà, đấu nối cấp điện cho đường dây 22kV và TBA Đức Hòa 11 tại vị trí khoảng cột 43/22-42/23 sau NR Đức Hòa 1.Tách tiếp địa CSV TBA Đức Hòa 1, 2 kết hợp TNĐK TBA Đức Hòa 1
26/06/2021 07:00 14:00 Cty Bình An ĐL Trà Bồng Đã duyệt
1. Thay MBA vận hành hơn 15 năm kém chất lượng, thay FCO, CSV tách chống sét, TNĐK TBA Trà Xuân 2 - XT 471/T11.2. Thay MBA vận hành hơn 15 năm, kém chất lượng, thay FCO, CSV tách chống sét, TNĐK TBA Trà Xuân 6 - XT 471/T11. 3. Thay MBA vận hành hơn 15 năm, kém chất lượng, thay FCO, CSV tách chống sét, TNĐK TBA Trà Xuân 6 - XT 471/T11. 4. Thay sứ ĐD 22kV từ cột đấu nối đến cột 65 (gồm 281 sứ đứng, 12 sứ chuỗi) - XT 471/T11. 5. Thay FCO, CSV tách chống sét, TNĐK TBA Trà Phú 1 - XT 471/T11. 6. TNĐK Trạm cắt Trà Phú - XT 471/T11. 7. Thay FCO, CSV tách chống sét, TNĐK TBA Trà Xuân 9 - XT 471 T11. 8. Lắp đặt LTD tại cột đấu nối NR Trà Xuân 2 (cột 09), Trà Xuân 12 (cột 25) - XT 471/T11
26/06/2021 07:00 14:00 Cty Bình An ĐL Trà Bồng Đã duyệt
1. Thay MBA vận hành hơn 15 năm kém chất lượng, thay FCO, CSV tách chống sét, TNĐK TBA Trà Xuân 2 - XT 471/T11.2. Thay MBA vận hành hơn 15 năm, kém chất lượng, thay FCO, CSV tách chống sét, TNĐK TBA Trà Xuân 6 - XT 471/T11. 3. Thay MBA vận hành hơn 15 năm, kém chất lượng, thay FCO, CSV tách chống sét, TNĐK TBA Trà Xuân 6 - XT 471/T11. 4. Thay sứ ĐD 22kV từ cột đấu nối đến cột 65 (gồm 281 sứ đứng, 12 sứ chuỗi) - XT 471/T11. 5. Thay FCO, CSV tách chống sét, TNĐK TBA Trà Phú 1 - XT 471/T11. 6. TNĐK Trạm cắt Trà Phú - XT 471/T11. 7. Thay FCO, CSV tách chống sét, TNĐK TBA Trà Xuân 9 - XT 471 T11. 8. Lắp đặt LTD tại cột đấu nối NR Trà Xuân 2 (cột 09), Trà Xuân 12 (cột 25) - XT 471/T11
26/06/2021 07:00 14:00 Cty Quế ĐL Trà Bồng Đã duyệt
1. Thay MBA vận hành hơn 15 năm kém chất lượng, thay FCO, CSV tách chống sét, TNĐK TBA Trà Xuân 2 - XT 471/T11.2. Thay MBA vận hành hơn 15 năm, kém chất lượng, thay FCO, CSV tách chống sét, TNĐK TBA Trà Xuân 6 - XT 471/T11. 3. Thay MBA vận hành hơn 15 năm, kém chất lượng, thay FCO, CSV tách chống sét, TNĐK TBA Trà Xuân 6 - XT 471/T11. 4. Thay sứ ĐD 22kV từ cột đấu nối đến cột 65 (gồm 281 sứ đứng, 12 sứ chuỗi) - XT 471/T11. 5. Thay FCO, CSV tách chống sét, TNĐK TBA Trà Phú 1 - XT 471/T11. 6. TNĐK Trạm cắt Trà Phú - XT 471/T11. 7. Thay FCO, CSV tách chống sét, TNĐK TBA Trà Xuân 9 - XT 471 T11. 8. Lắp đặt LTD tại cột đấu nối NR Trà Xuân 2 (cột 09), Trà Xuân 12 (cột 25) - XT 471/T11
26/06/2021 07:00 14:00 Cty Quế ĐL Trà Bồng Đã duyệt
1. Thay MBA vận hành hơn 15 năm kém chất lượng, thay FCO, CSV tách chống sét, TNĐK TBA Trà Xuân 2 - XT 471/T11.2. Thay MBA vận hành hơn 15 năm, kém chất lượng, thay FCO, CSV tách chống sét, TNĐK TBA Trà Xuân 6 - XT 471/T11. 3. Thay MBA vận hành hơn 15 năm, kém chất lượng, thay FCO, CSV tách chống sét, TNĐK TBA Trà Xuân 6 - XT 471/T11. 4. Thay sứ ĐD 22kV từ cột đấu nối đến cột 65 (gồm 281 sứ đứng, 12 sứ chuỗi) - XT 471/T11. 5. Thay FCO, CSV tách chống sét, TNĐK TBA Trà Phú 1 - XT 471/T11. 6. TNĐK Trạm cắt Trà Phú - XT 471/T11. 7. Thay FCO, CSV tách chống sét, TNĐK TBA Trà Xuân 9 - XT 471 T11. 8. Lắp đặt LTD tại cột đấu nối NR Trà Xuân 2 (cột 09), Trà Xuân 12 (cột 25) - XT 471/T11
26/06/2021 07:00 14:00 Tinh dầu quế ĐL Trà Bồng Đã duyệt
1. Thay MBA vận hành hơn 15 năm kém chất lượng, thay FCO, CSV tách chống sét, TNĐK TBA Trà Xuân 2 - XT 471/T11.2. Thay MBA vận hành hơn 15 năm, kém chất lượng, thay FCO, CSV tách chống sét, TNĐK TBA Trà Xuân 6 - XT 471/T11. 3. Thay MBA vận hành hơn 15 năm, kém chất lượng, thay FCO, CSV tách chống sét, TNĐK TBA Trà Xuân 6 - XT 471/T11. 4. Thay sứ ĐD 22kV từ cột đấu nối đến cột 65 (gồm 281 sứ đứng, 12 sứ chuỗi) - XT 471/T11. 5. Thay FCO, CSV tách chống sét, TNĐK TBA Trà Phú 1 - XT 471/T11. 6. TNĐK Trạm cắt Trà Phú - XT 471/T11. 7. Thay FCO, CSV tách chống sét, TNĐK TBA Trà Xuân 9 - XT 471 T11. 8. Lắp đặt LTD tại cột đấu nối NR Trà Xuân 2 (cột 09), Trà Xuân 12 (cột 25) - XT 471/T11
26/06/2021 07:00 14:00 Tinh dầu quế ĐL Trà Bồng Đã duyệt
1. Thay MBA vận hành hơn 15 năm kém chất lượng, thay FCO, CSV tách chống sét, TNĐK TBA Trà Xuân 2 - XT 471/T11.2. Thay MBA vận hành hơn 15 năm, kém chất lượng, thay FCO, CSV tách chống sét, TNĐK TBA Trà Xuân 6 - XT 471/T11. 3. Thay MBA vận hành hơn 15 năm, kém chất lượng, thay FCO, CSV tách chống sét, TNĐK TBA Trà Xuân 6 - XT 471/T11. 4. Thay sứ ĐD 22kV từ cột đấu nối đến cột 65 (gồm 281 sứ đứng, 12 sứ chuỗi) - XT 471/T11. 5. Thay FCO, CSV tách chống sét, TNĐK TBA Trà Phú 1 - XT 471/T11. 6. TNĐK Trạm cắt Trà Phú - XT 471/T11. 7. Thay FCO, CSV tách chống sét, TNĐK TBA Trà Xuân 9 - XT 471 T11. 8. Lắp đặt LTD tại cột đấu nối NR Trà Xuân 2 (cột 09), Trà Xuân 12 (cột 25) - XT 471/T11
26/06/2021 08:00 14:00 Đức Nhuận 1 (Bồ Đề 1) ĐL Mộ Đức Đã duyệt
Tháo/đấu Hotline 03 kẹp đấu rẽ xuống TBA Đức Nhuận 1Thay MBA kém chất lượng tại TBA Đức Nhuận 1; Thay dây 335 mét chiều dài tuyến 3AV95+1AV50 bằng cáp vặn xoắn LV-ABC 4x95mm2 và thu hồi các phụ kiện kèm từ C/1 đến C/1/7 XT 1 đường dây hạ áp sau TBA Đức Nhuận 1; - Thay dây 547 mét chiều dài tuyến 3AV95+1AV50 bằng cáp vặn xoắn LV-ABC 4x95mm2 và thu hồi các phụ kiện kèm từ TBA đến C/14 XT 2 đường dây hạ áp sau TBA Đức Nhuận 1; Thay dây 85 mét chiều dài tuyến 3AV95+1AV50 bằng cáp vặn xoắn LV-ABC 4x95mm2 và thu hồi các phụ kiện kèm từ C/13 đến C/15 XT 3 đường dây hạ áp sau TBA Đức Nhuận 1.Thay dây dẫn từ cột B/14 đến B/18/4 đường dây 0,4kV TBA Đức Nhuận 1
Lịch cắt điện tại Quảng Ngãi
Lịch cúp điện tại Quảng Ngãi

Lịch cắt điện tại khu vực Quảng Ngãi giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Quảng Ngãi để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/02/2021
Nguồn dữ liệu : Xem tại đây

Bình luận

Chọn nhanh


Hotline CSKH Điện lực


CSKH HÀ NỘI : 19001288

CSKH TP HỒ CHÍ MINH : 1900545454

CSKH MIỀN BẮC : 19006769

CSKH MIỀN TRUNG : 19001909

CSKH MIỀN NAM : 19001006 - 19009000