Sổ tay sử dụng điện | Lịch cúp điện mới cập nhật
Sotaydien.com KHÔNG phải trang của bên điện lực EVN , chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến điện lực

Lịch cúp điện Quảng Trị ngày mai

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 04/08/2021

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Quảng Trị ngày mai và các ngày tới mới được chúng tôi cập nhật
Hãy chọn quận (huyện) bạn quan tâm

Lịch cắt điện Quảng Trị ngày mai
Ngày Từ Đến Khu vực Đơn vị Thông tin
05/08/2021 06:00 11:00 TBA KLU Dưới ĐL ĐaKrông Đã duyệt- Bọc hotline, làm giàn giáo vượt tại khoảng cột 158 đến 159, cột 158 đến 158/1 XT 371 Khe Sanh;- Thay dây tiếp địa CSV TBA Khe Ngài, Ba Ngào; - Lắp bộ chỉ thị sự cố tại các vị trí 157A, 158/1, 173A XT 371 Khe Sanh; - Thay FCO TBA Chân Rò.
05/08/2021 06:00 11:00 TBA KLu ĐL ĐaKrông Đã duyệt- Bọc hotline, làm giàn giáo vượt tại khoảng cột 158 đến 159, cột 158 đến 158/1 XT 371 Khe Sanh;- Thay dây tiếp địa CSV TBA Khe Ngài, Ba Ngào; - Lắp bộ chỉ thị sự cố tại các vị trí 157A, 158/1, 173A XT 371 Khe Sanh; - Thay FCO TBA Chân Rò.
05/08/2021 06:00 11:00 TBA KaLu-Chân Rò ĐL ĐaKrông Đã duyệt- Bọc hotline, làm giàn giáo vượt tại khoảng cột 158 đến 159, cột 158 đến 158/1 XT 371 Khe Sanh;- Thay dây tiếp địa CSV TBA Khe Ngài, Ba Ngào; - Lắp bộ chỉ thị sự cố tại các vị trí 157A, 158/1, 173A XT 371 Khe Sanh; - Thay FCO TBA Chân Rò.
05/08/2021 06:00 11:00 TBA Khe Ngài ĐL ĐaKrông Đã duyệt- Bọc hotline, làm giàn giáo vượt tại khoảng cột 158 đến 159, cột 158 đến 158/1 XT 371 Khe Sanh;- Thay dây tiếp địa CSV TBA Khe Ngài, Ba Ngào; - Lắp bộ chỉ thị sự cố tại các vị trí 157A, 158/1, 173A XT 371 Khe Sanh; - Thay FCO TBA Chân Rò.
05/08/2021 06:00 11:00 TBA Mai Hoàng ĐL ĐaKrông Đã duyệt- Bọc hotline, làm giàn giáo vượt tại khoảng cột 158 đến 159, cột 158 đến 158/1 XT 371 Khe Sanh;- Thay dây tiếp địa CSV TBA Khe Ngài, Ba Ngào; - Lắp bộ chỉ thị sự cố tại các vị trí 157A, 158/1, 173A XT 371 Khe Sanh; - Thay FCO TBA Chân Rò.
05/08/2021 06:00 11:00 TBA Mai Hoàng ĐL ĐaKrông Đã duyệt- Bọc hotline, làm giàn giáo vượt tại khoảng cột 158 đến 159, cột 158 đến 158/1 XT 371 Khe Sanh;- Thay dây tiếp địa CSV TBA Khe Ngài, Ba Ngào; - Lắp bộ chỉ thị sự cố tại các vị trí 157A, 158/1, 173A XT 371 Khe Sanh; - Thay FCO TBA Chân Rò.
05/08/2021 06:00 11:00 TBA Mai Hoàng - mỏ đá ĐL ĐaKrông Đã duyệt- Bọc hotline, làm giàn giáo vượt tại khoảng cột 158 đến 159, cột 158 đến 158/1 XT 371 Khe Sanh;- Thay dây tiếp địa CSV TBA Khe Ngài, Ba Ngào; - Lắp bộ chỉ thị sự cố tại các vị trí 157A, 158/1, 173A XT 371 Khe Sanh; - Thay FCO TBA Chân Rò.
05/08/2021 06:00 11:00 TBA Mai Hoàng - mỏ đá ĐL ĐaKrông Đã duyệt- Bọc hotline, làm giàn giáo vượt tại khoảng cột 158 đến 159, cột 158 đến 158/1 XT 371 Khe Sanh;- Thay dây tiếp địa CSV TBA Khe Ngài, Ba Ngào; - Lắp bộ chỉ thị sự cố tại các vị trí 157A, 158/1, 173A XT 371 Khe Sanh; - Thay FCO TBA Chân Rò.
05/08/2021 06:00 11:00 TBA Vùng Kho ĐL ĐaKrông Đã duyệt- Bọc hotline, làm giàn giáo vượt tại khoảng cột 158 đến 159, cột 158 đến 158/1 XT 371 Khe Sanh;- Thay dây tiếp địa CSV TBA Khe Ngài, Ba Ngào; - Lắp bộ chỉ thị sự cố tại các vị trí 157A, 158/1, 173A XT 371 Khe Sanh; - Thay FCO TBA Chân Rò.
05/08/2021 07:00 11:00 TBA Cồ Lũy ĐL Hải Lăng Đã duyệtDi dời đường dây hạ áp theo đề nghị của HTX Cổ LũyChuyển đường dây hạ áp sang cột XDM
05/08/2021 07:00 12:00 Công ty cổ phần Điện gió Hướng Tân ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 Công ty tân hoàn cầu (Điều hành điện gió) ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 F010 ( BQL TN Bắc Hướng Hóa) ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA A Dòng 2 ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA A Xóc - Hướng Lập. ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA A Đoòng - Hướng Phùng. ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA BTS VNPT Hướng Lập ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA BTS VNPT Hướng Việt ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Bà Hằng ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Bùi Thị Hương ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Bùi việt 1 ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Bùi việt2 ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Bản Miệt 1 ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Bản Miệt 2 ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Bản Mới 1 ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Bản Mới 2 ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Cha Ly - Hướng Lập. ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Che Riêng ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Che Riêng 1 ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Cheng ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Chênh Vênh - Hướng Phùng. ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Cu Vơ 1 ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Cu Vơ 2, Hướng Phùng ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Cà phê Minh Tiến ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Cù Bai - Hướng Lập. ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Cợp 1 ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Cợp 2 ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA DNTN Thành Danh ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Doa củ 1 ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Doa củ 2 ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Dòng Riềng (XD 337) ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Gelex Quảng Trị ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA HTX Cà phê Chân Mây ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Hoong Cóc- Hướng Linh ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Hướng Độ 2 ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Hướng độ ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Hải Lâm ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Hải Thượng ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Hải Xuân ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Kho Bạc Hướng Hóa ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Làng Hồ - Hướng Sơn. ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Làng Mới - Hướng Sơn. ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Làng Mới 2 ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Làng Pin - Hướng Sơn. ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Mã Lai 2 ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Mã Lai 3 ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Mã lai 1 ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA NM Nguyên BLOCK ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA NM Thủy điện Hướng Phùng ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA NM Thủy điện Hướng Phùng 1 ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA NM Thủy điện Hướng Phùng 2 ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Nguồn Rào 1 - Hướng Sơn. ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Nguồn Rào 2 - Hướng Sơn. ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Nhà ĐHĐG Liên Lập ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Nhổi 1 ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Nhổi 2 ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Nhổi 3 ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Pa Công Ra Lăng ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Phùng Lâm ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Phùng Lâm 1 ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Quyết Tâm ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Sa Pu - Hướng Lập. ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA T1 CDN Thủy điện Quảng Trị ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA T1.1 Thủy Điện Hướng Sơn ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA T1.2 Thủy Điện Hướng Sơn ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA T10.1 Thủy Điện Hướng Sơn ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA T10.2 Công ty TNHH Đầu tư Hướng Sơn ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA T2 KĐD Thủy điện Quảng Trị ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA T3 KCR Thủy điện Quảng Trị ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA T7.1 Thủy Điện Hướng Sơn ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Thi Công Nhà máy Điện gió Phong Huy ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Thi công NMĐG Hướng Phùng ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Thôn 337 Hướng Linh (U11) ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Thôn Cuôi ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Thôn Cứp ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Thôn Hoong Hướng Linh (U10) ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Thôn Ruộng ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Thôn Tri ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Thôn Trằm ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Thôn Xa Ri - Hướng Sơn. ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Trần Thị Hương ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Tà Cơn ( XT Hòa Thành ) ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Tà Puông 1 - Hướng Việt. ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Tà Puông 2 - HướngViệt. ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Tà Păng ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Tà Rùng - Hướng Việt. ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Tái Định Cư ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Tân Hợp ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Tân Linh ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Tân Linh 1 ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Tân Linh 2 ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Tân Vĩnh ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Tân Vĩnh 1 ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Tự dùng 220 kV Lao Bảo ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Viettel Hướng Lập ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Viettel Hướng Việt ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Việt Hương ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Vương Thái ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Xa Bai 1 ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Xa Bai 2 ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Xa Re ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Xa Ry ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Xà Rường ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA thôn Ra Ly- Hướng Sơn. ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA ĐOàn 337 ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Đình Tàu ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Đình Tàu (Thương Phú) ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Đồn Biên Phòng 609 ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 TBA Ứng dụng KH và CN ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 Thi công Thủy Điện Hướng Sơn_TBA-T5 ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 Thi công Điện gió Phong Liệu ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 Thôn Cát ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 Thôn Trĩa ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 07:00 12:00 Tà Reng - H Lập ĐL Khe Sanh Đã duyệtPCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV VT104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh
05/08/2021 09:30 10:30 TBA Làng Nghề ĐL Hải Lăng Đã duyệtXử lý tiếp xúc FCO TBA Làng Nghề do phát nóng 125 độ C
05/08/2021 10:45 11:30 TBA Lương Điền ĐL Hải Lăng Đã duyệtXử lý tiếp xúc FCO TBA Lương Điền do phát nóng 105 độ C
05/08/2021 12:00 16:00 Công ty tân hoàn cầu (Điều hành điện gió) ĐL Khe Sanh Đã duyệt- Công ty CP Năng lượng Gelex lắp giàn giáo giao chéo khoảng cột 176/25-176-26, 176-47-176/50 NR Hướng Linh (Phục vụ thi công ĐZ dự án NMĐG Gelex 1, 2, 3) - Cty CP ĐG Hướng Phùng 2 giao chéo 176/8-176/9
05/08/2021 12:00 16:00 TBA Bản Miệt 1 ĐL Khe Sanh Đã duyệt- Công ty CP Năng lượng Gelex lắp giàn giáo giao chéo khoảng cột 176/25-176-26, 176-47-176/50 NR Hướng Linh (Phục vụ thi công ĐZ dự án NMĐG Gelex 1, 2, 3) - Cty CP ĐG Hướng Phùng 2 giao chéo 176/8-176/9
05/08/2021 12:00 16:00 TBA Bản Miệt 2 ĐL Khe Sanh Đã duyệt- Công ty CP Năng lượng Gelex lắp giàn giáo giao chéo khoảng cột 176/25-176-26, 176-47-176/50 NR Hướng Linh (Phục vụ thi công ĐZ dự án NMĐG Gelex 1, 2, 3) - Cty CP ĐG Hướng Phùng 2 giao chéo 176/8-176/9
05/08/2021 12:00 16:00 TBA Bản Mới 1 ĐL Khe Sanh Đã duyệt- Công ty CP Năng lượng Gelex lắp giàn giáo giao chéo khoảng cột 176/25-176-26, 176-47-176/50 NR Hướng Linh (Phục vụ thi công ĐZ dự án NMĐG Gelex 1, 2, 3) - Cty CP ĐG Hướng Phùng 2 giao chéo 176/8-176/9
05/08/2021 12:00 16:00 TBA Bản Mới 2 ĐL Khe Sanh Đã duyệt- Công ty CP Năng lượng Gelex lắp giàn giáo giao chéo khoảng cột 176/25-176-26, 176-47-176/50 NR Hướng Linh (Phục vụ thi công ĐZ dự án NMĐG Gelex 1, 2, 3) - Cty CP ĐG Hướng Phùng 2 giao chéo 176/8-176/9
05/08/2021 12:00 16:00 TBA Gelex Quảng Trị ĐL Khe Sanh Đã duyệt- Công ty CP Năng lượng Gelex lắp giàn giáo giao chéo khoảng cột 176/25-176-26, 176-47-176/50 NR Hướng Linh (Phục vụ thi công ĐZ dự án NMĐG Gelex 1, 2, 3) - Cty CP ĐG Hướng Phùng 2 giao chéo 176/8-176/9
05/08/2021 12:00 16:00 TBA Hoong Cóc- Hướng Linh ĐL Khe Sanh Đã duyệt- Công ty CP Năng lượng Gelex lắp giàn giáo giao chéo khoảng cột 176/25-176-26, 176-47-176/50 NR Hướng Linh (Phục vụ thi công ĐZ dự án NMĐG Gelex 1, 2, 3) - Cty CP ĐG Hướng Phùng 2 giao chéo 176/8-176/9
05/08/2021 12:00 16:00 TBA Pa Công Ra Lăng ĐL Khe Sanh Đã duyệt- Công ty CP Năng lượng Gelex lắp giàn giáo giao chéo khoảng cột 176/25-176-26, 176-47-176/50 NR Hướng Linh (Phục vụ thi công ĐZ dự án NMĐG Gelex 1, 2, 3) - Cty CP ĐG Hướng Phùng 2 giao chéo 176/8-176/9
05/08/2021 12:00 16:00 TBA Thôn 337 Hướng Linh (U11) ĐL Khe Sanh Đã duyệt- Công ty CP Năng lượng Gelex lắp giàn giáo giao chéo khoảng cột 176/25-176-26, 176-47-176/50 NR Hướng Linh (Phục vụ thi công ĐZ dự án NMĐG Gelex 1, 2, 3) - Cty CP ĐG Hướng Phùng 2 giao chéo 176/8-176/9
05/08/2021 12:00 16:00 TBA Thôn Hoong Hướng Linh (U10) ĐL Khe Sanh Đã duyệt- Công ty CP Năng lượng Gelex lắp giàn giáo giao chéo khoảng cột 176/25-176-26, 176-47-176/50 NR Hướng Linh (Phục vụ thi công ĐZ dự án NMĐG Gelex 1, 2, 3) - Cty CP ĐG Hướng Phùng 2 giao chéo 176/8-176/9
05/08/2021 12:00 16:00 TBA Xa Bai 1 ĐL Khe Sanh Đã duyệt- Công ty CP Năng lượng Gelex lắp giàn giáo giao chéo khoảng cột 176/25-176-26, 176-47-176/50 NR Hướng Linh (Phục vụ thi công ĐZ dự án NMĐG Gelex 1, 2, 3) - Cty CP ĐG Hướng Phùng 2 giao chéo 176/8-176/9
05/08/2021 12:00 16:00 TBA Xa Bai 2 ĐL Khe Sanh Đã duyệt- Công ty CP Năng lượng Gelex lắp giàn giáo giao chéo khoảng cột 176/25-176-26, 176-47-176/50 NR Hướng Linh (Phục vụ thi công ĐZ dự án NMĐG Gelex 1, 2, 3) - Cty CP ĐG Hướng Phùng 2 giao chéo 176/8-176/9
05/08/2021 12:00 16:30 TBA Che Riêng ĐL Khe Sanh Đã duyệtCty XLĐ Đông Hà di dời lưới điện VT134/21/5-134/21/16 NR Che Riêng (Phục vụ GPMB xây dựng CT đường Hùng Vương – TT Khe Sanh, DA GMS)
05/08/2021 12:00 16:30 TBA Che Riêng 1 ĐL Khe Sanh Đã duyệtCty XLĐ Đông Hà di dời lưới điện VT134/21/5-134/21/16 NR Che Riêng (Phục vụ GPMB xây dựng CT đường Hùng Vương – TT Khe Sanh, DA GMS)
05/08/2021 12:00 16:30 TBA Thôn Ruộng ĐL Khe Sanh Đã duyệtCty XLĐ Đông Hà di dời lưới điện VT134/21/5-134/21/16 NR Che Riêng (Phục vụ GPMB xây dựng CT đường Hùng Vương – TT Khe Sanh, DA GMS)
05/08/2021 12:00 16:30 TBA Xa Re ĐL Khe Sanh Đã duyệtCty XLĐ Đông Hà di dời lưới điện VT134/21/5-134/21/16 NR Che Riêng (Phục vụ GPMB xây dựng CT đường Hùng Vương – TT Khe Sanh, DA GMS)
05/08/2021 12:00 16:30 TBA Xà Rường ĐL Khe Sanh Đã duyệtCty XLĐ Đông Hà di dời lưới điện VT134/21/5-134/21/16 NR Che Riêng (Phục vụ GPMB xây dựng CT đường Hùng Vương – TT Khe Sanh, DA GMS)
05/08/2021 13:00 17:00 TBA Ba Du ĐL Hải Lăng Đã duyệtDi dời đường dây hạ áp theo đề nghị của HTX Cổ LũyChuyển đường dây hạ áp sang cột XDM

Ngày khác

Ngày Từ Đến Khu vực Đơn vị Thông tin
04/08/2021 07:00 11:00 TBA Cổ Lũy 2 ĐL Hải Lăng Đã duyệtDi dời đường dây hạ áp theo đề nghị của HTX Cổ LũyChuyển đường dây hạ áp sang cột XDM
04/08/2021 07:00 17:00 TBA Mắc Ca 1 ĐL Khe Sanh HoãnKéo dây khoảng néo 115HCGHC1 (CT ĐZ 220kV Đông Hà – Lao Bảo) giao chéo với ĐZ 22kV NR Mắc Ca
04/08/2021 07:00 17:00 TBA Mắc Ca 1 ĐL Khe Sanh Đã duyệtKéo dây khoảng néo 115HCGHC1 (CT ĐZ 220kV Đông Hà – Lao Bảo) giao chéo với ĐZ 22kV NR Mắc Ca
04/08/2021 08:00 12:00 TBA Hải Quan Lao Bảo ĐL Khe Sanh Đã duyệtThay TI
04/08/2021 13:00 17:00 TBA Cồ Lũy ĐL Hải Lăng Đã duyệtDi dời đường dây hạ áp theo đề nghị của HTX Cổ LũyChuyển đường dây hạ áp sang cột XDM
04/08/2021 15:00 17:00 TBA Phú Ân ĐL Gio Linh Đã duyệtThay sứ tại VT 59/207/3 nhánh rẻ đi TBA UB Hải Thái thuộc ĐZ 22kV XT 472 Quán Ngang
04/08/2021 15:00 17:00 TBA Thôn 3B ĐL Gio Linh Đã duyệtThay sứ tại VT 59/207/3 nhánh rẻ đi TBA UB Hải Thái thuộc ĐZ 22kV XT 472 Quán Ngang
04/08/2021 15:00 17:00 TBA Thôn 6B Hải Thái ĐL Gio Linh Đã duyệtThay sứ tại VT 59/207/3 nhánh rẻ đi TBA UB Hải Thái thuộc ĐZ 22kV XT 472 Quán Ngang
04/08/2021 15:00 17:00 TBA UB Hải Thái ĐL Gio Linh Đã duyệtThay sứ tại VT 59/207/3 nhánh rẻ đi TBA UB Hải Thái thuộc ĐZ 22kV XT 472 Quán Ngang
06/08/2021 06:00 07:00 TBA Cụm Làng nghề Ái tử Điện lực Triệu Phong Đã duyệtSửa chữa hệ thống CSV TBA
06/08/2021 06:30 12:30 Tái định cư Đông Hà ĐL Đông Hà Đã duyệtTách, đấu lèo VT 21/30/32 (về phía 21/30/31) nhánh rẽ Tái Định Cư Đông HàThay dây buộc cổ sứ VT21/30/33 – VT 21/30/40, XLTX đầu cốt FCO, kẹp răng đấu lưới và lắp chụp su FCO.
06/08/2021 07:00 12:00 TBA An Thơ ĐL Hải Lăng Đã duyệtGiải phóng MB xây dựng theo tờ trình đề nghị của UBND xã Hải PhongXử lý khoảng cách pha đất VT100-101; VT119-120 XT477 TC Mỹ Chánh
06/08/2021 07:00 12:00 TBA Bơm Hưng Nhơn ĐL Hải Lăng Đã duyệtGiải phóng MB xây dựng theo tờ trình đề nghị của UBND xã Hải PhongXử lý khoảng cách pha đất VT100-101; VT119-120 XT477 TC Mỹ Chánh
06/08/2021 07:00 12:00 TBA Bơm Văn Nam ĐL Hải Lăng Đã duyệtGiải phóng MB xây dựng theo tờ trình đề nghị của UBND xã Hải PhongXử lý khoảng cách pha đất VT100-101; VT119-120 XT477 TC Mỹ Chánh
06/08/2021 07:00 12:00 TBA Hưng Nhơn ĐL Hải Lăng Đã duyệtGiải phóng MB xây dựng theo tờ trình đề nghị của UBND xã Hải PhongXử lý khoảng cách pha đất VT100-101; VT119-120 XT477 TC Mỹ Chánh
06/08/2021 07:00 12:00 TBA Phú Kinh 2 ĐL Hải Lăng Đã duyệtGiải phóng MB xây dựng theo tờ trình đề nghị của UBND xã Hải PhongXử lý khoảng cách pha đất VT100-101; VT119-120 XT477 TC Mỹ Chánh
06/08/2021 07:00 12:00 TBA Phú Kinh ĐL Hải Lăng Đã duyệtGiải phóng MB xây dựng theo tờ trình đề nghị của UBND xã Hải PhongXử lý khoảng cách pha đất VT100-101; VT119-120 XT477 TC Mỹ Chánh
06/08/2021 07:00 12:00 TBA Văn Nam 2 ĐL Hải Lăng Đã duyệtGiải phóng MB xây dựng theo tờ trình đề nghị của UBND xã Hải PhongXử lý khoảng cách pha đất VT100-101; VT119-120 XT477 TC Mỹ Chánh
06/08/2021 07:00 17:30 AxT5 TĐQT ĐL Khe Sanh Đã duyệtCT CP điện gió Khe sanh kéo giao chéo ĐZ 35KV VT23-24, nhánh sau TC TL-TĐ (CT Điệngió Amaccao Quảng Trị 1)
06/08/2021 07:00 17:30 TBA Nông lâm Quảng Trị ĐL Khe Sanh Đã duyệtCT CP điện gió Khe sanh kéo giao chéo ĐZ 35KV VT23-24, nhánh sau TC TL-TĐ (CT Điệngió Amaccao Quảng Trị 1)
06/08/2021 07:15 08:15 TBA Cụm Làng Nghề 3 Điện lực Triệu Phong Đã duyệtBổ sung dầu MBA
07/08/2021 07:00 11:00 Chiếu sáng đường Khoá Bảo ĐL Đông Hà Đã duyệtĐH: Thay CSV 21kV và cải tạo dây đấu CSV, XLTX lèo tại VT135, 137; Sơn mặt trong vỏ tủ kios TBA Nhà ĐH QTPC. Dời cột VT123/13 NR Phường 2 (GPMB KDC dãy 2 đường Khóa Bảo), phối hợp di dời VT 132 (xử lý đơn thư khách hàng); CPSQT: TNĐK TBA Nhà Điều Hành QTPC (Kios – CBM tháng 8)
07/08/2021 07:00 11:00 P3-1 ĐL Đông Hà Đã duyệtĐH: Thay CSV 21kV và cải tạo dây đấu CSV, XLTX lèo tại VT135, 137; Sơn mặt trong vỏ tủ kios TBA Nhà ĐH QTPC. Dời cột VT123/13 NR Phường 2 (GPMB KDC dãy 2 đường Khóa Bảo), phối hợp di dời VT 132 (xử lý đơn thư khách hàng); CPSQT: TNĐK TBA Nhà Điều Hành QTPC (Kios – CBM tháng 8)
07/08/2021 07:00 11:00 P3-2 ĐL Đông Hà Đã duyệtĐH: Thay CSV 21kV và cải tạo dây đấu CSV, XLTX lèo tại VT135, 137; Sơn mặt trong vỏ tủ kios TBA Nhà ĐH QTPC. Dời cột VT123/13 NR Phường 2 (GPMB KDC dãy 2 đường Khóa Bảo), phối hợp di dời VT 132 (xử lý đơn thư khách hàng); CPSQT: TNĐK TBA Nhà Điều Hành QTPC (Kios – CBM tháng 8)
07/08/2021 07:00 11:00 Đô thị Đông Thành Cổ ĐL Đông Hà Đã duyệtĐH: Thay CSV 21kV và cải tạo dây đấu CSV, XLTX lèo tại VT135, 137; Sơn mặt trong vỏ tủ kios TBA Nhà ĐH QTPC. Dời cột VT123/13 NR Phường 2 (GPMB KDC dãy 2 đường Khóa Bảo), phối hợp di dời VT 132 (xử lý đơn thư khách hàng); CPSQT: TNĐK TBA Nhà Điều Hành QTPC (Kios – CBM tháng 8)
09/08/2021 07:00 16:00 TBA An Lộng Điện lực Triệu Phong Đã duyệtDựng cột, chuyển lưới vị trí 133/1 và 133/2 nhánh rẽ Duy Hòa (SCL TA 2021); Dựng cột chuyển lưới từ vị trí 133/4 đến 133/14 NR Duy Hòa (SCL TA 2021)
09/08/2021 07:00 16:00 TBA Duy Hòa Điện lực Triệu Phong Đã duyệtDựng cột, chuyển lưới vị trí 133/1 và 133/2 nhánh rẽ Duy Hòa (SCL TA 2021); Dựng cột chuyển lưới từ vị trí 133/4 đến 133/14 NR Duy Hòa (SCL TA 2021)
09/08/2021 07:00 16:00 TBA Hữu Niên Điện lực Triệu Phong Đã duyệtDựng cột, chuyển lưới vị trí 133/1 và 133/2 nhánh rẽ Duy Hòa (SCL TA 2021); Dựng cột chuyển lưới từ vị trí 133/4 đến 133/14 NR Duy Hòa (SCL TA 2021)
10/08/2021 08:00 17:00 Bơm Lâm Lang Điện lực Cam Lộ Đã duyệt- Xã Cam Thủy đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tam Hiệp đảm bảo an toàn;- Đội Hotline – CPSC tách, đấu lèo và lắp cụm bắt tiếp địa bằng phương pháp Hotline vị trí 151/93 NR22kV Cầu Đuồi – XT 478 ĐHA. - Đội QLVH LĐCT Quảng Trị kết hợp xử lý cột nghiêng vị trí 151/104 nhánh rẽ 22kV đi cầu Đuồi - XT478ĐHA theo PA 169 /PA-ĐLCl ngày 14/6/2021; - Điện lực Cam Lộ kết hợp thực hiện PA số 137/PA-ĐLCL ngày 21/5/2021 về việc Xử lý khoảng cách ATLĐCA tại khoảng cột 151/119-151/119/1 thuộc đường dây 22kV đi Cam Lộ - XT478ĐHA; - Điện lực Cam Lộ kết hợp tháo tụ bù vị trí 151/127 nhánh rẽ 22kV đi cầu Đuồi - XT478ĐHA.
10/08/2021 08:00 17:00 Bơm Đá Lã Điện lực Cam Lộ Đã duyệt- Xã Cam Thủy đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tam Hiệp đảm bảo an toàn;- Đội Hotline – CPSC tách, đấu lèo và lắp cụm bắt tiếp địa bằng phương pháp Hotline vị trí 151/93 NR22kV Cầu Đuồi – XT 478 ĐHA. - Đội QLVH LĐCT Quảng Trị kết hợp xử lý cột nghiêng vị trí 151/104 nhánh rẽ 22kV đi cầu Đuồi - XT478ĐHA theo PA 169 /PA-ĐLCl ngày 14/6/2021; - Điện lực Cam Lộ kết hợp thực hiện PA số 137/PA-ĐLCL ngày 21/5/2021 về việc Xử lý khoảng cách ATLĐCA tại khoảng cột 151/119-151/119/1 thuộc đường dây 22kV đi Cam Lộ - XT478ĐHA; - Điện lực Cam Lộ kết hợp tháo tụ bù vị trí 151/127 nhánh rẽ 22kV đi cầu Đuồi - XT478ĐHA.
10/08/2021 08:00 17:00 Lâm Lang Điện lực Cam Lộ Đã duyệt- Xã Cam Thủy đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tam Hiệp đảm bảo an toàn;- Đội Hotline – CPSC tách, đấu lèo và lắp cụm bắt tiếp địa bằng phương pháp Hotline vị trí 151/93 NR22kV Cầu Đuồi – XT 478 ĐHA. - Đội QLVH LĐCT Quảng Trị kết hợp xử lý cột nghiêng vị trí 151/104 nhánh rẽ 22kV đi cầu Đuồi - XT478ĐHA theo PA 169 /PA-ĐLCl ngày 14/6/2021; - Điện lực Cam Lộ kết hợp thực hiện PA số 137/PA-ĐLCL ngày 21/5/2021 về việc Xử lý khoảng cách ATLĐCA tại khoảng cột 151/119-151/119/1 thuộc đường dây 22kV đi Cam Lộ - XT478ĐHA; - Điện lực Cam Lộ kết hợp tháo tụ bù vị trí 151/127 nhánh rẽ 22kV đi cầu Đuồi - XT478ĐHA.
10/08/2021 08:00 17:00 Tam Hiệp 2 Điện lực Cam Lộ Đã duyệt- Xã Cam Thủy đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tam Hiệp đảm bảo an toàn;- Đội Hotline – CPSC tách, đấu lèo và lắp cụm bắt tiếp địa bằng phương pháp Hotline vị trí 151/93 NR22kV Cầu Đuồi – XT 478 ĐHA. - Đội QLVH LĐCT Quảng Trị kết hợp xử lý cột nghiêng vị trí 151/104 nhánh rẽ 22kV đi cầu Đuồi - XT478ĐHA theo PA 169 /PA-ĐLCl ngày 14/6/2021; - Điện lực Cam Lộ kết hợp thực hiện PA số 137/PA-ĐLCL ngày 21/5/2021 về việc Xử lý khoảng cách ATLĐCA tại khoảng cột 151/119-151/119/1 thuộc đường dây 22kV đi Cam Lộ - XT478ĐHA; - Điện lực Cam Lộ kết hợp tháo tụ bù vị trí 151/127 nhánh rẽ 22kV đi cầu Đuồi - XT478ĐHA.
10/08/2021 08:00 17:00 Thiện Chánh Điện lực Cam Lộ Đã duyệt- Xã Cam Thủy đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tam Hiệp đảm bảo an toàn;- Đội Hotline – CPSC tách, đấu lèo và lắp cụm bắt tiếp địa bằng phương pháp Hotline vị trí 151/93 NR22kV Cầu Đuồi – XT 478 ĐHA. - Đội QLVH LĐCT Quảng Trị kết hợp xử lý cột nghiêng vị trí 151/104 nhánh rẽ 22kV đi cầu Đuồi - XT478ĐHA theo PA 169 /PA-ĐLCl ngày 14/6/2021; - Điện lực Cam Lộ kết hợp thực hiện PA số 137/PA-ĐLCL ngày 21/5/2021 về việc Xử lý khoảng cách ATLĐCA tại khoảng cột 151/119-151/119/1 thuộc đường dây 22kV đi Cam Lộ - XT478ĐHA; - Điện lực Cam Lộ kết hợp tháo tụ bù vị trí 151/127 nhánh rẽ 22kV đi cầu Đuồi - XT478ĐHA.
10/08/2021 08:00 17:00 Tân Xuân Điện lực Cam Lộ Đã duyệt- Xã Cam Thủy đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tam Hiệp đảm bảo an toàn;- Đội Hotline – CPSC tách, đấu lèo và lắp cụm bắt tiếp địa bằng phương pháp Hotline vị trí 151/93 NR22kV Cầu Đuồi – XT 478 ĐHA. - Đội QLVH LĐCT Quảng Trị kết hợp xử lý cột nghiêng vị trí 151/104 nhánh rẽ 22kV đi cầu Đuồi - XT478ĐHA theo PA 169 /PA-ĐLCl ngày 14/6/2021; - Điện lực Cam Lộ kết hợp thực hiện PA số 137/PA-ĐLCL ngày 21/5/2021 về việc Xử lý khoảng cách ATLĐCA tại khoảng cột 151/119-151/119/1 thuộc đường dây 22kV đi Cam Lộ - XT478ĐHA; - Điện lực Cam Lộ kết hợp tháo tụ bù vị trí 151/127 nhánh rẽ 22kV đi cầu Đuồi - XT478ĐHA.
10/08/2021 08:00 17:00 TĐC Thôn Lâm Lang Điện lực Cam Lộ Đã duyệt- Xã Cam Thủy đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tam Hiệp đảm bảo an toàn;- Đội Hotline – CPSC tách, đấu lèo và lắp cụm bắt tiếp địa bằng phương pháp Hotline vị trí 151/93 NR22kV Cầu Đuồi – XT 478 ĐHA. - Đội QLVH LĐCT Quảng Trị kết hợp xử lý cột nghiêng vị trí 151/104 nhánh rẽ 22kV đi cầu Đuồi - XT478ĐHA theo PA 169 /PA-ĐLCl ngày 14/6/2021; - Điện lực Cam Lộ kết hợp thực hiện PA số 137/PA-ĐLCL ngày 21/5/2021 về việc Xử lý khoảng cách ATLĐCA tại khoảng cột 151/119-151/119/1 thuộc đường dây 22kV đi Cam Lộ - XT478ĐHA; - Điện lực Cam Lộ kết hợp tháo tụ bù vị trí 151/127 nhánh rẽ 22kV đi cầu Đuồi - XT478ĐHA.
10/08/2021 17:00 18:00 Bơm Tam Hiệp Điện lực Cam Lộ Đã duyệt- Xã Cam Thủy đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tam Hiệp đảm bảo an toàn;- Đội Hotline – CPSC đấu lèo bằng phương pháp Hotline vị trí 151/136 NR22kV Cầu Đuồi – XT 478 ĐHA.
10/08/2021 17:00 18:00 Bơm Tam Hiệp Điện lực Cam Lộ Đã duyệt- Xã Cam Thủy đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tam Hiệp đảm bảo an toàn;- Đội Hotline – CPSC đấu lèo bằng phương pháp Hotline vị trí 151/136 NR22kV Cầu Đuồi – XT 478 ĐHA.
10/08/2021 17:00 18:00 Chợ Phiên Điện lực Cam Lộ Đã duyệt- Xã Cam Thủy đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tam Hiệp đảm bảo an toàn;- Đội Hotline – CPSC đấu lèo bằng phương pháp Hotline vị trí 151/136 NR22kV Cầu Đuồi – XT 478 ĐHA.
10/08/2021 17:00 18:00 Tam Hiệp Điện lực Cam Lộ Đã duyệt- Xã Cam Thủy đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tam Hiệp đảm bảo an toàn;- Đội Hotline – CPSC đấu lèo bằng phương pháp Hotline vị trí 151/136 NR22kV Cầu Đuồi – XT 478 ĐHA.
10/08/2021 17:00 18:00 Tam Hiệp 3 Điện lực Cam Lộ Đã duyệt- Xã Cam Thủy đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tam Hiệp đảm bảo an toàn;- Đội Hotline – CPSC đấu lèo bằng phương pháp Hotline vị trí 151/136 NR22kV Cầu Đuồi – XT 478 ĐHA.
Lịch cắt điện tại Quảng Trị
Lịch cúp điện tại Quảng Trị

Lịch cắt điện tại khu vực Quảng Trị ngày mai (05/08/2021) giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Quảng Trị để có thêm thông tin cụ thể

Chọn nhanhHotline CSKH Điện lực


CSKH HÀ NỘI : 19001288

CSKH TP HỒ CHÍ MINH : 1900545454

CSKH MIỀN BẮC : 19006769

CSKH MIỀN TRUNG : 19001909

CSKH MIỀN NAM : 19001006 - 19009000