Sổ tay sử dụng điện | Lịch cúp điện mới cập nhật
Sotaydien.com KHÔNG phải trang của bên điện lực EVN , chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến điện lực

Lịch cúp điện Quảng Trị

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 14/06/2021

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Quảng Trị hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật...
Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Quảng Trị danh sách chi tiết
Ngày Từ Đến Khu vực Đơn vị Thông tin
14/06/2021 06:45 17:30 VINADCO Điện lực Cam Lộ Đã duyệt
- Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn;- Đội Hotline tách, đấu lèo Hotline vị trí 435 trục chính ĐZ 22kV XT 473 ĐHA đi Cam Thành - Đội QLVH LĐCT Quảng Trị kết hợp di dời cột vị trí 408 trục chính XT 473 ĐHA; xử lý tiếp xúc DCL 473-7/417 Tân Tường; - - Điện lực Cam Lộ kết hợp di dời cột vị trí 414 trục chính XT 473 ĐHA, đấu nối ĐZ22kV và TBA cấp điện Cấp điện Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu nội, ngoại thất Tiến Phong tại CCN Cam Thành.
14/06/2021 07:15 17:00 BTN Hoàng Nguyên Điện lực Cam Lộ Đã duyệt
- Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn;- Điện lực Cam Lộ kết hợp thay thế cột các vị trí 17, 18 và xây dựng mới cột vị trí 17A trục chính ĐZ35kV XT 372TC.CLO thuộc Công trình: Cấp điện Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu nội, ngoại thất Tiến Phong tại CCN Cam Thành đảm bảo khoảng cách an toàn qua khuôn viên của Nhà máy gỗ Tiến Phong.
14/06/2021 07:15 17:00 Bê tông nhựa Việt Ren Điện lực Cam Lộ Đã duyệt
- Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn;- Điện lực Cam Lộ kết hợp thay thế cột các vị trí 17, 18 và xây dựng mới cột vị trí 17A trục chính ĐZ35kV XT 372TC.CLO thuộc Công trình: Cấp điện Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu nội, ngoại thất Tiến Phong tại CCN Cam Thành đảm bảo khoảng cách an toàn qua khuôn viên của Nhà máy gỗ Tiến Phong.
14/06/2021 07:15 17:00 Bắc Nguyên 2 Điện lực Cam Lộ Đã duyệt
- Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn;- Điện lực Cam Lộ kết hợp thay thế cột các vị trí 17, 18 và xây dựng mới cột vị trí 17A trục chính ĐZ35kV XT 372TC.CLO thuộc Công trình: Cấp điện Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu nội, ngoại thất Tiến Phong tại CCN Cam Thành đảm bảo khoảng cách an toàn qua khuôn viên của Nhà máy gỗ Tiến Phong.
14/06/2021 07:15 17:00 Thượng Lâm 3 Điện lực Cam Lộ Đã duyệt
- Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn;- Điện lực Cam Lộ kết hợp thay thế cột các vị trí 17, 18 và xây dựng mới cột vị trí 17A trục chính ĐZ35kV XT 372TC.CLO thuộc Công trình: Cấp điện Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu nội, ngoại thất Tiến Phong tại CCN Cam Thành đảm bảo khoảng cách an toàn qua khuôn viên của Nhà máy gỗ Tiến Phong.
14/06/2021 12:07 14:28 Bến Xe - TXQT ĐL Đông Hà Đã duyệt
Nhảy MC 472 E4 t/h I>> pha B,C
14/06/2021 12:07 14:28 TBA Bích La Nam - Triệu Đông ĐL Đông Hà Đã duyệt
Nhảy MC 472 E4 t/h I>> pha B,C
14/06/2021 12:07 14:28 TBA Bích La Trung - Triệu Đông ĐL Đông Hà Đã duyệt
Nhảy MC 472 E4 t/h I>> pha B,C
14/06/2021 12:07 14:28 TBA Bích La Đông - Triệu Đông ĐL Đông Hà Đã duyệt
Nhảy MC 472 E4 t/h I>> pha B,C
14/06/2021 12:07 14:28 TBA Chợ TXQT ĐL Đông Hà Đã duyệt
Nhảy MC 472 E4 t/h I>> pha B,C
15/06/2021 05:30 07:30 TBA Ái Tử 3 Điện lực Triệu Phong Đã duyệt
Xử lý chảy dầu MBA; bổ sung dầu MBA, Vệ sinh tủ điện hạ áp
15/06/2021 07:00 09:00 TBA Khe Hiên ĐL ĐaKrông Đã duyệt
Tháo giàn giáo vượt ĐZ 35kV tại khoảng cột 144-145-146Thí nghiệm định kỳ TBA Kho C84, Tổng Kho 856
15/06/2021 07:00 09:00 TBA Khe Van ĐL ĐaKrông Đã duyệt
Tháo giàn giáo vượt ĐZ 35kV tại khoảng cột 144-145-146Thí nghiệm định kỳ TBA Kho C84, Tổng Kho 856
15/06/2021 07:00 09:00 TBA Kho 856(764) ĐL ĐaKrông Đã duyệt
Tháo giàn giáo vượt ĐZ 35kV tại khoảng cột 144-145-146Thí nghiệm định kỳ TBA Kho C84, Tổng Kho 856
15/06/2021 07:00 09:00 TBA Khu TT Hướng Hiệp (Làng TN) ĐL ĐaKrông Đã duyệt
Tháo giàn giáo vượt ĐZ 35kV tại khoảng cột 144-145-146Thí nghiệm định kỳ TBA Kho C84, Tổng Kho 856
15/06/2021 07:00 09:00 TBA Kreng 1 ĐL ĐaKrông Đã duyệt
Tháo giàn giáo vượt ĐZ 35kV tại khoảng cột 144-145-146Thí nghiệm định kỳ TBA Kho C84, Tổng Kho 856
15/06/2021 07:00 09:00 TBA Pa Loang (Đá Ngồi) ĐL ĐaKrông Đã duyệt
Tháo giàn giáo vượt ĐZ 35kV tại khoảng cột 144-145-146Thí nghiệm định kỳ TBA Kho C84, Tổng Kho 856
15/06/2021 07:00 09:00 TBA Phổ An ĐL ĐaKrông Đã duyệt
Tháo giàn giáo vượt ĐZ 35kV tại khoảng cột 144-145-146Thí nghiệm định kỳ TBA Kho C84, Tổng Kho 856
15/06/2021 07:00 09:00 Tuấn Hoàng ĐL ĐaKrông Đã duyệt
Tháo giàn giáo vượt ĐZ 35kV tại khoảng cột 144-145-146Thí nghiệm định kỳ TBA Kho C84, Tổng Kho 856
15/06/2021 07:00 11:30 TBA Chênh Vênh - Hướng Phùng. ĐL Khe Sanh Đã duyệt
PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
15/06/2021 07:00 11:30 TBA Làng Hồ - Hướng Sơn. ĐL Khe Sanh Đã duyệt
PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
15/06/2021 07:00 11:30 TBA Làng Mới - Hướng Sơn. ĐL Khe Sanh Đã duyệt
PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
15/06/2021 07:00 11:30 TBA Làng Mới 2 ĐL Khe Sanh Đã duyệt
PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
15/06/2021 07:00 11:30 TBA Thôn Cuôi ĐL Khe Sanh Đã duyệt
PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
15/06/2021 07:00 12:00 Ba Bến 2 Điện lực Thành Cổ Đã duyệt
Xử lý hành lang theo đơn thư khách hàng Lý Văn Long (Ba Bến, phường 2 TX Quảng Trị); ĐLTC Kết hợp xử Đấu nối ĐZ 22kV TBA XDM An Trú 3 ; NDL TBA Ba Bến 2
15/06/2021 07:00 12:00 Ngô Xá Tây 2 Điện lực Thành Cổ Đã duyệt
Xử lý hành lang theo đơn thư khách hàng Lý Văn Long (Ba Bến, phường 2 TX Quảng Trị); ĐLTC Kết hợp xử Đấu nối ĐZ 22kV TBA XDM An Trú 3 ; NDL TBA Ba Bến 2
15/06/2021 07:00 12:00 T1 Ba Bến 3 Điện lực Thành Cổ Đã duyệt
Xử lý hành lang theo đơn thư khách hàng Lý Văn Long (Ba Bến, phường 2 TX Quảng Trị); ĐLTC Kết hợp xử Đấu nối ĐZ 22kV TBA XDM An Trú 3 ; NDL TBA Ba Bến 2
15/06/2021 07:00 12:00 TBA Ngô Xá Đông - Triệu Trung Điện lực Thành Cổ Đã duyệt
Xử lý hành lang theo đơn thư khách hàng Lý Văn Long (Ba Bến, phường 2 TX Quảng Trị); ĐLTC Kết hợp xử Đấu nối ĐZ 22kV TBA XDM An Trú 3 ; NDL TBA Ba Bến 2
15/06/2021 07:00 12:00 TBA Ngô Xá Đông 2 Điện lực Thành Cổ Đã duyệt
Xử lý hành lang theo đơn thư khách hàng Lý Văn Long (Ba Bến, phường 2 TX Quảng Trị); ĐLTC Kết hợp xử Đấu nối ĐZ 22kV TBA XDM An Trú 3 ; NDL TBA Ba Bến 2
15/06/2021 07:00 18:00 T5-Xá Min ĐL Vinh Linh Đã duyệt
UBND xã Vĩnh hà kiến nghị cắt điện để giải tỏa một số vị trí cây có nguy cơ ngã đỗ vào đường dây; ĐLVL kết hợp xử lý một số vị trí lèo trên tuyến, căng lại độ võng dây VT59-61 XT 486 TC Ngã Tư Đất
15/06/2021 07:00 18:00 T6- Bản 2 ĐL Vinh Linh Đã duyệt
UBND xã Vĩnh hà kiến nghị cắt điện để giải tỏa một số vị trí cây có nguy cơ ngã đỗ vào đường dây; ĐLVL kết hợp xử lý một số vị trí lèo trên tuyến, căng lại độ võng dây VT59-61 XT 486 TC Ngã Tư Đất
15/06/2021 07:00 18:00 Thôn 6 ĐL Vinh Linh Đã duyệt
UBND xã Vĩnh hà kiến nghị cắt điện để giải tỏa một số vị trí cây có nguy cơ ngã đỗ vào đường dây; ĐLVL kết hợp xử lý một số vị trí lèo trên tuyến, căng lại độ võng dây VT59-61 XT 486 TC Ngã Tư Đất
15/06/2021 07:00 18:00 Thôn 7 ĐL Vinh Linh Đã duyệt
UBND xã Vĩnh hà kiến nghị cắt điện để giải tỏa một số vị trí cây có nguy cơ ngã đỗ vào đường dây; ĐLVL kết hợp xử lý một số vị trí lèo trên tuyến, căng lại độ võng dây VT59-61 XT 486 TC Ngã Tư Đất
15/06/2021 07:00 18:00 Thôn 8 ĐL Vinh Linh Đã duyệt
UBND xã Vĩnh hà kiến nghị cắt điện để giải tỏa một số vị trí cây có nguy cơ ngã đỗ vào đường dây; ĐLVL kết hợp xử lý một số vị trí lèo trên tuyến, căng lại độ võng dây VT59-61 XT 486 TC Ngã Tư Đất
15/06/2021 08:00 10:30 Tân Phổ 1 Điện lực Triệu Phong Đã duyệt
Xử lý chảy dầu MBA; bổ sung dầu MBA, Vệ sinh tủ điện hạ áp
15/06/2021 14:00 16:00 TBA Quảng Lượng Điện lực Triệu Phong Đã duyệt
Xử lý chảy dầu MBA; bổ sung dầu MBA, Vệ sinh tủ điện hạ áp
16/06/2021 06:00 07:15 TBA BCHQS Đakrông ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krông Klang PQHLT;- Tách lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 06:00 07:15 TBA Bơm Mò Ó ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krông Klang PQHLT;- Tách lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 06:00 07:15 TBA Bơm nước 1 Đakrông ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krông Klang PQHLT;- Tách lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 06:00 07:15 TBA Bơm nước 2 Đakrông ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krông Klang PQHLT;- Tách lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 06:00 07:15 TBA Bệnh Viện ĐKR ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krông Klang PQHLT;- Tách lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 06:00 07:15 TBA Cây Chanh ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krông Klang PQHLT;- Tách lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 06:00 07:15 TBA Hà Vựng ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krông Klang PQHLT;- Tách lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 06:00 07:15 TBA Hải Phúc ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krông Klang PQHLT;- Tách lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 06:00 07:15 TBA Khe Luồi ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krông Klang PQHLT;- Tách lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 06:00 07:15 TBA Khe Lặn (RD - Ba Rầu) ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krông Klang PQHLT;- Tách lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 06:00 07:15 TBA Kho Bạc ĐKR ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krông Klang PQHLT;- Tách lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 06:00 07:15 TBA Lương Hạ ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krông Klang PQHLT;- Tách lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 06:00 07:15 TBA Mai Sơn ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krông Klang PQHLT;- Tách lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 06:00 07:15 TBA Nà Nẫm ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krông Klang PQHLT;- Tách lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 06:00 07:15 TBA Phú Thành ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krông Klang PQHLT;- Tách lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 06:00 07:15 TBA Phượng Hoàng ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krông Klang PQHLT;- Tách lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 06:00 07:15 TBA T2 A Rồng ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krông Klang PQHLT;- Tách lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 06:00 07:15 TBA TT Y Tế Làng Cát (Đakrông 4) ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krông Klang PQHLT;- Tách lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 06:00 07:15 TBA Thạch Xá ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krông Klang PQHLT;- Tách lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 06:00 07:15 TBA Thạch Xá ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krông Klang PQHLT;- Tách lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 06:00 07:15 TBA Tái định cư Ba Lòng ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krông Klang PQHLT;- Tách lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 06:00 07:15 TBA Tái định cư Ba Lòng ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krông Klang PQHLT;- Tách lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 06:00 07:15 TBA Tân Trà ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krông Klang PQHLT;- Tách lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 06:00 07:15 TBA Tân Trà ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krông Klang PQHLT;- Tách lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 06:00 07:15 TBA Văn Vận(Hải Quy) ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krông Klang PQHLT;- Tách lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 06:00 07:15 TBA Văn Vận(Hải Quy) ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krông Klang PQHLT;- Tách lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 06:00 07:15 TBA Xuân Lâm ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krông Klang PQHLT;- Tách lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 06:00 07:15 TBA Đakrông 1 ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krông Klang PQHLT;- Tách lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 06:00 07:15 TBA Đakrông 2 ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krông Klang PQHLT;- Tách lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 06:00 07:15 TBA Đakrông 3 ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krông Klang PQHLT;- Tách lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 06:00 07:15 TBA Đakrông 4 ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krông Klang PQHLT;- Tách lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 06:00 07:15 TBA Đá Nổi ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krông Klang PQHLT;- Tách lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 06:00 07:15 TBA Đường T3 ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krông Klang PQHLT;- Tách lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 06:00 07:15 Tà Lang ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krông Klang PQHLT;- Tách lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 06:00 07:15 Tà Lang ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krông Klang PQHLT;- Tách lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 07:15 17:00 TBA Bơm nước 1 Đakrông ĐL ĐaKrông Đã duyệt
UBND T.Tr Krong Klang PQHLTThi công công trình SCL ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3; Thí nghiệm định kỳ TBA Bơm Nước 1, Bơm Nước 2, Đakrông 3.
16/06/2021 07:15 17:00 TBA Bơm nước 2 Đakrông ĐL ĐaKrông Đã duyệt
UBND T.Tr Krong Klang PQHLTThi công công trình SCL ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3; Thí nghiệm định kỳ TBA Bơm Nước 1, Bơm Nước 2, Đakrông 3.
16/06/2021 07:15 17:00 TBA Phượng Hoàng ĐL ĐaKrông Đã duyệt
UBND T.Tr Krong Klang PQHLTThi công công trình SCL ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3; Thí nghiệm định kỳ TBA Bơm Nước 1, Bơm Nước 2, Đakrông 3.
16/06/2021 07:15 17:00 TBA Đakrông 1 ĐL ĐaKrông Đã duyệt
UBND T.Tr Krong Klang PQHLTThi công công trình SCL ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3; Thí nghiệm định kỳ TBA Bơm Nước 1, Bơm Nước 2, Đakrông 3.
16/06/2021 07:15 17:00 TBA Đakrông 3 ĐL ĐaKrông Đã duyệt
UBND T.Tr Krong Klang PQHLTThi công công trình SCL ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3; Thí nghiệm định kỳ TBA Bơm Nước 1, Bơm Nước 2, Đakrông 3.
16/06/2021 09:00 10:00 TBA Tái Định Cư 1 (KTC Triệu Phong 1) Điện lực Triệu Phong Đã duyệt
Thay TI công tơ 3 pha khách hàng gắn tại TBA
16/06/2021 11:00 14:00 TBA Lưỡng Kim 1 Điện lực Triệu Phong Đã duyệt
Thay TI hệ thống đo đếm công tơ tổng TBA
16/06/2021 17:00 18:00 TBA BCHQS Đakrông ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krong Klang kết hợp PQHLT;- Đấu lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 17:00 18:00 TBA Bơm Mò Ó ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krong Klang kết hợp PQHLT;- Đấu lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 17:00 18:00 TBA Bơm nước 1 Đakrông ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krong Klang kết hợp PQHLT;- Đấu lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 17:00 18:00 TBA Bơm nước 2 Đakrông ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krong Klang kết hợp PQHLT;- Đấu lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 17:00 18:00 TBA Bệnh Viện ĐKR ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krong Klang kết hợp PQHLT;- Đấu lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 17:00 18:00 TBA Cây Chanh ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krong Klang kết hợp PQHLT;- Đấu lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 17:00 18:00 TBA Hà Vựng ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krong Klang kết hợp PQHLT;- Đấu lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 17:00 18:00 TBA Hải Phúc ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krong Klang kết hợp PQHLT;- Đấu lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 17:00 18:00 TBA Khe Luồi ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krong Klang kết hợp PQHLT;- Đấu lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 17:00 18:00 TBA Khe Lặn (RD - Ba Rầu) ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krong Klang kết hợp PQHLT;- Đấu lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 17:00 18:00 TBA Kho Bạc ĐKR ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krong Klang kết hợp PQHLT;- Đấu lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 17:00 18:00 TBA Lương Hạ ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krong Klang kết hợp PQHLT;- Đấu lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 17:00 18:00 TBA Mai Sơn ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krong Klang kết hợp PQHLT;- Đấu lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 17:00 18:00 TBA Nà Nẫm ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krong Klang kết hợp PQHLT;- Đấu lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 17:00 18:00 TBA Phú Thành ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krong Klang kết hợp PQHLT;- Đấu lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 17:00 18:00 TBA Phượng Hoàng ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krong Klang kết hợp PQHLT;- Đấu lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 17:00 18:00 TBA T2 A Rồng ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krong Klang kết hợp PQHLT;- Đấu lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 17:00 18:00 TBA TT Y Tế Làng Cát (Đakrông 4) ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krong Klang kết hợp PQHLT;- Đấu lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 17:00 18:00 TBA Thạch Xá ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krong Klang kết hợp PQHLT;- Đấu lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 17:00 18:00 TBA Tái định cư Ba Lòng ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krong Klang kết hợp PQHLT;- Đấu lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 17:00 18:00 TBA Tân Trà ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krong Klang kết hợp PQHLT;- Đấu lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 17:00 18:00 TBA Văn Vận(Hải Quy) ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krong Klang kết hợp PQHLT;- Đấu lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 17:00 18:00 TBA Xuân Lâm ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krong Klang kết hợp PQHLT;- Đấu lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 17:00 18:00 TBA Đakrông 1 ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krong Klang kết hợp PQHLT;- Đấu lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 17:00 18:00 TBA Đakrông 2 ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krong Klang kết hợp PQHLT;- Đấu lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 17:00 18:00 TBA Đakrông 3 ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krong Klang kết hợp PQHLT;- Đấu lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 17:00 18:00 TBA Đakrông 4 ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krong Klang kết hợp PQHLT;- Đấu lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 17:00 18:00 TBA Đá Nổi ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krong Klang kết hợp PQHLT;- Đấu lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 17:00 18:00 TBA Đường T3 ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krong Klang kết hợp PQHLT;- Đấu lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
16/06/2021 17:00 18:00 Tà Lang ĐL ĐaKrông Đã duyệt
- UBND T.Tr Krong Klang kết hợp PQHLT;- Đấu lèo VT 150/18 ĐZ 35kV nhánh rẽ Đakrông 3.
17/06/2021 07:30 18:00 TBA An Nhơn ĐL Hải Lăng Đã duyệt
- Cắt điện để GPMB Theo đề nghị của HTX Kim Long.- Xử lý tiếp xúc, thay dây CSV TBA Xuân Viên; An Nhơn; Đông Khánh 1, 2, 3; Đông Dương; Kim Giao; Kim Long; Kim Long 2; Đơn Quế 1. - Bọc lèo đường dây 22kV nhánh rẽ TBA Diên Khánh. - Thay cột từ VT33/01-33/23 XT472 TC Hội Yên. - Đấu nối đường dây TBA Đơn Quế 4, Kim Long 3.
17/06/2021 07:30 18:00 TBA Diên Khánh ĐL Hải Lăng Đã duyệt
- Cắt điện để GPMB Theo đề nghị của HTX Kim Long.- Xử lý tiếp xúc, thay dây CSV TBA Xuân Viên; An Nhơn; Đông Khánh 1, 2, 3; Đông Dương; Kim Giao; Kim Long; Kim Long 2; Đơn Quế 1. - Bọc lèo đường dây 22kV nhánh rẽ TBA Diên Khánh. - Thay cột từ VT33/01-33/23 XT472 TC Hội Yên. - Đấu nối đường dây TBA Đơn Quế 4, Kim Long 3.
17/06/2021 07:30 18:00 TBA Kim Giao ĐL Hải Lăng Đã duyệt
- Cắt điện để GPMB Theo đề nghị của HTX Kim Long.- Xử lý tiếp xúc, thay dây CSV TBA Xuân Viên; An Nhơn; Đông Khánh 1, 2, 3; Đông Dương; Kim Giao; Kim Long; Kim Long 2; Đơn Quế 1. - Bọc lèo đường dây 22kV nhánh rẽ TBA Diên Khánh. - Thay cột từ VT33/01-33/23 XT472 TC Hội Yên. - Đấu nối đường dây TBA Đơn Quế 4, Kim Long 3.
17/06/2021 07:30 18:00 TBA Kim Long ĐL Hải Lăng Đã duyệt
- Cắt điện để GPMB Theo đề nghị của HTX Kim Long.- Xử lý tiếp xúc, thay dây CSV TBA Xuân Viên; An Nhơn; Đông Khánh 1, 2, 3; Đông Dương; Kim Giao; Kim Long; Kim Long 2; Đơn Quế 1. - Bọc lèo đường dây 22kV nhánh rẽ TBA Diên Khánh. - Thay cột từ VT33/01-33/23 XT472 TC Hội Yên. - Đấu nối đường dây TBA Đơn Quế 4, Kim Long 3.
17/06/2021 07:30 18:00 TBA Kim Long 2 ĐL Hải Lăng Đã duyệt
- Cắt điện để GPMB Theo đề nghị của HTX Kim Long.- Xử lý tiếp xúc, thay dây CSV TBA Xuân Viên; An Nhơn; Đông Khánh 1, 2, 3; Đông Dương; Kim Giao; Kim Long; Kim Long 2; Đơn Quế 1. - Bọc lèo đường dây 22kV nhánh rẽ TBA Diên Khánh. - Thay cột từ VT33/01-33/23 XT472 TC Hội Yên. - Đấu nối đường dây TBA Đơn Quế 4, Kim Long 3.
17/06/2021 07:30 18:00 TBA Xuân Viên ĐL Hải Lăng Đã duyệt
- Cắt điện để GPMB Theo đề nghị của HTX Kim Long.- Xử lý tiếp xúc, thay dây CSV TBA Xuân Viên; An Nhơn; Đông Khánh 1, 2, 3; Đông Dương; Kim Giao; Kim Long; Kim Long 2; Đơn Quế 1. - Bọc lèo đường dây 22kV nhánh rẽ TBA Diên Khánh. - Thay cột từ VT33/01-33/23 XT472 TC Hội Yên. - Đấu nối đường dây TBA Đơn Quế 4, Kim Long 3.
17/06/2021 07:30 18:00 TBA Đông Dương ĐL Hải Lăng Đã duyệt
- Cắt điện để GPMB Theo đề nghị của HTX Kim Long.- Xử lý tiếp xúc, thay dây CSV TBA Xuân Viên; An Nhơn; Đông Khánh 1, 2, 3; Đông Dương; Kim Giao; Kim Long; Kim Long 2; Đơn Quế 1. - Bọc lèo đường dây 22kV nhánh rẽ TBA Diên Khánh. - Thay cột từ VT33/01-33/23 XT472 TC Hội Yên. - Đấu nối đường dây TBA Đơn Quế 4, Kim Long 3.
17/06/2021 07:30 18:00 TBA Đông Khánh 1 ĐL Hải Lăng Đã duyệt
- Cắt điện để GPMB Theo đề nghị của HTX Kim Long.- Xử lý tiếp xúc, thay dây CSV TBA Xuân Viên; An Nhơn; Đông Khánh 1, 2, 3; Đông Dương; Kim Giao; Kim Long; Kim Long 2; Đơn Quế 1. - Bọc lèo đường dây 22kV nhánh rẽ TBA Diên Khánh. - Thay cột từ VT33/01-33/23 XT472 TC Hội Yên. - Đấu nối đường dây TBA Đơn Quế 4, Kim Long 3.
17/06/2021 07:30 18:00 TBA Đông Khánh 2 ĐL Hải Lăng Đã duyệt
- Cắt điện để GPMB Theo đề nghị của HTX Kim Long.- Xử lý tiếp xúc, thay dây CSV TBA Xuân Viên; An Nhơn; Đông Khánh 1, 2, 3; Đông Dương; Kim Giao; Kim Long; Kim Long 2; Đơn Quế 1. - Bọc lèo đường dây 22kV nhánh rẽ TBA Diên Khánh. - Thay cột từ VT33/01-33/23 XT472 TC Hội Yên. - Đấu nối đường dây TBA Đơn Quế 4, Kim Long 3.
17/06/2021 07:30 18:00 TBA Đông Khánh 3 ĐL Hải Lăng Đã duyệt
- Cắt điện để GPMB Theo đề nghị của HTX Kim Long.- Xử lý tiếp xúc, thay dây CSV TBA Xuân Viên; An Nhơn; Đông Khánh 1, 2, 3; Đông Dương; Kim Giao; Kim Long; Kim Long 2; Đơn Quế 1. - Bọc lèo đường dây 22kV nhánh rẽ TBA Diên Khánh. - Thay cột từ VT33/01-33/23 XT472 TC Hội Yên. - Đấu nối đường dây TBA Đơn Quế 4, Kim Long 3.
17/06/2021 07:30 18:00 TBA Đơn Quế1 ĐL Hải Lăng Đã duyệt
- Cắt điện để GPMB Theo đề nghị của HTX Kim Long.- Xử lý tiếp xúc, thay dây CSV TBA Xuân Viên; An Nhơn; Đông Khánh 1, 2, 3; Đông Dương; Kim Giao; Kim Long; Kim Long 2; Đơn Quế 1. - Bọc lèo đường dây 22kV nhánh rẽ TBA Diên Khánh. - Thay cột từ VT33/01-33/23 XT472 TC Hội Yên. - Đấu nối đường dây TBA Đơn Quế 4, Kim Long 3.
18/06/2021 07:00 11:30 TBA Tân Lợi ĐL Gio Linh Đã duyệt
- Lắp đặt dây thoát sét cho CSV đấu riêng từng pha;- Vệ sinh TBA/chỉnh trang cáp xuất tuyến; - Xử lý MBA Tân Lợi bị rỉ dầu
18/06/2021 07:30 08:30 TBA T9 Tà Rụt ĐL ĐaKrông Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ TBA T9 Tà Rụt.
18/06/2021 07:30 17:00 TBA Khe Mương ĐL Hải Lăng Đã duyệt
Cắt điện để thu hoạch cây theo đề nghị của UBND xã Hải SơnTách đấu lèo VT88/75 XT475 E83 Đấu nối đường dây 22kV TBA Khe Mương 3
18/06/2021 07:30 17:00 TBA Khe Mương ĐL Hải Lăng Đã duyệt
Cắt điện để thu hoạch cây theo đề nghị của UBND xã Hải SơnTách đấu lèo VT88/75 XT475 E83 Đấu nối đường dây 22kV TBA Khe Mương 3 Chuyển dây hạ áp sang đường dây XDM
18/06/2021 07:30 17:00 TBA Khe mương 2 ĐL Hải Lăng Đã duyệt
Cắt điện để thu hoạch cây theo đề nghị của UBND xã Hải SơnTách đấu lèo VT88/75 XT475 E83 Đấu nối đường dây 22kV TBA Khe Mương 3
18/06/2021 13:30 17:00 TBA Lan Đình 2 ĐL Gio Linh Đã duyệt
- Lắp đặt dây thoát sét cho CSV đấu riêng từng pha;- Vệ sinh TBA/chỉnh trang cáp xuất tuyến; - Xử lý MBA Lan Đình 2 bị rỉ dầu
18/06/2021 13:30 17:00 TBA Thuỷ Khê ĐL Gio Linh Đã duyệt
- Lắp đặt dây thoát sét cho CSV đấu riêng từng pha;- Vệ sinh TBA/chỉnh trang cáp xuất tuyến; - Thay CSV và xử lý MBA Thủy Khê bị chảy dầu
18/06/2021 14:00 15:00 TBA LA TÓ 1 ĐL ĐaKrông Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ TBA T1 TĐ La Tó.
19/06/2021 07:00 17:00 Bảo Đạt Thành 1 ĐL Hải Lăng Đã duyệt
Cắt điện để xử lý tiếp xúc TBA Bảo Đạt Thành theo đề nghị của KHĐấu nối nghiệm thu TBA Bê tông nhựa Hải Lâm VT47/15/79 XT471 E83
19/06/2021 07:00 17:00 Gỗ Bảo Đạt Thành ĐL Hải Lăng Đã duyệt
Cắt điện để xử lý tiếp xúc TBA Bảo Đạt Thành theo đề nghị của KHĐấu nối nghiệm thu TBA Bê tông nhựa Hải Lâm VT47/15/79 XT471 E83
19/06/2021 07:00 17:00 TBA Hải Lâm 1 ĐL Hải Lăng Đã duyệt
Cắt điện để xử lý tiếp xúc TBA Bảo Đạt Thành theo đề nghị của KHĐấu nối nghiệm thu TBA Bê tông nhựa Hải Lâm VT47/15/79 XT471 E83
19/06/2021 07:00 17:00 TBA Hải Lâm 2 ĐL Hải Lăng Đã duyệt
Cắt điện để xử lý tiếp xúc TBA Bảo Đạt Thành theo đề nghị của KHĐấu nối nghiệm thu TBA Bê tông nhựa Hải Lâm VT47/15/79 XT471 E83
19/06/2021 07:00 17:00 TBA Hải Lâm Xanh ĐL Hải Lăng Đã duyệt
Cắt điện để xử lý tiếp xúc TBA Bảo Đạt Thành theo đề nghị của KHĐấu nối nghiệm thu TBA Bê tông nhựa Hải Lâm VT47/15/79 XT471 E83
19/06/2021 07:00 17:00 TBA Mậu Lan ĐL Hải Lăng Đã duyệt
Cắt điện để xử lý tiếp xúc TBA Bảo Đạt Thành theo đề nghị của KHĐấu nối nghiệm thu TBA Bê tông nhựa Hải Lâm VT47/15/79 XT471 E83
19/06/2021 07:00 17:00 TBA Thượng Nguyên ĐL Hải Lăng Đã duyệt
Cắt điện để xử lý tiếp xúc TBA Bảo Đạt Thành theo đề nghị của KHĐấu nối nghiệm thu TBA Bê tông nhựa Hải Lâm VT47/15/79 XT471 E83
19/06/2021 07:00 17:00 TBA Trường Phước ĐL Hải Lăng Đã duyệt
Cắt điện để xử lý tiếp xúc TBA Bảo Đạt Thành theo đề nghị của KHĐấu nối nghiệm thu TBA Bê tông nhựa Hải Lâm VT47/15/79 XT471 E83
19/06/2021 07:00 17:00 TBA Trường Phước 2 ĐL Hải Lăng Đã duyệt
Cắt điện để xử lý tiếp xúc TBA Bảo Đạt Thành theo đề nghị của KHĐấu nối nghiệm thu TBA Bê tông nhựa Hải Lâm VT47/15/79 XT471 E83
19/06/2021 07:00 17:00 TBA Xuân Lâm ĐL Hải Lăng Đã duyệt
Cắt điện để xử lý tiếp xúc TBA Bảo Đạt Thành theo đề nghị của KHĐấu nối nghiệm thu TBA Bê tông nhựa Hải Lâm VT47/15/79 XT471 E83
19/06/2021 07:00 17:00 TBA Xuân Lâm 2 ĐL Hải Lăng Đã duyệt
Cắt điện để xử lý tiếp xúc TBA Bảo Đạt Thành theo đề nghị của KHĐấu nối nghiệm thu TBA Bê tông nhựa Hải Lâm VT47/15/79 XT471 E83
19/06/2021 07:00 17:00 TBA Xóm Búng ĐL Hải Lăng Đã duyệt
Cắt điện để xử lý tiếp xúc TBA Bảo Đạt Thành theo đề nghị của KHĐấu nối nghiệm thu TBA Bê tông nhựa Hải Lâm VT47/15/79 XT471 E83
22/06/2021 07:00 18:00 TBA Ba Du ĐL Hải Lăng Đã duyệt
Cắt điện để GPMB theo đề nghị của HTX Cổ LũyDựng cột, lắp xà chuyển dây từ VT33/13 đến VT33/33
22/06/2021 07:00 18:00 TBA Bơm Cồ Lũy ĐL Hải Lăng Đã duyệt
Cắt điện để GPMB theo đề nghị của HTX Cổ LũyDựng cột, lắp xà chuyển dây từ VT33/13 đến VT33/33
22/06/2021 07:00 18:00 TBA Cổ Lũy 2 ĐL Hải Lăng Đã duyệt
Cắt điện để GPMB theo đề nghị của HTX Cổ LũyDựng cột, lắp xà chuyển dây từ VT33/13 đến VT33/33
22/06/2021 07:00 18:00 TBA Cồ Lũy ĐL Hải Lăng Đã duyệt
Cắt điện để GPMB theo đề nghị của HTX Cổ LũyDựng cột, lắp xà chuyển dây từ VT33/13 đến VT33/33
22/06/2021 07:00 18:00 TBA Đa Nghi ĐL Hải Lăng Đã duyệt
Cắt điện để GPMB theo đề nghị của HTX Cổ LũyDựng cột, lắp xà chuyển dây từ VT33/13 đến VT33/33
Lịch cắt điện tại Quảng Trị
Lịch cúp điện tại Quảng Trị

Lịch cắt điện tại khu vực Quảng Trị giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Quảng Trị để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/02/2021
Nguồn dữ liệu : Xem tại đây

Bình luận

Chọn nhanh


Hotline CSKH Điện lực


CSKH HÀ NỘI : 19001288

CSKH TP HỒ CHÍ MINH : 1900545454

CSKH MIỀN BẮC : 19006769

CSKH MIỀN TRUNG : 19001909

CSKH MIỀN NAM : 19001006 - 19009000