Sổ tay sử dụng điện | Lịch cúp điện mới cập nhật
Sotaydien.com KHÔNG phải trang của bên điện lực EVN , chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến điện lực

Lịch cúp điện Sóc Trăng

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 14/06/2021

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật...
Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Sóc Trăng danh sách chi tiết
Ngày Từ Đến Khu vực Đơn vị Thông tin
14/06/2021 05:15:00 05:34:00 Một phần Khu Đô Thị 5A Điện lực thành phố Sóc Trăng
Đứt dây hạ thế
14/06/2021 07:30:00 11:30:00 không Điện lực Châu Thành
Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
14/06/2021 07:30:00 12:00:00 Một phần Ấp Long Thạnh - Tân Long Điện lực Ngã Năm
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 08:00:00 09:00:00 Ấp Bưng Thum, xã Long Phú, huyện Long Phú. Điện lực Long Phú
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 08:00:00 12:00:00 Ấp Phố, ấp Mây Hắc, xã Hậu Thạnh - huyện Long Phú. Điện lực Long Phú
TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 08:00:00 12:30:00 Một phần các ấp: Hòa Lời, Lê Văn Xe – xã Ngọc Đông. Điện lực Mỹ Xuyên
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 08:00:00 14:00:00 Một phần Khóm Tân Quới – Phường 2. Điện lực Ngã Năm
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
14/06/2021 08:00:00 14:30:00 Một phần ấp Bình Danh, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung. Điện lực Cù Lao Dung
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 08:00:00 16:30:00 Khu vực ngừng cung cấp điện: ấp Mỹ An – xã Mỹ Hương – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
14/06/2021 08:00:00 16:30:00 Một phần ấp Cứ Mạnh, Hòa Phú, Hòa Quới - xã Xuân Hòa Điện lực Kế Sách
TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 08:00:00 16:30:00 Ấp KoKo, xã Tân Hưng, huyện Long Phú. Điện lực Long Phú
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 08:43:00 09:46:00 Một phần các ấp: Hòa Thọ, Hòa Đặng xã Ngọc Đông, ấp Hòa Tần xã Ngọc Tố Điện lực Mỹ Xuyên
Xử lý hiện tượng bất thường
14/06/2021 09:00:00 15:30:00 Toàn bộ ấp Đặng Trung Tiến và một phần ấp Trương Công Nhựt, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung. Điện lực Cù Lao Dung
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
14/06/2021 12:01:00 12:55:00 , Điện lực thành phố Sóc Trăng
KH yêu cầu cắt điện để lắp điện kế 3 pha
14/06/2021 13:00:00 16:30:00 Một phần Ấp Long Thành – xã Tân Long Điện lực Ngã Năm
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
14/06/2021 14:04:00 16:35:00 Ấp Phụng An, xã Song Phụng, huyện Long Phú Điện lực Long Phú
Cắt điện trạm T1 Song Phung di dời trụ hạ áp có nguy cơ sạt lở
14/06/2021 14:09:00 16:27:00 Ấp 1, 2, 3 - xã Trinh Phú, Một phần ấp Cứ Mạnh, An Lợi - xã Xuân Hòa, một ấp Phèn Đèn, An Thới - TT An Lạc Thôn Điện lực Kế Sách
Do rắn bò lên trụ 473PH/11/47/15/48/89 nhánh Lâu Bà - Trinh Phú làm đứt chì phân đoạn Lầu Bà - Trinh Phú
14/06/2021 15:34:00 16:06:00 Một phần ấp Tân Thành, ấp Mỹ Khánh A – xã Long Hưng – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú
Cắt điện đôt xuất xử lý điện áp bắt thường
14/06/2021 17:58:00 19:58:00 SCADA Điện lực thị xã Vĩnh Châu
SCADA
14/06/2021 18:04:00 20:04:00 SCADA Điện lực thị xã Vĩnh Châu
SCADA
14/06/2021 18:10:00 20:10:00 SCADA Điện lực thị xã Vĩnh Châu
SCADA
14/06/2021 18:10:00 20:10:00 SCADA Điện lực thị xã Vĩnh Châu
SCADA
15/06/2021 07:00:00 17:00:00 Khu vực ngừng cung cấp điện: ấp Đai Úi – xã Phú Mỹ – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/06/2021 08:00:00 13:00:00 Một phần Khóm Tân Qưới – Phường 2. Điện lực Ngã Năm
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 08:00:00 15:00:00 Ấp Trường Thành A, ấp Trường Thành B-xã Trường Khánh-huyện Long Phú. Điện lực Long Phú
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 08:00:00 16:30:00 Một phần ấp Hòa Lộc 1 - xã Xuân Hòa Điện lực Kế Sách
Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
15/06/2021 08:00:00 16:30:00 Một phần ấp Hòa Lộc 1, Hòa Lộc 2 - xã Xuân Hòa Điện lực Kế Sách
TBA: Đầu tư xây dựng
15/06/2021 08:00:00 16:30:00 Ấp Lợi Đức, xã Long Đức, huyện Long Phú. Điện lực Long Phú
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 08:00:00 17:30:00 Một phần các ấp: An Hòa, Thạnh Hòa, Bình Hòa – xã Gia Hòa 2. Điện lực Mỹ Xuyên
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 11:00:00 13:00:00 Một phần Khóm 3 – Phường 1 Điện lực Ngã Năm
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 07:30:00 15:30:00 Một phần Ấp Mỹ Tường B, Mỹ Tường 1 - xã Mỹ Quới. Điện lực Ngã Năm
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
16/06/2021 07:30:00 15:30:00 Một phần Ấp Vĩnh Phong, Vĩnh Thành, Vĩnh Đồng – xã Vĩnh Quới Điện lực Ngã Năm
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
16/06/2021 08:00:00 12:30:00 Khu vực ấp Mỹ Lợi A và một phần ấp Mỹ Tân – TT. Huỳnh Hữu Nghĩa; Một phần ấp Phước Thọ C – xã Mỹ Phước; Khu vực xã Mỹ Tú (trừ ấp Mỹ Hưng) – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
16/06/2021 08:00:00 12:30:00 Một phần các ấp: Vũng Đùng, Tắc Gồng - xã Tham Đôn. Điện lực Mỹ Xuyên
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 08:00:00 15:00:00 một phần phường 2 thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu
Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
16/06/2021 08:00:00 15:00:00 một phần xã lạc Hòa thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu
Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
16/06/2021 08:00:00 16:00:00 Mất điện một phần ấp Saintard - xã Tân Thạnh, ấp Phú Trường – xã Phú Hữu, ấp Trường An – xã Trường Khánh - huyện Long Phú. Mất điện toàn khu vực xã Châu Khánh - huyện Long Phú. Điện lực Long Phú
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
16/06/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần xã Hòa Đông, xã Lạc Hòa, TXVC Điện lực thị xã Vĩnh Châu
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần xã Vĩnh Hải thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
16/06/2021 08:00:00 16:00:00 Ấp Phú Đa Xã, Phú Hữu, huyện Long Phú. Điện lực Long Phú
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 09:00:00 15:30:00 Một phần ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung. Điện lực Cù Lao Dung
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
16/06/2021 13:00:00 15:30:00 Một phần các ấp: Giồng Có, Dù Tho - xã Tham Đôn. Điện lực Mỹ Xuyên
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 07:30:00 14:00:00 Một khách hàng ấp Mỹ Thành - Mỹ Quới Điện lực Ngã Năm
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 08:00:00 11:30:00 Xã Nhơn Mỹ, một phần ấp Mỹ Hội - xã Thới An Hội Điện lực Kế Sách
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
17/06/2021 08:00:00 14:00:00 Một phẩn xã Vĩnh Tân, TXVC Điện lực thị xã Vĩnh Châu
TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 08:00:00 14:30:00 Một phần ấp Hòa Lời – xã Ngọc Đông. Điện lực Mỹ Xuyên
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 07:30:00 11:00:00 - Căng dây, đấu nối đường dây trung thế xây dựng mới nhánh Phú Ninh (Ctrình cải tạo và phát triển lưới điện các xã nông thôn mới khu vực huyện Mỹ Tú - Châu Thành) Điện lực thành phố Sóc Trăng
Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
18/06/2021 07:30:00 14:00:00 Một phần Ấp Long Thạnh – xã Tân Long Điện lực Ngã Năm
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 07:30:00 15:00:00 Một phần Ấp Mỹ Phước – xã Mỹ Bình. Điện lực Ngã Năm
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần ấp Giồng Có - xã Tham Đôn. Điện lực Mỹ Xuyên
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 08:00:00 12:30:00 Ấp 5A, ấp 5B, ấp 4 - xã Ba Trinh; Ấp 1, 2, 3 - xã Trinh Phú; một phần ấp An Bình, An Thới - Thị trấn An Lạc Thôn Điện lực Kế Sách
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
18/06/2021 08:00:00 12:30:00 Ấp Nam Chánh - xã Lịch Hội Thượng - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng Điện lực Trần Đề
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 08:00:00 16:00:00 Một phẩn phường Khánh Hòa,TXVC Điện lực thị xã Vĩnh Châu
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 08:00:00 16:30:00 Một phần ấp Hòa Đặng – xã Ngọc Đông.. Điện lực Mỹ Xuyên
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 08:00:00 16:30:00 Ấp An Nhơn, An Hòa, một phần ấp Đại An, Xóm Đồng 2 - xã Thới An Hội, ấp Bưng Túc - xã Kế Thành; một phấn ấp An Khương, An Ninh 1 - Thị trấn Kế Sách Điện lực Kế Sách
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
18/06/2021 09:00:00 11:00:00 Một phẩn xã Hòa Đông TXVC Điện lực thị xã Vĩnh Châu
Khách hàng đề nghị cắt điện
18/06/2021 13:30:00 17:00:00 Một phần ấp Sông Cái 1 - xã Tham Đôn. Điện lực Mỹ Xuyên
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/06/2021 07:30:00 12:30:00 thuộc các đường Nguyễn Văn Thêm, Phan Bội Châu, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Thị Minh Khai, 30/4 (từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp đường Nguyễn Du), Trần Hưng Đạo (từ giáp đường 30/4 đến giáp nhà số 7), Nguyễn Du, Nguyễn Huệ (từ giáp đường Hai Bà Trưng đến giáp đường Lê Duẩn), Mai Thanh Thế, Phan Đình Phùng (từ giáp đường Nguyễn Huệ đến giáp đường Mạc Đĩnh Chi). Điện lực thành phố Sóc Trăng
Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
19/06/2021 08:00:00 16:00:00 Một phẩn phường 2,TXVC Điện lực thị xã Vĩnh Châu
Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
19/06/2021 08:00:00 16:00:00 Một phẩn phường 2,TXVC Điện lực thị xã Vĩnh Châu
Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
20/06/2021 08:00:00 13:30:00 Một phần xã An Nghiệp, xã Thạnh 3, một phần ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung. Điện lực Cù Lao Dung
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
20/06/2021 08:00:00 14:30:00 Một phần các ấp: Hòa Hinh, Hòa Thượng – xã Ngọc Đông. Điện lực Mỹ Xuyên
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/06/2021 08:00:00 16:30:00 Một phần ấp An Bình, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung. Điện lực Cù Lao Dung
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
20/06/2021 08:00:00 16:30:00 Một phần ấp Bình Danh, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung. Điện lực Cù Lao Dung
Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
20/06/2021 08:00:00 16:30:00 Một phần ấp Nguyễn Tăng, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung. Điện lực Cù Lao Dung
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
20/06/2021 09:00:00 15:30:00 Một phần ấp Đoàn Văn Tố B, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung. Điện lực Cù Lao Dung
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
21/06/2021 08:00:00 12:30:00 Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung. Điện lực Cù Lao Dung
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
22/06/2021 08:00:00 10:30:00 Ấp Chợ - xã Trung Bình - Huyện Trần Đề - Sóc Trăng Điện lực Trần Đề
TBA: Sửa chữa thường xuyên
22/06/2021 08:00:00 14:30:00 Một phần ấp An Hưng, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung. Điện lực Cù Lao Dung
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
22/06/2021 09:00:00 15:30:00 Một phần ấp Đoàn Văn Tố, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung. Điện lực Cù Lao Dung
TBA: Sửa chữa thường xuyên
22/06/2021 10:15:00 12:30:00 Ấp Đầu Giồng - thị trấn Trần Đề - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
22/06/2021 13:00:00 15:30:00 Ấp Đầu Giồng - thị trấn Trần Đề - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
22/06/2021 15:30:00 17:30:00 Ấp Giồng Giữa - thị trấn Lịch Hội Thượng - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
23/06/2021 08:00:00 11:00:00 Ấp Chợ - xã Đại Ân 2 - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
23/06/2021 09:00:00 15:30:00 Một phần ấp Chợ, Thị Trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung. Điện lực Cù Lao Dung
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
23/06/2021 12:00:00 14:30:00 Ấp Nhà Thờ - xã Trung Bình - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
23/06/2021 15:00:00 17:30:00 Ấp Nam Chánh - xã Lịch Hội Thượng - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề
Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
24/06/2021 08:00:00 12:00:00 Ấp Giồng Chát - xã Liêu Tú - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng Điện lực Trần Đề
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
24/06/2021 08:00:00 14:30:00 Một phần ấp Bình Du, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung. Điện lực Cù Lao Dung
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
24/06/2021 09:00:00 15:30:00 Một phần ấp Đoàn Văn Tố, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung. Điện lực Cù Lao Dung
TBA: Sửa chữa thường xuyên
24/06/2021 13:30:00 16:30:00 Ấp Đầu Giồng - thị trấn Trần Đề - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25/06/2021 08:00:00 13:30:00 Xã Nhơn Mỹ, một phần ấp Mỹ Hội - xã Thới An Hội Điện lực Kế Sách
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
25/06/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần Ấp Trường Thành A - xã Trường Khánh - huyện Long Phú - tỉnh Sóc trănng Điện lực Long Phú
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
28/06/2021 08:00:00 16:00:00 Mất điện một phần ấp Trường Lộc, xã Trường Khánh Điện lực Long Phú
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
28/06/2021 08:00:00 16:00:00 Ấp KoKo, xã Tân Hưng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Long Phú
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Lịch cắt điện tại Sóc Trăng
Lịch cúp điện tại Sóc Trăng

Lịch cắt điện tại khu vực Sóc Trăng giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Sóc Trăng để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/02/2021
Nguồn dữ liệu : Xem tại đây

Bình luận

Chọn nhanh


Hotline CSKH Điện lực


CSKH HÀ NỘI : 19001288

CSKH TP HỒ CHÍ MINH : 1900545454

CSKH MIỀN BẮC : 19006769

CSKH MIỀN TRUNG : 19001909

CSKH MIỀN NAM : 19001006 - 19009000