Sổ tay sử dụng điện | Lịch cúp điện mới cập nhật

Lịch cúp điện Tây Ninh

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 17/05/2021

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Tây Ninh hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật...
Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Tây Ninh danh sách chi tiết
Ngày Từ Đến Khu vực Đơn vị Thông tin
17/05/2021 00:14:00 00:14:00 Ấp Đông Thành, Đông Hiệp, Đông Biên, Tầm Phô xã Tân Đông; Xã Tân Hà huyện Tân Châu Điện lực Tân Châu Do trời mưa dông sét đánh vào trạm 3x25kVA trụ 193/1 Hộ Kinh doanh Phạm Thị Thúy Anh T.193/1 tuyến 478TH
17/05/2021 00:22:00 00:22:00 Ấp Đông Thành, Đông Hiệp, Đông Biên, Tầm Phô xã Tân Đông; Xã Tân Hà huyện Tân Châu Điện lực Tân Châu Do mưa dông sét đánh vào trạm 3x25kVA trụ 193/1 Hộ Kinh doanh Phạm Thị Thúy Anh T.193/1 tuyến 478TH
17/05/2021 00:30:00 00:30:00 Ấp Đông Thành, Đông Hiệp, Đông Biên, Tầm Phô xã Tân Đông; Xã Tân Hà huyện Tân Châu Điện lực Tân Châu Do trời mưa dông sét đánh vào trạm 3x25kVA trụ 193/1 Hộ Kinh doanh Phạm Thị Thúy Anh T.193/1 tuyến 478TH
17/05/2021 00:30:00 00:31:00 Ấp Hội Phú, Hội tân xã Tân Hội ấp Đông Thành, Đông Hiệp, Đông Biên, Tầm Phô xã Tân Đông; Xã Tân Hà huyện Tân Châu Điện lực Tân Châu Do mưa dông sét đánh vào trạm 3x25kVA trụ 193/1 Hộ Kinh doanh Phạm Thị Thúy Anh T.193/1 tuyến 478TH
17/05/2021 00:31:00 00:32:00 Ấp Đông Thành, Đông Hiệp, Đông Biên, Tầm Phô xã Tân Đông; Xã Tân Hà huyện Tân Châu Điện lực Tân Châu Do mưa dông sét đánh vào trạm 3x25kVA trụ 193/1 Hộ Kinh doanh Phạm Thị Thúy Anh T.193/1 tuyến 478TH
17/05/2021 00:32:00 00:37:00 Ấp Hội Phú, Hội tân xã Tân Hội ấp Đông Thành, Đông Hiệp, Đông Biên, Tầm Phô xã Tân Đông; Xã Tân Hà huyện Tân Châu Điện lực Tân Châu Do mưa dông sét đánh vào trạm 3x25kVA trụ 193/1 Hộ Kinh doanh Phạm Thị Thúy Anh T.193/1 tuyến 478TH
17/05/2021 00:37:00 02:00:00 Ấp Hội Phú, Hội tân xã Tân Hội ấp Đông Thành, Đông Hiệp, Đông Biên, Tầm Phô xã Tân Đông; Xã Tân Hà huyện Tân Châu Điện lực Tân Châu Do mưa dông sét đánh vào trạm 3x25kVA trụ 193/1 Hộ Kinh doanh Phạm Thị Thúy Anh T.193/1 tuyến 478TH
17/05/2021 07:30:00 11:30:00 Ấp Thanh Hòa xã Thanh Điền Điện lực Châu Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
17/05/2021 07:30:00 17:00:00 Khu phố Lộc An phường Trảng Bàng; khu phố Hòa Bình, Hòa Hưng phường An Hòa Điện lực Trảng Bàng Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
17/05/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố 3 phường III; khu phố 4 phường II Điện lực Thành Phố Tây Ninh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
17/05/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Long Tân, Long Mỹ phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/05/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Long Tân, Long Mỹ phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/05/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Xóm Tháp xã Tân Phong Điện lực Tân Biên Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
17/05/2021 08:01:00 08:25:00 SCADA Điện lực Thành Phố Tây Ninh SCADA
17/05/2021 08:05:00 08:33:00 Ấp Phước Trung xã Phước Vinh Điện lực Châu Thành Thay công tơ tổng trạm hư màn hình
17/05/2021 08:20:00 10:20:00 SCADA Điện lực Tân Châu SCADA
17/05/2021 08:40:00 11:00:00 Khu phố Hòa Bình, Hòa Hưng phường An Hòa Điện lực Trảng Bàng Thay MBA non tải
17/05/2021 08:51:00 10:51:00 SCADA Điện lực Châu Thành SCADA
17/05/2021 09:00:00 09:25:00 Ấp Vịnh xã An Cơ Điện lực Châu Thành Thay công tơ tổng trạm hư màn hình
17/05/2021 13:30:00 17:00:00 Ấp Thanh Hòa xã Thanh Điền Điện lực Châu Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
18/05/2021 06:00:00 18:30:00 Ấp Thuận Hòa xã Truông Mít Điện lực Dương Minh Châu Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
18/05/2021 06:00:00 18:30:00 Ấp Thuận Hòa, Thuận Phước xã Truông Mít và các xã Lộc Ninh, Bến Củi. Điện lực Dương Minh Châu Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
18/05/2021 08:00:00 09:00:00 ấp Tân Hòa xã Tân Lập Điện lực Tân Biên TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 08:00:00 11:30:00 Khách hàng công ty Việt Úc Điện lực Tân Châu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 08:00:00 11:30:00 Khu phố 4, 6 phường IV Điện lực Thành Phố Tây Ninh Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
18/05/2021 08:00:00 11:30:00 Tổ 2 ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Bình Điện lực Tân Biên Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
18/05/2021 08:00:00 11:30:00 Tổ 4 ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Bình Điện lực Tân Biên Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 08:00:00 11:30:00 ấp Tân Hòa xã Tân Lập Điện lực Tân Biên TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 08:00:00 17:00:00 Công ty San Ruey Công ty CP Bê Tông Hồng Hà Nước Đá Hồ Quốc Doanh Cơ sở sản xuất Bùi Gia Hộ kinh doanh Bùi thị Hồng Công ty TNHH TM Đồng Vàng Công ty Tân Phú Hưng, In Hông Nguyên, Dệt May Nội Thất Ánh Mặt Trời Công ty TNHH Genie Candle MFG Hàn tiện Công Xuân Minh Khách sạn Hoàng Ân Cty TNHH TM và SX Bình Đức Công ty Thép Thành Công Điện lực Gò Dầu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Thạnh Tân xã Thạnh Bình, ấp Thanh Xuân xã Mỏ Công huyện Tân Biên Điện lực Tân Châu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 09:15:00 10:15:00 TBA chuyên dùng khách hàng Điện lực Dương Minh Châu TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 10:30:00 11:30:00 Ấp Tân Định 2 xã Suối Đá Điện lực Dương Minh Châu TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 13:30:00 14:30:00 Ấp Tân Định 2 xã Suối Đá Điện lực Dương Minh Châu TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 13:30:00 14:30:00 ấp Thạnh Tây xã Thạnh Tây Điện lực Tân Biên TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 13:30:00 17:00:00 Gạch Tài Lộc, CS SX Liên Tấn Phát Điện lực Tân Biên Khách hàng đề nghị cắt điện
18/05/2021 13:30:00 17:00:00 Khách hàng công ty Liên Phương Điện lực Tân Châu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 13:30:00 17:00:00 Ấp Đồng Dài, xã Tân Phong Điện lực Tân Biên Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
18/05/2021 14:45:00 15:45:00 TBA chuyên dùng khách hàng Điện lực Dương Minh Châu TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 16:00:00 17:00:00 Ấp Phước Lợi 2 xã Suối Đá Điện lực Dương Minh Châu TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 07:30:00 17:00:00 Khu phố Gia Tân phường Gia Lộc Điện lực Trảng Bàng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 08:00:00 09:00:00 Ấp Phước Tân 2 xã Phan Điện lực Dương Minh Châu TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 08:00:00 11:30:00 Ấp Long Hưng, Long An xã Long Thuận; Ấp Long Cường xã Long Khánh. Điện lực Bến Cầu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 08:00:00 11:30:00 Ấp Sân Bay xã Tân Phong Điện lực Tân Biên Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
19/05/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Trường Ân xã Trường Đông Điện lực Hoà Thành TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Trường Ân xã Trường Đông Điện lực Hoà Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 09:15:00 10:15:00 TBA chuyên dùng khách hàng Điện lực Dương Minh Châu TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 10:30:00 11:30:00 TBA chuyên dùng khách hàng Điện lực Dương Minh Châu TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 13:30:00 14:30:00 TBA chuyên dùng khách hàng Điện lực Dương Minh Châu TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 14:45:00 15:45:00 Ấp Ninh Hiệp xã Bàu Năng Điện lực Dương Minh Châu TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 16:00:00 17:00:00 TBA chuyên dùng khách hàng Điện lực Dương Minh Châu TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 08:00:00 09:00:00 TBA chuyên dùng khách hàng Điện lực Dương Minh Châu TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 08:00:00 11:30:00 Ấp Bình Hòa xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Bình Hòa xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 09:15:00 10:15:00 TBA chuyên dùng khách hàng Điện lực Dương Minh Châu TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 10:30:00 11:30:00 TBA chuyên dùng khách hàng Điện lực Dương Minh Châu TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 14:00:00 16:00:00 Ấp Bình Linh xã Chà Là Điện lực Dương Minh Châu TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 08:00:00 09:30:00 TBA chuyên dùng khách hàng Điện lực Dương Minh Châu TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Hiệp Hòa phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Lộc Tân phường Lộc Hưng; ấp Cầu Xe xã Hưng Thuận Điện lực Trảng Bàng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Tân Khai xã Tân Lập Điện lực Tân Biên Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
21/05/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Thành Bắc, ấp Thành Trung xã Thành Long Điện lực Châu Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa lớn
21/05/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Trường Huệ xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 09:45:00 11:30:00 TBA chuyên dùng khách hàng Điện lực Dương Minh Châu TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 13:30:00 15:30:00 Ấp Thuận Bình xã Truông Mít Điện lực Dương Minh Châu TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 13:30:00 17:00:00 Tổ 4 ấp Suối Ông Đình xã Trà Vong Điện lực Tân Biên Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
22/05/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Hiệp Long phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
22/05/2021 08:00:00 17:00:00 Khu phố Sân Cu phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
22/05/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 2 ấp Phước Lợi 2 xã Suối Đá Điện lực Dương Minh Châu TBA: Sửa chữa thường xuyên
22/05/2021 08:00:00 17:00:00 Tổ 3 ấp Tân Định 2 xã Suối Đá Điện lực Dương Minh Châu TBA: Sửa chữa thường xuyên
22/05/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Ninh Hưng 1, xã Chà Là Điện lực Dương Minh Châu TBA: Sửa chữa thường xuyên
22/05/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Phước Lộc B, xã Phước Minh Điện lực Dương Minh Châu TBA: Sửa chữa thường xuyên
Lịch cắt điện tại Tây Ninh
Lịch cúp điện tại Tây Ninh

Lịch cắt điện tại khu vực Tây Ninh giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Tây Ninh để có thêm thông tin cụ thể

Bình luận

Chọn nhanhHotline CSKH Điện lực


CSKH HÀ NỘI : 19001288

CSKH TP HỒ CHÍ MINH : 1900545454

CSKH MIỀN BẮC : 19006769

CSKH MIỀN TRUNG : 19001909

CSKH MIỀN NAM : 19001006 - 19009000