Sổ tay sử dụng điện | Lịch cúp điện mới cập nhật
Sotaydien.com KHÔNG phải trang của bên điện lực EVN , chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến điện lực

Lịch cắt điện Thái Nguyên

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 14/06/2021

Lịch cắt điện khu vực Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật...
Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Thái Nguyên danh sách chi tiết
Ngày Từ Đến Khu vực Đơn vị Thông tin
14/06/2021 0h14 0h15 Toàn bộ phía sau DCL đầu TBA Bãi Mố Điện lực Võ Nhai Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA đến hạn kiểm định
14/06/2021 0h14 0h15 Toàn bộ phía sau DCL đầu TBA Thôn Vẽn. Điện lực Võ Nhai Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nấc phân áp MBA thôn Vẽn từ VH nấc 3 về nấc VH 2 của MBA.
14/06/2021 0h15 0h16 Toàn bộ phía sau DCL đầu TBA công ty CP Nhẫn Điện lực Võ Nhai Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA đến hạn kiểm định kỳ
14/06/2021 0h7 0h8 Toàn bộ phía sau DCL đầu TBA Điện lực Võ Nhai Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA đến hạn kiểm định kỳ
14/06/2021 0h7 0h8 Toàn bộ phía sau DCL đầu TBA Nà Bo Điện lực Võ Nhai Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nấc phân áp TBA Nà Bo từ nấc vận hành 3 về nấc vận hành 2( MBA có 3 nấc VH)
14/06/2021 0h9 0h10 phía sau DCL đầu TBA Thue Đô Gió Ngàn 2 Điện lực Võ Nhai Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA đến hạn kiểm định kỳ
14/06/2021 10h00 10h45 Xóm Quyên Hóa Điện lực Phú Bình Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA
14/06/2021 10h00 10h45 Xóm Trại Điện Điện lực Phú Bình Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA
14/06/2021 10h30 11h30 Phía sau DCL đầu TBA Bản Ná 5 Điện lực Võ Nhai Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng TBA đến hạn kiểm định kỳ
14/06/2021 13h45 16h00 Tr. Mầm Non Đồng Quang Điện lực Thái Nguyên Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay TI tổng TBA định kỳ
14/06/2021 14h00 14h45 Xóm Quán Chè Điện lực Phú Bình Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA
14/06/2021 14h00 14h45 Xóm Trại Điện lực Phú Bình Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA
14/06/2021 14h00 16h00 TBA Phú Đình 3 Điện lực Định Hóa Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay Ti qua tải đo đếm tổng TBA vệ sinh công nghiệp, TBA, chỉnh trang 5S TBA
14/06/2021 15h00 15h45 Xóm Bờ Trực Điện lực Phú Bình Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA
14/06/2021 15h00 15h45 Xóm Phú Thanh Điện lực Phú Bình Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA
14/06/2021 16h00 16h45 Xóm Đình Rầm Điện lực Phú Bình Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA
14/06/2021 16h00 16h45 Xóm Đồi Thông Điện lực Phú Bình Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA
14/06/2021 5h30 17h00 Chợ Đồng Quang Điện lực Thái Nguyên Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối TBA Chợ Đồng Quang mới XD
14/06/2021 6h30 8h30 CTCPDT&TM Nhật Huyền Điện lực Thái Nguyên Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay TI tổng TBA định kỳ
14/06/2021 7h00 7h45 TDP Tổ 1 Điện lực Phú Bình Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA
14/06/2021 7h00 7h45 Xóm Đèo Khê Điện lực Phú Bình Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA
14/06/2021 7h30 9h00 TBA Bình Thành 1 Điện lực Định Hóa Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay Ti qua tải đo đếm tổng TBA vệ sinh công nghiệp, TBA, chỉnh trang 5S TBA
14/06/2021 8h00 8h45 TDP Đình Cả 2 Điện lực Phú Bình Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA
14/06/2021 8h00 8h45 Xóm Na Tú Điện lực Phú Bình Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA
14/06/2021 8h30 9h30 Toàn bộ phía sau DCL đầu TBA UC Liên Minh Điện lực Võ Nhai Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nấc phân áp MBA UB Liên Minh từ nấc 3 về nấc VH 2 9MBA có 3 nấc VH).
14/06/2021 9h00 11h30 Cty may SIL-HAN Điện lực Thái Nguyên Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay TI tổng TBA định kỳ
14/06/2021 9h00 9h45 Xóm Soi Điện lực Phú Bình Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA
14/06/2021 9h00 9h45 Xóm Đồng Tiến Điện lực Phú Bình Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA
14/06/2021 9h30 11h00 TBA Sơn Tiến Điện lực Định Hóa Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay Ti qua tải đo đếm tổng TBA vệ sinh công nghiệp, TBA, chỉnh trang 5S TBA
15/06/2021 0h14 0h17 Toàn bộ phía sau DCL đầu TBA Bản Thâm Điện lực Võ Nhai Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Hoán chuyển nâng công suất MBA . Làm 5S TBA
15/06/2021 0h6 0h9 Toàn bộ phía sau DCL đầu TBA UB Phương Giao Điện lực Võ Nhai Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Hoán chuyển nâng công suất MBA . Thực hiện làm 5S TBA
15/06/2021 10h00 11h00 Xóm 7 Sơn Cẩm TPTN Điện lực Thái Nguyên Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA
15/06/2021 10h15 11h00 TBA TĐC Hùng sơn 3-M2 Điện lực Đại Từ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐL Đại Từ thực hiện: 1. Thí nghiệm định kỳ MBA 2. Vệ sinh công nghiệp MBA, tủ phân phối 3, làm 5S, bó gọn, làm sạch TBA
15/06/2021 10h30 11h30 TBA: Làng Ngói Điện lực Phú Lương Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ, lấy mẫu dầu MBA
15/06/2021 13h30 15h00 Xóm Bến Giềng, Sơn Cẩm TPTN Điện lực Thái Nguyên Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA
15/06/2021 14h00 14h45 TBA Đồng Hàng Điện lực Đại Từ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐL Đại Từ thực hiện: 1. Thí nghiệm định kỳ MBA 2. Vệ sinh công nghiệp MBA, tủ phân phối 3, làm 5S, bó gọn, làm sạch TBA
15/06/2021 14h00 15h30 TBA: Phấn Mễ 2 Điện lực Phú Lương Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ, lấy mẫu dầu MBA
15/06/2021 14h00 16h00 TBA Phú Tiến 3 Điện lực Định Hóa Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay Ti công tơ định kỳ 3 pha tổng TBA vệ sinh công nghiệp, TBA, chỉnh trang 5S TBA
15/06/2021 14h30 16h00 Xóm 8 Sơn Cẩm TPTN Điện lực Thái Nguyên Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA
15/06/2021 15h00 15h45 TBA Hòa Bình 2 Điện lực Đại Từ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐL Đại Từ thực hiện: 1. Thí nghiệm định kỳ MBA 2. Vệ sinh công nghiệp MBA, tủ phân phối 3, làm 5S, bó gọn, làm sạch TBA
15/06/2021 15h00 17h00 TTBA Mỏ Bễn Điện lực Võ Nhai Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Hoán chuyển nâng công suất MBA . Thực hiện làm 5S TBA
15/06/2021 5h00 5h5 ĐZ 473E6.2 Sau MC 02/473 E6.2 Linh Nham Điện lực Đồng Hỷ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : . Để cắt DCL 473-7/01 Khe Mo 6+7
15/06/2021 5h00 6h30 ĐZ 371 TCCN nhánh rẽ Trường dạy nghề số 1 BQP Điện lực Đồng Hỷ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : .Điện lực Đồng Hỷ phát quang hành lang từ cột 08-14 NR Trường dạy nghề BQP2. B thi công đấu nối TBA 250kVA-35/0,4kV HTX dịch vụ điện Thanh Sơn 2 điểm đấu cột 15A (Dựng mới) giữa khoảng 15-16 nhánh Trường dạy nghề BQP
15/06/2021 5h00 7h00 ĐZ 371 TCCN nhánh rẽ Kim Cương Điện lực Đồng Hỷ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : .Điện lực Đồng Hỷ phát quang hành lang nhánh rẽ Kim Cương Công ty CP Xây dựng và Phát triển Thái Nguyên đấu nối TBA 180kVA-35/0,4kV hộ kinh doanh Hoàng Văn Long điểm đấu cột 11 nhánh rẽ Kim Cương
15/06/2021 5h00 7h00 ĐZ 371 TCCN sau MC 06 Tân Thành Điện lực Đồng Hỷ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : . Điện lực Đồng Hỷ phát quang hành lang nhánh rẽ Đèo Bụt, Trại Đèo. B thi công đấu nối TBA 160kVA-35/0,4kV Cao Phong 2 điểm đấu cột 50 nhánh rẽ Tân Thành công trình CQT 2021. Công ty TNHH Dịch vụ thí nghiệm và xây lắp Thái Nguyên Đấu nối TBA 180kVA-35/0.4kV hộ kinh doanh cá thế Nguyễn Văn Vui điểm đấu cột 62 sau MC 06 Tân Thành lộ 371 TC-CN . Công ty TNHH Dịch vụ thí nghiệm và xây lắp Thái Nguyên Đấu nối TBA 180kVA-35/0.4kV hộ kinh doanh cá thế Trần Văn Nghĩa điểm đấu cột 08 nhánh Trại Đèo lộ 3
15/06/2021 5h00 7h00 ĐZ 473E6.2 Nhánh KHe Mo 6 + 7 Điện lực Đồng Hỷ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : . B thi công đấu nối TBA 250kVA-22/0,4kV HTX dịch vụ điện Khe Mo 12 điểm đấu cột 30 sau DCL 473-7/01 Khe Mo 6+7
15/06/2021 6h00 6h45 TBA Hà Thượng 3 Điện lực Đại Từ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐL Đại Từ thực hiện: 1. Thí nghiệm định kỳ MBA 2. Vệ sinh công nghiệp MBA, tủ phân phối 3, làm 5S, bó gọn, làm sạch TBA
15/06/2021 6h30 9h00 CT TNHH TN Hưng Phát Điện lực Thái Nguyên Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay TI tổng TBA định kỳ
15/06/2021 6h55 7h00 ĐZ 473E6.2 Sau MC 02/473 E6.2 Linh Nham Điện lực Đồng Hỷ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : . Để đóng DCL 473-7/01 Khe Mo 6+7
15/06/2021 7h00 7h45 TBA Xóm 9 Hà Thượng Điện lực Đại Từ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐL Đại Từ thực hiện: 1. Thí nghiệm định kỳ MBA 2. Vệ sinh công nghiệp MBA, tủ phân phối 3, làm 5S, bó gọn, làm sạch TBA
15/06/2021 7h30 10h00 TBA Linh Thông Điện lực Định Hóa Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay Ti công tơ định kỳ 3 pha tổng TBA vệ sinh công nghiệp, TBA, chỉnh trang 5S TBA
15/06/2021 8h00 8h45 TBA Hà Thượng 1 Điện lực Đại Từ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐL Đại Từ thực hiện: 1. Thí nghiệm định kỳ MBA 2. Vệ sinh công nghiệp MBA, tủ phân phối 3, làm 5S, bó gọn, làm sạch TBA
15/06/2021 9h00 9h45 TBA Khuôn Gà Điện lực Đại Từ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐL Đại Từ thực hiện: 1. Thí nghiệm định kỳ MBA 2. Vệ sinh công nghiệp MBA, tủ phân phối 3, làm 5S, bó gọn, làm sạch TBA
15/06/2021 9h30 10h30 TBA: Na Sơn Điện lực Phú Lương Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ, lấy mẫu dầu MBA
15/06/2021 9h30 11h00 Xã Sơn Cẩm TPTN Điện lực Thái Nguyên Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA
16/06/2021 14h00 16h00 TBA Trung Lương 5 Điện lực Định Hóa Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay Ti công tơ định kỳ 3 pha tổng TBA vệ sinh công nghiệp, TBA, chỉnh trang 5S TBA
16/06/2021 6h30 9h00 P Túc Duyên Điện lực Thái Nguyên Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế TI tổng TBA định kỳ
16/06/2021 7h00 11h30 TBA Phú Tiến 1 Điện lực Định Hóa Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay Ti công tơ định kỳ 3 pha tổng TBA vệ sinh công nghiệp, TBA, chỉnh trang 5S TBA
17/06/2021 6h00 11h30 Sau DCL 01 nhánh Vân Thượng Điện lực Sông Công Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để Điện lực TP Sông công thực Hiện: 1- Thay tủ 0,4 kV TBA Phố mới (SCTX 2021), bảo dưỡng DCL đầu TBA phố mới. 2- Phát quang hành lang nhánh vân thượng từ cột 02 đến cột 22. 3- Để côn ty XD&TM Hồng phát di thay cột 20 và thay dây từ 19-20 nhánhVân thượng (Nâng cao khoảng cách pha đất do san lấp mặt bằng
17/06/2021 6h00 8h00 TBA TT Đình Cả 3 Điện lực Võ Nhai Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Hoán chuyển nâng công suất MBA từ 100KVA-35/0,4kV lên MBA có công suất 180KVA-35/0,4kV
17/06/2021 7h00 9h00 TBA CQT Phú Thượng 2 Điện lực Võ Nhai Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Hoán chuyển nâng công suất MBA , thực hiện 5S TBA
18/06/2021 11h00 12h30 Sau MC 371E6.6 Điện lực Phú Lương Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lại lèo tại cột 33 trục chính ĐZ 371E6.6, Chuyển PT cấp điện trả lại kết dây cơ bản
18/06/2021 11h30 12h30 Sau MC 56/371E6.6 Điện lực Phú Lương Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển PT cấp điện trả lại kết dây cơ bản
18/06/2021 23h00 23h10 ĐZ 473 E6.4 Điện lực Sông Công Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - ĐL Thành Phố đóng DCL 473E6.4-7/33 (1F) để chuyển phương thức cấp điện:
18/06/2021 5h00 10h00 TBA Bắc Sơn 2 Điện lực Sông Công Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để Điện lực TP Sông công thực hiện hoán đổi TBA Bắc Sơn 2 - 180 KVA đang vận hành quátải 120% Với TBA UBND Phường Thắng Lợi 250 KVA Đang vận hành non tải ( Thi tay nghề nâng bậc cho công nhân 2021)
18/06/2021 5h00 10h00 TBA UB Thắng Lợi Điện lực Sông Công Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để Điện lực TP Sông công thực hiện hoán đổi TBA Bắc Sơn 2 - 180 KVA đang vận hành quátải 120% Với TBA UBND Phường Thắng Lợi 250 KVA Đang vận hành non tải ( Thi tay nghề nâng bậc cho công nhân 2021)
18/06/2021 5h00 12h30 Sau MC 371E6.6 Điện lực Phú Lương Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt và đấu nối LBS tại cột 29A, DCL tại cột 30 trục chính ĐZ 371E6.6
18/06/2021 5h00 6h30 ĐZ 376E6.3 sau MC28A/376E6.3 Điện lực Sông Công Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - ĐLTP Sông Công bảo dưỡng DCL trạm Bắc sơn 2 bị kẹt không thao tác được (Hoán đổi MBA Bắc Sơn 2 và UBND Phường Thắng lợi phục vụ thi tay nghề năm 2021), Bảo dưỡng DCL đầu TBA Vinh Sơn. - ĐLTX Phổ Yên thực hiện: thực hiện đấu nối TBA Lê Văn Thăng 180kVA- 35/0.4kV tại cột 18 nhánh rẽ Phúc Tân
18/06/2021 5h00 7h30 Sau MC 371E6.6 Điện lực Phú Lương Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo lèo tại cột 33 trục chính. Đấu nối LBS tại cột 30 nhánh Ôn Lương ĐZ 371E6.6. Chuyển PT cấp điện qua MC 158/317E6.6 LT ĐZ 376E6.2 đên MC 56/371E6.6
18/06/2021 6h15 6h25 ĐZ 473 E6.4 Điện lực Sông Công Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - ĐL Thành Phố cắt DCL 473E6.4-7/33 (1F) để chuyển phương thức cấp điện:
18/06/2021 7h00 16h00 TBA 560 QK Điện lực Đồng Hỷ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí Nghiêm Định kỳ MBA
18/06/2021 7h00 16h00 TBA Núi Voi 1 Điện lực Đồng Hỷ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí Nghiêm Định kỳ MBA
18/06/2021 7h00 16h00 TBA Núi Voi 3 Điện lực Đồng Hỷ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí Nghiêm Định kỳ MBA
18/06/2021 7h00 16h00 TBA Núi Voi 5 Điện lực Đồng Hỷ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí Nghiêm Định kỳ MBA
18/06/2021 7h00 16h00 TBA UB xã Cao Ngạn 2 Điện lực Đồng Hỷ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí Nghiêm Định kỳ MBA
18/06/2021 7h00 16h00 TBA Cao Ngạn 5 Điện lực Đồng Hỷ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí Nghiêm Định kỳ MBA
19/06/2021 11h00 13h00 Sau MC56/371E6.6 Điện lực Phú Lương Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lại lèo tại cột 113 trục chính ĐZ 371E6.6
19/06/2021 12h00 12h10 ĐZ 471 E6.3 Điện lực Sông Công Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển TCC41 E6.3 về nhận điện MBA T1 E6.3 cấp sau khi đóng điện MBA T1 E6.3 tốt.
19/06/2021 12h00 12h10 ĐZ 473 E6.3 Điện lực Sông Công Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển TCC41 E6.3 về nhận điện MBA T1 E6.3 cấp sau khi đóng điện MBA T1 E6.3 tốt.
19/06/2021 12h00 12h10 ĐZ 475 E6.3 Điện lực Sông Công Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển TCC41 E6.3 về nhận điện MBA T1 E6.3 cấp sau khi đóng điện MBA T1 E6.3 tốt.
19/06/2021 12h00 12h10 ĐZ 479 E6.3 Điện lực Sông Công Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển TCC41 E6.3 về nhận điện MBA T1 E6.3 cấp sau khi đóng điện MBA T1 E6.3 tốt.
19/06/2021 12h00 12h10 ĐZ 479 E6.3 Điện lực Sông Công Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển TCC41 E6.3 về nhận điện MBA T1 E6.3 cấp sau khi đóng điện MBA T1 E6.3 tốt.
19/06/2021 5h00 13h00 Sau Lèo cột 113 trục chính ĐZ 371E6.6 Điện lực Phú Lương Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt LBS tại cột 132A và DCL tại cột 133 trục chính ĐZ 371E6.6
19/06/2021 5h00 7h30 Sau MC 56/371E6.6 Điện lực Phú Lương Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo lèo tại cột 113 trục chính ĐZ 371E6.6. Phục vụ lắp đặt LBS và DCL tại cột 132A và 133.
19/06/2021 6h30 6h40 ĐZ 471 E6.3 Điện lực Sông Công Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển TCC41 E6.3 sang nhận điện MBA T2 E6.3 cấp để cắt MBA T1 E6.3 phục vụ Thí nghiệm MBA T1 sau sự cố ĐZ trung áp có dòng ngắn mạch lớn
19/06/2021 6h30 6h40 ĐZ 473 E6.3 Điện lực Sông Công Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển TCC41 E6.3 sang nhận điện MBA T2 E6.3 cấp để cắt MBA T1 E6.3 phục vụ Thí nghiệm MBA T1 sau sự cố ĐZ trung áp có dòng ngắn mạch lớn
19/06/2021 6h30 6h40 ĐZ 475 E6.3 Điện lực Sông Công Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển TCC41 E6.3 sang nhận điện MBA T2 E6.3 cấp để cắt MBA T1 E6.3 phục vụ Thí nghiệm MBA T1 sau sự cố ĐZ trung áp có dòng ngắn mạch lớn
19/06/2021 6h30 6h40 ĐZ 477 E6.3 Điện lực Sông Công Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển TCC41 E6.3 sang nhận điện MBA T2 E6.3 cấp để cắt MBA T1 E6.3 phục vụ Thí nghiệm MBA T1 sau sự cố ĐZ trung áp có dòng ngắn mạch lớn
19/06/2021 6h30 6h40 ĐZ 479 E6.3 Điện lực Sông Công Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển TCC41 E6.3 sang nhận điện MBA T2 E6.3 cấp để cắt MBA T1 E6.3 phục vụ Thí nghiệm MBA T1 sau sự cố ĐZ trung áp có dòng ngắn mạch lớn
19/06/2021 7h00 16h00 TBA 250 Quân KHu Điện lực Đồng Hỷ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí Nghiêm Định kỳ MBA
19/06/2021 7h00 16h00 TBA Dân Cư Quân Khu Điện lực Đồng Hỷ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí Nghiêm Định kỳ MBA
19/06/2021 7h00 16h00 TBA Dân Cư Quân Khu B Điện lực Đồng Hỷ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí Nghiêm Định kỳ MBA
19/06/2021 7h00 16h00 TBA E651 Điện lực Đồng Hỷ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí Nghiêm Định kỳ MBA
19/06/2021 7h00 16h00 TBA Nước Sạch Hóa Thượng Điện lực Đồng Hỷ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí Nghiêm Định kỳ MBA
19/06/2021 7h00 16h00 TBA bệnh Viện 1 Điện lực Đồng Hỷ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí Nghiêm Định kỳ MBA
24/06/2021 7h00 16h00 TBA Bệnh Viện 2 Điện lực Đồng Hỷ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí Nghiêm Định kỳ MBA
24/06/2021 7h00 16h00 TBA Bệnh Viện 2B Điện lực Đồng Hỷ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí Nghiêm Định kỳ MBA
24/06/2021 7h00 16h00 TBA CQT Bệnh Viện 2 Điện lực Đồng Hỷ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí Nghiêm Định kỳ MBA
24/06/2021 7h00 16h00 TBA Hưng Thái Điện lực Đồng Hỷ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí Nghiêm Định kỳ MBA
24/06/2021 7h00 16h00 TBA Khu B Tam Thái Điện lực Đồng Hỷ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí Nghiêm Định kỳ MBA
24/06/2021 7h00 16h00 TBA may 20 Điện lực Đồng Hỷ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí Nghiêm Định kỳ MBA
25/06/2021 7h00 16h00 TBA CQT Thi Trấn 2 Điện lực Đồng Hỷ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí Nghiêm Định kỳ MBA
25/06/2021 7h00 16h00 TBA Khe Mo 5 Điện lực Đồng Hỷ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí Nghiêm Định kỳ MBA
25/06/2021 7h00 16h00 TBA Linh Nham Điện lực Đồng Hỷ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí Nghiêm Định kỳ MBA
25/06/2021 7h00 16h00 TBA Lữ 575 Điện lực Đồng Hỷ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí Nghiêm Định kỳ MBA
25/06/2021 7h00 16h00 TBA Phúc Thành Điện lực Đồng Hỷ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí Nghiêm Định kỳ MBA
25/06/2021 7h00 16h00 TBA Thi Trấn 2 Điện lực Đồng Hỷ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí Nghiêm Định kỳ MBA
26/06/2021 7h00 16h00 TBA Khe Mo 6 Điện lực Đồng Hỷ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí Nghiêm Định kỳ MBA
26/06/2021 7h00 16h00 TBA Khe Mo 7 Điện lực Đồng Hỷ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí Nghiêm Định kỳ MBA
26/06/2021 7h00 16h00 TBA Chè Khe Mo Điện lực Đồng Hỷ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí Nghiêm Định kỳ MBA
26/06/2021 7h00 16h00 TBA Khe Mo Điện lực Đồng Hỷ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí Nghiêm Định kỳ MBA
26/06/2021 7h00 16h00 TBA Khe Mo 2 Điện lực Đồng Hỷ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí Nghiêm Định kỳ MBA
26/06/2021 7h00 16h00 TBA Khe Mo 3 Điện lực Đồng Hỷ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí Nghiêm Định kỳ MBA
26/06/2021 7h00 16h00 TBA Khe Mo 4 Điện lực Đồng Hỷ Đã duyệt
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí Nghiêm Định kỳ MBA
Lịch cắt điện tại Thái Nguyên
Lịch cúp điện tại Thái Nguyên

Lịch cắt điện tại khu vực Thái Nguyên giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Thái Nguyên để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/02/2021
Nguồn dữ liệu : Xem tại đây

Bình luận

Chọn nhanh


Hotline CSKH Điện lực


CSKH HÀ NỘI : 19001288

CSKH TP HỒ CHÍ MINH : 1900545454

CSKH MIỀN BẮC : 19006769

CSKH MIỀN TRUNG : 19001909

CSKH MIỀN NAM : 19001006 - 19009000