Sổ tay sử dụng điện | Lịch cúp điện mới cập nhật
Sotaydien.com KHÔNG phải trang của bên điện lực EVN , chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến điện lực

Lịch cúp điện Thừa Thiên Huế

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 14/06/2021

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật...
Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Thừa Thiên Huế danh sách chi tiết
Ngày Từ Đến Khu vực Đơn vị Thông tin
14/06/2021 05:30 16:00 BTS VIETTEL 204 ĐL A Lưới Đã duyệt
Thi công cải tạo thay dây từ AC-95 lên AC-185 từ vị trícột số 175 đến thanh cái phía 35kV TG Bốt Đỏ (VT176 2 tuyến đường dây 35kV đi chung cột)
14/06/2021 05:30 16:00 Xay Đá Suối Râng 2 ĐL A Lưới Đã duyệt
Thi công cải tạo thay dây từ AC-95 lên AC-185 từ vị trícột số 175 đến thanh cái phía 35kV TG Bốt Đỏ (VT176 2 tuyến đường dây 35kV đi chung cột)
14/06/2021 05:30 16:00 XĐ SUỐI RÂNG ĐL A Lưới Đã duyệt
Thi công cải tạo thay dây từ AC-95 lên AC-185 từ vị trícột số 175 đến thanh cái phía 35kV TG Bốt Đỏ (VT176 2 tuyến đường dây 35kV đi chung cột)
14/06/2021 06:00 14:30 Trạch Thượng ĐL Phong Điền Đã duyệt
Tách lèo vị trí 84(TBA Phò Trạch 1)hướng 85 XT 477 Phong Điền. Thay dây AC-95 thành dây AXLPE-95 từ vị trí 85-91 XT 477 Phong Điền.Đấu lèo vị trí 84(TBA Phò Trạch 1) hướng 85 XT 477 Phong Điền
14/06/2021 06:30 16:30 HÒA VANG 1 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
- Thay 2792 m dây AC50 thành dây ACV50 từ vị trí 15/62/12 đến vị trí 15/62/28 (TBA Hòa Vang 1) và vị trí 15/62/11/1A; VT 15/62/11/8A XT 471 TBA 110kV La Sơn.- Thu hồi 2715m dây AC 50 cũ.
14/06/2021 06:30 16:30 HÒA VANG 2 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
- Thay 2792 m dây AC50 thành dây ACV50 từ vị trí 15/62/12 đến vị trí 15/62/28 (TBA Hòa Vang 1) và vị trí 15/62/11/1A; VT 15/62/11/8A XT 471 TBA 110kV La Sơn.- Thu hồi 2715m dây AC 50 cũ.
14/06/2021 06:53 09:19 Cầu Tư Hiền ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Rec 471/141 Tân An nhảy
14/06/2021 06:53 09:19 HT MOBILE ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Rec 471/141 Tân An nhảy
14/06/2021 06:53 09:19 HÒA AN ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Rec 471/141 Tân An nhảy
14/06/2021 06:53 09:19 Hải Bình ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Rec 471/141 Tân An nhảy
14/06/2021 06:53 09:19 Mai Gia Phường ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Rec 471/141 Tân An nhảy
14/06/2021 06:53 09:19 Tân An ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Rec 471/141 Tân An nhảy
14/06/2021 06:53 09:19 Tân Bình ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Rec 471/141 Tân An nhảy
14/06/2021 06:53 09:19 UBND XÃ VINH HIỀN ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Rec 471/141 Tân An nhảy
14/06/2021 06:53 09:19 VINH HIỀN 2 ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Rec 471/141 Tân An nhảy
14/06/2021 06:53 09:19 VINH HIỀN 3 ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Rec 471/141 Tân An nhảy
14/06/2021 06:53 09:19 VINH HIỀN 4 ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Rec 471/141 Tân An nhảy
14/06/2021 06:53 09:19 VINH HIỀN 5 ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Rec 471/141 Tân An nhảy
14/06/2021 06:53 09:19 VINH HIỀN 6 ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Rec 471/141 Tân An nhảy
14/06/2021 06:53 09:19 Xóm Đầm ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Rec 471/141 Tân An nhảy
14/06/2021 06:53 09:19 ĐỊNH CƯ LINH THÁI ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Rec 471/141 Tân An nhảy
14/06/2021 06:53 09:19 ĐỊNH CƯ VINH HIỀN ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Rec 471/141 Tân An nhảy
14/06/2021 06:53 09:19 ĐỒN BIÊN PHÒNG 228 ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Rec 471/141 Tân An nhảy
14/06/2021 07:00 15:00 Hương Thọ 2 ĐL Hương Trà Đã duyệt
Tách lèo VT 56 XT 473 Cư Chánh, Hoán chuyển MBA Hương Thọ 2
14/06/2021 07:00 15:00 Xước Dũ 2 ĐL Hương Trà Đã duyệt
Tách lèo TC TBA Xước Dũ 2, Hoán chuyển MBA Xước Dũ 2
14/06/2021 07:40 13:40 NAM PHONG 3 ĐL Phong Điền Đã duyệt
Xử lý tiếp xúc, bão dưỡng DCL477-7/88 Nam Phong
14/06/2021 07:40 13:40 Nam Phong 1 ĐL Phong Điền Đã duyệt
Xử lý tiếp xúc, bão dưỡng DCL477-7/88 Nam Phong
14/06/2021 07:40 13:40 Nam Phong 2 ĐL Phong Điền Đã duyệt
Xử lý tiếp xúc, bão dưỡng DCL477-7/88 Nam Phong
14/06/2021 07:40 13:40 Phò Trạch 1 ĐL Phong Điền Đã duyệt
Xử lý tiếp xúc, bão dưỡng DCL477-7/88 Nam Phong
14/06/2021 07:40 13:40 Phò Trạch 2 ĐL Phong Điền Đã duyệt
Xử lý tiếp xúc, bão dưỡng DCL477-7/88 Nam Phong
14/06/2021 07:40 13:40 Tây Phong ĐL Phong Điền Đã duyệt
Xử lý tiếp xúc, bão dưỡng DCL477-7/88 Nam Phong
14/06/2021 08:00 12:00 Chợ Bình Điền ĐL Hương Trà Đã duyệt
Nối dây, sang chuyển dây hạ thế qua cột mới tại VT A8 đường dây hạ thế XT A TBA Chợ Bình Điền
14/06/2021 08:30 12:30 Hương Bình 1 ĐL Hương Trà Đã duyệt
Nối dây, sang chuyển dây hạ thế qua cột mới tại VT B22 đường dây hạ thế XT B TBA Hương Bình 1
14/06/2021 09:24 11:54 BETONG THƯƠNG PHẨM ĐL Hương Trà Đã duyệt
Rec 480/87A/12 Long Khê nhảy, F79 thành công
14/06/2021 09:24 11:54 Bơm Hương Vân ĐL Hương Trà Đã duyệt
Rec 480/87A/12 Long Khê nhảy, F79 thành công
14/06/2021 09:24 11:54 KTĐ Hương Vân ĐL Hương Trà Đã duyệt
Rec 480/87A/12 Long Khê nhảy, F79 thành công
14/06/2021 09:24 11:54 Long Khê ĐL Hương Trà Đã duyệt
Rec 480/87A/12 Long Khê nhảy, F79 thành công
14/06/2021 09:24 11:54 Long Khê 2 ĐL Hương Trà Đã duyệt
Rec 480/87A/12 Long Khê nhảy, F79 thành công
14/06/2021 09:24 11:54 Lại Bằng ĐL Hương Trà Đã duyệt
Rec 480/87A/12 Long Khê nhảy, F79 thành công
14/06/2021 09:24 11:54 Lại Bằng 2 ĐL Hương Trà Đã duyệt
Rec 480/87A/12 Long Khê nhảy, F79 thành công
14/06/2021 09:24 11:54 MỎ ĐÁ KHE ĐÁY ĐL Hương Trà Đã duyệt
Rec 480/87A/12 Long Khê nhảy, F79 thành công
14/06/2021 09:24 11:54 NGHIỀN ĐÁ TRƯỜNG SƠN ĐL Hương Trà Đã duyệt
Rec 480/87A/12 Long Khê nhảy, F79 thành công
14/06/2021 09:24 11:54 Sơn Công ĐL Hương Trà Đã duyệt
Rec 480/87A/12 Long Khê nhảy, F79 thành công
14/06/2021 09:24 11:54 Sơn Công 2 ĐL Hương Trà Đã duyệt
Rec 480/87A/12 Long Khê nhảy, F79 thành công
14/06/2021 09:24 11:54 T1 THỦY ĐIỆN HƯƠNG ĐIỀN ĐL Hương Trà Đã duyệt
Rec 480/87A/12 Long Khê nhảy, F79 thành công
14/06/2021 09:24 11:54 T4 Tứ Hạ ĐL Hương Trà Đã duyệt
Rec 480/87A/12 Long Khê nhảy, F79 thành công
14/06/2021 09:24 11:54 Văn Tây 3 ĐL Hương Trà Đã duyệt
Rec 480/87A/12 Long Khê nhảy, F79 thành công
14/06/2021 09:24 11:54 XAY ĐÁ HƯƠNG BẰNG ĐL Hương Trà Đã duyệt
Rec 480/87A/12 Long Khê nhảy, F79 thành công
14/06/2021 09:24 11:54 XAY ĐÁ TRƯỜNG SƠN 2 ĐL Hương Trà Đã duyệt
Rec 480/87A/12 Long Khê nhảy, F79 thành công
14/06/2021 09:24 11:54 Xóm Cồn ĐL Hương Trà Đã duyệt
Rec 480/87A/12 Long Khê nhảy, F79 thành công
14/06/2021 09:24 11:54 Đại học Nông Lâm (CC) ĐL Hương Trà Đã duyệt
Rec 480/87A/12 Long Khê nhảy, F79 thành công
14/06/2021 13:30 18:30 Hồng Tiến 1 ĐL Hương Trà Đã duyệt
Nối dây, sang chuyển dây hạ thế qua cột mới tại VT C5/3 đường dây hạ thế XT C TBA Hồng Tiến 1
15/06/2021 05:00 07:00 Cơ Khí Phú Xuân ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Xử lý chảy dầu MBA, bổ sung dầu và vệ sinh XLTX các đầu cực MBA, ATM
15/06/2021 05:00 07:00 Vân Dương 1 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Xử lý chảy dầu MBA, bổ sung dầu và vệ sinh XLTX các đầu cực MBA, ATM
15/06/2021 07:00 09:00 HỒ ĐẮC DI ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Xử lý chảy dầu MBA, bổ sung dầu và vệ sinh XLTX các đầu cực MBA, ATM
15/06/2021 07:00 09:00 Thủy Vân 2 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Xử lý chảy dầu MBA, bổ sung dầu và vệ sinh XLTX các đầu cực MBA, ATM
Lịch cắt điện tại Thừa Thiên Huế
Lịch cúp điện tại Thừa Thiên Huế

Lịch cắt điện tại khu vực Thừa Thiên Huế giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Thừa Thiên Huế để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/02/2021
Nguồn dữ liệu : Xem tại đây

Bình luận

Chọn nhanh


Hotline CSKH Điện lực


CSKH HÀ NỘI : 19001288

CSKH TP HỒ CHÍ MINH : 1900545454

CSKH MIỀN BẮC : 19006769

CSKH MIỀN TRUNG : 19001909

CSKH MIỀN NAM : 19001006 - 19009000