Sổ tay sử dụng điện | Lịch cúp điện mới cập nhật

Lịch cúp điện Trà Vinh

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 17/05/2021

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Trà Vinh hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật...
Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Trà Vinh danh sách chi tiết
Ngày Từ Đến Khu vực Đơn vị Thông tin
17/05/2021 00:01:00 00:35:00 Một phần xã Long Sơn, một phần xã Kim Hòa xã Hiệp Hòa, Nhị Trường, Trường Thọ Điện Lực Cầu Ngang Thay thiết bị
17/05/2021 08:00:00 08:45:00 Trạm Bà Bảy 4 thuộc Ấp Bà Bảy xã Ninh Thới Điện lực Cầu Kè Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/05/2021 08:41:00 08:41:00 SCADA Điện Lực Thành phố Trà Vinh SCADA
18/05/2021 07:00:00 11:00:00 Ấp Phú Hòa, Giồng Chùa xã Phương Thạnh Điện lực Càng Long Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 07:00:00 13:00:00 Mất điện một phần ấp Xoài Thum - xã Ngãi Xuyên. Điện lực Trà Cú Khách hàng đề nghị cắt điện
18/05/2021 07:30:00 14:30:00 Mất điện một phần ấp Thanh Xuyên - xã Kim Sơn. Điện lực Trà Cú TBA: Đầu tư xây dựng
18/05/2021 07:30:00 14:30:00 Mất điện một phần ấp Thanh Xuyên - xã Kim Sơn. Điện lực Trà Cú TBA: Đầu tư xây dựng
18/05/2021 07:30:00 16:00:00 Một phần ấp Huệ Sanh, xã Long Đức, TPTV Điện Lực Thành phố Trà Vinh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 07:30:00 17:00:00 Ấp Bổn Thanh và một phần ấp Sóc Ruộng xã Ngũ Lạc huyện Duyên Hải. Ấp 14 xã Long Hữu Thị xã Duyên Hải Điện lực Duyên Hải Khách hàng đề nghị cắt điện
18/05/2021 07:30:00 17:00:00 Ấp Bổn Thanh và một phần ấp Sóc Ruộng xã Ngũ Lạc huyện Duyên Hải. Ấp 14 xã Long Hữu Thị xã Duyên Hải Điện lực Duyên Hải Khách hàng đề nghị cắt điện
18/05/2021 08:00:00 09:00:00 Một phần ấp Rạch xã Thuận Hòa. Điện Lực Cầu Ngang TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 08:00:00 11:30:00 Mất điện một phần Ấp Kinh Xuôi xã Thông Hòa Điện lực Cầu Kè Khách hàng đề nghị cắt điện
18/05/2021 08:00:00 12:00:00 KHách hàng TTVT Càng Long Điện lực Càng Long Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần ấp Tụa xã Nhị Trường. Điện Lực Cầu Ngang TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 09:30:00 10:30:00 Trạm Cấp Nước Cầu Kè thuộc Khóm 4 TT Cầu Kè Điện lực Cầu Kè TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 09:30:00 10:30:00 Trạm biến áp Bãi rác Mỹ Long Bắc. Điện Lực Cầu Ngang TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 12:00:00 16:00:00 Một phần ấp Nô Lựa A xã Nhị Trường. Điện Lực Cầu Ngang TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 13:00:00 14:00:00 Trạm biến áp Nước đá Nguyễn Văn Đáng. Điện Lực Cầu Ngang TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 13:00:00 16:30:00 Mất điện một phần ấp Xoài Thum - xã Ngãi Xuyên. Điện lực Trà Cú TBA: Đầu tư xây dựng
18/05/2021 14:30:00 15:30:00 Trạm biến áp Đồn Biên Phòng 618. Điện Lực Cầu Ngang TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 15:00:00 16:00:00 Khóm 4 TT Càng Long Điện lực Càng Long TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/05/2021 15:00:00 16:00:00 Khóm 4 TT Càng Long Điện lực Càng Long Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
18/05/2021 16:20:00 17:00:00 Khóm 4 TT Càng Long Điện lực Càng Long TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 07:30:00 16:00:00 Một phần khóm 7, Phường 8, TPTV Điện Lực Thành phố Trà Vinh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 08:00:00 11:00:00 Một phần ấp Chà Và xã Vinh Kim. Điện Lực Cầu Ngang Khách hàng đề nghị cắt điện
19/05/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần ấp Lồ Ồ xã Hiệp Mỹ Tây. Điện Lực Cầu Ngang TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/05/2021 08:00:00 13:00:00 Mất điện một phần ấp Giồng Tranh - xã Ngãi Xuyên. Điện lực Trà Cú Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
19/05/2021 08:00:00 13:00:00 Mất điện một phần ấp Xóm Chòi- xã Ngãi Xuyên. Điện lực Trà Cú Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
19/05/2021 13:00:00 16:00:00 Một phần ấp Căn Nom xã Trường Thọ. Điện Lực Cầu Ngang Khách hàng đề nghị cắt điện
19/05/2021 13:30:00 16:00:00 Một phần ấp Thôn Rôn xã Vinh Kim. Điện Lực Cầu Ngang TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 07:00:00 09:30:00 Tại trạm chuyên dùng Công ty Thành Tạo, Khóm 2, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần Điện lực Tiểu Cần TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 07:00:00 13:00:00 Xã Tân An (trừ ấp Trà Ốp, Đại An) Điện lực Càng Long Khách hàng đề nghị cắt điện
20/05/2021 07:30:00 08:30:00 Trạm chuyên dùng Điện Lực Thành phố Trà Vinh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 07:30:00 11:30:00 Một phần Ấp Xóm Tộ xã Đôn Xuân huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 07:30:00 11:30:00 Một phần Ấp Xóm Tộ xã Đôn Xuân huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 07:30:00 14:30:00 Mất điện một phần ấp Ba Trạch C - xã Tân Hiệp. Điện lực Trà Cú TBA: Đầu tư xây dựng
20/05/2021 07:30:00 14:30:00 Mất điện một phần ấp Ba Trạch C - xã Tân Hiệp. Điện lực Trà Cú TBA: Đầu tư xây dựng
20/05/2021 07:30:00 14:30:00 Mất điện một phần ấp Ba Tục - xã Thanh Sơn. Điện lực Trà Cú TBA: Đầu tư xây dựng
20/05/2021 07:30:00 14:30:00 Mất điện một phần ấp Ba Tục - xã Thanh Sơn. Điện lực Trà Cú TBA: Đầu tư xây dựng
20/05/2021 07:30:00 14:30:00 Mất điện một phần ấp Sóc Ruộng - xã Tân Hiệp. Điện lực Trà Cú TBA: Đầu tư xây dựng
20/05/2021 07:30:00 14:30:00 Mất điện một phần ấp Sóc Ruộng - xã Tân Hiệp. Điện lực Trà Cú TBA: Đầu tư xây dựng
20/05/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần ấp Đồng Cò xã Hiệp Mỹ Đông. Điện Lực Cầu Ngang Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 08:00:00 13:00:00 Ấp Cồn Cò xã Hưng Mỹ, ấp Long Trị xã Long Đức. Điện lực Châu Thành Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 09:00:00 10:00:00 Trạm chuyên dùng Điện Lực Thành phố Trà Vinh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 09:30:00 11:00:00 Một phần ấp Trung Tiến, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần Điện lực Tiểu Cần TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 11:00:00 13:00:00 Trạm chuyên dùng Điện Lực Thành phố Trà Vinh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 13:00:00 15:00:00 Một phần ấp Sóc Sáp, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần Điện lực Tiểu Cần TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 13:00:00 16:00:00 Một phần ấp Năm xã Mỹ Long Nam. Điện Lực Cầu Ngang Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 13:00:00 16:30:00 Một phần Ấp Lộ Sỏi A xã Đôn Xuân huyện Duyên hải Điện lực Duyên Hải Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 13:00:00 16:30:00 Một phần Ấp Lộ Sỏi A xã Đôn Xuân huyện Duyên hải Điện lực Duyên Hải Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 13:00:00 17:00:00 Ấp Tân An Chợ, xã Tân An Điện lực Càng Long TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 14:30:00 16:00:00 Khách hàng CN Tân An Điện lực Càng Long TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 14:30:00 16:00:00 Ấp Tân An Chợ, xã Tân An Điện lực Càng Long TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/05/2021 15:00:00 17:00:00 Một phần ấp Te Te 2, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần Điện lực Tiểu Cần TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 07:00:00 17:00:00 Ấp Phú Lân, Láng Khoét, Nê Có, Trà Uông xã Song Lộc, ấp Ô Bắp xã Lương Hòa A. Ấp Giồng Tranh, một phần ấp (Lê Văn Quới, Cây Ổi), xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần. Điện lực Châu Thành Khách hàng đề nghị cắt điện
21/05/2021 07:30:00 17:00:00 Một phần Ấp Vĩnh Khánh xã Long Khánh huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải Khách hàng đề nghị cắt điện
21/05/2021 07:30:00 17:00:00 Một phần Ấp Vĩnh Khánh xã Long Khánh huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải Khách hàng đề nghị cắt điện
21/05/2021 08:00:00 08:40:00 Khách hàng QCHQS Càng Long Điện lực Càng Long TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần ấp Khúc Ngay xã Hiệp Mỹ Đông. Điện Lực Cầu Ngang Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
21/05/2021 09:00:00 09:40:00 TT Trần Minh Quốc Điện lực Càng Long TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 10:10:00 11:00:00 CN Phú Phong 3 Điện lực Càng Long TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 13:00:00 14:00:00 Ấp Nhị Hòa xã Nhị Long Điện lực Càng Long TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 13:00:00 16:00:00 Một phần ấp Cải Già Bến và một phần ấp Khúc Ngay xã Hiệp Mỹ Đông. Điện Lực Cầu Ngang Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
21/05/2021 14:20:00 15:40:00 Khách hàng CS-08 Cầu Dừa Đỏ Điện lực Càng Long TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/05/2021 16:00:00 17:00:00 Khách hàng Thu Phí Cầu Cổ Chiên Điện lực Càng Long TBA: Sửa chữa thường xuyên
23/05/2021 07:00:00 16:30:00 Mất điện một phần ấp Xa Xi- xã Ngãi Xuyên. Điện lực Trà Cú Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
Lịch cắt điện tại Trà Vinh
Lịch cúp điện tại Trà Vinh

Lịch cắt điện tại khu vực Trà Vinh giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Trà Vinh để có thêm thông tin cụ thể

Bình luận

Chọn nhanhHotline CSKH Điện lực


CSKH HÀ NỘI : 19001288

CSKH TP HỒ CHÍ MINH : 1900545454

CSKH MIỀN BẮC : 19006769

CSKH MIỀN TRUNG : 19001909

CSKH MIỀN NAM : 19001006 - 19009000