Sổ tay sử dụng điện | Lịch cúp điện mới cập nhật
Sotaydien.com KHÔNG phải trang của bên điện lực EVN , chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến điện lực

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 14/06/2021

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật...
Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Vĩnh Long danh sách chi tiết
Ngày Từ Đến Khu vực Đơn vị Thông tin
14/06/2021 07:00:00 16:00:00 Ấp Phú An, Phú Hội - xã An Phước - huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 08:00:00 15:00:00 Đường dây hạ thế trạm Cây Gáo trụ 471CC/164 - tuyến 471 Cổ Chiên - Khóm 4 - Thị trấn Cái Nhum - huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít
TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 08:00:00 15:00:00 Đường dây hạ thế trạm Cầu Đìa Môn trụ 471CC/155 - tuyến 471 Cổ Chiên - ấp Phú An - xã An Phước - huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít
TBA: Sửa chữa thường xuyên
14/06/2021 08:00:00 15:00:00 Đường dây hạ thế trạm Rạch Đôi trụ 471CC/173/12 - tuyến 471 Cổ Chiên - Ấp An Hòa - xã Chánh An - huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít
TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 07:30:00 16:30:00 Ấp Hòa Thạnh, Ấp Cườm Nga, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/06/2021 08:00:00 09:00:00 Ấp An Lương – xã Long An – huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ
TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 08:00:00 09:00:00 Ấp Phú Thạnh – xã Phú Đức – huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ
TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 08:00:00 12:00:00 Ấp Tân Xuân - xã Trung Thành - huyện Vũng Liêm Điện Lực Vũng Liêm
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/06/2021 08:00:00 12:00:00 Ấp Tân Xuân - xã Trung Thành - huyện Vũng Liêm Điện Lực Vũng Liêm
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/06/2021 08:00:00 15:00:00 Áp 4, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình Điện Lực Tam Bình
TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 08:00:00 15:00:00 Ấp 4, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình Điện Lực Tam Bình
TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 08:00:00 15:00:00 Ấp 4, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình Điện Lực Tam Bình
TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 08:00:00 15:00:00 Ấp 8, xã Tân Lộc, huyện Tam Bình Điện Lực Tam Bình
TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 08:00:00 15:00:00 Ấp 9, xã Tân Lộc, huyện Tam Bình Điện Lực Tam Bình
TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 08:00:00 15:00:00 Ấp 9, xã Tân Lộc, huyện Tam Bình Điện Lực Tam Bình
TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 08:00:00 15:00:00 Ấp Tân Thành, xã Tân Lộc, huyện Tam Bình Điện Lực Tam Bình
TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 08:00:00 15:00:00 Ấp Tân Thành, xã Tân Lộc, huyện Tam Bình Điện Lực Tam Bình
TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 08:00:00 17:00:00 Khu vực Khóm Tân Hưng, Khóm Tân Thuận - Phường Tân Hòa - Thành Phố Vĩnh Long Điện Lực TP Vĩnh Long
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/06/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Rạch Sâu - xã Quới Thiện - huyện Vũng Liêm Điện Lực Vũng Liêm
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/06/2021 08:30:00 10:30:00 KH trạm Hiệp Hòa 5: Ấp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn
TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 08:30:00 10:50:00 Ấp Thuận Tiến A, Thuận Tiến B, Thuận Tiến C, xã Thuận An, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh
TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 09:00:00 17:00:00 Ấp Trung Trạch - xã Trung Thành - huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 09:15:00 10:00:00 Khóm 4 - Thị Trấn Long Hồ - huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ
TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 09:15:00 10:00:00 Ấp An Thạnh, Phú Thạnh - xã Phú Đức, ấp Phước Trinh B - xã Long Phước - - huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ
TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 10:15:00 11:00:00 Khóm 4 - Thị Trấn Long Hồ - huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ
TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 10:15:00 11:00:00 Ấp Phước Trinh B – xã Long Phước – huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ
TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 10:50:00 12:20:00 Ấp Thuận Tiến C, Thuận Phú A, Thuận Phú B, xã Thuận An, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh
TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 11:15:00 12:00:00 Ấp An Thạnh – xã Phú Đức – huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ
TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 11:15:00 12:00:00 Ấp Phú An, An Thạnh - xã Phú Đức - huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ
TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 12:15:00 13:00:00 Ấp Long Thuận – xã Long Phước - huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ
TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 12:15:00 13:00:00 Ấp Phú An, Phú Thạnh, An Thạnh - xã Phú Đức - huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ
TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 13:00:00 15:00:00 KH trạm Hiệp Lợi 6: Ấp Hiệp Lợi, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn
TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/06/2021 13:00:00 17:00:00 Ấp Phước Lộc - xã Trung Thành - huyện Vũng Liêm Điện Lực Vũng Liêm
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/06/2021 13:00:00 17:00:00 Ấp Tân Xuân - xã Trung Thành - huyện Vũng Liêm Điện Lực Vũng Liêm
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/06/2021 14:00:00 17:00:00 Ấp Đông Hoà 2, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh
TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 07:30:00 16:30:00 Ấp Hòa Thạnh, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long
TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 08:00:00 12:00:00 Ấp Xuân Lộc - xã Trung Thành - huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm
TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 08:00:00 15:00:00 Đường dây hạ thế trạm Nhơn Phú 1 trụ 473CC/71 - tuyến 473 Cổ Chiên - Ấp Chợ - xã Nhơn Phú - huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít
TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 08:00:00 15:00:00 Đường dây hạ thế trạm Nhơn Phú 2 trụ 473CC/64 - tuyến 473 Cổ Chiên - Ấp Phú Thọ - xã Nhơn Phú - huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít
TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 08:00:00 15:00:00 Đường dây hạ thế trạm Nhơn Phú trụ 473CC/68 - tuyến 473 Cổ Chiên - Ấp Chợ - xã Nhơn Phú - huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít
TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Phước Hanh A, Phước Hanh B - xã Phước Hậu - huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ
Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
16/06/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long
TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 09:00:00 15:00:00 KH trạm Ngãi Hòa 2: Ấp Ngãi Hòa, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn
TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 09:30:00 10:30:00 Ấp Phú Ân - xã Trung Nghĩa - huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm
TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 10:30:00 13:30:00 KH trạm Hồi Trinh 5A: Ấp Hồi Trinh, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn
TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 11:00:00 17:00:00 Khu làm việc của Bãi Chôn Chất Thải , Ấp Phú Long, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long
TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 13:00:00 17:00:00 Ấp Xuân Lộc - xã Trung Thành - huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm
TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/06/2021 14:30:00 15:30:00 Ấp Trung Hòa - xã Trung An - huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm
TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 08:00:00 12:00:00 Ấp Phước Trường - xã Quới An - huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm
TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 08:00:00 13:00:00 Ấp Tường Trí B, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình Điện Lực Tam Bình
TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 08:00:00 15:00:00 Ấp An Hòa A, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình Điện Lực Tam Bình
TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 08:00:00 15:00:00 Ấp An Phong, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình Điện Lực Tam Bình
TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 08:00:00 15:00:00 Ấp An Thới, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình Điện Lực Tam Bình
TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 08:00:00 15:00:00 Ấp An Thới, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình Điện Lực Tam Bình
TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 08:00:00 15:00:00 Ấp Mỹ An, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình Điện Lực Tam Bình
TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 08:00:00 15:00:00 Ấp Thông Nguyên, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình Điện Lực Tam Bình
TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 08:00:00 15:00:00 Ấp Đại Thọ, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình Điện Lực Tam Bình
TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 08:00:00 15:00:00 Ấp Ấp Nhất, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình Điện Lực Tam Bình
TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 08:00:00 17:00:00 Một phần Khóm 1, Khóm 2 và ấp Phong Thới - Thị Trấn - Huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
17/06/2021 08:30:00 09:30:00 Ấp Đông Hưng 1, Đông Hưng 2, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh
TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 08:30:00 11:30:00 ấp Vĩnh Trinh xã Vĩnh Xuân huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn
TBA: Đầu tư xây dựng
17/06/2021 09:30:00 10:30:00 Ấp 6 - xã Tân An Luông - huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm
TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 09:30:00 11:00:00 Ấp Đông Hoà 1, Đông Hưng 3, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh
TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 11:00:00 12:00:00 Ấp Đông Hoà 1, Đông Hoà 2, Đông Hưng 2, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh
TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/06/2021 13:30:00 16:30:00 ấp Vĩnh Trinh xã Vĩnh Xuân huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn
TBA: Đầu tư xây dựng
17/06/2021 14:00:00 15:00:00 Ấp Đông Hưng 2, Đông Hưng 3, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 07:00:00 17:00:00 Ấp Long Thuận A - xã Long Phước; Ấp Phước Ngươn A - xã Phước Hậu - huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ
Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
18/06/2021 07:30:00 16:00:00 Khóm 4 - TTCN - Mang Thít Điện Lực Mang Thít
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 07:30:00 16:30:00 Ấp Tân Hiệp, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long
TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 07:30:00 16:30:00 Ấp Tân Hiệp, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 07:30:00 16:30:00 Ấp Tân Thới, ấp Tân Thạnh, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
18/06/2021 07:30:00 16:30:00 Ấp Tân Thới, ấp Tân Thạnh, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
18/06/2021 08:00:00 09:15:00 Ấp Thanh Phong - xã Tân Long Hội - huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ
TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 08:00:00 11:30:00 ấp Tân Thới, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ; Khóm 3 - Phường 8 - Thành Phố Vĩnh Long Điện Lực TP Vĩnh Long
TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 08:00:00 12:00:00 Ấp An Lạc 1 - xã Trung An - huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm
TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 08:00:00 12:00:00 Ấp Quang Diệu - Xã Tân Quới Trung - huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm
Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
18/06/2021 08:00:00 15:00:00 Khu Tái Định Cư Mỹ Thuận, Khóm Vĩnh Hòa, Phường Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long. Điện Lực TP Vĩnh Long
TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 08:00:00 17:00:00 Khóm Đông Bình, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh
TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 08:30:00 13:00:00 Ấp Thanh An, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình Điện Lực Tam Bình
TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 09:30:00 10:15:00 Ấp Tân Phong 1 - xã Tân Long Hội - huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ
TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 09:30:00 10:30:00 Ấp An Lạc Đông - xã Trung Hiếu - huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm
TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 10:30:00 11:15:00 Ấp Tân Phong 1 - xã Tân Long Hội - huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ
TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 11:00:00 17:00:00 Đường 3 Tháng 2 - Phường 1 - Thành Phố Vĩnh Long. Điện Lực TP Vĩnh Long
TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 11:00:00 17:00:00 Đường Hưng Đạo Vương, 3/2, Hoàng Thái Hiếu, Tô Thị Huỳnh, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long. Điện Lực TP Vĩnh Long
TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 11:30:00 12:15:00 Ấp Tân Qui - xã Tân Long Hội - huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ
TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 13:00:00 17:00:00 Khu Tập thể Cầu đường 715, Đường Phạm Hùng, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long. Điện Lực TP Vĩnh Long
TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 13:00:00 17:00:00 Ấp An Lạc Đông - xã Trung Hiếu - huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm
TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/06/2021 14:30:00 15:30:00 Ấp Quang Hòa - xã Quới An - huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm
TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/06/2021 07:30:00 16:30:00 Xã Phú Quới, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
20/06/2021 07:00:00 16:00:00 Khóm 1 -TTCN và xã Chánh An ( đoạn từ bến xe mang Thít đên cầu Rạch Gừng) Điện Lực Mang Thít
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
20/06/2021 07:00:00 17:00:00 Thị trấn Long Hồ, một phần xã Long An, xã Phú Đức - huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ
Khách hàng đề nghị cắt điện
20/06/2021 07:00:00 17:00:00 Ấp An Phú B - xã Long An - huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ
Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
21/06/2021 08:00:00 11:30:00 Khóm Vĩnh Bình, Phường Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long Điện Lực TP Vĩnh Long
TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/06/2021 08:00:00 12:00:00 Ấp Quới Hiệp - xã Trung Thành Tây - huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm
TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/06/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Đông Thạnh A, Đông Thạnh B, Đông Thạnh C, Thạnh An, xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh
TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/06/2021 09:30:00 10:30:00 Ấp Trung Hòa - xã Trung An - huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm
TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/06/2021 13:00:00 17:00:00 Khóm Vĩnh Bình, Phường Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long Điện Lực TP Vĩnh Long
TBA: Sửa chữa thường xuyên
22/06/2021 07:00:00 17:00:00 Ấp Long Thuận A - xã Long Phước - huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ
Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
22/06/2021 08:00:00 09:00:00 Ấp Rạch Chim - xã Trung Chánh - huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm
TBA: Sửa chữa thường xuyên
22/06/2021 08:00:00 13:00:00 Ấp Phú Ninh, Phú Trường, xã Song Phú, huyện Tam Bình Điện Lực Bình Minh
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
22/06/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Thanh Lương - xã Thanh Bình - huyện Vũng Liêm Điện Lực Vũng Liêm
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
22/06/2021 08:20:00 09:00:00 Ấp Tân Thuận, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long
TBA: Sửa chữa thường xuyên
22/06/2021 08:30:00 09:30:00 Ấp Chợ Mới - xã Trung Chánh - huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm
TBA: Sửa chữa thường xuyên
22/06/2021 09:15:00 10:15:00 Ấp Rạch Rô - xã Trung Chánh - huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm
TBA: Sửa chữa thường xuyên
22/06/2021 09:30:00 10:10:00 ấp Phước Lợi, xã Thạnh Quới , huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long
TBA: Sửa chữa thường xuyên
22/06/2021 10:00:00 12:00:00 Ấp Tân Huy - xã Hiếu Phụng - huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm
TBA: Sửa chữa thường xuyên
22/06/2021 10:30:00 11:30:00 Ấp Rạch Rô - xã Trung Chánh - huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm
TBA: Sửa chữa thường xuyên
22/06/2021 10:40:00 11:30:00 ấp Phước Lợi, xã Thạnh Quới , huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long
TBA: Sửa chữa thường xuyên
22/06/2021 13:00:00 14:00:00 Ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long
TBA: Sửa chữa thường xuyên
22/06/2021 14:30:00 16:00:00 Khu Tái Định Cư Hòa Phú, ấp Phước Long, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long
TBA: Sửa chữa thường xuyên
23/06/2021 07:30:00 16:30:00 Ấp Tân Hiệp, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long
TBA: Sửa chữa thường xuyên
23/06/2021 08:00:00 12:00:00 Ấp Rạch Dung, Quang Đức - xã Trung Chánh; Ấp Quang Bình, Quang Hòa, Quang Minh - xã Quới An - huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm
TBA: Sửa chữa thường xuyên
23/06/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long
TBA: Sửa chữa thường xuyên
23/06/2021 08:00:00 17:00:00 ấp Phú Lợi, xã Song Phú, huyện Tam Bình. Điện Lực TP Vĩnh Long
TBA: Sửa chữa thường xuyên
23/06/2021 08:30:00 10:00:00 Ấp Thuận Nghĩa, xã Thuận An, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh
TBA: Sửa chữa thường xuyên
23/06/2021 09:30:00 10:30:00 Ấp Phú Điền - xã Hiếu Thuận - huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm
TBA: Sửa chữa thường xuyên
23/06/2021 10:00:00 11:30:00 Ấp Thuận Tân B, xã Thuận An, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh
TBA: Sửa chữa thường xuyên
23/06/2021 13:00:00 17:00:00 Ấp Bà Đông - xã Trung Chánh - huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm
TBA: Sửa chữa thường xuyên
23/06/2021 14:30:00 15:30:00 Ấp Đức Hòa, Đại Hòa, Hòa Thuận - xã Trung Thành Đông - huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm
TBA: Sửa chữa thường xuyên
24/06/2021 07:00:00 17:00:00 Ấp Long Thuận A, Ấp Phước Ngươn B, Phước Ngươn C - xã Long Phước - huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ
Khách hàng đề nghị cắt điện
24/06/2021 08:00:00 12:00:00 Ấp Phước Lý Nhì - xã Quới Thiện - huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm
TBA: Sửa chữa thường xuyên
24/06/2021 08:00:00 17:00:00 Đường Lưu Văn Liệt, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long. Điện Lực TP Vĩnh Long
TBA: Sửa chữa thường xuyên
24/06/2021 08:00:00 17:00:00 Đường Nguyễn Văn Nhung, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long. Điện Lực TP Vĩnh Long
TBA: Sửa chữa thường xuyên
24/06/2021 08:30:00 10:00:00 Ấp Thuận Tân B, xã Thuận An, thị xã Bình Minh; - Khóm 5, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh
TBA: Sửa chữa thường xuyên
24/06/2021 09:30:00 10:30:00 Ấp Phước Lý Nhì - xã Quới Thiện - huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm
TBA: Sửa chữa thường xuyên
24/06/2021 10:00:00 11:30:00 - Ấp Thuận Tân A, Thuận Tân A, xã Thuận An, thị xã Bình Minh; - Khóm 5, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Lịch cắt điện tại Vĩnh Long
Lịch cúp điện tại Vĩnh Long

Lịch cắt điện tại khu vực Vĩnh Long giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Vĩnh Long để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/02/2021
Nguồn dữ liệu : Xem tại đây

Bình luận

Chọn nhanh


Hotline CSKH Điện lực


CSKH HÀ NỘI : 19001288

CSKH TP HỒ CHÍ MINH : 1900545454

CSKH MIỀN BẮC : 19006769

CSKH MIỀN TRUNG : 19001909

CSKH MIỀN NAM : 19001006 - 19009000