Sổ tay sử dụng điện | Lịch cúp điện mới cập nhật

Lịch cúp điện Yên Bái

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 17/05/2021

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Yên Bái hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật...
Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Yên Bái danh sách chi tiết
Ngày Từ Đến Khu vực Đơn vị Thông tin
17/05/2021 10h00 11h30 ĐZ 0,4kV TBA Nghĩa An lộ 472E12.2 Điện lực Nghĩa Lộ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo san tải vị trí cột 1. 10/2.4, kết hợp cân pha phụ tải trên ĐZ 0,4kV
17/05/2021 10h00 11h30 ĐZ 0,4kV TBA Nghĩa An lộ 472E12.2 Điện lực Nghĩa Lộ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo san tải vị trí cột 1. 10/2.4, kết hợp cân pha phụ tải trên ĐZ 0,4kV
17/05/2021 7h00 17h00 ĐZ 0,4 kV lộ 1 TBA Cổ Phúc 5 TT Cổ Phúc Điện lực Trấn Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp xà, thay dây sửa chữa lớn ĐZ 0,4 kV
17/05/2021 7h30 17h00 Lộ 1 TBA Viễn Sơn 2 Điện lực Văn Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : SCL, thực hiện 5S ĐZ 0,4kV lộ 1 TBA Viễn Sơn 2
17/05/2021 7h30 9h30 một phần xã Tân Thịnh Điện lực Yên Bái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đội QLTH Đồng Tâm công tác cân pha sử lý tiếp xúc ĐZ 0.4kV
17/05/2021 8h00 16h00 TBA Đồng Bưởi Báo Đáp Điện lực Trấn Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Luân chuyển MBA, kết hợp thay đo đếm đầu nguồn
17/05/2021 9h00 11h00 Lộ 1 TBA Nghĩa An 2 ĐZ 375E12.2 Điện lực Nghĩa Lộ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện
17/05/2021 9h00 11h00 Lộ 1 TBA Nghĩa An 2 ĐZ 375E12.2 Điện lực Nghĩa Lộ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện
18/05/2021 10h00 11h30 TBA Sơn Nam Điện lực Lục Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điện
18/05/2021 12h30 17h00 ĐZ 0,4kV lộ PL2-KH TBA Phúc Lợi 2 Điện lực Lục Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điện
18/05/2021 13h30 15h00 TBA Rẻo Nác Điện lực Lục Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điện
18/05/2021 6h00 7h30 TBA Huyện Đoàn Điện lực Lục Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điện
18/05/2021 7h00 12h00 TBA Âu Lâu 2 Điện lực Yên Bái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ, TI tổng, Thí nghiệm định kỳ TBA
18/05/2021 7h30 12h30 TBA Phúc Lợi 2 Điện lực Lục Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điện
18/05/2021 7h30 17h00 Lộ 2 TBA Viễn Sơn 2 Điện lực Văn Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : SCL, thực hiện 5S ĐZ 0,4kV lộ 2 TBA Viễn Sơn 2
18/05/2021 7h45 9h15 TBA Km 2 Điện lực Lục Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điện
18/05/2021 8h10 10h00 AB lộ 1 Điện lực Văn Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách tuyến sang TBA mới xây dựng
18/05/2021 8h30 10h30 AB lộ 2 Điện lực Văn Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách tuyến sang TBA mới xây dựng
18/05/2021 8h30 17h00 Lộ 1 TBA UB Thanh Lương Lộ 374E12.2 Điện lực Nghĩa Lộ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chũa lưới điện
18/05/2021 8h30 17h00 Lộ 1 TBA UB Thanh Lương Lộ 374E12.2 Điện lực Nghĩa Lộ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chũa lưới điện
19/05/2021 13h30 15h00 TBA Ủy Ban Vĩnh Lạc Điện lực Lục Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điện
19/05/2021 13h30 17h30 ĐZ 0,4kV lộ TH-YB TBA Trường học Phúc lợi Điện lực Lục Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điện
19/05/2021 15h15 16h15 TBA Vĩnh Đông Điện lực Lục Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điện
19/05/2021 15h30 16h30 TBA Làng Dầu Điện lực Lục Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điện
19/05/2021 6h00 7h30 TBA Phù Thạo Điện lực Lục Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điện
19/05/2021 6h30 10h30 TBA UB Xã Minh Bảo Điện lực Yên Bái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ, TI tổng, Thí nghiệm định kỳ TBA
19/05/2021 7h30 8h30 TBA Hợp Minh 2 Điện lực Yên Bái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ, TI tổng, Thí nghiệm định kỳ TBA
19/05/2021 8h00 10h00 TBA Quăn 2 lộ 371E12.8 Điện lực Nghĩa Lộ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế TI tổng TBA bị quá tải
19/05/2021 8h00 10h00 TBA Quăn 2 lộ 371E12.8 Điện lực Nghĩa Lộ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế TI tổng TBA bị quá tải
19/05/2021 8h00 11h30 TBA Yên Phú Điện lực Lục Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điện
19/05/2021 8h00 12h00 TBA Nậm búng 1 ĐZ 374E12.2 Điện lực Nghĩa Lộ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thực hiện 5S TBA
19/05/2021 8h00 12h00 TBA Nậm búng 1 ĐZ 374E12.2 Điện lực Nghĩa Lộ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thực hiện 5S TBA
19/05/2021 8h30 12h30 TBA Thôn 7 An Lạc Điện lực Lục Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điện
19/05/2021 8h30 17h00 Lộ 2, 3 TBA UB Thanh Lương Lộ 374E12.2 Điện lực Nghĩa Lộ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chũa lưới điện
19/05/2021 8h30 17h00 Lộ 2, 3 TBA UB Thanh Lương Lộ 374E12.2 Điện lực Nghĩa Lộ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chũa lưới điện
19/05/2021 9h00 11h30 TBA Tái Định Cư BV Đa Khoa Tỉnh Điện lực Yên Bái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thí nghiệm định kỳ TBA+ thay công tơ tổng định kỳ
20/05/2021 10h15 11h15 TBA Thôn 2 Mường Lai Điện lực Lục Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điện
20/05/2021 10h20 12h00 TBA Nam Cường 4 Điện lực Yên Bái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ, TI tổng, Thí nghiệm định kỳ TBA
20/05/2021 11h30 12h30 TBA Nà Chao Điện lực Lục Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điện
20/05/2021 13h30 14h45 TBA Thông Lim Điện lực Lục Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điện
20/05/2021 15h00 16h15 TBA Thôn 8 Mường Lai Điện lực Lục Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điện
20/05/2021 16h30 17h45 TBA Thôn 10 Mường Lai Điện lực Lục Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điện
20/05/2021 17h00 17h30 ĐZ 373A40 sau DCL 373-7 A40 đến CDPĐ 47-1 Yên Bình Điện lực Yên Bình Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thủy điện Thác Bà công tác MBA T5 xong: Thao tác chuyển nguồn về kết dây cơ bản
20/05/2021 17h00 17h30 ĐZ 373A40 sau DCL 373-7/194 Xuân Lai đến DCL 373-7/287 Cảm Nhân Điện lực Yên Bình Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thủy điện Thác Bà công tác MBA T5 xong: Thao tác chuyển nguồn về kết dây cơ bản
20/05/2021 17h00 17h30 ĐZ 373A40 sau DCL 373-7/287 Cảm Nhân đến CDLL 01-1 Minh Tiến Xuân lLong Điện lực Yên Bình Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thủy điện Thác Bà công tác MBA T5 xong: Thao tác chuyển nguồn về kết dây cơ bản
20/05/2021 6h30 7h30 TBA Thôn 22 Mường Lai Điện lực Lục Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điện
20/05/2021 7h00 8h30 TBA Ga 1 Điện lực Yên Bái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ, TI tổng, Thí nghiệm định kỳ TBA
20/05/2021 7h30 11h00 ĐZ 373A40 sau CDPĐ 301-1 Tích Cốc Điện lực Yên Bình Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thủy điện Thác bà công tác MBA T5, ĐL kết hợp công tác: + Đấu nối TBA Cảm Nhân 9 180kVA tại cột 312;+ Đấu nối TBA Cảm Nhân 10 250kVA tại vị trí cột 304-8 đầu TBA Cảm Nhân 5 ;+ NPSC Thí nghiệm ĐK các TBA phân phối
20/05/2021 7h30 11h00 Đoạn ĐZ từ DCL 373-7 A40 đến CDPĐ 47-1 Yên Bình Điện lực Yên Bình Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thủy điện Thác Bà công tác MBA T5, ĐL kết hợp công tác: Lắp chống sét thông minh các vị trí cột 44, 45, 46 ĐZ 373A40 + NPSC Thí nghiệm ĐK các TBA phân phối
20/05/2021 7h30 16h30 ĐZ 373A40 sau CDPĐ 47-1 Yên Bình đến cột 194 Xuân lai Điện lực Yên Bình Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thủy điện Thác Bà công tác MBA T5, Điện lực kết hợp: + Lắp MC tại cột 122 ĐZ 373A40;+ NPSC Thí nghiệm ĐK các TBA phân phối
20/05/2021 7h30 8h00 ĐZ 373A40 sau DCL 373-7/194 Xuân Lai đến CDLL 01-1 Minh Tiến Xuân lLong Điện lực Yên Bình Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thủy điện Thác Bà công tác MBA T5 nên phải thao tác chuyển nguồn sang ĐZ 372 E12.4
20/05/2021 7h30 8h00 ĐZ 373A40 sau DCL 373-7/287 Cảm Nhân đến CDLL 01-1 Minh Tiến Xuân lLong Điện lực Yên Bình Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thủy điện Thác Bà công tác MBA T5 nên phải thao tác chuyển nguồn sang ĐZ 372 E12.4
20/05/2021 7h30 9h30 TBA Thôn Chiềng ĐZ 371E12.8 Điện lực Nghĩa Lộ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện
20/05/2021 7h30 9h30 TBA Thôn Chiềng ĐZ 371E12.8 Điện lực Nghĩa Lộ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện
20/05/2021 7h45 10h00 TBA UB Mường Lai Điện lực Lục Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điện
20/05/2021 8h00 11h00 Lộ 1 TBA Thôn 8 Tân Thịnh lộ 377E12.8 Điện lực Nghĩa Lộ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện
20/05/2021 8h00 11h00 Lộ 1 TBA Thôn 8 Tân Thịnh lộ 377E12.8 Điện lực Nghĩa Lộ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện
20/05/2021 8h40 10h10 TBA Sở Giao Thông Điện lực Yên Bái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ, TI tổng, Thí nghiệm định kỳ TBA
20/05/2021 9h00 11h00 TBA Trung tâm Bình Thuận lộ 371E12.8 Điện lực Nghĩa Lộ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện
20/05/2021 9h00 11h00 TBA Trung tâm Bình Thuận lộ 371E12.8 Điện lực Nghĩa Lộ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện
20/05/2021 9h00 11h30 TBA Nà Kè lộ 374E12.2 Điện lực Nghĩa Lộ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Luân chuyển MBA để phù hợp công suất và phụ tải
20/05/2021 9h00 11h30 TBA Nà Kè lộ 374E12.2 Điện lực Nghĩa Lộ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Luân chuyển MBA để phù hợp công suất và phụ tải
20/05/2021 9h00 11h30 TBA Nậm Cưởm ĐZ 374E12.2 Điện lực Nghĩa Lộ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Luân chuyển MBA cho phù hợp công suất và phụ tải, kết hợp thay định kỳ công tơ tổng TBA
20/05/2021 9h00 11h30 TBA Nậm Cưởm ĐZ 374E12.2 Điện lực Nghĩa Lộ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Luân chuyển MBA cho phù hợp công suất và phụ tải, kết hợp thay định kỳ công tơ tổng TBA
21/05/2021 10h20 12h00 TBA Hồng Hà Điện lực Yên Bái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ, TI tổng, Thí nghiệm định kỳ TBA
21/05/2021 15h00 18h00 TBA Phúc Lợi 3 Điện lực Lục Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điện
21/05/2021 7h00 10h00 ĐZ 0,4kV TBA Hà Thịnh ĐZ 373E12.2 Điện lực Nghĩa Lộ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Bổ xung lộ hạ thế (Lộ 3) ; Tách lèo san tải tại VT 08-14 hướng về VT 08-13 ; Đấu lèo ĐZ mới (Lộ 3) tại VT 08-14 tuyến HT-ĐK
21/05/2021 7h00 10h00 ĐZ 0,4kV TBA Hà Thịnh ĐZ 373E12.2 Điện lực Nghĩa Lộ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Bổ xung lộ hạ thế (Lộ 3) ; Tách lèo san tải tại VT 08-14 hướng về VT 08-13 ; Đấu lèo ĐZ mới (Lộ 3) tại VT 08-14 tuyến HT-ĐK
21/05/2021 7h00 10h30 TBA Phúc Lợi 1 Điện lực Lục Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điện
21/05/2021 7h00 8h30 TBA 3 Tầng Điện lực Yên Bái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ, TI tổng, Thí nghiệm định kỳ TBA
21/05/2021 8h00 17h00 Lộ 1, 2 TBA Thôn Lường lộ 371E12.8 Điện lực Nghĩa Lộ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện
21/05/2021 8h00 17h00 Lộ 1, 2 TBA Thôn Lường lộ 371E12.8 Điện lực Nghĩa Lộ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện
21/05/2021 8h40 10h10 TBA Cầu Hòa Bình Điện lực Yên Bái Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ, TI tổng, Thí nghiệm định kỳ TBA
22/05/2021 10h30 11h30 TBA Minh Tiến 3 Điện lực Lục Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điện
22/05/2021 13h30 15h00 TBA Minh Tiến 4 Điện lực Lục Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điện
22/05/2021 15h30 17h00 TBA Minh Tiến 5 Điện lực Lục Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, Bảo dưỡng Lưới điện
22/05/2021 6h00 7h30 TBA Yên Thắng 1 Điện lực Lục Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điện
22/05/2021 6h00 8h30 TBA Làng Mác Điện lực Lục Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điện
22/05/2021 7h45 9h15 TBA Làng Thọc Điện lực Lục Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điện
22/05/2021 8h00 17h00 Lộ 1 TBA Thanh Tú lộ 371E12.8 Điện lực Nghĩa Lộ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện
22/05/2021 8h00 17h00 Lộ 1 TBA Thanh Tú lộ 371E12.8 Điện lực Nghĩa Lộ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện
22/05/2021 8h30 10h30 Lộ 2 TBA Sơn Thịnh Lộ 373E12.2 Điện lực Nghĩa Lộ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện
22/05/2021 8h30 10h30 Lộ 2 TBA Sơn Thịnh Lộ 373E12.2 Điện lực Nghĩa Lộ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện
22/05/2021 8h45 10h15 TBA Minh Tiến 6 Điện lực Lục Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điện
22/05/2021 9h30 11h00 TBA Làng Xóa Điện lực Lục Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điện
24/05/2021 14h00 16h30 TBA Thôn Muỗng Điện lực Nghĩa Lộ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay luân chuyển MBA. Thay ĐK công tơ tổng TBA
24/05/2021 14h00 16h30 TBA Thôn Muỗng Điện lực Nghĩa Lộ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay luân chuyển MBA. Thay ĐK công tơ tổng TBA
26/05/2021 6h30 9h00 AB lộ 1 Điện lực Văn Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách tuyến san tải lộ 1 sang lộ 2 TBA Chè Ba
26/05/2021 6h30 9h00 AB lộ 2 Điện lực Văn Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách tuyến san tải lộ 2 sang lộ 1 TBA Xuân Ái 2
27/05/2021 6h30 9h00 DCL Điện lực Văn Yên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý rỉ dầu TBA
Lịch cắt điện tại Yên Bái
Lịch cúp điện tại Yên Bái

Lịch cắt điện tại khu vực Yên Bái giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Yên Bái để có thêm thông tin cụ thể

Bình luận

Chọn nhanhHotline CSKH Điện lực


CSKH HÀ NỘI : 19001288

CSKH TP HỒ CHÍ MINH : 1900545454

CSKH MIỀN BẮC : 19006769

CSKH MIỀN TRUNG : 19001909

CSKH MIỀN NAM : 19001006 - 19009000